Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

301

16

[ocr errors]
[ocr errors]

7

776 Ajr. 2. br.

25

19

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

117 Heitmann, Niels Juel Carl, 1. Art.-Afd., A...

1 '10 1874 | 2895 8 Frydensberg, Peter Edvard. 2. Art.-Bat.

1/2 1870: 37,0 90 9 Hjort, Hans Peter Rudolph, (M.f D.R.), af Fodf., Generalst.,

Adjut. ved 1. Generalkdo., (ansat ved Gst. 14/8 06), Sk.-U., St. 1 6 1873 98)95 120 Eggers, Otto Frederik, til Raadighed for Direkt. for Art. tekn. Tj.,

assist. Artilleriofficer ved Krudtværket paa Frederiksværk, A. 1 | 22/6 1874 1 Nyholm, Christian Valdemar, 6. Bat., G.g., Sk.

1 1872 2 Schlichtkrull, Lauritz, 25. Bat., Sk.

1,19). 1873
3 Dalberg, Erik, 2. Ing.-Direkt., Sk., I.

1 19, 1875 26, 96
4 Harhoff, Conrad Johan Christian, 1. Art.-Afd., Elev ved Officersk., A.1 1 31/, 1876
5 Wagner, Helge Grønvold, 2. Ing.-Direkt., I........

114, 1874
6 Søltoft, Knud Pedersen, 21. Bat., SkóU., St.

1 */5 1876 7 Poulsen, Jeppe Bodolf Marius, 1. Ing.-Direkt., I.

1:66 1875 8 Krogh, Ludvig Frederik Carl, 24. Bat., Sk-U., St.

1 2), 1871 8/10 91 9 Bruhn, Helge, (Pr.R.O.4.), 1. Art.-Bat., A.....

1 | 27/6 1872
130 Ewald, Otto Carl Thomas, 4. Art.-Afd., A.

1 1874 26/s 96
1 Stockel, Johan Ferdinand Vilhelm Valdemar, (K.E.S.), til Raa-
dighed for Art. Gen., A. ...

1 28/6 1867

9/10 87
2 Dalsager, Søren Peter Sørensen, uden for Nr. i Fodf. indtil
31/, 07), St-g..480.hti 8 Reg..

La 11, 1875 28/3 96
3 Brammer, Gerhard Peter, (R.St.Stań.3.), (L.A.K.3.), (G.F.5.),

Kmjkr., Livg. Liniebat., tjenstg. i Krigsministeriet, Sk-u., St.. | 1 % 1870
4 Gyldenkrone, Carl Oscar Hermann Baron, (R.St.Stan.3.), (G.F.5.),
Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk-u.

1'?/2 1872 3/10 91
5 Moltke, Aage
Grevs, (N.St.0.3.2), 3. Bat. %w.sti

130/1, 1868 8/10 94
6 Bülow, Johan Frederik Poul Viggo, 3. Bat., Sk-u...

123/, 1872 7 | Fleuron, Svend, 3. Art.-Bat., A.

1 * 1874'2613

96
8 Pontoppidan, Rasmus Oluf, Adrian Abanozartopakt for Rytt.,

til Assistance for Chefen for Haandvaabenkontrollen ved Be.
handling af enkelte Sager, Rsk. ..

1|21/2 1874
9

üb 3 Aar, 11 / 1870 %, 92
140 Rasmussen, Hans Viktor Kristian, 3. Art.-Afd., A.

1 212 1876 20/3
1 Hanson, Hans Aage Rosted, 21. Bat., tjenstg. veu Sekondløjt.
nantsk. for Fodf., Sk...

24/10 1874
2 Bauditz, Ove, 30. Bat., Sk.

8/9 1871 8/10 90 3 | Jensen, Johannes, 16. Bat., Sk.....

*6 1870 || 1,92 4 Jensen-Witt, Christian Ludvig

, 3. Art.-Afd., 14., Testo. 1876 || 28/2 96
Thomsen, Ove Laage. 25. Bat., St., sk:"6y. Helyn Ayeuna Bry

81%, 1875
19-6 Synnestvedt, Christian Johan Klingberg, uden for Nr. i Rytt
(indtil 28/2 07) ....

I..:%3

21/, 1872 8/10 94
7 Sørensen, Carl Theodor Niels, 5. Bat., Sku.

16 A 20/ 1871 90
8 Schack von Brockdorff, Frederik Adolf William, Kmjkr., 2. Art.
Afd., Rsk. ...

16. / 146 1870 8/10 91
9 Hegermann-Lindencrone, Johan Herman, (R.St.Stan.3.), (Pr.R.O.4.),
(F.A.L.5.), Kmjkr., Garden Regt., Rsk.

.46 215/, 1872/10 94

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Pons, Holger Julius, Kmik, van Batalski, 8/3. ibi3 Aar.

18/12 28/, 97

96

18!

[ocr errors]

28

13

13

afsk

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

15/10

29

9/ 1875 8/10

[ocr errors]

18/11

11

[ocr errors]
[ocr errors]

15

12

[ocr errors]

27/3 97

150 Hansen, Niels Johannes Torkild, 17. Bat., St-g.

28/6 1873 8/10 930 97 1 Kyhl, Svend Sofus Marius Lier, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., Elev ved Officersk., G-k......

/10 1876 i 29/3 97 2 Hoff, Axel Constantin, Ing.-Regt., I.

'% 1877 3 Petersen, Knud Schat, Adjut. ved Ing.-Korpset, I..

% 1875 8/10 95 4 Johansen, Frederik, (M.S.Gr.4.), 13. Bat., St......

13/6 1873 3/10 93 5 Knuth, Viggo Christian Greve, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31 073)G.g...

1911 12, 1875 27/3 97 6 Crone, Gustav, 1. Art.-Afd., A...

94 7 Rosenstand, Christian Theodor, 3. Drag.-Regt., St.

21/9 1874 27/3 97

& 8 Kruse, Christian Vilhelm Theodor, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Elev ved Skydesk., G-9., St...

1871 % 93 9 Erdmann, Valdemar, 1. Art.-Bat., A. 15 h DAEB. 2 28/9 1870 307, 92 160 Lauesen, Aksel Langkilde, 26. Bat., Sk-u.

21/12 1872 27/3 97 1 Bay, Knud Qvistgaard, uden for Nr. i Art. (indtil 9460 07), A.fi, /2 1876 2 Jørgensen, Sofus, 28. Bat., Sk...

29/12 1873 8/10 93 3 Winkel, Ove Halfdan, 2. Art.-Bat., A.

", 1876 27/2 97 4 Hansen, Hans Ditlev, 9. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u..

5/40 1871 3017 93 5 Hauschild, Holger Louis Markus, (R.E.S.), 20. Bat., G.g..

21/1, 1874

% 98 6 Christensen, Johan Christian Veber, 28. Bat., Sk.

29, 1873 | 8/10 93 27/1 7 Meller, Jens Georg, 2. Drag:-Regt., Rsk. .

17/7 1872 8 Larsen, Viggo Johan, 3. Art.-Bat., A..

%% 1874 973 97 2/2 9 Scheel, Oluf Greve, 1. Art.-Afd., A.

13/0 1871. 3/10 92 170 | Bentzon, Frederik, Adjut, ved 8. Regt., Sk-u.

30/3 1873 8/10 95 1/4 1 Borup, Conrad Emanuel, 28. Bat.

免 27/2 1873 3/10 93 2 Fuglede, Niels Christian Mathias, (M.S.Gr.4.), (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., G-g..

1871 3 Mørch, Axel Viggo, 17. Bat., Sk., St-g.

26/, 1875 8/10 95 25/4 4 Jurckmann, Christian Ferdinand Vilhelm, 23. Bat., Sk..

28/, 1868 3/10 89

1/8 Christensen, Rasmus Vilhelm, 7. Bat., G-k....

21/6 1872 213 97 6 Honnens de Lichtenberg, Gerhard, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Sk.

%, 1868

92 11/6 7 Bjernede, Albert Jens Andreas Jensen, 10. Bat., Sk.

2 143 1876 8/10 95 8 Kildemoes, Mads Nielsen, Ing-Regt., I. ...

2 1/2 1878 26/3 98 9 Sommerfeldt, Niels Brock, Ing.-Regt., I...

2 1577 1878 180 Prior, William Wain, 2. Bat., Sk-u, St....

2 1877 1876 1 Bisgaard, Vilhelm Christian, 4. Bat., Elev ved Skydesk.

1876 2 Helmbæk, Hans Peder, 13. Bat., Sk., St-g.

2 19% 1873 3/20 93 3 Rørdam, Hans Nicolai Kellermann, Kmjkr., 1. Art.-Afd., Elev ved Officersk., Rsk.

2/3 1878 26/3 98 4 Tretow-Loof, Valdemar, 5. Bat., St-g.

2 1416 1878
2 1877

99 6 Høegh-Guldberg, Johan Christian Hahn, 3.Art.-Afd.

2 96 1877 7 Ch

2 28/5 1877

11% 8 Lehrbach, Carlo Jens Bodo, 4. Art.-Afd., A.

2 % 1875 9 Meyer, Axel, 4. Art.-Afd., A.

2 4/6 1878

2812

[ocr errors]

2014

[ocr errors]
[merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

17/ 99

190 Hs. kgl. Hejhed Prins Harald Christian Frederik til Danmark,

(R.E.'D.M.), (Gb.E.T.), (G.F.1.), (S.Sf.), (Stb.V.1.), (M.V.Kr.1.),

(N.St.0.1.), (Pr.R.0.1.), (Pr.s.Ø.), (N.K.M.), Gardeh.-Regt., St.
1 Bokkenheuser, Christian Peter, 16. Bat., Sk-u..
2 Fenger, Vagn Petersen, 20. Bat., Sk.
3 Jacobsen, Carl, 8. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u..
4 Beck, Louis Sofus Fabricius, 3. Bat, Sk-u.

26/

13

2 8610 1876 | 21/5 96
2 75 1878 98
2 26/3 1876
2 24), 1878
2 1868 1869 10%

1572

1719

96

12

, 2 *4. 1876 *), 98

28/5

6 Busch, Herman August Lund, 9. Bat., tjenstg. ved Officersk,
Sk-u., G-k.

2 27/12 1878
7 Laub, Otto Vilhelm Frederik, 11. Bat., Sk-u.

2 2077 1877 8 Hoppe, Constantin Villiam, 17. Bat., Elev ved Officersk., Sk. 2 %, 1875

9 Tretow-Loof, Carl Ferdinand, 6. Bat., Elev ved Officersk., Sk-ul.. 2 1/5 1876 200 Hartnack, Valdemar, 7. Bat., Elev ved Skydesk., G.g..

2 1973 1876

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1 Engberg

, Christian Hans, 12. Bat. 26 uiti3Aar; Vestindien 2 % 1874

[ocr errors][merged small][merged small]

27

7 99

[ocr errors][merged small][merged small]

18

29

%1, 1877

[blocks in formation]

2 von Holstein, Ulrich Adolph, 25. Bat..

2 103 1877 3 Jørgensen, Christian Herman, 8. Bat., Sk-U...

2 1878 1873 8/10

93
4 Heyer, Niels Jørgen Henrik Nielsen, uden for Nr. i Fodf. (ind-
til 31/, 07), G-k., Sk.Myr. 8 Por.

212, 1876

10/6 96
5 | Broch, Lave, (M.f.D.R.), 29. Bat., tjenstg. ved Gymnastiksk., G.g. 2 1/7 1876 30%
6 Westergaard, Paul, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 6/4 08), I. 9/10 1878
7 Hertel, Einar Christian, 23. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u. 2%1878
8 Ringsted, Hans Laurits Eiler, 4. Bat., Elev ved Officersk., Sk .. 12/10 1878

9 Jensen, Jens Marius, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 31/3 07). 3). 1874 8/10 95
210 | Dreyer, Cay Christoph Bechmann, 2. Art.-Afd., A..

2 1973 1878 27/s 99 1 Harhoff, Georg Frederik Krogh, 1. Art.-Afd., A.

2
2 Sonne, Edvard Christian, 15. Bat., Sk-u...

2 | 2876 1877
3 Jessen, Hans Christian Andersen, 2. Drag:-Regt., tjenstg. ved
Rytts. Seklt.-, Sergent- og Korporalsk., Rsk.

2 25/5 1875 8/10 95
4 | Johnsen, Hans Einer, 4. Art.·Afd., A.......

2 24/7 1879 27/2 99
5 Larsen, John Valdemar, 14. Bat., Elev ved Officersk., G-k... 2

1874 8/10 95
6 Howitz, Haralt Frants, TR.ST.Stan.3.), uden for Nr. i Fodf. (indtil
31/10 07), Sk...br 7Reg:

5 2.23/

1876

27/3 99 7 Gundesen, Gunde Martinus, 14. Bat., G-k., Sk..

2 % 1876: 86,0 95 8 | Moller, Svend August Brandt, 2. Art.-Bat., A.

2 'ls 1879| 27/399 9 Lund, Frits, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., Gök.

241872 8/10 94 220 Lorenzen, Aage Valdemar, 5. Bat., G.g., Sk.

2 2/2 1878 278 99
1 Kraft, Carl Adolph, 4. Drag:-Regt., Rsk..

2 %, 1876
2 Pade, Erik, uden for Nr. i Rytt., tjenstg. ved den vestindiske
Hærstyrke.....

20/12 1877
3 Sander, Herbert Stanley, (Sp.I.K.3.), 16. Bat., Lærer ved Gym-
nastiksk., G.g.....

2 2/8 1879
4 Larsen, Sofus Kristian, 19. Bat., tjenstg. ved Gymnastiksk.,
G-9.....

2 10%1878
5 Jarmer, Henry Johannes Peter, 25. Bat., tjenstg. ved Officersk. 2 31/12 1873 30%94

'/00 21)

29!

9/10 Afsk

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

11 18

15

2 2514

10110

[ocr errors]
[ocr errors]

21/

111

[ocr errors]

1

19

12

3012

226 Haxthausen, Vilhelm Maximilian Baron, uden for Nr. i Fodf. (indtil 912 07) Sk-u ....

4/4 1876 840 95 30/6 00 7 Møller, Hartvig, 8. Bat., Sk..

2 24/, 1873 8/10 94
8 Münter, Fredrik Berend, (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat.,
G.g.

2 21/10 1876 27/3 99 15/2 9: Holck, Kay Harald, 30. Bat., G.g.

2 2/6 1879 230 Jensen, Hans Peter Edvard, Ing.-Regt., Elev ved Officersk., I... 2 6/8 1879 27/3 00 110 1 Helsted, Thomas Johan, Ing.-Regt., I...,

2 4/6 1877 || 1% 98 2. Erhoff, Thor Ove Arnold, Laboratorieafd., A.

2 586 1878 || 27/3 00 3 Madsen, Peter William, 1. Art.-Bat., A.

2 1/4 1875 30% 95 4 Randa-Boldt, Olaf, (N.St.0.3.), 15. Bat., Sk-ut..

1875 27/3 00 5 Andersen, Knud, 4. Bat., Elev ved Skydesk..

2

2/6 1877 6 Ryberg, Sven, 13. Bat., tjenstg. ved Officersk., G-k., Sk-u 2

6 1877 10/6 98 7 Rung, Einar Carl Adolph, 3. Art.-Bat., A......

1878 272 00 8 Bjerager, Hans Georg, 1. Art.-Bat..

2 1/2 1878

u 9 Wridt, Conrad Axel Einar, 3. Art.-Bat.

2 18/u 1875 507 94

12/12 240 Pontoppidan, Svend Harald, (Pr.R.O.4.), 21. Bat., Elev ved Skyde. sk., G.g..

2 1% 1877| 8/10 98 1 Landt, Henrik Peter, 23. Bat.

2 22/1 1873 %
2 Hagen, Niels Peter Høeg, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., Gg.

2
1670 1877

14
3 Leschly, Erik, 5. Drag.-Regt., Elev ved Officersk., Rsk.

2 | 27/8 1880 279 00 4 von der Maase, Ove Frederik Gustav Rostgaard, Kmjkr., 3. Drag.-Rgt. 215/6 1879

% 01 5 Sylow, Niels Frederik Herholdt, Kmjkr., 12. Bat., tjenstg. ved Livg. Liniebat., Sk..

2 / 1877|| 8/10 97 6 Brandt-Jørgensen, Otto Christian, 2. Drag.-Regt.

2 : 28% 1875 8/10 98 1 25/1 ū Bilgaard, Christian Ludvig Ernst, 30. Bat., Sk-u.

2 3/6 1877
8 Moltke, Frederik Josias Valdemar Otto Greve, (R.St.A.3.),
(N.St.0.3.'), (S.Sv.3.2), (Pr.R.0.4), Gardeh.-Regt..

2 11% 1877

29% 9 Segelcke, Carl, Gardeh.-Regt., Rsk. ....

2 % 1878 1%
250

Wedell-Wedellsborg, Karl Baron, (N.St.0.3.9), (R.St.Stan.3.), (G.F.5.),
Kmjkr., Livg. Liniebat.

2 25, 1877
1

Danneskjold-Samsee, Knud Greve, (Pr.R.O.4.), uden for Nr. i
Rytt. (indtil 1% 07) hil.!4.08.

28% 1876
2. Berg, Otto, uden for Nr. i Fódf. (indtil 31/10 08), G-9..

1873 3 von Bülow, Carl August, 19. Bat., Sk-u..

2 1876 1% 4 Kiær, Hans Hansen Bairholm, Ing.-Regt., I

2 1876 277, 01 1/10 5, Bülow, Edvard, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31%,, 07)

%,. 1880 6 Krarup, Peter Constans Emil, 3. Drag:-Regt., Elev ved Officersk. / 2 1878 7 Balslev, Viggo, 3. Art.-Afd., Elev ved Officersk..

2 17/12 1879
8 Permin, Ole Hansen, 2. Bat., G.k. .....

2 1881
9 Hyllested, Poul Ernst Ferdinand Blæsberg, 4. Art.-Afd., Elev
ved Officersk. ....

2 12/3 1880
260 | Winther, Axel, 24. Bat., G-9..

2/8 1880
1
Reedtz-Thott, Kjeld

157
Otto Baron,

1.2 5% 1879 2 Juhl, Hans Christensen, (N.St.0.3.2), 15. Bat.

2 846 18791% 99

[ocr errors]

25

19

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

18 29

13
28:

19
27
S

8

12)

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1/1001

101

16

2 | 102

10

afskom. Rye, Stellan, 3. Art. Bat.

101

6

273 01

10

18

[blocks in formation]
[ocr errors]

1878 8/10

*น

3i

161

16 98

2 18

[merged small][ocr errors]

15

[merged small][ocr errors]

263 | Lunn, Christian Ditlev Otto, 1. Art.-Afd., Rsk.

2 15% 1880 27/3 01 4 Suhr-Hansen, Christian Emil, 2. Drag.-Regt., Rsk..

2 25%, 1877 99 5 Haubroe, Werner Christian Lassen, 21. Bat., Sk-u.

1878 6 Christensen, Oluf Georg, 11. Bat.

2 577 1873 1% 96 7 | Krarup, Hjalmar Fahnøe, 14. Bat..

2 10 1878 | 8/10 99 8 Wulff, Richard, Kmjkr., 4. Bat..

2 216 1878

24/7 1880 27/3 01 270 Essemann, Frederik Christian, 3. Bat.

2 164,2 1877 99
1 Jorgensen, Frantz Oscar, 10. Bat., G.g..

2 $% 1881
la Cour, Jørgen Carl Agathon, 3. Drag.-Regt., Elev ved Ride.
og Beslagsk.(Tomornilla de

26/12 1879 99
3 Becker, Johan Gotfred, Kmjkr., 25. Bat., tjenstg. ved Livg.
Liniebat., G.g.....

2 24, 1880
4 Bille Brahe Selby, Daniel Baron, (G.F.5.), (Stb.V.5.), Kmjkr.,
Livg. Liniebat.

2
5 Hansen, Carl Dindler, uden for Nr. i Rytt. (indtil 08)

1875 1% 97 6 Holm, Einar, 27. Bat. .....

1877 19% 99 7 Knoblauch, August Theodor, 2. Bat.

2 21%, 1876 10/6 96 8 Boeck, Johann Friederich Hector Emanuel, 12. Bat., G-g.. 2 13, 1874 3017 93 9 Rung, Iwan Georg, 9. Bat......

2

5, 1877 1976 98
280 Prytz, Knud Steenstrup, Ing.-Regt., Elev ved Officersk.

2 1 '. 1881 26/3 02
1 Koch, Eugen Christian Fürchtegott Wardenburg, Ing.-Regt., Elev
ved Officersk. ....

Ž: 2-21881
2 Davidsen, Magnus Julius Henry, 1. Art.-Afd., Elev ved Officerska 2"1/11 1877
3 | Brask, Jacob Christian Høeg, 3. Art.-Afd.

..30/ 1880 4 Juul, Tage, uden for Nr. i Art. (indtil 31%, 08).

30%, 1881 5 Harrel, Viggo Oscar, 13. Bat.

122.5), 1882 6 Stilling, Valdemar, 1. Bat.

ta 2% 1878 10/6 00 7 von der Heide Christensen, Carl Heinri Ludolph, 28. Bat., G-k.dk

31 2814

1881 8 Haack, Frederik, 5. Bat.

163 % 1881
9 Bang, Axel Gustav Gyllenkrok Fejlberg, 5. Drag.-Regt.

3 284 1880
290 Keyper, Rudolf Jakob Poul, 4. Drag.-Regt., Elev ved Ride- og
Beslagsk.

16 2 25

1880! 10/6 1

Ź 2 25/8 1880 26/3 02 2 Hansen, Johannes Frederik Birkedal, 25. Bat., G.g..

42.. 26/11 1875

10/6 97 3 Gregersen, Alfred Theodor Valdemar, 10. Bat...

29/10 1876 | 10/6 99 4 Hage, Torben, 1. Bat., G-k.......

28/ 1880 19% 00 5 Ellegaard, Jens Jørgen Jacobsen, 10. Bat...

2 ?'/1876
6 Pleyen-Holstein, Frode Hjalmar Christian, 19. Bat.

2 30/1 1872
7 Bolt-Jorgensen, Laurits Bolt, Ing.-Regt., Elev ved Officersk. § 2 3 1882 ! 28/3 03
8 Ramm, Poul Louis, Ing.-Regt., Elev ved Officersk....

-24/2 1882
9 Buchwald, Christian, 1. Art.-Afd.. Elev ved Officersk.

52"1883 300 Hoegh-Guldberg, Ove, 3. Art.-Bat., Elev ved Officersk.

"31, 1881 1 Lauritsen, Laurits Thomas Thorvald, 29. Bat., G-k.

2 15, 1878 ' 99 2 Bentzen, Cardale Christian Klingspor, 1. Art.-Bat... 78 2"/12 1877 8/10 98

8110

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »