Billeder på siden
PDF
ePub

Kaptajn Carl Ejner Dahl, (R."), (Pr.Kr.3.), (P.V.V.3.), Kontorchefi Krigsministeriet. 257.

af Forstærkningen Antonio Gustav Gottlieb Leigh Smith, (R.'), (S.N.3.). 383. Premierløjtnant Heinrich Frederik Axel Andersen

494, - Anders Peter Valdemar Andersen. 531. Ove de Fine Skibsted.

605. Peter Edvard Frydensberg.

694.

Premierløjtnanter.
Holger Kristoffer Konrad Karl Hundrup

Nyholm, (S.Sv.3.), Kammerjunker. 448. Carl Georg Garde-Jørgensen, Kammerjunker.

510. Svend Aage Grut, Kammerjunker. 549. Anton Willemoës, Kammerjunker, Medlem af Remontekommissionen.

591. Peter Johansen Flach de Neergaard,

(S.Sv.3."), Kammerjunker, Adjutant. 616 Ejnar Viggo Jøhncke, Kammerjunker. 663. Johan Herman Hegermann-Linden. crone, Kammerjunker.

727 Hs. kongelige Højhed Prins Harald

Christian Frederik til Danmark (R.E.*
D.M.), (Gb.E.T.), (G.F.1.), (S.Sf.), Elev ved
Officerskolen.

769. Ove Frederik Gustav Rostgaard von der Maase.

826.

Rytteriet. Generalinspektør for Rytteriet.

(Kjøbenhavn.) Generalmajor Carl Christian Emil Engel.

brecht, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.St.A.1.),

(Pr.R.O.2.), (F.Æ.L.4.), Generalinspektør. 6. Ritmester Gerhard Christoph Muus, (R.'),

Stabschef, ekstraordinært Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskommission ved Behandling af de Sager, der angaa Rytteriet.

139. Premierløjtnant Jens Berg, Adjutant,

til Assistance for Chefen for Haand. vaabenkontrollen ved Behandling af en. kelte Sager.

540.

Løjtnanter af Forstærkningen.
Constantin Brun, (R.*D.M.), (B.L.2.), (Pr.

Kr.3.), (W.Kr.3.), (J.S.4.), (Pr.R.O.4.), (F.
Æ.L.5.), Kammerherre.

885. Rudolf Wilhelm Schnitger.

890. Frederik Sophus Salica th.

911. Niels Joachim Christian Gregers Juel. 915. Wilhelm Hother Sundby.

1074. Ernst Emil Rosenørn Hedemann. 1099. Frederik Julius Greve Ahlefeldt-Laurvigen, (Pr.Kr.4.).

1180. Knut Wladimir Baron Walléen.

1202. Christian Frederik Holm.

1228. Lauritz Georg Hyphoff Nellemann. 1308. Iver Krabbe, Kammerjunker.

1388. Robert Fogelmarck Rømer.

1401. Jean Alfred Wilian.

1450. Frederik Vilhelm de Treschow.

1468.

[blocks in formation]

Ritmestre.
Christian Benzon, (Gb.E.T.), (R.Stan.2.),

(S.A.39.),(Pr.R.9.4.), Kammerjunker, Chef
for 2den Eskadron, tillige Medlem af
Remontekommissionen.

234. Anton Castenskiold, (R.Stan.2.), (S.H.

E.5.), Kammerjunker, Skoleforstander. 314. Frederik Carl Johannes Engelbrecht,

(S.Sv.3.'), Kammerjunker, Chef for 1ste Eskadron.

333.

Chef for 3die Eskadron.

Sekondløjtnanter.
Gustav Bridges Fergus Gotthard Le-

brecht Greve Blücher-Altona. 1542. Ejvind Trolle.

1592. Christian Frederik Brasch Hasselager. 1647. Carl de Neergaard.

1663. Knud Greve Danneskjold-Samsøe, tjenstgørende.

1767. Henrik Villars Jakob Lunn.

1985.

Hans Christian Nikolaj Gjørtz, Auditør, til- ! Hjalmar Frederik Holm.

1307. lige ved Livg., 1. Regt., 4. Drag.-Regt. og Poul Frederik Gersdorff Blichfeldt. 1326. Ing.-Korpset.

Niels Mogensen.

1328. Ove Conrad Ludolph Holbøll Fog, (M.S.Gr.4.), Frederik Schmidt Dothmer.

1449. Kammerjunker, Intendant.

Carl Ferdinand Gøttsche.

1491.
Gustav Harald Bache, Korpslæge.
Niels Marius August Nielsen, Korps.
dyrlæge.

Sekondløjtnanter.
Alfred Peter Nielsen, Reservedyrlæge.

Gustav Perch Nielsen.

