Billeder på siden
PDF
ePub

ROUTLEDGE'S BRITISH POETS.

The Poems

OF

MARK AKENSIDE

AND

JOHN DYER.

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TORGE ROCTLEDCI ANT) CO.

TARRINGDON 1.
NEW YORK: 19, PEER MIN SIRRI".

15:)5. .

280. e G.

« ForrigeFortsæt »