Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

с

[ocr errors]

.

52 Holbøll, Aage Regnar, (R.*), (R.St.Stan.3.), Chef for 15. Bat. . 3 Birke, Peter Laurids Martin, (R.*), (N.St.0.3.9), Stabschef ved 2. Generalkommando.. 4 Willemoës, Anton, (R.*), (F.VIII.M.T.), (Chr.X.E.f.0.),(S.Sv.3.), (N.St.0.3.'), (M.S. Gr. 4.),(G.F.4.),(S.H.E.4),

(Stb. V.5.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., til Raadighed ved Gardeh.-Regt.. 5 Rørdam, Halfdan, (R.*), (S.Sv.3.'), (I.Kr.4.), Kmjkr., Chef for 4. Drag.-Regt. 6 Bosse, Christian Adolf Andreas, (R.*), Chef for 11. Bat.. 7 Hansen, Hans Christian, (R.*), (B.C.M.1), Chef for 21. Bat. 8 Rønning, Einar, (R.*), (R.St.Stan.2.), (R.St.A.3.), Chef for 17. Bat., Lærer ved Officerskolen 9 Bentzien, Vilhelm Heinrich, (R.*), Chef for 12. Bat. . 60 Madsen, Lauritz Adolph, (R.*D.M.), Chef for 1. Ing.-Bat.. 1 Grut, Torben, (R.*D.M.), (Chr.IX.M.T.), (Fr. VIII.M.T.), (Pr.R.9.3.), (N.St.0.3.1), (S.Sv.3.'), (G.F.4.), (Stb.

V.4.), (S.M.5.0.), Chef for 3. Ing.-Bat. 2 Dornonville de la Cour, Lauritz Ulrik, (R.*D.M.), (F.Æ.L.5.), Chef for 2. Ing.-Bat., tillige til Raa

dighed for Ing.-Korpset. 3 Thornberg, Thorvald Marius, (R.*), Chef for 28. Bat. 4 Kall, Rolf, (R.*), (N.$t.0.34), Chef for 2. Art.-Bat., Lærer ved Officerskolen 5 Pedersen, Pe Christian, (R.*), Chef for 24. Bat.. 6 Hs. kgl. Højhed Prins Harald Christian Frederik til Danmark, (R.E.*S.K.*D.M.), (Gb.E.T.), (F.Æ.L.1.),

(G.F.1.), (S.Sf.), (Stb.V.1.), (M.V.Kr.1.), . (N.St.0.1.), (Pr.R.0.1.*), (Pr.S.O.), (S.C.C.1.), (N.K.M.),

(0.H.&F.1), (S.H.E.1.), uden for Nr. i Rytt., til Raad. for Gardeh.-Regt. 7 Zeiler, Heinrich Leopold Charles, (R.*), Chef for 16. Bat. 8 Ulrich, Kai Justus Sigismund, (R.*), (S.Sv.3.?), til Raadighed for Overkommandoen, Chef for Gymna

stikskolen, Lærer ved Officerskolen 9 Holten, Immanuel, (R.*), (F.VIII.M.T.), (R.St.Stan.2.), (N.St.0.3.'), (Pr.Kr.3.), (S.Sv.3.4), (F.Æ.L.4.),

(F.instr.publ.), (G.F.4.), Chef for 3. Art.-Bat. 70 Hegelund, Theodor Valdemar, (R.*), Generaltøjmesterkv.... 1 Koefoed, Eivind, (R.*D.M.), (Pr.Kr.3.), (S.Sv.3.1), (N.St.0.3.-), (F.A.L.4.), (M.S.Gr.4.*), (Bulg.A.4.),

(N.K.M.), Chef for 5. Art.-Afd. 2 Johansen, Niels Peder, (R.*D.M.), (B.L.II.4.), Chef for 23. Bat., Lærer ved Officerskolen, 3 Rohleder, Johannes, (R.*), Chef for 10. Bat.. 4 Jensen, Johannes Otto, (R.*), (M.f.D.R.), (L.Æ.K.4.), til Raad. for 1. Generalkommando (Vordingborg 5 Tychsen, Aage, (R.*), Chef for 9. Bat.. 6 Worsaae, Gustav, (R.*), (R.St.Stan.2.), (N.St.0.3.4), (S.Sv.3.4), (R.St.A.3.), (M.S.Gr.4.*), (Pr.R.Ø.4.), (G.F.4.),