1657. Hans Thorvald Hansen.

1666. Lars Frederik Christian Torup.

1716. Asger Hasselbalch.

1799. Otto Christian Jørgensen, tjenstgørende. 1831. 2det Dragonregiment. Ernst August Wehrmann.

1843. (Odense.) Peder Ludvig Hofman-Bang.

1900. Oberst Victor la Cour, (K.'D.M.), (E.M.2.), Hannibald Sigismund Baron Wedell. (S.Sv.2.2), (F.Æ.L.5.), Kammerjunker,

Wedellsborg.

1992. Chef.

30. Jens Oskar Jensen, tjenstgørende. 2014.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Løjtnanter af Forstærkningen.
Henry Christian William van Wylich
Muxoll.

976.
Viggo Vilhelm Olsen Torp.

1102. Matz Peter Lorenzen.

Premierløjtnanter.
Villiam Emil Alexander Mangor Jo.

1113. Mikko Elisius Mikkelsen.

1200. Frederik Carl Niels Otto August Baron Juel-Brockdorff.

1234.

hansᎾ n. .
Ulrik Nicolai Moe, Adjutant.
Erik Oscar Baron Schaffalitzky de
Muckadell.

509.
548.

625, 178.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ritmestre. Carl Oluf Theodor von Freiesleben,

(R.*), Kammerjunker, Chef for 3die Eskadron.

Hans Christian Nikolaj Gjørtz, Auditør, til

lige ved Livg., 1. Regt., Gardeh.-Regt. og

Ing.-Korpset. Harald Jacob William Allerup, Intendant. Lorentz Lorck, (R.*), (E.M.2.), Overlæge. Jens Christian Saxkjær, (R.*), (E.M.2.), Over

dyrlæge.

5te Dragonregiment.

(Randers.) Oberstløjtnant Hans Frederik August

Kiær, (R."), (R.Stan.2.), (A.A.B.2.'), (S. V.3.'), (0.J.Kr.3.), (S.T.4.), (I.Kr.5.), Kammerjunker, Chef.

Carl Bjørn Withusen, Auditør, tillige ved 9.

Regt. Waldemar Søren Christensen, Intendant. Hans Christian Harboe, Korpslæge. Caspar Christian Roed. Müller, Overdyrlæge.

92.

[blocks in formation]

19.

37.

Premierløjtnanter. Ludvig Georg Frederik Klubien Jahnsen. 459, Holger Martin Cosmus Emmerich Freies. leben, Adjutant.

460. Carl Gustav Schøller.

481. Severin Jakob Asmussen.

611. Victor Oscar Jacob Philipsen, (B.S.3.). 668. Christian Bahnson.

764. Erik Pade.

803. Hartvig Møller, tjenstgørende ved 9. Regt.

808. Erik Leschly.

825.

52.

74.

Officerer til forskellig Tjeneste. Oberst Johan Frederik Hegermann

Lindencrone, (K.ʻD.M.), (E.M.2.), (Gb. E.T.), (R.St.A.2. i Brillanter), (S.Sv.2.'), (N.St.0.2.4), (Pr.Kr.2.), (L.E.Kr.2.), (B.Z. L.3.), (F.Æ.L.4.), (G.F.4.), Kammerherre, til Raadighed for Generalinspektøren for Rytteriet.

Friedrich Løvenfeldt, (K.PD.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), (R.St.A.2.), (Pr.Kr.2.), (O.F.J.2.), (B.Z.L.2.), (S.A.3.'), (Pr.R.O.3.), (G.F.3.), (L.E.Kr.3.), (M.V.Kr.3.), (S.H. E.3), Kammerherre, Adjutant hos Hs.

Majestæt Kongen. Oberstløjtnant Jacob Johannes Theodor

Bojesen-Trepka, (R.* D.M.), (E.M.2.), (B.L.5.), Chef for Officerskolen.

Holger Prytz, (R.*D.M.), (N.St.0.22.), (F.A.L.5.), til Raadighed for 1ste Generalkommando.

Hans Peter Egede-Lund, (R.*D.M.), (Pr.Kr.3.), Formand i Remontekommissionen, Medlem af Ing.-Korpsets tek.

niske Komité. Ritmester Hjalmar Edouard Levy Mun.

the, (R.*D.M.), (N.St.0.3.'), Forstander for Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergentog Korporalskole.

Hans Christian Marcus Gerhard Christopher Hansen, (R.*), Chef for Ride. og Beslagskolen. - Ludvig Nicolai Müller, (R.*), Skole

officer og Lærer ved Officerskolen. - Ernst Boeck, (R.*),(Pr.R.0.4.), (S.Sv.3'.), (I.Kr.4.), Kammerjunker, Adjutant hos Hs. kgl. Højhed Kronprinsen.

