Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

Stabshornblæser Norup, J. C. F., (D.M.), 2

tildelt Karakter som Løjtnant. lgs 2 Overhornblæser Braunstein, T. E. h: 16 Jepsen, K.I.

20 Overhornblæser af Res. Spiegelhalter,

E. J., (D.M.). is 1 Hornblæser Brandt, V. V.

ks 41 Lundgaard, F. J. H.

46 Pedersen, H. B.

70 Hornblæser af Res. Rasmussen, A. M. 13 20 Simonsen, F.

27 Underhornblæser Pedersen, S. V. J., kar. Hornbl.

26 Nielsen, P.

48 Kjærgaard, A. R. P., kar. Hornbl.

e3

[ocr errors]

Sergenter. Larsen, A. L. Mortensen, F. P. Andersen, A. B. V. Jensen, J. K. B. Sørensen, K. K. M. Faurholt, H. H. S. H. Frederiksen, J. 0. Andersen, P. C. Fjelking, A. Nielsen, H. R. Mosegaard, K. H. Bengtsson, H. K. P.

94 215 262 278 408 429 470 472 559 566 602 615

57

[ocr errors]

17de Bataillon.

(Tlf. Militær 79 og 105). Oberstløjtnant Rønning, E., (R.*), Chef. C30

C 37

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

4.

Styrmer, H. S. P. B.

203

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Værnepligtige Officerer.

Afsk. m. Løjtn. af Res. Pfaff, C. Gundel, A. K.

24de Bataillon.

(Tlf. Militær 79 og 105). Oberstløjtnant Pedersen, P. C., (R.*), Chef.

Kompagnichefer. 1. Kapt. Jensen, J. 2.

Boeck, J. F. H. E., (M.T.Kfh.). 3.

Rasmussen, T. E. G. 4. Hansen,

H. A. V.

Premierløjtnanter.
Waage-Jensen, C., Adjutant.
Sørensen, A. C. C.
Johansen, H. D.
Agersted, A. A.
Simonsen, C. V.

Værnepligtige Officerer.

Afsk, m. Løjtn. af Res. Olsen, B. O.

Sekondløjtnanter. Tønnesen, O. L. Meldal, A. Madsen, R. E. Jensen, K. R. Nannestad, K. Cederfeld de Simonsen, H. K. K. F. Tobiassen, N. C. Andersen, A. A. Kofoed, K. E. Poulsen, E. W. N. S. Storm, G. J. Madsen, S. A. S.

Stabssergenter. Pedersen, R. A., (D.M.). Ranild, H. P., (D.M.), Skriver. Christiansen, C. L.

I 191

I 173

207

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

a3

25 36 59 124

C3

[ocr errors]

7 69 143 153 167 193

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Oversergenter.
Venzelsen, A. P., (D.M.). Depotuoff.
Olsen, H.
Strømwig, K. P.
Andersen, C.I.

Sergenter.
Krogstrup, P. C.
Ebbesen, J. V.
Ulriksen, U. K.
Rasmussen, N. C.
Jensen, T. T.
Karlsen, K. K.
Bjarkov, H. L. V.
Hansen, H. A.
Fabnø, M. T.J.
Rasmussen, L.
Madsen, R. A.
Nielsen, H. P.

Oversergenter.
Embel, A. J., (D.M.), Depotuoff.
Almar, N. P.
Pedersen, L. P.
Arendt, A. J. F.
Elmer, A.
Pedersen, C.C.

Sergenter.
Schou, H.
Olsen, E. B.
Bech, H.
Jørgensen, L. F.
Jespersen, R. C.
Jensen, R. M. B.
Madsen, E. A. E.
Studt, A. E.
Karbo, O. K.
Nielsen, A. M.
Møller, F. V.
Sørensen, P.

es 127

e: 126

137 172 201 263 277 319 363 368 386 574 618

189 230 243 259 276 372 409 505 527 575 605

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

5te Regiment.

E 262

(Vordingborg. Tlf. 391).

[ocr errors]

7de Bataillon.

(Vordingborg. Tlf. 392). Oberstløjtnant Arnesen-Kall, H. V., (R.*), Chef.

Kompagnichefer. 1. Kapt. Christensen, H. E. 2. Hjort, H.P.R., (R*), (M.f.D.R.),

(M.T.Kfh.).
3. Holm, E.
4. Bagger, B. J. F., (R.*).

Premierløjtnanter.
Albertus, G. A.
Friis-Hansen, O.
Gandil, A. J. C., Adjutant.

Værnepligtige Officerer.

Afsk. m. Løjtn. af Res. Iversen, J. V. M.

68 178 35

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

1 246

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Stabshornblæser Buch, L. C., (D.M.). go Overhornblæser Irvall, H. P. C.

hs Hornblæser Petersen, J. A.

ks Christoffersen, V.C.C.J.,

Petersen, V. Hornblæser af Res. Nielsen, H.

18 Andreasen. C.C.

Jensen, E. I'nderhornblæser Christoffersen, T.K.J.,

kar. Hornbl.
Petersen, A. V., kar.
Hornbl.
Christoffersen, A.C.J.

es

[ocr errors]

19

Il

41 50

Sergenter. Jorgensen, H. T. J. Jelsing, L. T. Larsen, R. Hjorth, G. Hansen, H. K. Jensen, C. J. S. Olsen, S. Elmelund, R. E. Knudsen, N. P. A.

68 180 240 349 514 517 555 621 622

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Sekondløjtnanter. Høier, R. V. Hildorf, S. W. P. Larsen, P. A.I. Larsen, J. Kragh-Müller, T. Qvist, S. A. F. Rasmussen, A. F. Buhl, T. P. Kabell, E. H. Lewald, H. Vestergaard, H. V.V. Detlefsen, A. Vejby-Nielsen, N. H. Carl, H. F. C.

K 134

585 595 621 698 738

989 · 1053

1315 - 1387 - 1458 - 1539 - 1545 - 1552

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

C3

Stabssergenter. Hansen, J. C., (D.M.). Steensborg, M.

Oversergenter. Andersen, A. Rasmussen, R. P., Depotuoff. Jensen, R. M. Hansen, N. M. Hansen, J. N. N. Lykkegaard, K. K.

Sergenter. Rasmussen, N. J. Kristensen, K. Petersen, P. Jacobsen, E. V. E. Gamdrup, K. L. Hansen, H. Jensen, E. O., Skriver. Peterson, C. G. A. Bøg, N. P. R. Nielsen, A. E. Hansen, H. P. Hauptmann, C. M. A. Møller, E. J. Lind, H. P. M. Nielsen, L. Madsen, M.C.

Oversergenter. Rasmussen, H. C. Busch, J.H., Depotuoff. Markvardsen, M. C. Corneliussen, C. P. Hansen, N. K. Johansen, K. M. Larsen, L. C. J.

52 86 139 188 197 209 219

[ocr errors]

es

135 202 272 301 312 345 375 410 412 460 468 496 570 581 612

Sergenter. Braagaard, J.H. Karlsen, P. K. Petersen, P. A., Skriver. Pedersen, N. K. Eriksen, F. C.C. Nygreen, C.C. Hansen, N. A. Reppien, F, K. Thomsen, T. A. Henningsen, J. E. Hansen, H.O.

174 178 216 233 235 268 270 321 431 432 569

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

G 64 as 143

239

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Premierløjtnanter.
Hemmingsen, I. H.
Trampe, S. C. R. C. Greve, Adjutant.
Briand, V.
Lindegaard, A.

Sekondløjtnanter.
Svare, C. C.
Paul-Petersen, P. V.
Folkmar, T. A. H. R.
Probst, A. A.
Rambøll, V. J.
Schrøder, P. K.
Rasmussen, W. A.
Hansen, C. V. F.
Junge, C. J.
Sørensen, N. A. N.
Jensen, J. A.
Madsen, J. P. F.
Olsen, J.

Stabssergenter.
Caspersen, J., (D.M.).
Corvinius, L. M., (D.M.).
Pedersen, N. P., (D.M.)

K 7

57 133 341 342 706 983 1010

1141 - 1300 - 1306

1447 - 1610

3 12

4 20

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

C3

Stabshornblæser Hegeland, H. M. J. C., , O

(D.M.), tildelt Karakter som Løjtnant. I gå 4 Overhornblæser Christensen, C. J., (D.M.) hs 2 Dalborg, J.P.

18 Overhornblæser af Res. Sørensen, S.H.V. is 3

Makwarth,

O. W. V. 4 Hornblæser Jensen, R. M. O.

ks 26 Jensen, J. C. H.

53 Larsen, K. T.

54 Jensen, J. C.

57 Hornblæser af Res. Eriksen, K. C.

4 Underhornblæser Poulsen, A. J. Pedersen, V.

63

Oversergenter. Strømvig, C. J. Jensen, J. C., Skriver. Duelund, P. O. W., Depotuoff. Munksdahl, L. N. C.O. Eriksen, I.

57 77 123 172 222

[ocr errors]

me 56

Ved 26de Bataillon (Næstved). Intendant Larsen, A. T. V.

O Overlæge Petersen, C.H.S.

R Overserg. af Forpl.kp. Riisberg, L. A. H. C8 Bøssemager Ramlund, S. C. E.

Sergenter. Nielsen, F. V. A. Mortensen, J. C. Nielsen, A. V. E. Andersen, A. L. Jørgensen, A. C. Marquardsen, O. Hansen, H. P. Hvenekilde, H. J. K. Adelman, J. V. Hønnerup, L. Lauridsen, A. Pedersen, C. N. Storm, H. V. Rasmussen, P.J. Koordt, R. J. J. Jensen, E. V. Christensen, F. Hansen, C. O. F. M.

29 33 9 9

[blocks in formation]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »