Billeder på siden
PDF

Anio, flumen in agro Tiburtino (Teverone), c. 1,7,13. cf. Sabinus. Antenor, Troianus, Helenae reddendae auctor, ep. I, 2, 9. antestari = testem vocare, s. I, 9, 76.

Anticyra, Phocidis urbs (Aspro Spiti), cuius ager elleboro ab

undabat, s. II, 3, 83. 166. a. p. 300. Antilochus, Nestoris filius, a Memnone interfectus, c. II, 9,14. Antiochus, Syriae rcx, apud Magnesiam devictus a Scipione

Asiatico (a. 190), c. III, 6, 36. Antiphates, crudelis Laestrygonum rex, a. p. 145. Antium, oppidum Latii maritimum (Porto oVAnzo), c. I, 35, 1. Antonius, 1) Iullus, M. Antonii triumviri ex Fulvia filius, ad

quem scriptum est c. IV, 2. — 2) Marcus, triumvir, s. I,

5, 33. — 3) Musa, medicus, qui curationibus frigidis Au

gusti morbum levavit, ep. I, 15, 3.
Anxur, Latii oppidum (Terracina), s. I, 5, 26.
Anytus, unus ex Socratis accusatoribus, s. II, 4, 3.
Apella, Iudaeus quidam, s. I, 5, 100.

Apelles, Cous, Alexandri aequalis (a. 356 —308), pictor, ep. II, 1, 239.

apex, regum orientalium ornamentum, tiara recta, c. I, 34, 14. III, 21, 20.

Apollo, c. I, 2, 32. 7, 3. 28. 10, 12. 21, 10. 31, 1. II, 10, 20. 1II,4,64. c.s.34. epod.15, 9. s.I, 9, 78.II, 5,60. ep.I, 16, 59. II, 1, 216. a. p. 407; ad eum scr. c. IV, 6. — cf. Agyieus, Cynthius, Delius, Latous, Palatinus, Patareus, Phoebus, Pythius. — Apollinaris laurea, c. IV, 2, 9.

apotheca, i. e. cella penaria, s. II, 5, 7.

Appenninus, montium tractus Italiae, epod. 16, 29.

Appia via, a porta Capena Capuam ducens, epod. 4,14. s. 1,5,6.

Appius Claudius Caecus, censor severus (a. 312), s. I, 6, 21. — forum Appi = oppidum ad viam Appiam (Foro Appio), s. I, 5, 3. — Appi via, ep. I, 6, 26. 18, 20.

Aprilis, mensis, c. IV, 11, 16.

Apulia, Italiae inferioris regio, epod. 3, 16. s. I, 5, 77.

Apulicum mare, c. III, 24, 4.

Apulus, c. I, 33, 7. III, 4, 9. 5, 9. 16, 26. IV, 14, 26. epod.

2, 42. s. II, 1, 34. 38. Aquarius, cuius in signum sol transit a. d. XVII Kal. Febr.,

s. I, 1, 36.

Aquilo, ventus septentrionalis, c. I, 3, 13. II, 9, 6. III, 10, 4. 30,3. epod. 10, 7.13,3. s. II, 6, 25. 8, 56. a. p. 64.— Ventorum ab Horatio commemoratorum tabulam Bolle sic fere descripsit:

[graphic][merged small]

Aquinas fucus i. e. purpura, quae Aquini, Latii oppido (Aquino),

confieiebatur, ep. I, 10, 27. Arabs, c. I, 29, 1. 35, 40. II, 12, 24. III, 24, 2. ep. I, 6, 6.

[ocr errors]

Aristius Fuscus, poeta et grammaticus, Horatii amicus, ad quem scriptum est c. 1,22. — s. I, 9, 61. 10, 83. ep. I,10,1. 44.

Aristophanes, antiquae Atticorum comoediae auctor (a. 452— 388), s. I, 4, 1.

Armenius, 1) subst, devictus a Tiberio (a. 20), ep. I, 12, 27.

— 2) adi., c. II, 9, 4. Arrius, Quintus, homo prodigus, s. II, 3, 86. 243. Asia, s. I, 7, 19. 24. ep. I, 3, 5.

Asina, cognomen patris Vinnii Asellae, hominis ex vicinitate Sabinae villae, ad quem scripta est ep. I, 13. cf. Vinnius.

Assaracus, Trois filius, Anchisae avus, epod. 13, 13.

Assyrius, 1) subst., a. p. 118. — 2) adi., = Syrius, c. II, 11, 16. III, 4, 32.

Asterie, puella, ad quam scriptum est c. III, 7.

Atabulus, ventus perniciosus ex Oriente flans (Altino), s.1,5,78.

Atacinus, abAtace,GalliaeNarbonensisflumine(01i<<fe),cf.Varro.

Athenae, s. I, 1, 64. II, 7, 13. ep. II, 1, 213. 2, 43. 81.

Atlas, Titan, Iapeti filius, pater Maiae; nepos Atlantis = Mercurius, c. 1,10, 1. — Atlanteus finis = extrema Africae ora, c. I, 34, 11. — Atlanticus, c. I, 31, 14.

Atreus, Pelopis et Hippodamiae filius, Agamemnonis et Menelai pater, a. p. 186.

Atrides (Atrida) = Agamemnon, c. II, 4, 7. s. II, 3, 187. ep. I, 2, 12. = Menelaus, ep. I, 7, 43. — Atridae = Agamemnon et Menelaus, c. I, 10, 13. s. II, 3, 203.

Atta, T. Quinctius, fabularum togatarum scriptor (obiit a. 77), ep. II, 1, 79. De togatis Diomedes: „secunda species est togatarum, quae tabernariae dicuntur et humilitate personarum et argumentorum similitudine comoediis (palliatis) pares, in quibus humiles homines et privatae domus inducuntur."

Attalus, rex Pergami ultimus, qui (a. 133) populum Romanum regni heredem scripsit, c. II, 18, 5. .— Attalicus, ep. I, 11, 5. — A. condiciones (= divitiae), c. I, 1, 12.

Atticus, adi., c. I, 3, 6. s. II, 8, 13. (A. virgo = xavr^dQog). auctoratus. „Qui se vendunt ludo (gladiatorio), auctorati di

cuntur" (schol.), s. II, 7, 59. Aufidius, 1) Luscus, olim scriba, tum Fundis praetxu*am gessit,

s. I, 5, 34. — 2) ganeo quidam, s. II, 4, 24. Aufidus, Apuliae fravius (Ofanto), c. III, 30, 10. IV, 9, 2.14,

25. s. 1, 1, 58.

Augustus, C. Iulius Caesar Octavianus, filius C. Octavii et Attiae, filiae sororis C. Iulii Caesaris dictatoris. 63 natus est a. d. IX Kal. Oct. (ep. I, 5, 9), pbiit 14 p. Chr.

43 consul factus triumviratum iniit cum Antonio et Le-
pido.

42 Brutum et Cassium ad Philippos vicit.
40 pax inter Augustum et Antonium Brundisii restituta.
38 Liviam, Tiberii et Drusi Keronum matrem, in matri-
monium duxit.

36 Sexto Pompeio victo Romam reversus magnis honori-
bus excipitur.

31 a. d. IV Non. Sept. apud Actium Antonium et Cleopatram superavit (c. I, 37. epod. 9. ep. I, 18, 61); veteranis agros assignavit (s. II, 6, 55).

30 Alexandream occupavit (Kal. Sextil.) (c. I, 27, 16. IV. 14, 35).

29 Ianum clausit (c. IV, 15, 9. ep. II, 1, 255).

28 templum Apollinis Palatini dicavit (c. I, 31). — „Duo et octoginta templa deum in urbe consul sextum (a. 28) ex decreto senatus refeci, nullo praetermisso quod eo tempore refici debebat". Mon. Ancyr. cf. c. III, 6,1 sqq.

27 Augustus a senatu appeilatus est.

26-25 bellum cum Cantabris in Hispania gessit.

24 Romam redit (c. III, 14).

20 in Asia eum adeunt legati Indorum et Scytharum (c.lV, 14, 42. c. s. 56).

« ForrigeFortsæt »