William Carlton Rothe, (R.*), (Gb.E. T.), (T.M.4.), (G.F.5.), Kammerjunker, Adjutant hos Hs. kgl. Højhed Prins

Christian. Premierlejtnant Waldemar Jørgen Winter

halder Limkilde, Lærer ved Ride- og Beslagskolen.

91

[blocks in formation]

125.

153.

208.

209.

Sekondløjtnanter. Hans Christian Jensen.

1574. Lauritz Carl Nielsen.

1659. Niels Peter Pedersen.

1680. Axel Ingwersen.

1719. Johannes Høyer. Nielsen.

1726. Peder Christian Marius Søgaard Peder

1746. Mikael Hjermind Thinesen.

1802. Edvard Georg Wulff.

1903. Christopher Octavius Clausen.

1931.

230.

sen.

456. 146.

[blocks in formation]

180.

210.

405.

Christian Herman Gaston Waagepeter

sen,(R.*), (E.M.2.),(R.Stan.3.), (R.St.A.3.), (P.Chr.3.), (G.F.4.), (M.V.Kr.4.), Kammer

junker, til Raadighed. Carl Frederik de Fine Skibsted, (R.*),

(R.Stan.2.), (R.St.A.3.), (G.F.4.), (M.V. Kr.4.), Kammerjunker, Chef for 3die

Kompagni. Hs. kongelige Højhed Prins Christian

Carl Frederik Albert Alexander Vilhelin til Danmark,(R.E.*D.M.),(Gb.E.T.),(S.Sf.), (Pr.S.Ø.), (R.St.Andr.), (R.A.N.), (R.H.Ø.), (S.M.Ch.), (R.St.A.1.), (R.Stan.1.), (M.V. Kr.1.), (Pr.R.0.1.), (G.F.1.), (F.Æ.L.1.), (L.Æ.K.1.), (B.L.1.), (S.H.F.1.), (R.W.4.), (G.F.5.), dekoreret med en meklenborgschwerinsk Medaille, Chef for 1ste Kompagni.

[blocks in formation]

312.

Fodfolket. Generalinspektør for Fodfolket.

(Kjøbenhavn.) Generalmajor Carl Eduard Meldahl,

(K.'D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.2.'), (F.Æ.L.4.), Generalinspektør.

4. Kaptajn Peter Frederik Møller, (R.*),

(N.L.3.), (S.Sv.3.?), (F.A.L.5.), Stabschef. 190. Premierløjtnant Louis Nielsen, Adjutant.

528.

Premierløjtnanter. Gustav Worsaae, (R.Stan.3.), Kammerjunker.

552. Eigil Valdemar Greve Knuth, (R.St.A.3.). 553. Carl Mathias Appeldorn, (R.Stan.3.), Kammerjunker.

585. Ivan Carstensen, (R.Stan.3.), (G.F.5.),

Kammerjunker, Elev ved Officerskolen. 615. Kaj Lauge Lasson, (R.Stan.3.), (G.F.5.),

Kammerjunker, ved 15. Bat., tjenstgorende.

622. Vilhelm Baron Wodell.Wedellsborg, Kammerjunker, Adjutant.

651. Gerhard Peter Brammer, Kammør. junker.

711. Carl Oscar Hermann Baron Gulden. crone, Kammerjunker.

712.

1

[merged small][merged small][ocr errors]

Kaptajner.
Albert Arendrup, (R.*), (Gb.E.T.), (R.St.

A.2.), (R.Stan.2.), (N.St.0.3.'), (S.Sv.3.'),
(P.Chr.3.), (Pr.Kr.3.), (L.Æ.K.3.), (G.F.4.),

Kammerjunker, Chef for 2det Kompagni. 145. Ernst Gotthold Emil Bodenhoff, (R.*), (R.

Stan.2.), (R.St.A.3.), (P.Chr.3.), (S.Kr.3.), (G.F.4.), Kammerjunker, Chef for 4de Kompagni,

Sekondløjtnanter. Maximilian Oscar Ræder.

1552. Peter Poul Villiam Adolf Mourier Petersen.

1560. Ludvig Albert Engberg.

1645. Hans Rudolph Gustav Baron Wedell. Wedellsborg.

1730. Henri Bruun de Neergaard, Kam. merjunker.

1761. Karl Baron Wedell-Wedellsborg, tjenstgørende.

1783. Aksel Viggo Gustav Kjær.

1798. Christoffer Friedenreich Hage, tjenstgorende.

1844. Daniel Baron Billo Brahe Selby, Elev ved Officerskolen.

1935. Aage Cai Packness.

1981.

!

« ForrigeFortsæt »