Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

431.

[ocr errors]
[ocr errors]

796.

Premierløjtnanter.

Premierløjtnanter. Ludvig With Otterstrøm.

Johannes Jørgensen, fører Kommandoen 441.

over 2det Kompagni. Lauritz Bering Liisberg.

450.
Christian Albert Helsing.

439. Poul Vendelboe Brasch, Adjutant. 542.

Frederik Eduard Charles Emil Lantow, Carl Ferdinand Fock.

572.

Adjutant. Christian Nielsen, Elev ved Officerskolen. 632. George Johannes Hegelund Brandt. 518. Edmund Clausen.

662.

Tage Lillienskjold, tjenstgørende ved Frederik Bentzon.

Officerskolen.

551. Jacob Vilhelm Løve Christensen. 630. Vagn Petersen Fenger.

771. Sekondløjtnanter.

John Valdemar Larsen.
Nicolai Edinger Brasch Tretow. Loof. 1543. (Gunde Martinus Gundesen, af Rytteriet,
Niels Marius Jensen.

1566.
tjenstgørende).

798. Jens Kristian Høyer.

1607. Marius Louis Frandsen.

1671.

Sekondløjtnanter.
Poul Villiam Poulsen.

1786:
Adolf Frederik Lohff Knuthsen.

1569. Frits Louis Bruun.

1788.
Jacob Peder Jacobsen.

1670. Erik Herman Sørensen, tjenstgørende. 1820.

Axel Christensen.

1697. Emil Ferdinand Christensen, Elev ved

Helmer Emil Albrectsen.

1809. Officerskolen. 1869. Valdemar Alfred Ditzel.

1814. Kristoffer Konrad Fischer.

1819. 1993.

Jens Peter Thorvald Gall.
Sten Andersen Esge Bille.

1955. Mogens Christian Christensen, Elev ved

Valdemar Thomsen.

1996. Officerskolen. 2011. I Knud Abel.

1997. i

John Eduard Lemmich Knox, i
Sophus Ludvig August Col.
Hans Christian Børre, Inten.
Johannes Jakob Kjeld Løchte,
Theodor Sophus Warncke
Viggo Westergaard, Re-

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

122.

Kaptajner. Claus Carl Gustav Brusendorf, (R.*),

Chef for 3die Kompagni. August Julius Cæsar Hoff, (R.*), Chef for

2det Kompagni. Otto August Victor Kauffeldt, (R.'), Chef

for 4de Kompagni. Ebbe Peter Georg Nielsen, Chef for 1ste

Kompagni.

197. 216.

[blocks in formation]

833. 878. 958. 973. 985. 996. 1018. 1020. 1022. 1035. 1036. 1043 1083 1088 1097 1098. 1116 1171 1177 1188. 1250. 1262.

468. 545.

Løjtnanter. Jens Jensen. Lauritz Ludvig Kjærgaard. Theodor Valdemar Thrue. Jes Lauritz Søren Petersen Klindt. Viggo Alfred Valdemar Stigaard. Erik Johan Riis. Jens Carl Adolf Marquardsen. Peder Nielsen Eeg. Ernst Thomas Staggemeier. Peter Mikkelsen Schjøt Hansen. Martin Marinus Andersen Mølbach. Otto August Lütken. Ludvig Carl Ludvigsen Dilou. Carl Peter Schjøth. Poul Christian Ringsted. Ole Niels Jørgen Yding. Peter Andreas Hviid. Gunnar Rasmussen. Hans Jørgen Pagh. Søren Kjærsgaard Sørensen. Anders Christian Hansen-Leth. Vilhelm Laurids Wissing. Jens Peter Hansen. Peder Rudolf Skafte. Hans Lauridsen Bautrup. Marcus Behrend Scheel Thomsen. Sophus Emil Julius Jahnsen. Axel Julius Gudnitz. August Mikkelsen. Magnus Poul Jensen. Peder Thomsen. Hermann Lauritz Ludvig Wiese. Aage Pedersen Mølgaard. Anton Andersen. Martin Diderik Nielsen. Alfred Leon Nielsen Krogh. Otto Gøtzsche. Hans Krag.

710. 740. 744.

1265.

[blocks in formation]

1266 1267 1335 1338. 1355. 1365. 1377. 1378.

1379.

1846.

1418. 1437. 1447. 1490. 1494. 1503.

Auditør, tillige ved 3. Drag.-Regt. og 3. Art.-Afd.
ding, Intendant ved 8. Regt, og 20. Bat.
dant af Forstærkningen, ved 14. og 28. Bat.
Korpslæge, tillige Chef for Garnisonssygehuset i Aarhus.
Mohr, Korpslæge.
servelæge, tillige ved Garnisonssygehuset i Aarhus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sekondløjtnanter.

