Billeder på siden
PDF
ePub

percussum serpentes necessitate naturæ, Nigidius auctor est. Caput quidem dissecant Scythæ inter aures ad eximendum * lapillum," quem aiunt ab ea devorari territa. Alii ipso totoo capite utuntur. Fiunt ex vipera pastilli, qui theriaci P vocantur a Græcis, ternis digitis , utrimque amputatis, exemtisque interaneis, et livore " spinæ adhærente, reliquo corpore in patina ex aqua et anethodiscocto, spinisque exemtis, et addita similagine," atque ita in umbra siccatis pastillis, quibus ad multa' medicamenta utuntur. Significandum videtur e vipera tantum hoc fieri. Quidam purgatæ, ut supra dictum est, adipem cum olei sextario decoquunt ad dimidias. Ex eo, cum opus sit, ter

et al. vett.—2 Vet. Dalec. ut eximant ; alii vett. ap. Dalec. interque aures eximunt.—3 Ita ex codd. Harduinus et recentt. ternis digitis mensuræ utrimque amputatis Chiff. quaternis digitis, &c. Gronov. et vulgg.

NOTÆ theriaca ad Pison. cap. 10. pag. pisti tantum adjici Andromachus jui944.

bet quantum necesse sit ad pastillos * Ad eximendum lapillum] Qui plac fingendos : Avanéov 8° émi raio, Bédois gæ a serpente inflictæ imponi possit. ευεργέος άρτου, Όσσον τερσήναι σάρκα

Alii ipso toto] Q. Serenus cap. Súvaito tpoxoùs Nadodarbai. Galenus 47. pag. 154. 'Quæ nocuit serpens, quoque de Antid. I. 8. pag. 879. pa. fertur caput illius apte Vulneribus nem purissimum ac fermentatum dejungi, sanat quem sauciat ipsa.' siderat. Triticeum Damocrates, a.

p Qui theriaci] Onplakoi, ad vene. pud eundem, loc. cit. cap. 15. pag. natorum morsus Banandos concin. 893. 'Αρτου του καθαρού του πυρίνου nati.

Πρόσμισγε και λέαινε. Panis siliginei 9 Ternis digitis] A capite et a cau- unciam unam Crito ibid. cap. 17. da ternis digitis amputatis. Vide pag. 896. oiiyvítov áproy o`yklav plav. Notas et Emend. num. 22.

Denique ex similagine sincera panem " Et livore] Vena livida.

concinnatum ipse Galenus de theriaEt anetho] Ita senior Androma. ca ad Pison. cap. 13. pag. 950. "Aptov cbus apud Galen. de Antid. 1. 6. pag. 's Máalota kalapwrátov kal ånd else 876. et de Theriac. ad Pison. I. 7. Drews tñs kalapwrétns yevouévov ulopag. 938. “Υδατος εγχεύσας όσον άρκιόν γε το σύμμετρον, κ. τ.λ. έστιν ανήθου Κλώνας έχιδναίη σαρκί συν. v Quibus ad multa] Quæ prolixe Exouévas. Ante tamen misces frondem enumerat Andromachus pag. 875. et grave olentis anethi, Et, quantum satis 876. et Galenus de theriaca ad Pison. est, providus indis aquæ.

.cap. 15. et 16. Spinisque exemtis] Sic Androma- Significandum] Quamobrem vi. chus, pag. 878. et Galenus ipse de pera inprimis ad theriacam ascisca. Antid. 1. 8. 879.

tur, disputat egregie Galenus loc. Similagine] Panis sicci ac bene cit. cap. 8. pag. 940.

nis stillis additis in oleum perunguntur, ut omnes bestiæ fugiant eos.

xxii. Præterea a constat, contra omnium serpentium ictus, quamvis insanabiles, ipsarum serpentium exta imposita auxiliari: eosque qui aliquando viperæ jecur coctum hauserint, nunquam postea feriri a serpente. Neque anguis venenatus est, nisi per mensem Luna instigatus, Sed prodest vivus comprehensus, et in aqua contusus,' si foveatur ita morsus. Quin et inesse ei remedia multa creduntur, ut digeremus,ac et ideo Æsculapio dicatur. Democritus quidem monstrad quædam ex his conficit, ut possint avium sermones intelligi. Anguis 3 Æsculapius

• Si foveatur ita conluso angue is qui morsus ab eo angue fuit.

CAP. XXII.

1 Vet. Dalec. et in aqua coctus. Mox, si foveantur cod. Dalec. -2 Ita codd. Harduini et Chiffl. cum edd. Harduin. 1. 2. 3. et recentt. ut dicemus Gronov, et vulgg.–3 Ita codd. Harduini cum edd. Harduin. 1. 2.

NOTÆ

cemus.

* Præterea] Sic scorpionem ipsum, vem eorum contulerat, in quo ipso tritum impositumque, vulneri quod Nomen esse constabat, deportavere: intulit, remedio esse, scribit Diosc. II. eoque in insulam Tiberis egresso, 13.

eodem loco ædes Æsculapii couse. b Neque anguis) Une couleuvre, un

crala est.' Vide Plutarch. in Quæst. serpent.

Rom.' p. 286. et Auctorem libri de c Ut digeremus] Ut ordine ac serie Viris Illustribus c. 22. Contigit id A. dicturi sumus. Ita Mss. non, ut di- U. CCCLXXVIII. Q. Fab. Gurgite ji.

C. Genucio Clepsina Coss. ut quidem d Monstra] Monstruosas composi- Fasti ferunt.'—'Inter ærea numismationes, plenasque vanitatis,

ta maximi moduli, e Thesauro Regio, Ut possint arium] Melampodem, istud est insigne, nro. 37. cui simile aliosque, finxit vetustas

visum sibi fuisse in cimelio Cardina. percepisse avium : ut Helenus ille lis Buoncampagni narrat Spanhemius Virgilianus, qui sidera sensit, Et Tomo 1. pag. 217. novissimæ editio. volucrum linguas, et præpetis omi. nis : ANTONINVS AVG. PIVS PP. TR. na pennæ.'

P. cos. Jii. cap. laureatum. .)(. Dex. Anguis Æsculapius] ' Olim, inquit, tro nummi latere pons est, sub cujus allati sunt Epidanro Romam angues, fornice uno permeat navis : e prora quod ex eo genere ntiliores crede. serpens emicat. Ex adverso Fluvius rentur esse medicinæ.' Ed. sec.—Epi. Tiberis, in amne sedens,arundinem læ. tome Livii xi. Cum civitas pestilen. va tenet, dextram serpenti advenien. tia laboraret, missis legatis ut Æscu- ti porrigit: retro, palatiom est, cajas Japii signum Romam ab Epidauro pro foribus est laurus arbor. Infra, transferrent, anguem, qui se in na- AESCVLAPIVS. Cave hic tamen Æscu.

sermones

Epidauro Romam advectus est: vulgoque pascitur et in domibus. Ac nisi incendiis semina exurerentur, non esset foecunditati eorum resistere.

In orbe terrarum pulcherrimum+ anguium genus est, quod et in aqua si vivit; hydri vocantur, nullis serpentium inferiores veneno. Horum jecur servatum adversus percussos ab his auxilium est.

Scorpio tritus stellionum veneno adversatur. Fit enim

3. et recentt. Atqui anguis Gronov. et vulgg.--4 Cod. Dalec. resistere in orbe terrarum pulcherrimum.-5 Ita codd. Harduini et Chiffl. cum edd. Harduin. 1. 2. 3. et recentt. quod in aqua Gronov. et al. vett. Mox, nullo Chifi.6 Cod. Dalec. habetur auxilium; Vet. Dalec. serratum percussis ab his auxilio

NOTÆ lapium cogites: quandoquidem in erit, ob vim medicam; quam artem 'pictura omnino non apparet. Fingi calluisse fertur præsertim Æsculaenimvero ille solet vultu senili et pius. Anguis Æsculapius antem di. gravi, togatus, baculum tenens, cui catur, an Epidaurius, oil interest, implicitus anguis est. Literæ hic cum Epidauro advehi constaret: quod sunt primæ totidem vocum, hac sen. "oppidum Æsculapii delubro celebre' tentia : Anguis Epidaurius Sepatus Plinius dixit iv. 11.' Ed. sec. Consulto Valetudini Levandæ Anto. 8 Vulgoque pascitur] De Tiberio nii Pii Illatus Urbem Subit.' Pala. Suetonius cap. 72. ' Erat ei in ob tium cum lauro pro foribus domum lectamentis serpens draco, quem Cæsaris indicat, Plinio teste xv. 39. ex consuetudine manu sua cibaturus,' Nec poto serpentem, nisi foret æreus, &c. in prora Davis constanter hoc situ fu- b.Non esset ... resistere] Extincisse permansurum toto itinere. Pons tum demum fuisse id genus anguium et ampis Epidauro advectum an. Romæ suadet allatus proxime Anto. guem significat, cum inde Romam iter nini Pii nummus, qui ipsius cansa non sit nisi mari; ad domum autein veterem morem revocatum esse tesCæsaris a portu Ostiensi non nisi per tatur, ex agro Epidauri anguem adfornices pontis iinpositi Tiberi. Prop. vebendi Romam. Et Senatusconsulto terea pingi in area nummi Palatium opus fuit, ut inferretur in Urbem et cum lauro ante fores oportuit, pon- in Palatium anguis Epidauro allatus. temque et navim, cum angue in pro

Crebri fuere nummi percussi suprera, non in puppe, com amne ipso de mis Antonini Pii annis, cum hac epi. pique Tiberi. Feliciter autem in hoc graphe, salvs Avg. qui sæpiuscule titulo duo accidunt. Primum est, morbo tentatum fuisse testantur.' quod nomen integrum, AESCULAPJVS, Ed. sec. perpulchræ sententiæ efficiendæ ap- Quod et in aqua) Hæc totidem te convenit; quæ totidem vocibus verbis Nicander in Theriac. pag. 31. constat, quot vox illa literis. Alterum qui chersydram dispari forma ab by. est, quod nomen illad ipsum ejus Dei dro descripserat antea, pag. 26. sil, cui dicatus anguis a veteribus fu.

et e stellionibus ? malum medicamentum. Nam eum immortuus est vino, & faciem eorum qui biberint lentigine obducit. Ob hoc in unguento necant eum insidiantes pellicum formæ. Remedium est ovi luteum, et mel ac nitrum. Fel stellionum tritum in aqua mustelas congregare dicitur.

XXIII, Inter omnia venenata salamandræ scelus maximum est. Cetera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt: ut omittam, quod perire conscientia dicuntur homine percusso, neque amplius admittij ad terras: salamandra populos pariter necare improvidos' potest. Nam si arborik irrepsit, omnia poma inficit veneno, et eos, qui ederint, necat frigida vi, nihil 3 aconito distans. Quinimmo si contacto ab ea ligno vel pede 4 crusta panis incoquatur, idem veneficium est:c5 vel si in puteum cadat. Quippe cum saliva ejus quacumque parte corporis, vel in pede imo respersa, omnis in toto corpore defluat pilus.m Tamen talis ac tanti veneni 6 a quibusdam animalium, ut subus,7" manditur, dominante eadem illa rerum dissi

Uno ictu.

Si vel extremo pede lignum salamandra contingat, in quo panis coquitur, eodem modo totum panem veneno inficit.

est.7 Fit enim ex stell. cod. Dalec.—8 Chiff, morluus est in rino.

CAP. XXII. 1 * Chiff. necari improvidius. populos pro populus scriptum.' Dalec.—2 Chiff. arbores irrepsit.-3 Cod. Dalec, frigida, et nihil.-4 Vet. Dalec. vel lapide; al. vett, vel sede.—5 Chiffi. et si.—6 Ita ex codd. Hardui. pus et recentt. ac tanta vis veneni Gronov, et al.-7 Ita ex codd. Harduinus

NOTÆ j Neque amplius admitti] Plinius est enim calida aconito vis, salamansupra 11. 63, de terra : Illa serpen- dræ frigida. tem homine percusso non amplius re- m Omnis ....defluat pilus) R. Serecipit, pænasque etiam inertium no- nus cap. 9. pag. 129. • Defluit expulmine exigit.'

sus morbo latitante capillus, Seu sa. k Nam si arbori] Et Gesnero ita re- lamandra potens, nullisque obnoxia ferente, dicere soliti Narbonenses, si flammis, Eximium capitis taclu deblanda (hoc est, ut quidem putant, jecit honorem.' Raderum vide in salamandra) in acervo tritici repe. istud Martialis 11. 66. Hoc salariatur, totum ita infici, ut vel gallinæ mandra notet, vel sæva novacula nnvescentes eo deinde intereant. det.' Petronius in Sat. pag. 375.

| Nihil aconito distans] Interimendi "Quid dicis to, latro? quæ salamanceleritate, non similitudine virtutis : dra supercilia tua excussit?'

dentia. Venenum ejus restingui primum omnium ab his quæ vescantur illa, ex his verisimile est, quæ produntur, cantharidum potu, a 8° aut lacerta in cibo sumta : cetera adversantia diximus, dicemusque suis locis. Ex ipsa quæ magi tradunt contra incendia, quoniam ignes sola animalium extinguat, si forent vera, jam esset experta Roma. Sextius to Venerem accendi cibo earum, si, detractis interaneis, et pedibus, et capite, in melle serventur, tradit, negatque restingui ignem ab iis.

xxiv. E volucribus in auxilium contra serpentes primi vultures."P. Annotatum quoque minus virium esse nigris. Pennarum ex his 9 nidore, si urantur, fugari eas dicunt. Item cor ejus' alitis habentes tutos esse ab impetu non

Verisimile esse intelligitur ex iis quæ produntur, cantharidum potu, aut lacerta, venenum ejus pariter restingui.

et recentt. ut cibus cod. Dalec. ut suibus Gronov, et vnlgg.-8 Ita codd. Harduini et Chiffl. cum edd. Harduin. 1. 2. 3. et recenit. domante ... extin. gui ... illa, verisimile est. Que prodantur, &c. Gronov. et vulgg. Dantur quæ prosunt in cantharidum Vet. Dalec.-9 Ila codd. Harduini et Chiff, et cum edd. Harduin. 1. 2. 3. et recentt. Ex ipsis Gronov. et al. vett. Mox, quod igne solæ anim. extinguant Vet. Dalec.-10 Sextus Chift.

CAP. XXIV. 1 Ita Regg. Brott. 1. 2. Ex volucribus, &c. codd. Harduini, cum edd. Harduin. 1. 2. 3. et recenti. Ex v. in u. c. s. primum vultur est Gronov, et volgg. Ex v. in auxilium c. s. primus vultur est Chiff. Mox, An. notandum cod. Dalec.

NOTÆ n Ut subus) Sic ¡lianus Hist. Ani. Sextus Platon. II. 2. de vulture, mal, ix. 28. et Sextus Empir. lib. I. Plinius Valer, ini. 57. Q. Serenus c. Pyrrh. Hypot. c. 14. p. 10. Tas is ai 47. p. 155. δή χαίρουσι και σαλαμάνδρας έσθίουσαι. . | Item cor ejus] Plinius Valer. III.

Cantharidum potu] Hunc locum 57. Q. Serevus loc. cit. 'Namque inferius respicit cap. 29. cum ait, potest diros prævertere morsus, Si "Salamandris cantharidas diximus re- jecur exsectum tardo de vulture porsistere.'

tes.' Sextus Platon. loc. cit. cap. 2. p Primi vultures] ‘In quibus tot de voltore, tit. 6. 'Adversus mala curationes esse, quot sunt membra,' medicamenta :'• Cor volturis ligatum dixit Hieronyin, adv. Jovin. lib. 11. in pelle lupina si circa brachium ha

9 Pennarum ex his] Ælianus Hist. beas, nullum medicamentum tibi no. Anim. 1. 45. Suffitu vulturum pennis cere poterit, nec serpens, nec latro, ex cavis suis elici serpentes tradit. nec alia malitia, nec quidem phan. Γυπων πτερά εί θυμιάσαι τις, ως ακούω, tasma senties.' Auctor Kiranidum, και εκ φωλεων και εξ είλεών τους όφεις pag. 120. Cor quoque ejus in pelle * poátel põota. Fugari, cum Plinio, ligatum qui portaverit, fugient illum

« ForrigeFortsæt »