(0.H.&F.4. med Krone), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., Chef for 30. Bat. 7 Friis, Oscar, (R.*D.M.), Chef for 7. Bat., Lærer ved Officerskolen .. 8 Andersen, Anders Peter Valdemar, (R.*), til Raadighed for Overkommandoen .. 9 Klein, Edgar Johannes Andreas, (R.*), Chef for 3. Kystart.-Bat., Lærer ved Officerskolen 80 Arnesen-Kall, Harald Valdemar, (R.*), (N.St.0.3.4), (S.Sv.3.4), (B.K.3.), (N.O.N.3.), (Stb.V.4.), (F.Æ.L.4.),

Chef for 6. Bat. 1 Bang, Søren Johannes, (R.*), (Chr.X.E.F.O.), til Raadighed for Overkommandoen, Lærer ved Officer

skolen 2 Koch, Johan Peter, (R.*), (F.M.S.), til Raad. for Generalstaben, Leder af Hærens Flyvertjeneste . 3 Asmussen, Severin Jacob, (R.*), Chef for 5. Drag.-Regt.

2

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

24/3 91

17/10 17

1 2 3

15/6 1870 15/1 1870 11/2 1870

26/3 90

[blocks in formation]

15

5/12 17 15/12 17

25/3 92

Løbe-Nr.

D

Oberstløjtnanter af Reserven.

1 Hedemann, Christian August, (R.*D.M.), (S.Sv.2.*), (Pr.Kr.3.), (N.St.O.3.1), Chef for 45. Bat.
Hammershey, Peter Vilhelm, (R.*D.M.), (N.St.O.3.), Chef for 31. Bat.
Dalhoff-Nielsen, Victor, (R.*D.M.), Chef for 41. Bat.

2

5

6

7

8

9

10

1

2

Hoff, Herman Obert Mathias, (R.*D.M.), Chef for 47. Bat.

[ocr errors]

Hansen, Fritz Eduard, (R.*D.M.), (S.W.2.2), (R.St.A.3.), (S.Sv.3.'), (N.St.O.3.1), (G.F.4.), (S.M.5.0.), Raadighed ved Fæstningsart.-Regt.

Erichson, Henrik Christian Johannes, (R.*), (Ø.J.Kr.3.), Chef for 43. Bat.

Jensen, Frederik Christian, (R.*), Chef for 33. Bat.

Martens, Hans Alexander, (R.*), (M.S.Gr.4.*), Chef for 35. Bat...

Friis, Holger Theodor Christian, (R.*), (N.F.4.), (L.Æ.K.4.), Chef for 32. Bat.

Wegener, Carl Theodor, (R.*D.M.), (R.St.Stan.2.), (R.St.A.2.), (Pr.Kr.3.), (T.N.I.3.), (S.Sv.3.1), (B.ZA (M.S.Gr.4.*), (G.F.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Chef for 37. Bat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

446

7/10

[blocks in formation]

25/1 01/20/410

20/3 15

5

31/10 1863

27/3 85

1/10 85

28/5 01/10/412

19/7 16

27/1 1866

27/3 86

1/10 86

22/3 02

19/12 17

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Ritmester

S

[ocr errors]

13

22/2

3

1

27

24

E

Kaptajner og Ritmestre af Linien. 6 Ramsing, Holger Utke, (R.*D.M.), 2. Ing.-Direkt., Lærer ved Officerskolen.

24/3 88 13/3 1868 27/: 88 1/10 88 21/7 Federspiel, Svend Julius, (N.St.0.3.), af Hærens tekn. Korps, Batterikomd. ved 5. Art.-Afd..

24/3 87 30/5 1866 2873 87 1/10 8718/8 12 Hermansen, Jens Villads Valdemar, (R.*), (M.S.Gr.4.), Chef for Arbejdstropperne og Sundhedstropperne..

25/8 86 29/1 1866 97/3 86 1/10 86/8 7

of 5 Poulsen, Anders Peter Thorvald, (R.*), (Chr.X.E.f.0.),(Sp.M.F.4.), 1. Ing.-Direkt. og 1. Ing.-Bat.

