Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

303

[blocks in formation]

1877

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

o

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.........

Rasmussen, Thorvald Emil Gerner, 17. Bat., G.k.........

1880 Thaulow, Thorkil, 23. Bat. ...

14% 1882 5 Jessen, Halvor, 5. Bat.......

15/10 1881 Schmidt, Otto Nikolaj, 4. Art.-Afd., Elev ved Officersk. .. 215, 1883 Leschly, Carl, 3. Art.-Afd., Elev ved Officersk. ........

2 %, 1832 8 Beyer, Andreas Frederik, 1. Art.-Bat. .......

%0.) 2 / 1879 Rosted-Levgreen, Otto Christian Johan Charles, 2. Bat., G-k... 310 | Styrmer, Hother Søren Peter Bendix, 13. Bat. .......

21%, 1880 Mackeprang, Carl Harald, 19. Bat., G.G.......

12.5/3 1879 Arent, Hans Otto Severin Vilhelm, 20. Bat. ............... 2/1878

Trampe, Christopher Sophus Fredericia Greve, (S.V.3.*), 18. Batu 9 / 1879 4 Lier, Harald Viggo, 11. Bat.....

.......... 151881 Neergaard, Frode, (N.St.0.3.2), Gardeh.-Regt., Elev ved Ride- og Beslagsk. ..................

;;:12 287, 1878 Ohlsen, Sophus Knud, (S.V.3.), 22. Bat., Gök......... 171875 1892 Lesser, Poul, 5. Drag.-Regt. ..................

17, 1881 8 Gertz, Gustav William, 16. Bat..........

23. 1850 Ravnkilde, Ove Kristian August, 29. Bat., G-k.........

% 188 320 le Sage de Fontenay, Holger Gartentistino. Drag.-Regt., tjenstg. ved Rytts. Seklt.-, Sergent.Cog Korporalsk...

12/ 1879 Lesser, Cai Peter Carl Hastrup, 9. Bat........

16/. 1877 2 Rørbye, Herman Valdemar Boserup, 6. Bat......

11%, 1879 Christensen, Aage Rudolf, Ing.-Regt. .......

24/3 1879 | Jacobs, Oscar Adolph Carl, 2. Art.-Afd., Elev ved Officersk. ... | 8% 1880 5! Giersing, Alf Erland, (M.f D.R.), 2. Drag.-Regt. ........

24/12 1882 Hansen, Hans Oluf, 21. Bat., G-k.........

......

14/12 1879 7 Falking, Aage, 3. Art.- Afd., Elev ved Officersk...

% 1883 8 Tryde, Axel, 24. Bat. ...........

% 1884 9 Møller, Johan Wolffgang, 13. Bat., tjenstg i Art., Elev v. Officersk. 3 / 1882 330 | Zellau, Theodor Cizeck, 20. Bat., Gög. ....

3 , 1884 Simonsen, Orla Einar, 3. Bat., G.9. ...........

28/1 1882 Bahner, Wolmer, 5. Bat., Elev ved Gymnastiksk.

123 1882 3 Schwarz-Nielsen, Einar, 27. Bat., G-g.........

| 3610 1883 4. Hauschild, Einar Georg Johan, 3. Drag.-Regt.

30%1883 5 Schultz, Erik Emil Lauritz Trolle, 11. Bat. ...

1574 1881 Michelsen, Poul Ulrich, 16. Bat. . ......

"10 1881 Scholten, Jens Peter, 2. Drag.-Regt., Elev ved Ride- og Beslagsk. 15/12 1882 8 Rye, Hans Jakob Olaf, 7. Bat. ....

.........

126 1883 9 Petersen, Olaf Marius, 7. Bat., Elev ved Gymnastiksk..

11/10 1882 340 Ahlefeldt Laurvig, Erik Otto Sigismund Greve, 3. Drag.-Regt., G-k. .......

*/8 1880 Faurschou, Asger, 27. Bat. acto foi.!!Poa&............... 1. 1882 2 | von der Maase, Herman Frederik Rostgaard, 29. Bat. ......... 886 1882

Blücher-Altona, Gustav Bridges Fergus Gotthard Lebrecht
Greve, Gardeh.-Regt. ......

3 /4 1873

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

344 | Rolsted, Hans Aage, 15. Bat., tjenstg. i Art. fors: Phil.thak 3 || 201884 | 293 05

5 Bille-Brahe, Erik Baron, 2. Bat., tjenstg. i Art.275.....do ..., 3:1883
6 Hansen, Hans Aage Vilhelm, 24. Bat. ......................... 3 10 1881
With-Seidelin, Ludvig Christian Brinck Seidelin, 17. Bat., tjenstg.

i Art. 39.for.tac.drboletos tight................... | 3 || 12%, 1881
es) Mikkelsen, Rikkard Lauge Mikael, 15. Bat., Elev ved Gymnastiksk. 3 % 1882

9 Deleuran, Christian Viktor, YB Antonster Log hong Deel.3 | 147, 1882 350 | Waagepetersen, Just Thune, 23. Bat., Elev ved Gymnastiksk... | 3 u 1882 Hammelev, Jeff Hansen Andresen, 22. Bat. .......

27/9 1882 2 Dederding, Kaj Frederik, 19, Bat.......

18/u 1881 Marcher-Korup, Torkel, 4. Drag.-Regt. Serta

15. 1881 Damgaard, Knud, 4. Drag.-Regt.............

| 3 12/8 1879 5 Lütken, Otto, 14. Bat...

31/2 1882 6 Skibsted, Oluf Vilhelm de Fine, 28. Bat., Elev ved Gymnast 2?/ 1883 Schnack, Carl Gustav, (M.f.D.R.), 26. Bat.....

3 1?, 1883 Knudsen, Knud Anton, 30. Bat. ......

.............

27/1, 1880 9 Nim, Martin Johan Rudolf Thygesen, 12. Bat., Elev ved Gymnastiksk. 3 29,, 1880 Christensen, Emil Ferdinand, 8. Bat........

3 | 170 1878 | Pontoppidan, Axel Erik, 25. Bat..

3 28, 1882 | Sørensen, Axel Conrad Christian, 18. Bat......

3 9 1885 3 Jørgensen, Axel Emil, 4. Bat., tjenstg. i Art.Fy fors.turkr 2 AR 1885 Paludan-Müller, Svend Bartholin, 1. Bat. ......1.

3 30/10 1885 Topsee, Flemming, 1. Bat., tjenstg. ved Ing.-Regt. foro. Its 3-lag1897 arcon Bojesen-Trepka, Vilhelm Holten, 5. Drag.-Regt........

3 291 1885 Mackeprang, Gustav Blom, 25. Bat.............

19% 1885 | Bennike, Helge. 16. Bat. ...........

11/ 1886 9 | Brinckmann, Fritz Niels Valdemar, 1. Bat., tjenstg. ved Ing.-Regt. 13/11 1884 Olsen, Herbert Villiam Bodenhoff, 18. Bat. ......

27/11 1884 Andersen, Ivar Mogens, 12. Bat. .........

36% 1880 %10 03 Hermann, Knud Otto Valdemar, 3. Bat.....

3 3/1, 1884 28/3 06 Jessen, Harald, 5. Drag.-Regt..........

3 27/3 1885 | Anthon, Eiler Henrik Juel, 14. Bat...

3 24%, 1885 5 | Sørensen, Mads Thyge, 20. Bat. ...

20/1, 1884 6 Christensen, Holger Emil, 5. Bat.

24/10 1886 Dyhr, Rasmus Oluf Rasmussen, 9. Bat.

3 1776 1884 8 Krenchel, Harald, 8. Bat .......

3 28/6 1884 9 | Ege, Tage Einar, 6 Bat. .

3 187, 1885

[ocr errors]

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

29/10 1865

[ocr errors]

Bat.

7 Vogel, Áugust Christian Peter, 32. Bat. ....... .... 1973 1860
17 Lowe, Frederik Christian Andreas, 1. Art.- Bat...........
25 Sonne, Jens Markus, Bornhs. Væbn. Bat. Fodf. .......... 3in 1865

Rennov, Carl Vilhelm Johannes Cai, Kbh vns. Væbn. 2. 1%, 1867 98 Kjær, Emil, 2. Art.-Afd....

29/19 1869 99 Koefoed, Niels Christian, Bornhs. Væbn. Art.....

25%, 1869 106 Maegaard, Hans Viggo, Bornhs. Væbn. Bat. Fodf......... 14/4 1868 123 Nielsen, Holger Louis, (G.F.4.), Kohvns. Væbn. Art.-Komp. 18/1, 1866 124 | Lambertsen, Lambert Thomsen, 2. Art.-Bat. ............. 29%, 1868 205 Engelhardt, Frithioff Jørgen, Kbhvns. Væbn. Art.-Komp. 30% 1870 463 Koefoed, Hans Christian, Bornhs. Væbn. Art..

3/1869 538 | Lass, Claus Peter Martin, (D.M.), 38. Bat. .......

14/12 1845 Sahlgreen, Emil Johannes, (D.M.), (E.M.2.), 37. Bat. ...... 1712 1845 734 Rasmussen, Peter, (D.M.), 37. Bat. ........ ........ 8/2 1851 752 | Melgaard, Thomas Frederik Hannibal, (D.M.), 31. Bat.... | 21/6 1852

Bertelsen, Jens Peter, (D.M.), 2. Art.-Bat. ...... ....... 15/12 1854
Ceferoen, HJ., v. tbh.b. 2BE.
Dam Sil. - - - - - - - - -

287, 98

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

29/10 1866
27/2 1860
21/10 1865

5 Schlichting, Ove Frederik Ludvig Johan, 33. Bat., M. .....

Vogel, August Christian Peter, 32. Bat., K. ..................
Berntsen, Esbern Frederik, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., M.........
Thalbitzer, Carl Vilhelm, (S.V.3.'), (G.F.4.), Kbhvns. Væbn. Art.-

Komp., M. ...........
2 Eriksen, Edvard Christian, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., M. ...
3 Jonassen, Detlev Gotfred, 37. Bat., M.....
7. Lewe, Frederik Christian Andreas, 1. Art. Bat., K....
8 Fahnøe, Christian, Kbhyns. Væbn. Art.-Komp.....
9 Jacobsen, Knud Anton Marius, 35. Bat., M..
20 Wibroe, Carl Sophus, 32. Bat., M.........
1 Hansen, Jacob Nicolai Christian, 40. Bat., M. ............
2 Schmidt, Jens Pedersen, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., M...
3 Jürgensen, Carl Peter Ludvig, Kbhvns. Væbn. 1. Bat.. M..
4 Reeh, Alexius Louis Ernst, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., M. ...
5 Sonne, Jens Markus, Bornhs. Væbn. Bat. Fodf., K...
6 Rømer, Christian Frederik, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., M...
7 Henningsen, Viggo, Kbhvns. Væbn. 1. Bat., M ...,
8 Holstein, Einar Ernst Greve, 31. Bat., M ...
9: Molbech, Oluf Christian, 31. Bat. .......
31 | Rosenørn, Peter Otto, 4. Drag.-Regt., M....

Boje, Niels Henrik, 2. Art.-Afd., M. ......

Winkel, Niels, 32. Bat., M..........
5 Poulsen, Johan Emil Charlottus, Ing.-Regt., M. ...
6 Andersen, Laurids Frederik Moreau, 36. Bat., M. .............

Wesenberg, Aage Halfdan, Kbhyns. Væbn. Art.-Komp., M.
9! Wellendorf, Søren Sofus, 39. Bat., M. ....
643 Larsen, Jens Christian, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., M. .......
-4 Stamer, Wolff Ernst Christian, 2. Art: Afd., M.

5 Kampmann, Carl Frederik Addit, 31. Bat., M. ..
6 Henningsen, Lauritz Carl, Ing.-Regt., M. ...........
7 Brockner, Frederik. Kbhvns. Væbn 1. Bat., M...
8 Nielsen, Niels Peter, Kbhyns. Væbn. 2. Bat........

29/8 1865
2/ 1866
187, 1867
29/10 1865
20/ 1866
18%, 1867
31/1, 1866
27 1866
29/4 1867
19/10 1866
24/1 1866
3/u 1865

g 1865 !
19/10 1865
16), 1866
%12 1860
12/1866
2/10 1866
27/1867
22 1866
14/4 1868

2/3 1868
27/1 1865
1/6 1865
27/1865
20, 1866
12, 1866
184, 1865 " atske
285 1867

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

I!!!!!!!!!!!!

[ocr errors]

SIIII!!!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors]

49 Müller, Jørgen Peter, Ing.-Regt., M......
50 | Klindt, Jes Lauritz Søren Petersen, 38. Bat., M...

Restrup, Eilert Anton, Kbh vns. Væbn. 1. Bat., M. ........

Rohde, Hermann, Khhvns. Væbn. Art.-Komp., M........... 3 van Wylich Muxoll, Henry Christian William, 2. Drag-Regt., M.

Møller, Axel Hartsack, 40. Bat., M. .........

Müller, Georg Vilhelm Johannes, Kbhyns. Væbn. 1. Bat., M. .. 6 Hermansen, Christian Hjalmar, 33. Bat., M...

Waagepetersen, Kay Hugo, 31. Bat., M. ....... 8 | Lyng, Jens Sørensen, 40. Bat., M. .....

Pedersen, Peder, 32. Bat., M. ...........
Stigaard, Viggo Alfred Valdemar, 38. Bat., M...
Kolls, August Theodor Frederik, 31. Bat., M.....
Nordow, Hother Charlot Koch, 34. Bat., M. .
Heise, Laust Christian Fredrik, 37. Bat., M. ......

Sabroe, Julius Hans, 3. Art.-Afd., M. .......... | Matthiessen, Simon Jørgen Adolf, 33. Bat., M. .

Andersen, Peter Christian Marius, 32. Bat., M. ........... 7 | Rasmussen, Jacob Peter Anton, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., M. .. 8 Larsen, Viggo Valdemar, Kbhyns. Væbn. 1. Bat., M.

Larsen, Harry Martin, Bornhs. Væbn. Art., M. ........... 2 Matthiesen, Holger Andreas, 32. Bat., M. ....... 4 | Wad, Jens Christian, 3. Art.-Afd., M........... 5 Rasmussen, Johan Ahrenth Gottfred, Kbh vns. Væbn. Art.-Komp. 6 Jensen, Jens Christian, Kbhyns. Væbn. Art.-Komp., M......... 7 Lichtenberg, Sophus Theodor Peter, Kbhvns. Væbn. Art.-Komp., M. 9 Hansen-Jergensen, Søren Georg, 5. Drag.-Regt., M. ...... 80 | Jergensen, Peter Willemoes, 33. Bat., M............ 1 Hoffmann, Charles Frederik, 31. Bat., M. .... ........ 3 Lütken, Otto August, 38. Bat., M. ........ 4 Rennov, Carl Vilhelm Johannes Cai, Kbhvns. Væbn. 2. Bat., K. 6 Andersen, Anders, 2. Art.-Afd., M..... 7 Mørch, Axel Thorvald, 36. Bat., M. ....... 8 Bonnesen, Carl Nicolai Isak, Livg. Forstærkningsbat., M. ...... 9 Meller, Hans Christian, 40. Bat., M........ 90 Stabel, Aage, 36. Bat., M. ............ 1 Bergh, Jens Aage, Khhvns. Væbn. 1. Bat., M. ..... 2 Nielsen, Henry Joachim Marius, 32. Bat., M. ............ 4 Helms, Johannes, 1. Art.-Bat., M ....

Lüchow, August Frederik Ferdinand, Kbhs. Væbn. Art.-Komp.,M. 6 Jørgensen, Ole Marius, Ing.-Regt., M.......

Ulrich, Johannes Sigismund Simmelhag, 1. Art.-Bat., M. ...... 8 Kjær, Emil, 2. Art.-Afd., B.......

Koefoed, Niels Christian, Bornhs. Væbn. Art., K........ 101 | Sørensen, Thomas, 37. Bat., M. ...

2 Sundby, Wilhelm Hother, Gardeh.-Regt., M.........
4 | Andersen, Jens Peter, Kblivns. Væbn. 1. Bat., M ...........

710 1866

% 1867 17/6 1868

5%, 1867 10%, 1867 5% 1867 17/1 1868 16/1869 191869 16/4 1868

%, 1867 15 1867 23/, 1867

% 1866 27/6 1867 87, 1868 Plz 1867 19% 1869 23), 1865 11/1867 8), 1867 176 1869 21/g 1866 24/6 1866

/2 1866 22, 1867 %*), 1865 27, 1869 ? 1869 28, 1868 19. 1867 1/1865 11% 1868 29, 1869 5% 1865

3/ 1869
29/ 1869
18/12 1865
29% 1865
21. 1869
28/8 1865

% 1869
29/1, 1869
25/4 1869
226 1867 %
'lu 1865 -
15% 1870 ; 910

!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

!!!!!!!

|

« ForrigeFortsæt »