Om Google Bogsøgning
Oversigt
Tanker og meninger
Generel hjælp

Partnerprogram
Til forlag og forfattere
Tilmeld dig nu
Hjælp til partnere

Biblioteksprojekt
Oversigt
• Bibliotekspartnere
Bibliotekar hjælp

Bibliotekspartnere

Det bayerske statsbibliotek

"Med dagens meddelelse åbner vi vores bibliotek for verden og bringer det sande formål med biblioteker – opdagelsen af bøger og viden – et afgørende skridt ind i den digitale tidsalder. Det er en spændende indsats for at hjælpe læsere over hele verden til at opdage og få onlineadgang til Tysklands rige litteraturtradition – når som helst og hvor som helst, de har lyst til det."

– Dr. Rolf Griebel, generaldirektør for det bayerske statsbibliotek

Få flere oplysninger om det bayerske statsbiblioteks engagement i projektet [på tysk].

Columbia University

"Vores deltagelse i Google Bogsøgnings Biblioteksprojekt vil i væsentlig grad øge de omfattende digitale ressourcer, som biblioteket allerede ligger inde med," siger James Neal, vicepræsident for informationstjenester og universitetsbibliotekar på Columbia University. "Biblioteker får mulighed for at gøre større dele af deres enestående arkiv- og specialsamlinger tilgængelige for videnskabsmænd og forskere verden over på en måde, der i sidste ende vil ændre grundlæggende på videnskabeligt arbejde."

-James Neal, universitetsbibliotekar og vicepræsident for informationstjenester på Columbia University

Få flere oplysninger om Columbias engagement i projektet.

Committee on Institutional Cooperation (CIC)

"Dette samarbejde med Google er et af de mest ambitiøse projekter i CIC's historie og baner vejen for en bemærkelsesværdig forvandling af bibliotekstjenesterne og adgangen til information. Vi åbner op for disse ressourcer både som et fælles gode for universiteter og som et offentligt gode, der er bredt tilgængeligt. "

– Barbara McFadden Allen, direktør for CIC

Få flere oplysninger om CIC's engagement i projektet.

Cornell University

Forskningsbiblioteker i dag er væsentlige partnere i den akademiske verden pga. deres støtte til forskning, undervisning og indlæring. De har også et formål som et offentligt gode, fordi de forbedrer adgangen til de samlede værker fra nogle af verdens største tænkere. Biblioteket på Cornell University er et større forskningsbibliotek, hvor man er glad for at slutte sig til lignende institutioner via dette samarbejde med Google. Resultatet af dette samarbejde er en væsentlig reduktion af den tid og de kræfter, det kræver, at tilbyde hele tekster fra videnskabelige ressourcer online."

– Anne R. Kenney, konstitueret bibliotekar på Cornell University

Få flere oplysninger om Cornell University Librarys engagement i projektet.

Harvard University

Det nye århundrede åbner op for vigtige nye muligheder for biblioteker som det på Harvard og for de personer, som bruger dem. Samarbejdet mellem større forskningsbiblioteker og Google vil skabe et vigtigt offentligt gode til gavn for studerende, lærere, videnskabsmænd og læsere over hele verden. Projektet udnytter internettets styrke og giver brugere adgang til at identificere bøger af interesse med en nøjagtighed og en hastighed, man tidligere ikke kunne forestille sig. Brugeren vejledes derefter til at finde bøger på lokale biblioteker eller til at købe dem fra forlag og boghandlere. Og der bliver større almen adgang til bøger i det offentlige domæne."

– Sidney Verba, direktør for biblioteket på Harvard University

Få flere oplysninger om Harvards engagement i projektet.

Universitetsbiblioteket i Ghent

Vi er begejstrede over at kunne åbne vores bøger og vores bibliotek til resten af verden gennem dette projekt. Det er et spændende forsøg på at hjælpe læsere – uanset hvor de er – med at finde og få adgang til en del af Belgiens og Europas rige litteraturtradition og -kultur. Desuden er vi ved at starte et flerårigt projekt med at renovere vores biblioteksbygning, og mens dørene til biblioteket er lukkede, er bøgerne stadig åbne for studerende og akademikere gennem Google Bogsøgning."

– Sylvia Van Peteghem, hovedbibliotekar på universitetsbiblioteket i Ghent

Få flere oplysninger om det engagement, som universitetsbiblioteket i Ghent har i projektet [på hollandsk].

Universitetsbiblioteket i Keio

Med Google-projektet kan vi synliggøre vores samlinger i hele verden, så vores bøger vil bidrage til forskning og uddannelse på globalt plan. Vores universitet blev grundlagt i 1858 af Yukichi Fukuzawa, som var velkendt for sit engagement i at viderebringe information og medier i nutidens Japan. Det gør Keio til det perfekte valg som det første japanske bibliotek, der deltager i Google Bogsøgning."

– Professor S. Sugiyama, direktør for universitetsbiblioteket i Keio

Få flere oplysninger om Keios engagement i projektet [på japansk].

Nationalbiblioteket i Catalonien

Det var engang sådan, at det kun var dem, der kunne besøge vores bibliotek, som kunne "besøge" vores bøger. Nu vil alle, der er interesserede i det omfattende antal titler i vores biblioteksbygninger, kunne finde dem og få adgang til dem online – eller måske bare opdage dem tilfældigt via en enkel søgning i Google Bogsøgnings indeks. Det er et mægtigt skridt i retningen af, at læsere i hele verden får mulighed for at opdage og få adgang til den rige historie bag catalonsk, castiliansk og latinamerikansk litteratur."

– Dolors Lamarca, direktør for Nationalbiblioteket i Barcelona

Få flere oplysninger om Cataloniens Nationalbiblioteks engagement i projektet [på catalansk].

New York Public Library

Forskningsbibliotekerne i New York Public Library så et slående sammenfald mellem Googles mission og deres egen.Vi ser digitaliseringsprojektet som et afgørende øjeblik i adgangen til information, og vi ville ikke kun lære af det men også påvirke det. I øjeblikket er vores tilslutning i den konservative ende med et begrænset antal bind i fremragende stand, på valgte sprog og i det offentlige domæne. Med den relevante evaluering af denne begrænsede deltagelse ser vi frem til et udvidet samarbejde i fremtiden."

– David Ferriero, Andrew W. Mellon-direktør og administrerende direktør for forskningsbibliotekerne på New York Public Library

Få flere oplysninger om New York Public Librarys engagement i projektet.

Oxford University

Siden det blev grundlagt i 1602, har idégrundlaget bag the Bodleian Library, et universitetsbibliotek på Oxford University, været Sir Thomas Bodleys vision om et bibliotek, der tjener den verdensomspændende "Republic of Letters", og bibliotekets samlinger er åbne for alle, der har behov for at bruge dem. I dag har over 60 % af de læsere, der bruger og arbejder på the Bodleian Library, ingen direkte tilknytning til Oxford University. Googles biblioteksprojekt i Oxford bekræfter vores fortsatte engagement i at gøre det både muligt og nemmere at få adgang til vores indhold for den videnskabelige verden og andre. Initiativet vil videreføre Sir Thomas Bodleys vision og føre universitetsbibliotekets etos ind i den digitale verden, og dermed får læsere fra hele verden adgang til bibliotekets samlinger via internettet."

– Ronald Milne, konstitueret direktør for Oxfords universitetsbibliotek og Bodleys bibliotekar

Få flere oplysninger om Oxfords engagement i projektet.

Princeton University

Generationer af bibliotekarer på Princeton har helliget sig opbygningen af en betydelig samling bøger inden for tusindvis af emner og adskillige sprog. Når den del af samlingen, der ikke er underlagt ophavsret, bliver tilgængelig online, vil det gøre forskningen lettere for studerende og fakulteter på Princeton, og ved at tilslutte os Googles samarbejde kan vi dele vores samling med forskere over hele verden – et trin, der stemmer meget godt overens med universitets uofficielle Princeton-motto "i nationens tjeneste og for at tjene alle nationer."

– Karin Trainer, bibliotekar på Princeton University

Få flere oplysninger om Princeton University Librarys engagement i projektet.

Stanford University

Stanford har digitaliseret tekster i mange år nu for at gøre det lettere at få adgang til dem og søge i dem, men for bøger, i modsætning til aviser og tidsskrifter, har sådanne anstrengelser været yderst begrænsede af både tekniske og økonomiske årsager. Googles ordning giver vores effektive digitale output et solidt skub fra småt format til sandt industrielt format. Gennem dette program og andre lignende programmer regner Stanford med at fremme indlæring og stimulere nytænkning."

Michael A. Keller, universitetsbibliotekar

Få flere oplysninger om Stanfords engagement i projektet.

University of California

Ved at lukke op for den overflod af information, der findes i vores biblioteker, og udsætte den for det seneste nye inden for søgeteknologier, fortsætter University of California sit arbejde med at udnytte teknologi og vores bibliotekssamlinger til støtte for forskning, indlæring, patientpleje og kulturelt engagement. I denne nye verden vil folk forbinde information og ideer, der indtil nu har været utilgængelige, og dermed sætte farten op for nytænkning på alle livets områder – akademisk, økonomisk og samfundsmæssigt – og fremme brugen af verdens bedste biblioteker.

Med digitale kopier af vores bibliotekssamlinger vil vi også kunne tilbyde en sikkerhed for de utallige tusindvis af forfattere, forlag og læsere, der ville blive knust, hvis der skete et katastrofalt tab f.eks. ved en naturkatastrofe. Enhver, der tvivler på den indvirkning, en sådan katastrofe ville have på vores kulturelle arv, behøver ikke tænke længere tilbage end til den ødelæggelse, som orkanen Katrina påførte vores søsterbiblioteker i staterne ved Den Mexicanske Golf.

For en institution, der har opbygget disse omfattende samlinger som et offentligt gode og i offentlighedens interesse, var tilslutning til Googles bibliotekssamarbejde det rigtige at gøre."

– Daniel Greenstein, viceforstander for videnskabelig information og universitetsbibliotekar

Få flere oplysninger om University of Californias engagement i projektet.

Universidad Complutense i Madrid

Bøger, der ikke længere er beskyttet af ophavsret, var tidligere kun tilgængelige for personer med adgang til biblioteket på Universidad Complutense i Madrid eller med penge til at rejse. Disse bøger vil nu blive tilgængelige for alle med en internetforbindelse, uanset hvor de bor. Vi åbner bogstaveligt talt vores bibliotek for resten af verden. Mulighederne for uddannelse er fænomenale, og vi er glade for at arbejde sammen med Google om dette projekt."

– Carlos Berzosa, kansler

Få flere oplysninger om Universidad Complutenses engagement i projektet [på spansk].

Universitetsbiblioteket i Lausanne

"Bøger, der ikke længere er beskyttet af ophavsret, var tidligere kun tilgængelige for personer med adgang til Lausannes universitetsbiblioteket, men disse bøger vil nu blive tilgængelige for alle med en internetforbindelse, uanset hvor de bor. Vi åbner bogstaveligt talt vores bibliotek for resten af verden. Mulighederne for uddannelse er fænomenale, og vi er glade for at arbejde sammen med Google om dette projekt".

– Hubert A. Villard, direktør for kanton- og universitetsbiblioteket i Lausanne.

Få flere oplysninger om Lausanne universitetsbiblioteks engagement i projektet [på fransk].

University of Michigan

Projektet med Google er meget vigtigt for vores idégrundlag som et stort, offentligt universitet om at fremme viden – både på universitetets område og videre ud i verden. Ved at tilslutte os dette samarbejde, hvor det bliver muligt at søge i vores bibliotekssamlinger via Google, virker universitetet som en agent i et initiativ, der radikalt øger offentlighedens adgang til information. University of Michigan ser dette projekt som en måde, hvorpå man kan gøre information tilgængelig så vidt og bekvemt som muligt. Desuden begyndte biblioteket på University of Michigan på dette banebrydende samarbejde af nogle meget overbevisende grunde:

  • Vi er af den overbevisning, at ud over at give bred adgang til bibliotekssamlingerne er dette tiltag af afgørende betydning for omdannelse, der giver universitetsbiblioteket mulighed for at bygge på og tilpasse de uundværlige bibliotekstjenester til det nye århundrede.
  • Dette arbejde vil give brugere nye måder til at søge på og få adgang til biblioteksindhold og dermed åbne vores samlinger for vores egne brugere og for brugere i hele verden.
  • Selv om vi i mange år har påtaget os omfattende konvertering af materialer i bibliotekets samling med henblik på bevarelse og har været ledende inden for indsatsen for digital bevarelse blandt forskningsbiblioteker, ved vi, at kun gennem denne slags samarbejde kan man gennemføre konvertering i den størrelsesorden.Vores program er effektivt, og vi har kunnet digitalisere ca. 5.000 bind om året; men med den hastighed ville det dog tage os mere end tusind år at digitalisere hele vores samling."

John P. Wilkin, universitetsbibliotekar

Få flere oplysninger om University of Michigans engagement i projektet.

University of Texas i Austin

Universitetsbiblioteker i vores samfund er blevet betroet med ansvaret for den afgørende opgave med at samle og give adgang til information, der inddrager hele den menneskelige viden. Vores biblioteker har også ansvaret for effektiv bevaring af denne viden og for at sikre adgang til den for fremtiden. På University of Texas i Austin føler vi en stærk forpligtelse over for hvert af disse mål, og vi mener at deltagelse i dette foretagende vil hjælpe med at sikre, at vi kan overholde de forpligtelser langt ind i fremtiden."

Fred Heath, viceforstander og direktør for bibliotekerne

Få flere oplysninger om University of Texas' engagement i projektet.

University of Virginia

Biblioteket på University of Virginia var banebrydende inden for digitalisering af materialer i det offentlige domæne. Vi startede med trykte tekster i 1992, og fakulteter og studerende opdagede hurtigt, at tekster, der var glemt for længe siden eller udsolgt fra forlaget, kunne nå ud til et nyt publikum og afføde ny lærdom. Vi har tit talt om biblioteker uden vægge, men takket være dette samarbejde er vi nu endnu tættere på at realisere den vision."

Karin Wittenborg, universitetsbibliotekar på University of Virginia

Få flere oplysninger om University of Virginias engagement i projektet.

University of Wisconsin - Madison

Bibliotekerne på University of Wisconsin-Madison og Wisconsin Historical Society indeholder tilsammen en af de største samlinger af dokumenter og historiske materialer i USA. Gennem dette skelsættende samarbejde med Google påtager Wisconsin sig hovedrollen, når det gælder om at bevare værker i det offentlige domæne for fremtidige generationer og gøre bibliotekets ressourcer generelt tilgængelige til uddannelse og forskning. Denne indsats er et perfekt eksempel på visionen bag The Wisconsin Idea – nemlig, at adgangen til universitetet er grænseløs. Wisconsin-bibliotekerne har fulgt denne tradition. Googles arbejde med digitalisering vil give bibliotekerne mulighed for at udvide adgangen til materialer i det offentlige domæne, der hidtil kun har været adgang til på bibliotekerne. Meget af dette materiale er sjældent og enestående og giver en rig, åben informationskilde til brug i undervisning, forskning samt til almindelig offentlig brug.

Edward Van Gemert, konstitueret direktør for bibliotekerne på University of Wisconsin-Madison

Få flere oplysninger om University of Wisconsin-Madisons engagement i projektet.

©2011 Google - Startside - Om Google - Politik til beskyttelse af personlige oplysninger