20/3 91 19/10 1867 3/10 86 1/10 91 24/110 8 Brun, Alf Harald, (R.*D.M.), (F.VIII.M.T.), (N.St.0.3.4), (0.H.& F.4.), (G.F.4.), til Raad. for Overkdoen.

24/3 88 24/10 1866 27/3 88: 1/10 8811/4 20 Stub, Ludvig Rasmus Emil, (R.*D.M.), (S.Sv.3.2), 1. Art.-Afd.,

Chef for Feltárts. Underofficersk., Medlem af Materiel-
intendanturens Prøve- og Besigtigelseskomm.

24/3 88 6/3 1866 30/7 84 1/10 88 28/6 3 Gørtz, Frederik Christian, (R.*), (R.St.Stan.3.), 18. Bat. 24/3 88 27/4 1867 || 27/3 88 1,10 88 1073 5 Ravn, Carl Adolph Frederik, (R.*), 20. Bat., tillige tjenstg. ved Hærens tekn. Korps...

24/3 88 25/6 1867 7/3 88 1/10 88 17/6 8 Abrahams, Frederik Johannes Henrik Severin, (R.*), Depotkomd. ved 2. Regt...

24/3 88 24/9 1867 | 27/3 88 1/10 88 1078 9 Paulli, Emil, (R.*), (N.O.N.4.), (N.St.0.3.2), uden for Nr. i Fodf., (indtil 9/11 19).

4/3 88 2/11 1867 27/3 88 1/10 88 27/9 31 Biering, Ludvig, (R.*), 24. Bat.

24/8 88 20/5 1866 27/3 88 1/10 88 5/110 3 Carlsen, Alfred Julius Theodor, (R.*), (S.W.3.?), 2. Ing.-Bat., Chef for Ing.-Regts. Kornetsk. og Underofficersk.

21/3 92 20/5 1871 25/3 92 1/10 92 1/1 5 Würtz, Ernst Peter, (R*.), Depotkomd. ved 3. Regt.

5/3 89 29/10 1867 | 8/10 86 1/10 89 16/3 8 Hoffmann, Niels Vilhelm, (R.*), Trainafd.

20/3 91 81/7 1868 24/3 91 21/1 92 8/ 40 Larsen, Axel Immanuel Christoffer Aaris, (R.*), af Fodf., til Raadighed for Hærens tekn. Korps.

24/3 88 20/10 1867 27/3 88 1/10 88 10/6 3 Blichfeldt, Vilhelm, (R.*), 48. Bat. . .

25/3 89 19/5 1867 3/10 87 1/10 89 1/8 50 Faber, Richard Niels Andreas, (R.*), (S.Sv.3.2), 3. Ing.-Bat... 21/3 92 29/4 1869 5/3 92 1/10 92 24/10 3 Goldberg, Julius Thorvald, (R.*), 1. Art.-Afd. .

22/3 90 10/1 1866 6/: 90 1/10 90 30/1 6 Kirketerp, Edvard Carl, (R.*), 2. Bat., Medlem af Materielintendanturens Prøve- og 'Besigtigelseskomm.

25/3 89 1/10 1867 | 30/7 87 22/1 90 22/5 8 Heiberg-Jürgensen, Peter Andreas, (R.*), 17. Bat.

22/3 90 6/6 1869 6/3 90 1/10 90 4/6 60 Schaffalitzky de Muckadell, Erik Oskar Baron, (R.*), af Rytt., Skoleofficer og Lærer ved Officersk. ...

22/3 93 8/11 1871 24/: 93 1/10 93 206 1 Nieuwenhuis, Coenraad Jacobus Nicolaas, (R.*), (Chr.X.m.E.),

(Chr.X.E.F.O.), (N.St.0.3.3), til Raad. ved Kystart.-Regt.,
Lærer ved Officersk....

20/8 91 21/6 1870 24/3 91 1/10 91 9/ 2 Bølck, Oluf, (R.*), (S.A.3.4), (W.Fr.3.'), (M.S. Gr.4.), (S.H.9.5.),

(B.F.5. med Krone), 15. Bat., Lærer ved Officersk.... 22/3 90 25/9 1869 26/3 90 1/10 90 15/1 3 Clausen, Thomas Nicolai Emil Engell, (R.*), Generalst. to

-2/3 90 15/12 1867 26/8 90 1/10 90 15/7

25

31

5

25

26

3

26

3

5

7

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »