Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

E

9 Jørgensen, Anders Peter, 3. Ing. Direkt., I.

30

Bast, Johan Henrik Carl, (R.*). 2. Ing.-Direkt. og Ing.-Regt.,
Sekretær i Ingeniørkorpsets tekn. Komité, I..........

1 Schrøder, Jakob Olavius Vilhelm, (R.), (S.Sv.3.'), Tøjhusafd.,
Chef for Haandvaabenkontrollen, A

2

Kiær, Konstantin Frisch, (R.*), 1. Art.-Bat., A..

3 Skade, Johan Christian Marinus Rasmussen, (R.*), (N.O.N.5.), af Art., Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen, A.

Dahl, Carl Einer, (R.*D.M.), (N.St.O.2.2), (Pr. Kr.3.), (P.V.V.3.), uden for Nr. i Art., Departementschef i Krigsministeriet, A....... 5 Dahlerup, Joachim Wilhelm Bang, (R.*), (R.St.A.3.), (R.St.Stan. 3.), (Stb.V.4.), (M.V.Kr.4.), (Pr.R.Ø.4.), (S.Kr.4.), (G.F.4.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk-u..

4

6 Nielsen, Knud Adolf Emil, (R.*), 6. Bat., Sk-u

7

Cranil, Carl Frederik, (R."), til Raadighed ved Fæstnings-Art.-
Regt., A....

8 Saabye, Josva From, (R.*), 29. Bat.

9 Elster, Theodor Frederik, (R.*), 4. Bat., Medlem af Forplejnings. korpsets Besigtigelseskomm., St., Sk....

40 Wedell-Wedellsborg, August Frederik Ferdinand Leopold Baron,

(R.*), (Chr.IX.M.T.), (Pr.Kr.2.), (G.F.4.), (R.St.Stan.3.). (Pr.R.Ø.3.),
(N.St.O.3.1), (M.S.Gr.4.), (I.St.M.&L.4.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., 15.
Bat., Sk......

Hoff, Herman Obert Mathias, (R.), af Fodf., Chef for Hærens
Militærarbejderdepot, Kommandør for Sundhedstropperne, Sk.

2 Dahlerup, Ludvig Frederik Vilhelm, (R."), 17. Bat., Sk.................
3 Rohrdanz, Carl Heinrich Albert, (R.), Stabschef ved 1. Jydske
Brigade, St Sk.

1

Lønningsklasse
Fødselsdag

19 Ulrich, Hjalmar, (R.), Ing. Regt., I...

20 Schrader, Axel Edvard, (R.*), 22. Bat., St.g.....

1

Kruse, Laurids Theodor, (R.*), (N.St.0.3.1), 15. Bat., St., Sk.
Krebs, Louis Henry, (R.), 4. Bat., St...

2

3 Nerresø, Martin Nielsen, (R.*D.M.), (S.Sv.3.'), til Raadighed for
Direkt. for Art. tekn. Tj., fung. Underdirektør, tilforordnet
Forsvarskommissionen af 1902, A. Raad.f. lf Insp. 1, 1860
Kl

23

4 Erichson, Henrik Christian Johannes, (R.*), (Ø.J.Kr.3.),Depotkond.
ved 8. Regt., St. .....

5 Weilbach, Philip Bjørnstjerne, (R.”), Laboratorieafd., A..................
6|| Levinsen, Anton, (R.'D.M.), (S.N.3.), (J.S.5.), uden for Nr. i Ing.-
Korpset, Kontorchef i Krigsministeriet, Lærer ved Officersk., I.
7 Langhorn, Carl Richard Maximilian, (R."), Trainafd. og til Raa-
dighed for Direkt. for Art. tekn. Tj., A

8 Freiesleben, Theodor, (R.), Kmjkr., 4. Bat., Lærer ved Officersk. 14, 1859 30/
126, 185528, 77

4 Marcker, Andreas Adrian, (R.), 10. Bat., Sk-u.

5 Giersing, Vilhelm, (R.*), (R.St.A.3.), (I.Kr.5.), Stabschef ved Fyen. ske Brig., St.

[blocks in formation]

11, 1856 289 80249 81 25/10 93
125, 1855 28 76

7

1 26/2 1859 30, 80
1 12 1857 307 79

16

[blocks in formation]

1 31/ 1860 289

8

22

1 22/2 1858 28 78249 81 7/3
1 12/10 186130, 8110 8324/3

7

24

143 1859 30, 80

7

11/10 1859 30/7 81

125, 186028, 79

1859

20, 1859 807 804, 81 24/7

30

Premier-
løjtnant

13, 1855 28 83110 83

3

10 83

Kaptajn
eller
Ritmester

1 266 1861.28/3 83

22, 1855 80 79

7

8/11 21/2 94

1/2 1859 29/0 81

19

1/10 83 7/11 249 81 21/12

[blocks in formation]

26

231, 95 afsk 2%

apok 2 37/9. afst

28/10

afst 25%

120/11

[ocr errors]

-262 96

[ocr errors]

Løbe-Nr.

E

#fsk 16/11

15% Off-46 Ibsen, Peter William. (R.), (Pr.Kr.3.), (L.E.Kr.4.), af Fodf., Ad

jutant hos Hs. Maj. Kongen, St., G-k...

7

von Bardenfleth, Addo Løvenørn, (R."), (Gb.E.T.), (N.St.0.3.'),
(S.Sv.3.1), (Pr.Kr.3.), Kmjkr., 2. Art.-Afd., A., Rsk........
Hansen, Christian Julius August, (R.*), 1. Art.-Bat., A..

Bohn, William Theodor, (R.), 1. Art. Bat., A

Helms, Jacob Bang, (R.), 3. Art.-Bat.. A

8

9

50

1

3

[ocr errors]

4

[ocr errors]

6

7

Flemmer, Carl Christian Edouard, (R."), Adjut. hos Art.-Gene-
ralen, A.

2 Lomholt, Niels Ebbesen, (R.*), (S.V.3.1), (Pr.Kr.3.), Tøjhusafd.,

fung. Underdirektør, Medlem af Tilsynskomm. for de mili-
tære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, Lærer ved Offi-
cersk., 4. Yr Underdis..

A.

Blom, Gustav Victor, R.*), 12. Bat., St-g., Sk..
Hoffmann, Marius Gunder, (R."), til Raadighed for Direkt. for Art.

tekn. Tj., Bestyrer af Krudtværket paa Frederiksværk, A... 2 2 1862
5 Krieger, Flemming Christian Lassen, (R.*), (N.F.4.), (L.Æ.K.4.),

[ocr errors]

Depotkomd. ved 2. Regt....

Schouboe, Oluf Bernt, (R.), Generalst. takt. Afd., A., St. (e. F.)
Wahl, Carl Peter. (R.*), af Rytteriet, Skoleofficer og Lærer ved
Officerskolen, Rsk.

8 Nyholm, Anders Gjedde, (R.*), (A.A.B.3.'), (R.St.A.3.), (M.S.Gr.4.),
Generalst., Souschef ved 1. Generalkdo., Lærer ved Officersk.,
Medlem af Ing.-Korpsets tekniske Komité, I................

9 Faber, Harald Christian, (R.), (S.Sv.3.1), 2. Ing.-Direkt. og Ing..

Regt., Lærer ved Officersk., 12/9 afg fra Ing Ry..

60 Raabye, Louis Andreas Christian, (R, (S.Sv.3), til Tjeneste
hos Kommandanten i Kbhvn. og Cit. Frederikshavn

1 Kramp, Holger Vilhelm, (R.*), 2. Bat., Sk. ........

2 Haase, Bernhard Ludvig Christian, (R.*), af Fodf., til Raadighed
for Generalinspekt. for Fodf., Sk-u .

[ocr errors]

3 Christensen, Jens Peter Marius Mathias, (R. D.M.),, (S.V.3.1),

(F.E.L.5.), 1. Ing.-Direkt., Ilije Ry....

4 Dorph, Hans Christian, (R.*), (S.Kr.4.), (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 4.

Brigade.

8 Høyrup, Peter Johansen, (R.*), 3. Bat., Sk .

9

Lobedanz, Arnold Troels Lund, (R.), (S.Sv.3.1), 2. Bat., St., Sk..
Jensen, Fredrik Christian, (R.), 17. Bat.

70

1

Jørgensen, Peder, (R.*), (S.Sv.3.1), 1. Art.-Afd., A..

Jacobsen, Edmund Frederik Albert. (R.), 30. Bat., G-g., Sk-u.
3 Petersen, Axel Georg Valdemar, (R.*), (S.N.3.), Ing.-Regt., I .......

.

127, 1862 289 811/10 83 25, 96

11, 1861 10 82

31

Drag. Regt..

5 Lassen, Casper Frederik, (R.*), Depotkomd. ved 5. Regt., Sk
6 Koch, Peter Heinrich Wilhelm, (R.), 5. Bat., St. Depotkr6 21
7 Odder, Laur Johannes Marius, (R.), Stabschef ved 2. Jydske

17 1864 273 841/10 84

15,1862
1861

2 1/6 1862

Tillagt Aldersorden som:

8

2 13/3
110

[ocr errors]
[ocr errors]

2 266 1864 273 85/10 85 128/12 1860 28 8110 83%

1/10 85

1864 273 85'10 85 8 1858 283 8310 83%

1 18 1858 28/9 7924, 81 16/12

3

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

25

6 23

8 30/

18

15/10

[ocr errors]

Løbe-Nr.

E

74

Ellow, Niels Peter, (R.*), 13. Bat., Medlem af Forplejnings-
korpsets Besigtigelseskomm., Sk.

5 Christensen, Jørgen Adolph Lauritz, (R.*), (R.St.Stan.3.),, af Fodf.,
Lærer ved Skydesk., Sk-u "7/8 Raad f. 1. Reg.
6 Borch, Regner Laurits, (R.*), (N.F.4.), (L..Æ.K4), Depotkomd.
ved 7. Regt., Sk

6

9

100

Grut, Torben, (R.*), (Chr.IX.M.T.), (Pr.R.Ø.3.), (N.St.0.3.1), (S.Sv.3.1),

(G.F.4.), Stabschef ved Ing. Korpset, I.....

4 Esmann, Sigvard Theobald Thorvald, (Stb.V.4.), Kmjkr., Gardeh.

Regt., Risk. Cheff. Restt. SK.

5 Engelbrecht, Frederik Carl Johannes, (R.*), (R.St.Stan.2.), (Stb. V.4.), (S.Sv.3.1), Kmjkr., Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet, ekstraord., Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm, yed Behandling af de Sager, der angaar

Rytt., St., Rsk. Ch. f. 9.HR....

H.

Blixen-Finecke, Vilhelm Car Anna Otto Gunnar Axel Baron, (R.), (Gb.E.T.), (Pr.R.Ø.2.), (S.N.2.2), (N.St.0.2.2), (G.F.3.), (Stb.V.3.), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.), (R.W.3.), (P.T.&S.3.), (Pr.Kr.3.), (S.Kr.3.), Kmhr., uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/12 07), Sk.

7 Pasbjerg, Waldemar Adolph Bering, 30. Bat., Sk...

8 Zeemann, Ferdinand Johan Christoffer Georg, af Rytt., Medlem

Lønningsklasse

Fødselsdag

og
Fødselsaar

af Remontekomm., Rsk... . . .

Martens, Hans Alexander, 24. Bat., Sk..

4.2.B. 1 151 1858 30, 79

12

1 62 1859

9/198

7 Lewald, Vilhelm Georg Jensen, (R.), (S.Sv.3.'), (Pr.R.Ø.3.),
(L.E.K.4.). (M.S.Gr.4.), (M.V.Kr.4.), Kmjkr., 24. Bat. St. Ch. 84/10 84 1⁄2
8 Castenskiold, Anton, (R."), (R.St.Stan.2.), (Stb.V.4.), (S.H.E.5.),

Kmjkr., Gardeh.-Regt., St., Rsk.

Tillagt

Aldersorden som:

24

9

9-Brum, Aago, 20. Bat., Skul

13

80 81
8940 89-
1/5

/10

80 Hansen, Axel Frederik, (S.Sv.3.2), Depotkomd. ved 3 Regt., Sk. 1 3 1861 28, 811

28

Aalborg, Robert Anker, (R.). 2. Drag-Regt., Rskach f. Gr. Fres 556% 76% 81% 2 Madsen, Lauritz Adolph, 2. Ing.-Direkt. In het Lærer ved Officersk., Medlem af Ing. Korpsets tekn. Komité, I. ...

3 Jernfelt, Anders, 2. Drag. Regt....

4

Hansen, Karl Oskar, 27. Bat., Sk.

5 Duwens, Carl Raphael, 10. Bat., G-g., Sk..

6

Møller, Søren Christian, 3. Art.-Afd., A...

7

Stiz

Friis, Holger Theodor Christian, (N.F.4.), (L. Æ.K.4.), 27. Bat., Sk., St

Sekond-
løjtnant

175 1858 307 781/10 83 15/12 97

27

111, 1860 307 117 1809

Premier-
løjtnant

8 Teisen, Johan Victor, Generalst., Souschef ved 2. Generalkdo., St. 11, 1862 273 84/10 8416/12 124/2 1862 283 8310 831 99

9

Reck, Jacob Ludvig, 17. Bat., Sk.

90 Lütken, Louis Carl Frederik, (R.), uden for Nr. i Fodfolket, De

partementschef i Krigsministeriet, St-g.

1

Wedel-Heinen, Emil, (S.Sv.3.3), 1. Bat., Sk..epotk..../. Reg. 12/12 1859

2 Klein, Valdemar Anton Carl, 26. Bat., St-gl. G.St.

111, 1864

3

Palsdorff, Niels Christian Marius Thor, 25. Bat., S.

125, 1858 3/10 82

124/11 1863 283 83110

9

25/10 1864 273 8510 85
123/7 1859 28, 80 1/10 8322/6
1 / 1861 28, 81
1/7
127, 1859 289 791/10
25/12 1861 10 821/10

9

114, 1860 28 81

Kaptajn
eller
Ritmester

2 23 1865 273 86 1/10 86 12/11

18

3

* 1858

29/12

19 1863273 8410 84 7/1

15/2 1/3

[ocr errors]

21

851/7

216 1863 27 84 1/10 84
3
10 1859 307 80

25

1 / 1858 9/10 821/10 85

8

[blocks in formation]

186327, 841/10 84 26/

6

28

[ocr errors][merged small]

7

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Løbe-Nr.

E

101

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

Gandil, Louis, 18. Bat., Sk.

Engelbrecht, Carl Julius, (R.*), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.), (G.F.4.), (M.S.Gr.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk.. 110 Bondo, Hans Henrik, (R.*), (S.Sv.3.1), af Fodf., Chef for Gymnastiksk., Lærer ved Officersk., G-g., Sk..............

Larsen, Niels, 7. Bat., Sk-u.

Lind-Hansen, Carl Theodor, Stabschef ved 1. Sjæll. Brigade, St.,
Sk-u.

1/8

Petersen, Johan Peter, 11. Bat., G-k., Sk.

Jacobi, Johannes Peter Vilhelm Flies, (N.St.0.3.1), (R.St.Stan.3.),

Generalst. takt. Afd., Lærer ved Officersk., St.

Christiansen, Poul, 4. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus), Rsk.
Lagoni, Christian Jes, 11. Bat., G-k..

[ocr errors]

5

6

7

120

1

Lehrmann, Frantz Vilhelm, (Pr.Kr.3.), til Raadighed ved Kbhvns.
Søbefæstn.. 4. (etaarigt Kursus). Raad Dir.
Martens, Vilhelm Valdemar, (O.H.&F.4.,
St., Rsk...

Gardeh. - Regt.,

Hertel, Hans Christian, 2. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus).
Hammerich, Jens Worsaae, (S.Sv.3.1), 18. Bat., St., Sk...
Jürs, Olaf, (R.St.Stan.3.), 2. Art.-Bat., A. (etaarigt Kursus).
Wegener, Carl Theodor, (R.), (G.F.4.), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.),
(T.N.I.3.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk...

de Neergaard, Aage, 19. Bat., Sk.

...

Kursus) ..

5 Lundsteen, Einar, Tøjhusafd., A.

6

130

1

1

10

[ocr errors]

7

Petersen, Valdemar Christian, 12. Bat., Sk-u.

8 Hermansen, Cajus, 13. Bat. ·

9 Jørgensen, Johannes, Forstander for Sekondløjtnantsk. for Fodf.,

Sk-u.....

Gerlach, Louis, (S.A.3.1), 21. Bat., Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm., St.

./42

Lønningsklasse

Fødselsdag
Fødselsaar

Nielsen, Carl Vilhelm Ernst, (Pr.R.Ø.4.), Depotkomd. ved 9. Regt.,
Sk....

Vennervald, Carl Arnoldus, (M.f.D.R.), 18. Bat., Sk..

[ocr errors]

2

2 18/12 1864907 8310 86 287 99

17

3/11 1864 97 8510 85 18 214% 1865273 86 1/10 86 28/ 22, 1863273 84 1/10 84 89 213% 1863 10 821/10 8622/11

Tillagt Aldersorden som:

[blocks in formation]

5

Frandsen, Frands, uden for Nr. i Fodf. (indtil 3, 09).

27/7 1860 289 81

27

8 la Cour, Lauritz Ulrik, (F.A.1.5.), Ing. Regt., I. (Jornonville de 1865 / 80 /1086/2

3

9

Willerup, Gustav Edvard Frederik, 27. Bat., Sk.

1863 273 84 1/10 84 18

Merch, Frederik Christian Erhard, 18. Bat., St., Sk-u .
Holten-Nielsen, Einar, (S.Sv.3.), (Stb.V.4.), 21. Bat., tjenstg. i
Krigsministeriet, Lærer ved Officersk.

2 Hammershøy, Peter Vilhelm, (N.St.O.3.), Generalst. topogr. Afd.,
St-g., Sk-u.....

../12

3 Oxfelt, Johan Jørgen Gustav, Stabschef hos Generalinspekt. for Fodf., St., Sk-u.

../12

4 Stiernholm, Carl Christian Valdemar, 4. Art.-Afd., A. (etaarigt

[ocr errors]

12/4 1863

2206 1864 273 85

28/ 1860 30 81

9/3 1859 30 78

7

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

29, 1865 273 85 1/10 8525/5

10/12 18647 86 1/10 86 30/5

14

1863/10 82 1/10 84 7/6

30

214 1862 28, 81

253 1863 31/3

[ocr errors]

83

29/4

229, 1862 27/3 85
223/10 1859

10/5

23

5

24/5

[ocr errors]

222/10 1862 310 821/10 86

2 24/10 1863 273 86 293 87 31/12

[ocr errors]

1/10 85 14/9

6

19/12

29/1

7/8 1865 273 85 1/10 85 51 01

30/12

13

[ocr errors]

25/2

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Løbe-Nr.

E

132

Castonier, Edgar Oscar Nonus, (R.), (N.St.0.3.'), (Pr.R.Ø.3.), (S.N.3.), (S.Sv.3.), (S.Kr.4.), (G.F.4.), (Ø.F.J.4.), (I.Kr.5.), (Bulg. A.5.), Kmjkr., af Fodf., Adjutant hos Hs. Maj. Kongen, St-g.. 3 Galster, Carljohan, 1. Bat., Sk.

4 Fogtmann, Johannes Marius, 6. Bat., Sk-u.

Ramsing, Holger Utke, (R.), 2. Ing.-Direkt., I..

Jessen, Jes Peter, 20. Bat., Sk..

6

7

8

9

140

1 Federspiel, Svend Julius, (N.St.0.3.1), 2. Art.-Afd., A. (etaarigt

Kursus). Ans. fra 1/8..

...

150

1

Petersen, Ludvig, 5. Bat., Sk.

Timm, Anton Albert, (S.E.H.3.'), Generalst. takt. Afd., St., Sk-u.
Tage, Zier Lund, til Raadighed ved Fæstn.-Art.-Regt., A..
Brandt, Anton Carl Ludvig, uden for Nr. i Art., Kontorchef i
Krigsministeriet, A....

23456

Krigsministeriet, St...

8 Holm, Carl Emil Frederik, (Pr.R.Ø.4.), 12. Bat, Sk-u..

Liisberg, Lauritz Bering, 28. Bat., St., Sk.

Jørgensen, Eigil Vilhelm Valdemar, 5. Bat., Sk-u...

Limkilde, Waldemar Jørgen Winterhalder, til Raadighed for
Ride- og Beslagsk., Rsk.

7

8

9

2 Jahnsen, Ludvig Georg Frederik Klubien, 2. Drag.-Regt., Rsk... 3 Lantow, Frederik Eduard Charles Emil, 20. Bat., G-k., Sk..........

Qvist, Jens Christian Jenser. Ap Feve

Henriksen, Hendrik Emil, 28. Bat., Sk.

Lønningsklasse

Fødselsdag

Harboe, Harald Carl Gustav Gunnersen, 1. Bat.

Freiesleben, Holger Martin Cosmus Emmerich, 4. Drag.-Regt...
Hermansen, Jens Villads Valdemar, (M.S.Gr.4.), 10. Bat., Sk...
Beck, August Albrecht Ludvig, 6. Bat., G-k..

160 Germundsen, Peter August, 3. Art.-Bat., A....

[blocks in formation]

2 72 1863 289 81 0213, 1868 273 881/10 88 21/7 2 1/8 1859 30 80110 85 27/7 23, 1865 27/3 223, 1863

7

85

5/8

1

Lehmann, Einar Johannes, (S.Sv.3.), 13. Bat., Sk-u..

2 Rockstroh, Knud Christian, 15. Bat., Lærer v. Officersk., St., Sk-u.

3 Wolf, Hans Eiler, af Fodf., Skoleofficer og Lærer ved Officersk. Langhorn, Johannes Frederik Holler, 12. Bat., Sk-u.

4

5

Holm, Georg Holger Waage, 19. Bat., G-k, Sk.

6

Hedemann, Holger Marius, Generalst. takt. Afd., St.

7 Hoff, Villiam Ove Høegh-Guldberg, (R.St.Stan.3.), 3. Drag.-Regt., Rsk.

8 Hvalsøe, Johannes, 2. Art.-Bat., A..

Tillagt Aldersorden som:

2

Helsing, Christian Albert, 14. Bat., G-k...

3 Otterstrøm, Ludvig With, 14. Bat.. Sk.

4

Nyholm, Holger Kristoffer Konrad Karl Hundrup, (S.Sv.3.),
Kmjkr., 5. Drag.-Regt., Rsk., St.....

5 Schwarz, Thorvald Villiam, 23. Bat., St.

6 Fogtmann, Hans Adolph Brorson, 9. Bat., G-k., Sk. Depotk. 217, 1861 28, 81

7

Duus, Axel Ebbe, (R.*), uden for Nr. i Fodf., Kontorchef i

Sekond-
løjtnant

2"/11 1866 273 86 1/10 86 85 01 231/10 1863 273 85 1/10 85 28/5

18

21/6

9/11 1866 28 87

27 1863 10 83110 87 13/8

3

4

21

1863

2 10 1865

6

2 27, 1866

[ocr errors]

Premier-
løjtnant

2301866

261 1860 307 81 1/10 85 30/8

25/9

2 282 1864 273 85

2 % 1865

2 % 1865
222, 1866

2 14/12 1861 28, 81

2191862

15/ 1860 273 86/10 86/23/10

8

29

77. Stabschr.252.22 1862 /10 82/10 85/11

11/12

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Kaptajn eller Ritmester

[ocr errors]

23/10 1866 28/3 87/10 87

2 26/11 1860 307 80 1/10 86 23 02
223/10 1861 10 83
1865 27/3 86

20/2

2

5/3

[ocr errors]
[ocr errors]

2213

-871/10 87 16/5

218/19 1863 273 861/10 86 315

13/6

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors]

27/11

2 166 1865 27/3 86110 86 9 2/12 1860 10 821/10 87 15/10 2 13/11 1864 3/10 83

22

14/8

1/10 87 19

[ocr errors]

12

222/11 1864 283 87 1/10 87 25/2 82 158 1863 15 85

[ocr errors]

2 291 1867 273 88 1/10 88 13 03

2

« ForrigeFortsæt »