Sekondløjtnanter. Henrik Gamst Pedersen. 1563. Thomas Georg Münster.

1520. Holger Kristian Maardt. 1627. Frode Scharling

1532. Gerhard Peter Brammer. 1628. | Niels Pedersen Christensen.

1571. Peder Johannes Michael Kornerup. 1662. Johan Henrik Møller.

1672. Johan Christian Hoffmann. 1816. Anton Marius Jensen.

1683. Hans Thomsen. 1830. Thorvald Nikolaj Hansen.

1690. Arvid Petersen, Elev ved Officerskolen. 1866. Anders Jørgen Olsen.

1692. Laurits Thomas Thorvald Lauritsen,

Otto Berg, tjenstgørende.

1764. Elev ved Officerskolen. 1878. Harbo Brønnum Johnsen.

1770. Johan Mutio Fabricius, Elev ved Officer | Jacob Josef Klausen Range Wiimh. 1828. skolen. 1960. Johannes Petersen.

1829. Hans Peter Møller.

1975. Poul Viale, Elev ved Officerskolen. 1848. Victor Ludvig Johan Wæver.

1976. Herman Valdemar Boserup Rørbye, Elev Ejnar Abrahamsen. 2005. ved Officerskolen.

1961.

Carl Bjørn Withusen, Au.
Albert Hjorth · Hansen,
Frederik Grüner, Reserve.
Johan Frederik Melskens,
Ernst Otto Krenchel, (R.").

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Kaptajner.
Morten Tyge Jespersen Søegaard, (R.*),
Chef for 3die Kompagni.

181.
Josva From Saabye, Chef for Iste Kom
pagni.

265. Gustav Hansen, Chef for 2det Kompagni. 326.

Kompagnichefer.
Kaptajn Lauritz Lassen, (R.*), (E.M.2.),

(Pr.Kr.3.), Chef for 3die Kompagni, til

lige Assistent i Krigsministeriet. 371. - Frederik Carl Albert Christensen, (R.*), Chef for 2det Kompagni.

380. - Anton Catarinus Pape, (E.M.2.), Chef for lste Kompagni.

400. Løjtnant Jens Anthon Schoubye, (D.M.),

(E.M.2.), Chef for 4de Kompagni. 1291.

Chef for 4de Kompagni.

Premierløjtnanter,

Løjtnanter. Wilhelm Sophus Seehusen, Adjutant. 485.

Johan Sophus Feller Møller.

839. Axel Immanuel Christopher Aaris Larsen. 517.

Herman Borgen Esma nn.

883. Harald Valdemar Arnesen-Kall, tjenst.

Søren Sofus Wellendorf.

957. gørende ved Laboratorieafdelingen. 555. Albert Charles Valdemar Thalbitzer. 1046. Vilhelm Christian Snerding.

Niels Christian Nielsen.

1071. 617.

Vilhelm Carl Christian Bjerrum Giørtz
Lauritz Schlichtkrull.

699.
Behrens.

1172. Christian Ferdinand Vilhelm Jurckmann. 752. Georg Alfred Høfler.

1187. Lave Broch. 785. Carl Christian Hansen

1220, Niels Bay Lund.

1222. Valdemar Høeg.

1237. Sekondløjtnanter. Peter Christian Jørgensen.

1239. Niels Pedersen.

1245. Ole Nors. 1584. Søren Johannes Marius Sørensen.

1257. Sophus Christian Anker Schjøtz. 1588. Jens Frederik Nielsen, (K.E.S.).

1277. Kristian Obel.

1348. Jens Hjernø. 1674. Christian Sigvald Jensen.

1353. Rudolf Andreas Nikolaj Rasmussen. 1792.

Peter Mandrup Wissing Hauerslev. 1357. Jens Vilhelm Sørensen. 1818. Christian Emil Willadsen.

1368. Valdemar Georg Scharnowsky. 1827. Niels Jensen.

1384. · Hagbert Grønberg.

1385. 1862.

Søren Færch.
Niels Møller Baden.

1429. Henning von Holstein.

1928.
Marius Røn Nielsen.

1454. Emil Holm. 2002. || Marcus Peter Jensen.

1511.

ditør, tillige ved 5. Drag.-Regt.
Intendant, ved 9. Regt. og 29. Bat.
intendant, ved 6. og 8. Bat.
(R.*), Overlæge.
Overlæge, tillige Chef for Garnisonssygehuset i Viborg.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »