Billeder på siden
PDF
ePub

$ 187. Pan gymerych výyt, kym'y býyt mýyhaf a gerych, os' keffy ; ac y enwedic bara sur : ac o'r bøytey výydeu gvann haýs 2 uyd yr kylla dreulav. Dyeithyr or bøytey deu ryý výyt; bøyt gvañ, a býyt kadarn; bøyta y býyt kadarn yn gyntaf; kanys gvressogach yv gvaelaýt y kylla. noe warthaf: kanys nes yÝ yr avu yr hún y keiff y wrês o honay.

$ 188. Pā vvyteych. na výyta dy holl awyd; gat beth o chvant bøyt arnat. Nac ģf dýfyr gyt ath výyt; kanys oeri a ýna y kylla, a rýystrav arnav dreulav y býyt, a diffodi y gøres : ac o goruyd arnat yuet défyr, yf ychydic. a hynny o'r dýfyr oera a geffych. Pan darffo it výyta. kerda wasdattir plyd.3 Pā uyāych gyscu. na chýsc ormod, gorffowys afr ar* yr ystlys deheu, ac odyna tro ar yr ystlys asseu a chýpla dy hûn. Or klyvy dolur yth gylla, a thrymder, dot lawer o dillat ý danat y dýyn gørês yr kylla ; ac ģf dýfyr týym, a hyny a5 beir chýydu yr afiachuster a uo yth gylla. Rodyay llawer kyn bøyt a wresoca y kylla. Rodyaý llaver wedy bøyt a vaetha y kylla ; kanys heb dreulav od llauur y 6 syrth y waelaýt y kylla, ac yna y? mac 8 llawer o gleuydyeu. Kysgu kyñ býyt a wna dŷn ý gûl : kysgu wedy býyt a wna dỳ ý vreisc.

Y nos a uyd oerach no'r dyd. Ac or achavs hýnný kynt y treula y kylla hyt nos. no hyt dyd; kanys bo oera vo y tywyd. goreu y treula y kylla. kan! y gøres a syrth or aelodeu y gylch y kylla. Ot aru' dŷn o výyta dwy weith yn y dyd; ac na býytao naġn un weith ; hyny a waethân y kylla. Ot aru’y 10 oli výyta un weith yn y dyd, ac odyna dvyweith hyny a waethaa y kylla. myýn un ams' yn y dyd; a symut hyny y ams' arall. hynny a argyweda yr 12 kylla. Dyeithyr or dav āghen ; megys y bo reit y symut. aru' bop ychydic. Heuyt na výyta yny

Or bøytey

1 Or, T.
2 Gvannhavs, T. 3 Clyd, T.

4 Nid yw ar yn T.
yw a yn T.
6 Y dyfyr a, T. 7 Nid yw y yn T.

Mae, T. kans y gvres a syrth or aelodeu y gylch y kylla

10 Os arvery, T. yuo yn T. , T.

F

5 Nid 9 Nid yw

il Nid

уп

iz Y,

darfo yr kylla wackau. a hynny a elly y? adnabot ar dy chwant yr bøyt, ar deneurýyd dy olev. Or bøytey heb chýant bøyt arnat. rewi a ýna y gøres annyanaýl. Ac or bøytey pan uo chýant býyt arnat. dy anyan a 2 vyd kyn wresocket a thân. A phúy bynnac ny chym'o býyt yna, y gylla a leiný o afiachust' yr hýnn a beir y gyaev yn y penn.

[blocks in formation]

THE PHYSICIANS OF MYDDVAL.

THE

Physicians of Jtlydduai.

INTRODUCTION, $ 1. Here by the help of God, the supreme chief Sovereign, , are shewn the most notable and principal methods of healing the human body, the persons who caused them to be written after this fashion being Rhiwallon the Physician, and his sons, even Kadwgan, Griffith, and Einion.

For they were the ablest and most eminent of the physicians of their time, and of the time of Rhys Gryg their lord, and the lord of Dinevor, the nobleman who maintained their rights and privileges, in all integrity and honour, as was meet. The reason why they thus caused a record of their skill to be committed to writing was, lest no one should be found after them so endowed with the requisite knowledge as they were.

THE HEAD.

$

2. The head is the first and the most important portion of man's body, which God formed, for therein are the five corporeal senses.

1 Rhys Gryg, “ arwr Dinefwr," was the son of Rhys ab Gruffydd, Prince of South Wales. He married the daughter of the Earl of Clare, A.D. 1219, died at Llandeilo Vawr in 1233, and was buried in the Cathedral of St. David's, where his monumental effigy still remains in a good state of preservation. Rhys Gryg was a distinguished warrior, and fought with various success in the wars which were carried on in Wales, almost without intermission, during his life. Several odes are preserved in the first volume of the Myvyrian Archaiology, whic were addressed to him by the poets, Llywarch ab Llywelyn, Pbylip Bryal. ydd, and Dewi Mynyw, the two latter of whom also wrote elegies upon him.

« ForrigeFortsæt »