Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Løjtnanter. L. F. M. Andersen. A. T. Mørch, A. Stabel. T. H. V. R. Kramer. C. V. Roelsen. R. W. M. Jacobsen. S. C. Simonsen. H. Jeppesen. A. J. Hansen. E. N. Jespersen. G. M. Jensen. P. N. Terp. L. C. Ludvigsen. A. Westergaard. C. N. Springer. 0. C. V. Henriksen. E. H. Sørensen. H. P. H. Kuhlmann. L. Peterson. H. P. Mortensen. C. O. Klein. K. O. Nielsen.

J 36.

87.

90. - 132, - 134.

138. - 170. - 193. - 230. - 454.

468. 470. - 485. 536. 541. 545. 586.

589. - 610.

654, - 663. - 666. 859.

L 10. intendant, ved 6. Regt. og 16. Bat. N 15. ved 5. og 26. Bat.

O 41.

R 15. læge.

S 4. læge.

T 11.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Sekondløjtnanter. N. Bauer.

K 340. V. Ingerslev.

385. H. Thorup

- 477. 0. W. A. L. Thomsen.

505. J. A. Struck.

542. H. Ravn.

586. H. C. T. Rasmussen.

- 785. P. C. Mortensen.

791. F. H. A. N. R. von Holstein-Rathlou. - 806. H. Elmgreen.

- 838. J. H. Løve.

852. A. Søborg.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

37 to Bataillon.

(Fredericia.) Oberstløjtnant J. C. Lund, (R.*), Chef. D 9.

Kompagnichefer. Kaptajn A.F.S. Jørgensen, (R.*), Chef for 4. Komp.

F 18. J. J. Jurckmann, Chef for 2. Komp.

53. Løjtnant E. J. Sahlgreen, (D.M.), (E.M.2.), Chef for 3. Komp.

J 677. P. Rasmussen, (D.M.), Chef for 1. Komp.

734. Løjtnanter. D. G. Jonassen.

J 13. L. C. F. Heise.

63. T. Sørensen.

101. U. Haa hr.

110. N. C. K. F. Giessing.

111. C. A. Hansen.

137. M. C. W. Meyer.

147. N. L. Nyboe.

148. H. J. Elley.

149. A. L. M. C. Gerhardt.

151. N. 0. G. Wamberg.

188. J. H. Kjær.

189. H. H. Schlichting.

220. H. C. M. P. Schousboe-Jensen.

222. J. F. C. F. Haubroe.

235. A. S. Marcussen.

--- 254. E. Thorup

281. H. Heiberg-Jürgensen.

311. M. Plesner.

342. H. C. E. van Deurs.

343. J. K. Høyer.

390. H. Petersen.

400. A. M. H. Nielsen.

406. V. E. G. Schultz.

409. A. J. Olsen.

471. T. H. H. R. Nielsen.

482. P. F. Momsen.

501. F. S. Petersen.

540. H. P. Hansen.

592. V. G. Scharnowsky.

593. J. C. K. Agerskov.

- 606. C. Ipsen.

- 680. K. K. Fischer.

- 713. V. Thomsen.

- 715. E. Abrahamsen.

- 724.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

539.

Sekondløjtnanter. J. P. Andersen. J. V. S. Fraas. C. M. Mackeprang. E. Seidenfaden. P. S. Müller. H. E. K. Branth. 0. J. Clausen, H. J. C. Carlsen J. T. Færch. V. N. Rondahl.

K 434. - 496.

532.

536. - 574. - 584.

629. - 644.

645. - 789.

Sekondløjtnanter. U. A. S. Bluhme. S. E. 0. Thomsen. V. J. Hamburger. 0. H. B. Larsen. A. G. Petersen. G. E. Svendsen. H. M. Andersen. 0. Mølgaard. P. 1. Wibe-Simonsen.

583.

764. - 783.

– 786. - 845. - 847.

J. E. L. Knox, Auditør.
S. L. A. Colding, Intendant,
H. C. Børre, Intendant,
A. P. Andersen, Reserve.
Dr. med. T. S. J. Nordentoft,
C. T. Jacobsen, Korpslæge.

[blocks in formation]

Premierløjtnanter. S. Jørgensen. J. C. V. Christensen, Adjutant. C. E. Borup. C. H. L. v. d. Heide Christensen. O. V. de F. Skibsted.

G 162. - 166. - 171. - 287. - 356.

[blocks in formation]

Løjtnanter. J. L. S. P. Klindt. V. A. V. Stigaar d. O. A. Lütken. 0. N. J. Yding. H. J. Pagh. A. C. HansenLeth. P. E. A. Cohrt. P. R. Skafte. H. L. Bautrup, A. P. Mølgaard. A. Andersen. A. L. N. Krogh. A. F. L. Knuthsen. C. H. Fuglsang: 0. J. C. ¥. Gylling. H. 0. E. Hansen. P. U. F. Schjøtt. K. Obel. A. Christensen. J. R. Poulsen. F. C. Nielsen. C. Christensen. J. V. Sørensen. A. Petersen. S. A. E. Bille. A. Jensen. N. N. Bjerg. C. B. C. Greve Scheel.

J50.

60. 83. 113. - 144. - 180. - 181. · 186. 187. 273. 287 334. 355. 365. 388. 395. 418.

455. - 476. - 518.

519. -- 527. - 584. - 616.

681. 698.

714. - 729.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »