Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Kaptajner og Eitmestre af Forstserkningen.

I Rohmann, Hermann Johannes, (R.'D.M.). (S.V.3.1), 1. Art.-Afd...

i Pedenphant, Orla Bendix Algreen, (R."), 34. Bat

:>, I Chrlstensen, Frederik Carl Albert, (R.*), 33. Bat

4 ¡ Madsen. Johannes Christian. (R.'D.M ), 3ti. Bat

5 Brusendorf, Claus Carl Gustav, (R.*), 40. Bat

Ketelsen, Christian Traugott, (R.'D.M.), (L.E.Kr.5.), 81. Bat

Nyborg, Jens Peter, (R.*), 34. Bat

- I Dodt. Frantz Stiboldt, (R.*), 35. Bat

Schwarz-Nielsen, Julius Christian August, (R.*), Rytt

I Johansen, Jacob Christian, (R.*), (N St.O.3.1), 38. Bat

1 I Halvorsen, Emil Frederik Sivert, (R.'), (E.M.2.), 36. Bat

2 Reck, Anders Borch, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil "7, 08)

3 Linde, Seren Christian August, (R.*), 40. Bat

4 Petersen, Henrik Rasmus Christian, (R.*), 32. Bat

5 Halsted, Peter Martin Madsen, (R.*), (R.St.A.3.), 38. Bat

6 Brasen. Ove Emmerik Vilhelm, (R.'), 4. Art.-Afd

7 Madsen, Freüciik Wilhelm, (П.*), 30. Bat..:

8 Jorgensen. Anton Frederik Simon, (R.*), 37. Bat

9 Bloch, Christian Julius, (R.*), 36. Bat

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Koch, Hans Christian Petersen, (R.*), 40. Bat,.

Rasmussen, Peter Julius, (E.*), 34. Bat

Hansen, Niels Carl, (Ю, Ing.-Korpset

Wortzlger, Frantz Gerhard, (R.*), uden for Nr. i Fodf., Fuldmœgtig i Krigsministeriet

Tvilstedgaard, Leopold Lovenskjold, (11."), 40. Bat

Larsen, Axel Andreas, (R.*), 32. Bat

Vollquartz, Jens Peter, (R.*), (Е.Ы.2.). 38. Bat

Dederding, Niels William, (R.*), 39. Bat

Kofoed-Jensen, Claudius Rasmus. ( R.433. Bat., Lœrer ved Officersk.

johannessen, Hans Johan Vilhelm, (R.*), (R,St.Stan.3.), 82. Bat.

Colding, Frederik Ludvig Wedel, (В.*), 33. Bat

Kauffeldt, Otto August Victor, (R.*), 39. Bat

Pape, Anton Catarinus, (E.M.2.), uden for Nr. i Fodl■

Theilgaard, Christian Sophne, (K.*), 35. Bat

Dalhoff-Nielsen, Victor, (R.*), Kbhvns. Vœbn 1. Bat

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Norgaard, Alexander Henrik Valdemar, uden for Nr. i Fodf...

Klinkby, Jacob Jensen, uden for Nr. i Fodf.

Weihe, Louis Edvard, uden for Nr. i Fodf.

Serup, John William, Kbhvns. Vœbn. 1. Bat

Ravnkilde, Seren Christian Jensen, uden for Nr. i Fodf

Buhl, Hans Thorvald, 34. Bat

Jurckmann, Johan Jorgen, 37. Bat

Danielsen, Lauritz Christian, 36. Bat

Kofoed, Johan Conrad, Bornhs. Vœbn. Bat. Fodf.

Larsen, Lauritz Peter, 35. Bat

Lowsen, Johan Frederik Emanuel. Kbhvns. Vœbn. 2. Bat

Olesen, Jorgen Heinrich, Kbhvns. Vœbn. 1. Bat

Schieler, Rasmus Christian, Kbhvns. Vœbn. 2. Bat

Ernst, Carl Frederik Weis, (Pr.R.0.4.), Kmjkr., uden for Nr. i

Fodf.

Langhorn, Peter Carl Frederik, 3. Art.-Bat

Brandt, üeorge Johannes Hegelund, uden for Nr. i Fodf

Billenstein, Carl Soelberg, Ing.-Korpset^^."?.^^:

Andersen, Christian Emil Victor Emanuel, Kbhvns. Vœbn. 1. Bat.
Nielsen, Hans Mathias, af Art., til Raadighed for og Tojmester

ved Bornhs. Vœbn

Koefoed, Herman Christen, Bornhs, Vœbn. Rytteri

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »