Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

.

.

742 H. C. Hansen, ved 8. Bat.....

3. E. Paulli, ved 6. Bat.? .
4 L. Biering, ved 27. Bat.3 ...
5 E. P. V. A. Colding, ved 23. Bat.3
6 W. H. Bentzien, ved 9. Bat.3.......
7 K. V. Tuxen, ved 28. Bat.” .........
8 K. N. Frydenlund, ved 1. Art.-Afd.3

9 E. Koefoed, ved 1. Art.-Afd..... 750 F. F. Andersen, ved 7. Bat.3 ..

L. Nielsen, ved 15. Bat.: ...... 2 E. Rønning, ved 17. Bat.? ....... 3 L. Wolff, ved 4. Art.-Afd.3 .... 4 A. P. V. Andersen, ved 2. Art.-Bat.3

H. C. Sørensen, ved 11. Bat.: ........ 6T. M. Thornberg, ved 13. Bat.3 .. 7 P. C. Pedersen, ved 2. Bat.? ... 8. P. L. M. Rasmussen, ved 4. Bat.? .........

9 H. Bredahl-Møller, ved 2. Drag.-Regt.? ... 760 O. A. H. Moltke, ved 4. Drag.-Regt..

1 C. S. N. Streibig, ved 15. Bat.3.
2 E. P. Würtz, ved 11. Bat.3 .......
3 H. L. C. Zeiler, ved 4. Bat.3 ....
4 J. Berg, ved 2. Drag.-Regt.? .....
5 K. J. S. Ulrich, ved 23. Bat. 3
6 V. Krohn, ved 17. Bat.? .......
7 P. V. Brasch, ved 14. Bat.3 ....
8 J. Rohleder, ved 30. Bat.3

9 V. Blichfeldt, ved 29. Bat... 770 J. N. Nyholm, ved 23. Bat.? ...

1 M. V. Kofod, ved 2. Bat.: .....
2 A. Tychsen, ved 26. Bat.? .......
3 U. N. Moe, ved 3. Drag.-Regt. ..
4 S. A. Hansen, ved 3. Drag.-Regt.”.
5 J. F. Nielsen, ved 4. Art.-Afd.3.
6 T. Lillienskjold, ved 20. Bat...
71 G. Worsaae, ved 28. Bat.? .......
8 E. V. Greve Knuth, ved 5. Bat.3 .

9 A. Valentiner, ved 12. Bat.?..
780 H. V. Arnesen-Kall, ved 29. Bat.: ....

16/z 1867.! 27/3 1888. 1 Okt. 1888 2/1 1867. - 20/6 1866. - 29/1866. 3/10 1885. 13/1 1867.: 27/1888. 17/2 1863. | 30/ 1883. 15). 1864. 27/1889. 1 47, 1869. - 21/10 1866. 3/10 1885. 8/3 1865. 21/, 1868. 27/§ 1889. 17/1 1868. 3/1 1869. 14/u 1865. 29/z 1865.3/10 1885. 22), 1866. / 27/3 1889.

% 1865. 3/10 1885. 17/12 1862. - 3/6 1868. 27/5 1889. 15/10 1867. 3/10 1886. 29. 1867. -- -5%, 1865. 3/10 1883. 2/12 1861. 27/3 1889. 21/12 1866. 3/10 1887. 13/6 1867.273 1889. 23/s 1864. -

% 1867. - 19, 1867. 3/10 1887. 20/12 1867. 27/2 1889.

731863. 3/10 1882. 12, 1868. 27/3 1889. 11/ 1866. 3/10 1886.

67 1863. 3/10 1885. ' 1 Nov. -. 17/1862. 3/10 1883. ' 1 Dec.

1865. . 3/10 1885. , 576 1866.

27/2 1889. 5/12 1866. 27%u 1866. 3/10 1887. 23Dec. 195 1867.

[ocr errors]

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

[ocr errors]

.

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

--

[ocr errors]

.

---

[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

781 H. Johnsen, ved 27. Bat.}...... 20. Olufsen, ved 10. Bat.? ..... 3 E. C. Kirketerp, ved 1. Bat.: 4 N. P. Johansen, ved 22. Bat...... 5 N. F. Møhl, ved 4. Bat.? ............. 6 P. A. H. Jürgensen, ved 24. Bat.'.... 7 J. T. Goldberg, ved 2. Art.-Bat.3 ...... 8 V. E. Møller, ved 13. Bat.? .......

9 E. J. A. Klein, ved 21. Bat.?.... 790 0. Bølck, ved 1. Bat...........

1 J. 0. Jensen, ved 15. Bat. 3...... 2 T. N. E. E. Clausen, ved 23. Bat.3 3 L. Hansen, ved 18. Bat.? .......... 40. Friis, ved 19. Bat.: ....... 5 C. C. L. J. Clemmesen, ved 11. Bat.... 6 J. H. N. Dibbern, ved 4. Drag.-Regt.3 7 J. P. Koch, ved 11. Bat. ... 8 C. F. Fock, ved 28. Bat.? .... 9 T. Lassen, ved 26. Bat.?...

21/10 1867. 27/3 1889. 23 Dec.1889. 24/, 1865. 3/10 1885. 14,0 1867. 307, 1887. 22 Jan. 1890. %0 1865. 27/2 1889. 26Mrts. 11, 1870. / 26/1890. 1 Okt. - 1

66 1869. 19%, 1866. 3/ 1870. 571870. 25), 1867.

%, 1868.5/10 1888. 15/1, 1867.! 26/ą 1890.

/g 1867. 30% 1868.3%, 1888. 67 1868. | 26/z 1890. 73 1870. ! 15/, 1870. - 19/1869. 3/1, 1888. 1 Nov. – 207, 1869. - - 29 Nov. –

I i IIIIIII

I!! IIIIIIIIIII

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

281

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IIIII

30/7 1873.

Lieutenanter. 800 V. Trap, ved 35. Bat.......

| 28/ 1849.25), 1868. 1 Jan. 1876.|| 1 C. C. Boeck, ved 37. Bat. .......

21/1, 1849. | 30%, 1870. - 20. R. Levring, ved 38. Bat......

14/6 1849. — —

............ 3 J. F. Krüger, ved 34. Bat.................... 19% 1850.

1 Jan. 1877. 4 J. F. Jørgensen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 12/12 1848.

1 Jan. 1876. 5 H. G. Lander, ved 34. Bat.......

22/5 1819. 30/, 1871. 1 Jan. 1877. 6T. A. G. Lund, ved 37. Bat..

14/1 1850. 7 A. 0. Groth, ved 1. Art.-Afd. ..

21/, 1849. 8 N. P. Hansen, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp.. 24/3 1850. H. T. Dreyer, ved 35. Bat...........

4/u 1852. 30/ 1872. 1 Jan. 1879. 810 L. C. Kirschbaum, ved 33. Bat. ...

19/8 1850.

1 Jan. 1878. 1 O. R. Nielsen, ved 35. Bat..

9/1850.

1 Jan. 1877. 2 A. S. T. J. Fraenkel, ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat. 167, 1851.

1 Jan 1878. 3 A. V. C. Friderichsen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 29/5 1851. 4 H. J. P. Andie, ved 39. Bat.

30/12 1848

1 Jan. 1879. 5 N. P. Jensen, ved 37. Bat......

107, 1851. - - 1 Jan. 1878. 6J. Møller, ved 33. Bat...

31/12 1849.

1 Jan. 1879. 7 F. V. Kjædebye, ved 32. Bat. ....

10/3 1853.

1 Jan. 1880. 8W. T. Rasmussen, ved 34. Bat. ............. 13/12 1853.

9 J. C. T. H. Hansen, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 12/5 1853. 820 A. F. 0. Petersen, af Rytteriet ..

2/6 1852.

1 Jan. 1879. 1 J. S. Berner, af Rytteriet....

4/10 1851.

1 Jan. 1880. 2 L. F. V. N. Andersen, ved 40. Bat........... 24/, 1855.

30/z 1874

1 Jan. 1882. 3|H. S. Thomsen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 3/8 1852.

1 Jan. 1880. 4 H. C. Brandt, ved 33. Bat. ..

24/1 1819. 5 J. C. Bruun, ved 36. Bat. ...

14/, 1855.

1 Jan. 1882. 6 N. C. V. Nielsen, ved 38. Bat. ......

26/7 1849.

1 Jan. 1880. F. 0. C. Bülow, ved 38. Bat.

4/1852. 8 C. Pedersen-Dan, af Rytteriet ....... 16/4 1855.

1 Jan. 1882. 9 A. C. Nielsen, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp.. 11/5 1853.

1 Jan. 1880. 830 P. H. Koch, ved 40. Bat.

2''/1850. 30/, 1875. 1 Jan. 1881. 1 P. V. Buck, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. ....... 24/4 1854. - 2 A. P. Møller, ved 38. Bat....

19/ 1855.

1 Jan. 1882. 3 C. P. R. K. Schøning, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. "%, 1854. 4 C. J. Boye, ved 40. Bat....

177, 1854.

1 Jan. 1881. 5 P. C. A. Jørgensen, ved 36. Bat.

2/5 1819.

1 Jan. 1878. A. G. Schaarup, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat... 30/10 1854. | 30/, 1876. 1 Jan. 1882. 7A. E. G. Setzkorn, ved 35. Bat....... | 21/1 1852. - - 80. W. Bauditz, ved 3. Art.-Aid. ......

415 1855. 28/9 - 1 Jan. 1883. 91 F. 0. V. Lauritzen, ved 32. Bat...

27/6 1857. || 30%1877. | 1 Jan. 1884.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IIIIII

III

11.11

11

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

TII

III

840 S. W. Mathiassen, ved 34. Bat. .....

29/5 1857. 30/ 1877. 1 1 Jan. 1884. 1 V. M. Aggersborg, ved 36. Bat......

27/5 1857. 2 C. G. W. Schmidt, ved 35. Bat. .....

15 , 1856.

1 Jan. 1883. 3 A. Frederiksen, ved 39. Bat..

/s 1856. 4 C. 0. V. Graef, ved Kbhyns. Væbn. Art.-Komp. 15/3 1857.

1 Jan. 1884. 5 P. F. V. Rasch, ved 4. Art.-Afd............... 26/5 1857. 6 H. C. Schiern, ved Ing.-Regt........

30%, 1853. - --- 1 Jan. 1882. 7 V. J. Hermansen, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. . 5/4 1859. 18. | 1 Jan. 1886. 8 F. L. M. Forum, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. ... 29/4 1858.

1 Jan. 1885. 910. J. A. Thrane, ved 33. Bat. ............. %%, 1857.

1 Jan. 1884. 8500. P. Jørgensen, ved 39. Bat. ........... 12/1 1855.

1 Jan. 1882 1 H. W. R. Hein, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat..... 7, 1855.

1 Jan. 1884. 2 H. L. Hansen, ved Ing.-Regt. ............. 12, 1858.

| Jan. 1885. 3 J. G. C. Schlegel, af Rytteriet. ..

22/10 1857.

1 Jan. 1884. 4 H. K. Baadsgaard, ved 34. Bat.....

10/3 1860. 1879. 1 Jan. 1887. 5 N. M. Nielsen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat.... 10, 1855. - - 1 Jan. 1883. 6/ H. Friedrichsen, ved 38. Bat. .............. 26/, 1856. - - 1 Jan. 1884. 7 N. C. Christensen, ved 40. Bat....

8%1854. - 8 A. J. Bergh, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. ..... 28/11 1856.

1 Jan. 1885. 9 M. Andersen, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat...... 513 1855.

1 Jan. 1882. 860 A. F. Boje, ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. ....... 1/1 1858.

1 Jan. 1885. 1 P. S. Petersen, ved 3. Art.-Afd. ............. 27/10 1859. 28) - 1 Jan. 1886. 2 V. Lindholm, af Rytteriet.....

25, 1858.

1 Jan. 1885. 3 J. Vermehren, ved Kbhvos. Væbn. Art.-Komp.. 3), 1858.

1 Jan. 1886. 4 C. C. S. Fabricius, ved 38. Bat.

9, 1855. 30/1880. 5 J. W. Sørup, ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. ...... 29/1 1858. 60. F. Rasmussen, ved 36. Bat. ............. 8/5 1861.

1 Jan. 1888. 70. C. C. Larsen, Adjutant ved Kbhyns. Væbn. 17, 1860.

1 Jan. 1887. 8 S. Schouby, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat........ 1075 1859.

1 Jan. 1886. 9 A. W. Rosenbom, ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat.. 5/3 1861.

1 Jan. 1888. 870 L. H. H. Larssen, ved 32. Bat....

24/1855.

1 Jan. 1886. 10. E. Nissen, ved 32. Bat. ........

31/5 1859. • 2G, A. Barner, ved 39. Bat. .......

26/3 1861.

1 Jan. 1888. 3G. F. D. Juel, ved 3. Art.-Afd. .......

4/12 1857. 28/, - 1 Jan. 1885. 4 C. C. From, af Rytteriet .................. 187, 1855. 5 H. V. E. von Mey eren, ved 3. Art.-Afd. ...... 21/10 1858.

1 Jan. 1886. 6 F. Christiansen, ved Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. 27/2 1855. 7|T. C. Rothe, ved 4. Art.-Afd. ....

3/4 1855. 81 C. A. Wolstrup, ved 4. Art.-Afd........ 24/u 1859. 9 L. H. Rasmussen, ved 1. Art.- Bat.

16/3 1854.

1 Jan. 1885 8801 C. Andersen, ved 33. Bat. .............. 28/12 1860. || 3% 1881. 1 Jan. 1887.

IIIIIII

[ocr errors]

IIIIIIIII i I i I

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »