Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Kapitain

eller Ritmester.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

23 Jan. 1883. 351 F. Bartholin, (R.*), (E.M.1.2.), ved 2. Art.-Afd. .......

26 April1863.

29 Okt. 1883. 2 A. W. Staggemeier, (R.*), (E.M.1.2.), ved 31. Bat.......

22 Dec. 1863.

10Febr.1886. 3 C. F. Schwarz, (R.*), (E.M.1.2.), ved 35. Bat.......

21 Sept. 1867.

(28Aug. 1883. 4 A. F. H. Balsløv, (R.*), (E.M.1.2.), ved 32. Bat..........

21 Sept. 1867. 50. C. D. Walther, (R.*), (E.M.1.2.), ved 35. Bat. ........

||28 Aug. 1883. ||21 Sept. 1867.

19 Okt. 1884. 60. J. Krabbe, (R. *), (E.M.1.2.), ved 31. Bat. .............

21 Sept. 1867.

28 Aug. 1883. 7 E. S. V. Bierberg, (R.*), (E.M.1.2.), ved 40. Bat......... 13), 1830.

21 Sept. 1867. 8 C. F. U. B. Jürgensen, (E.M.1.2.), udenfor Numer i Rytteriet 28%, 1831. 30 April1868.

9 C. R. Bache, (R.*), (E.M.2.), ved 2. Art.-Bat........... 20/2 1841. 27Sept. 1867. 360 F. V. B. Meidell, (E.M.2.), ved 34. Bat. ............ 15/, 1833. 30 Juni 1870. 1 J. Andersen, (R. *), (E.M. 2.), udenfor Numer i Artilleriet. 15/10 1834. — —

19 Okt. 1884. 2 H. P. Petersen, (R.*), (E.M.1.2.), ved 32. Bat............ 31 J. A. Munch, (R.*), ved Bornhs. Væbn. Fodf.-Bat. ........ 1/3 1833. 4 Jan. 1871.

20 Dec. 1883. 4 F. Graa e, (R.*), (E.M.2.), ved 32. Bat. ..............

10 Jan. 1871. 5 F. L. Hermansen, (E.M.2.), udenfor Numer i Fodfolket.... 28/12 1830. 28 Dec. 1872. 6 C. V. Crone, (R.*), (E.M.1.2.), af Rytteriet ............ 15/3 1830. 29 April1873.

12 Dec. 1884. 7 J. P. H. Thun, (R.*), (E.M.2.), ved 34. Bat..............

29 Jan. 1887. 8 P. H. W. Lange, (R.*), (E.M.2.), ved 39. Bat. ......

27 Aug. 1873. 9 V. M. Davitzen, (E.M.2.), ved Bornhs. Væbn. Art. ....... 1839. 19 Dec. 3701 J. C. E. M. Bernth. (R.*). (E.M.2.), ved 33. Bat...

||23 Nov. 1885.

23 April1874. 11 J. v. Jessen, (R.*), (E.M.2.), ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat... 6/ 1832. 19 Mai – 21 M. L. Asmussen, (E.M.2.), ved 38. Bat............. 12/1, 1831. 6 Nov. -. 3 A. Franck, (R.*), (E.M.2.), ved Kbhyns. Væbn. 2. Bat.... 11/10 1830.12 Mai 1875

14/10 1829. 19 Aug. 1870.

26/11 1832. 6 Juni 1873.

28 Juli 1885. 4 J. J. Hartnack, (R.*), (E.M.2.), ved 36. Bat. .....

· 10 Juni 1875.1

333.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

375 N. A. Koefoed, ved Bornhs. Væbn. Fodf. Bat. ..... 3/11 1837. 24 Juli 1875.

17 Juni 1886. 6 J. F. M. Munk, (R.*), (E.M.2.), af Rytteriet ...... 11/3 1834.

14Aug. 1875.

11 Juli 1887. 7 M. A. Karmark, (R.*), (E.M.2.), ved 36. Bat....... 29/6 1835. 8 E.W. Sass, (R.*), (E.M.2.), af Rytteriet, i overtalligt Numer,

16Sept.1875. ved Gendarmerikorpset. ...

22 Aug.1887. 1/8 1835.

30Sept. 1875. 9 J. G. E. V. Ørum, (R.*), (E.M.2.), ved 40. Bat....... 45 1835.

18 Mai 1887. 19 Febr.1876.

17 Juni 1886. 380 G. G. Wandler, (R.*), (E.M.2.), ved 35. Bat. .......

26 Mai 1876. 1 C. Galster, (R.*), (E.M.2.), ved 31. Bat...........

31 Aug.1887.

30 Aug.1876. 2 N. A. F. Nielsen, (R.*), (E.M.2.), af Rytteriet .........

23 Mai 1888. % 1835.

5 Okt. 1876.

12 Dec. 1887. 3 E. Kauffmann, (R.*), (E.M.2.), ved 38. Bat. ........ 29/10 1835.

5 Okt. 1876.

11 Juni 1887. 4 J. H. T. Rathsach, (R.*D.M.), (E.M.2.), ved 1. Art.-Bat...

16 Mai 1877. 5 W. A. S. Kolbye, (E.M.2.), ved 31. Bat. ............ 12, 1833. 11 Juni –

23 Dec.1889. 6 E. M. Aagaard, (R.*), (E.M.2.), ved 34. Bat.

31 Okt. 1877. 7 W. F. Bendz, (R.*), (E.M.2.), ved 35. Bat............. 27/11 1832.

23 Dec.1889. 8 H. F. Bilsted, (R.*), (E.M.2.), ved 37. Bat. .... 20/12 1837.

16Febr.1878. 9 C. A. J. Hansen, (R.*), (E.M.2.), ved Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 710 1834. 3 Mai 390 M. G. Koefoed, ved Bornhs. Væbn. Rytteri.............. 841833. 2 Aug.

22Sept. 1890. 1 E. B. Hiort, (R.*), (E.M.2.), til Raadighed for 2. Regt. ... 167, 1838.

7 Okt. 1878.

9 Juni 1890. 2 F. A. Schleppegrell, (R.*), (E.M.2.), ved 40. Bat....... 4/6 1838.

21 April1879. 3 P. E. M, Ramsing, (R.*D.M.), (E.M.2.), ved 34. Bat. ..... 23/12 1837.

23 Dec. 1889.

11 Juni 1879. 4 G. J. L. Feilberg, (R.*), (E.M.2.), udenfor Numer i Fodfolket) 16/,, 1836. || 6April1880. 5 H. A. C. E. Hohlenberg, (E.M.2.), ved Kbhvns. Væbn. 2. Bat. 14/8 1840. 6 E. A. A. Marcussen, (E.M.2.), udenfor Numer i Fodfolket., 127, 1836. 11 Juni — 7. F. C. E. Holstein, (E.M.2.), udenfor Numer i Fodfolket.. 6%, 1841. | 8 H. A. I. Baggesen, (E.M.2.), ved 38. Bat. ............

20/70 1838. 25 Okt. – 9 A. Harttung, (R.*), (E.M.2.), ved 33. Bat.....

11/, 1833. 26 Jan. 1881.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

...

422 C. Crone, ved Gardeh.-Regt.'.......

ne, ved Gardeh.-Regt.'................. 179 1854. || 28/9 1875. | 1 Mai 1878. 3 L. N. Müller, Adjut. hos Generalinsp. for | Rytteriet.' ........

.......

.... 20/5 1852. 31873. 40. R. Carstens, af Rytteriet, ved Gendarmeri1 korpset?.......

4/ 1853. 28/, 1874. 5 E. Boeck, ved Gardeh.-Regt.? ................ 96 1854. 28, 1875. 6 M. G. Gundelach, ved Ride- og Beslagskolen. 16/1 1853. 28/, 1873. 7 W. C. Rothe, ved Gardeh.-Regt.? ..... 24/2 1852. 8 C. Benzon, ved Gardeh.-Regt.' .

20/10 1854. 28, 1875. | 1 Mai 1880. 9 R. Müller, ved 23. Bat.'..

24/1 1852. 287, 1874. 430 L. P. Lund-Larssen, af Fodfolket, ved Generalstaben? ......

3/12 1855. 30/, 1877. 1 L. J. Gottschalk, ved 2. Ing.-Direkt.?..... 22/7 1856. 2 C. V. Sørensen, verl 27. Bat.'..

22/10 1853.

30/, 1873. 3 C. R. Kofoed-Jensen, af Fodfolket, ved GeneralI staben".................

166,9 1354. 307, 1875 4J. R. Christensen, ved 18. Bat. ............. 277. 1853. 30% 5 E. Nielsen, Adjut. ved 2. Regt." ...... ..... 11/4 1856. 28, 1876. 6 A. J. C. Hoff, af Fodfolket, ved Generalstaben". 25/2 1854. 28%, 1875. 71. C. Rømer, ved 5. Bat.' ...

22/; 1855. 307, 1876. 8T. C. A. Thomsen, af Rytteriet, ved GeneralI staben? ................................... 27/4 1853. 28), 1875. M. Christensen, ved 30. Bat.”.

6/12 1851. 30/ 1872 440/S. F. R. Foss, af Fodfolket, ved Generalstaben" 27/10 1854. 287, 1875. 1 H. C. M. Hviding, ved 9. Bat.' . .

30%, 1874. 2 A. E. Fonnesbech - Wulff, ved 3. Drag.-Regt.' 3/4 1850. 28/, 1875. 3 G. L. Bjerring, Adjut. ved Ing.-korpset.? ..... 307, 1856. 30%, 1877. 4 C. C. Chabert, Adjut. hos Generalinsp. for

| Fodfolket? ................................. 17%, 1852. 28/, 1874.
5 C. F. de F. Skibsted, ved Livg. Forstærkningsbat." 14/g 1854. 287, 1875.
6/ H. V. J. Glahn, Adjut. ved 6. Regt........... 17%, 1857. 307, 1878.
7 V. L. H. Lübbers, ved 30. Bat.............. 11/, 1856. 307, 1876.
8 J. Jacobsen, af Fodfolket, ved Gendarmeri-
I korpset? ..........

20/11 1855. 307, 1875. 9F. L. V. Colding, ved 17. Bat.? ..

211853. 28,

.....

III II III III III IIII

...

.........

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »