Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Oberster af Forstærkningen. 100 J. C. Blom, (K. ?D.M.), (E.M.1.2.), Chef for Bornholms

Væbning..........................................

..........

11/. 1827 10 Nov. 1887.

". 23 April1874. 1 F. C. Schiøtt. (R.*). (E M.1.2.). Chef for 31te Bataillon . 30/11 1827. 18 Juni 1880.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

.........................

; 21 C. F. T. Zeilau, (D.M.R.*), (E.M.1.), Chef for Kjøben

23 Mrts.1890. havns Væbnings 1ste Bataillon.............

% 1829.

19 Okt. 1880. 3 W. C. Baron Wedel-Jarlsberg, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), Chef

for 40de Bataillon .... .......................... 2), 1828. 19 Okt. 1880. 4 C. T. Ryberg, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for 35te Bataillon . 31/10 1826. 4 Febr. 1881. 5 R. C. Møller, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), udenfor Numer i Fodfolket ..............

77 1828. 24 Mrts.1883. 6 C. L. B. Petersen, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for 39te Bataillon .................

18/5 1827. 1 April 70. J. G. Johannsen, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for 32te Bataillon ..........

12%, 1827. 16 Nov.1885. 8 T. V. Schou, (R.*D.M.), (E.M.2.), udenfor Numer ....... 25), 1834. 16Mrts. 1887. 9 H. F. Andresen, (R. *), (E.M.1.2.), Chef for Bornholms

Væbnings Bataillon Fodfolk ....................... 31/2 1829. - 110 N. P. G. la Cour, (R.*), (E.M.2.), Chef for 38te Bataillon 23/5 1834. |15 Aug. 1 A. S. F. C. Kellner, (R. *), (E.M.2.),Chef for Kjøbenhavns Væbnings 2den Bataillon ........

16/6 1836. 25 Juni 1888. 2 C. W. Thalbitzer, (R.*), (E.M.2.), Chef for 36te Bataillon 1776 1830. 3 Jan. 1889. 3 0. W. Paulsen, (R. *D.M.), Chef for 33te Bataillon ..... 24/1 1837. 5 April 1890. 4 J. C. Røgind, (R.*), (E.M.2.), Chef for 37te Bataillon ... 21%, 1838. 22 Sept. —

..................

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

| 115 V. E. Tychsen, (R.*), Stabschef ved

Ing.-Korpset.................... 4/12 1847. 1/5 1868
6 A. C. H. Pætges, (R.*), (E.M.2.), ved
24. Bat.' ....... ......... .....

1/, 1857.
7 A. C. C. Kohl, (R.*), E.M.2.), ved 1.
1 I Ing.-Direkt.' .................... $%u 1845. 13/4 1864.

1./4 1864.
8 J. P. A. Brennecke, (R.*), ved 3. Ing.-
| Direkt.-...

................, 5, 1846. ||
9 J. W. Worm, (R.*), (E.M.2.), ved 6.

Bat.? ........................... 14/3 1839. u 1858. 120 F. P. Grünwaldt, (R*), E.M.2.), ved

[ 12. Bat.? ....................... 3/s 1840. 1/4 1860. ! C. M. C. Viale, (R.*), (E.M.2.), af Rytteriet, ved Officerskolen'....

5 1841. || /u 1861. 2 J. Hansen, (R.*), (E.M.2.), af Fod! folket, ved Gendarmerikorpset 1... 11/4 1839. Į 3 F. C. M. Thomsen, (R.*), (E.M.2.), ved

1 1. Bat. ......................... 10/12 1840. —
4 P. W. Hammer, (R.*), (E.M.2.), af

Generalstaben'. .................l 29/1 1842. u 1861.
5/ J. F. Weldingh, (R.*), (E.M.2.), ved
[ 13. Bat........

...... 27/4 1840. 14, 1860.
6 L. Severin, (R.*), (E.M.2.), ved 21.
Bat." ....

20/2 1843. u 1861.
7 N. J. Grave, (R.*), (E.M.2.), Depot-

komd. ved 4. Regt." .... ....... | 28/6 1842. 8 P. Hansen, (R.*), til Raadighed ved

Ing.-Korpset.................... 13/2 1845. 1/5 1868. ' 91 C. L. G. de Saint-Aubain, (R. *), | (E.M.2.), ved Gardeh.-Regt.' ......

24/6 1863. 130 J. F. Brandt, (R.*), (E.M.2.), ved

Ing.-Regt.'.....
1 T. A. J. Wedseltoft, (R.*), (E.M.2.),
ved 28. Bat.1 ..

22/10 1841. %
2 A. C. J. Thrane, (R.*), (E.M.2.), ved

L 21. Bat.......................... 29/7 1842. 3 H. A. T. Knub, (R.*), (E.M.2.), Stabs

chef ved fyenske Brig.- ..........! 8% 1840. – –

25 Aug

10 Sept.

-- -

[blocks in formation]

-

[blocks in formation]

- - 13 Nov. - | 17/1870. 8 Jan. 1880. 217, 1867. 7 Febr. —

--

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

...

.......

[ocr errors]
[ocr errors]

1862

26. 1842

[ocr errors]

...................

[ocr errors]

134 F. N. Rasmussen, (R.*), (E.M.2.), ved Ing. Regt. ...

.. | 28/, 1845. || % 1868. '2., 1870. 24 Mai 1880. 5. A. T. Nickolin, (R.*), (E.M.2.), ved

26. Bat.? ....................... 3/6 1842. 1 1/1861. 21, 1867. 2 Juni - 1 6 J. J. T. Bojesen-Trepka, (R.*),

(E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt....... 1843. 134 1864. 7 C. H. C. Baggesen, (R.*), (E.M.2.),

Forstander for Sekondlieutenant-
skolen for Fodfolket? ............ 16), - 1843. || 1/1861.

21 Juni – 8 J. C. W. Hirsch, (R.*), (E.M.2.), ved L 13. Bat.'........................ | 27/ 1842.

(27Sept. – 9 C. Speyer, (R.*), (E.M.2.), ved Tøihusafdelingen'................... 19%, 1840. %4 1863.

19 Okt. 1401 N. A. Meyer, (R.*D.M.), (E.M.2.), ved

2. Art.-Bat......... 1) L. C. Lunn, (R.*), E.M.2.), af Ge

1/4 1863. neralstaben? ......

25/, 1862 2 J. F. M. Leisner, (R.*), E.M.2.), ved

1 1. Art.-Bat.? .................... | 15 10 1844. 1/4 1863.
3L. S. Petersen, (R.*), (E.M.2.), ved

I 2. Art.-Afd...................... 24/1 1843. 1/4 1863.
4 C. F. Jung,(R.*), (E.M.2.), ved Train-
afdelingen. ......

10% 1839. || 3/2 1862.
5 G. F. T. M. Lindberg, (R.*), (E.M.2.',
l ved 24. Bat.?.......

10%, 1844. | 1u 1861. 6 F. W. C. Dreyer, (R.*), (E.M.2.), af

Fodfolket, til Tjeneste hos Kom

mandanten i Kjøbenhavn? ........ 7 S. A. Sørensen, (R.*D.M.), (E.M.2.).

Stabschef hos Generalinspekt. for

Fodfolket! ...................... 31/ 1840. | 3/1862. 8 J. A. Müller, (R.*), (E.M.2.), Depot

komd. ved 5. Regt.? ............. 19/12 1842. | 17., 1861. 9 E. A. J. Zoëga, (E.M.2.), ved 6. Bat." | 12/6 1841. 150 L. B. M. Baron Schaffalitzky de | Muckadell, (R.*), (E.M.2.), ved

15. Bat.? ........................ 10/5 1843. 1 H. A. Bache, (R.*D.M.), E.M.2.), u.

Numer i Fodf., Kontorchef i Krigs-
ministeriet....

.. |13/1, 1841. | 3/1862. - - |

[ocr errors]
[ocr errors]

...........

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

21/9 1867. 19 Okt. 1880.

152 W. E. Lemvigh, (R.*), (E.M.2.). ved

Livg. Liniebat.'.................. 2874 1845. i 14/1862. 3 H. S. Schwartz, (R.*). (E.M.2.), ved 5. Bat..

...... 30%, 1839. 4 F. D. Volkersen, (R.*), E.M.2.),

Depotkomd. ved 2. Regt.- ........ 5 J. C. Lautrup, (R.*), (E.M.2.), af Fod

I folket, ved Gendarmerikorpset?.... 6 C. A. Schroll, (R.*), (E.M.2.1, af Ge

I neralstaben?..................... 121/2 1846. 1510 1863.
71 J. S. J. Møller, (R.*), (E.M.2.1, Depot-

i komd. ved 10. Regt.? ............ 25, 1840. 3/2 1862.
8 C. V. Bendtsen, (R.*), (E.M.2.). ved
15. Bat. ......................

26/5 1841. 9 A. A. G. L. F. Brunckhorst, (R.*),

E.M.2.1, af Fodfolket, v.Officerskolen1 77 1843. 1601 J. Müller, (R.*), (E.M.2.), ved 8. Bat.1 | 19/12 1842. 1 H. F. W. Thomsen, (R.*), (E.M.2.), De

potkomd. ved 6. Regt........... 16/1841 2 J. P. Brandt, (R.*), ved Tøihusafdelingen? ........

1842. 1 %10 1865. 3 J. H. Rohmann, (R.*), ved LaboratorieI afdelingen'. ..................... 21/7 1846.: 1/5 1868.

[ocr errors][ocr errors]

---
175 1870.
21/, 1867.
11, 1870.
21, 1867.
15 1870.
21/, 1867.

4 E. G. Harboe, (R.*), ved Tøihusafd." 5/10 1845.
5 G. F. K. Harhoff, (R.*). af Artilleriet,

1 ved Officerskolen? ............... | 26/1845.
6 H. Prytz, (R.*), af Generalstaben'..
7 L. F. Lautrup, (R.*), E.M.2.), ved
1 3. Drag.-Regt.'..................

74 1846. 20);
8 A. F. C.C. Andersen, (R.*), ved Ing.-
Regt.? ..........................]

...287, 1848. 9 0. W. Fischer, (R.*), (E.M.2.), ved

27. Bat.' ....................... 23s 1840. 15/10 1863. 170 L. Lassen, (R.*), (E.M.2.). ved 26. Bat. 1 23/19 1840 1. H.W.T.Gerstenberg, (R.*), (E.M.2.),

Stabschef ved 1. sjæll. Brig.' ..... 14/5 1844.' 2 L. V. Schleppegrell, (R.*), (E.M.2.),

af Fodfolket, Chef for Gymnastik-
skolen? ......

.... 11/, 1846.

[blocks in formation]
[ocr errors]

C

D

[ocr errors]

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

-----------

10

................

---

--

---

-

173 F. I. Suell, (R.*), ved Art.-Staben'. '/4 1848. || 476 1868. 1/1872. 21 Jan. 1881. 4 H. G. Carstens, (D.M.R.*), (E.M.2.), ved 10. Bat.. .......

217, 1842. 17, 1864.21), 1867. 4 Febr. – 5| A. F. Baron Wedell-Wedellsborg,

(R. *), ved Gardeh.-Regt.'......... 20/12 1844. 1976 1867. 17), 1870. 28 Mrts. – 6 E. Prytz, (R.*), af Fodfolket, Chef I for Skydeskolen? ...

27/4 1846. 11/6 -- /5 -- 26 April 7|P. F. Rist, (R.*), (E.M.2.), ved 17. Bat.1 | 77, 1844. || 30/5 1864. 21), 1867. 27 Juni – 8 0. H. G. Petersen-Plaun, (R.*), (E. 1 M.2.), ved 17. Bat............... 26/. 1844. | -

19 Juli -9 S. O. R. Meyer, (R.*), ved 1. Art.-Bat." | 18/,. 1850. | 25/, 1868. 2/6 1872. 22 Juli 180 G. W. J. Smith, (R.*), (E.M.2.), De

potkomd. ved 8. Regt.'........... 19, 1848. 30/12 1864. 27), 1867. 6 Dec. -1 L. N. Neumann, (R.*), (E.M.2.), af

| Generalstaben? .................. 22/, 1844. | 25/10 - 175 1870. 2 0. P. A. Hoff, (R.*), ved 2. Art.-Afd.?! 875 1851.|| 28, 1869. 1/5 1874. 20 Dec. – 31 A. C. P. Jessen, (R.*), Stabschef ved

| Iste jydske Brigade?............. 14%, 1847. 1/5 1868. '1870.3 Febr. 1882. 4 C. W. Hilmer, (R.*), ved 24. Bat.' . | 24/3 1846.

-- 9 Febr. 5 H. E. T. Toussieng, ved 11. Bat."! 19/5 1845.

17/g 6 F. C. A. Rahn, (E.M.2.), ved 27. Bat. 17/4 1846. 7. H. F. Grandjean, ved 19. Bat.? ... | 17/10 1841. 26/6 1867. - 24 Febr. 8 P. F. Steinmann, (E.M.2.), ved 3.

1 Drag.-Regt.' .................... 27/5 1843. | 30/1, 1864.) 13/2 1871. 11 Mrts. –

9 W. F. Laub, ved 16. Bat.1. ........ 107, 1845. 26% 1867. 17), 1870. 3 April -. 190 J. A. L. Lesser, af Generalstaben?. 21/, 1848. - 28%,

1 B. Boeck, (R.*), af Fodfolket, AdjuI tant hos Hs. Maj. Kongen'....... 14/1, 1850. 30,1869. 173 1872. - -2 E. N. Barfoed, Stabschef ved 2. sjæll.

Brig. .......................... 20/ 1848. - - - - 17 April 3/ J. E. V. Leerbech, ved 28. Bat.' . 5/12 1849. 25, 1868. 4 J. C. E. Moe, ved Gardeh.-Regt.'...

1976 1867 5. A. Thortsen, (R.*), ved 1. Ing.-Direkt." 22, 1849. 25, 1868.

1 Juli 6 0.Bull, (R. *D.M.), af Fodfolket, Ad

jutant hos Hs. Kong. Høihed Kron-
prindsen'....

, 1848. - -
7L. J. T. S. Mehrn, Depotkomd. ved
7. Regt.' ....

11/, 1846. 307, 1869. - -8 A. T. Larsen, (E.M.2.), ved 4. Bat.1 | 15/10 1848. | 25), 1868. - - 10 Juli – 9' J. H. A. Permin, ved 20. Bat.' .... 30/3 1843. 26/6 1867.

1 11111Till Till 1 111

99181

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »