Billeder på siden
PDF

Premierløjtnant C. E. Hedemann.................... 16/ 1883

Kaptajn 23/1, 1885 – 31/ 1886. Ritmester A. C. C. Bache.......

......... 31/ 1886 - 31. 1886. Premierløjtnant P. F. Møller ........................ 1, 1886

Kaptajn 22, 1890 – 27/ 1894. Ritmester C. Benzon ............................... 7 1894 - 13/6 1894. Premierløjtnant V. Giersing ........................ 14/6 1894

Kaptajn 26/2 1896 – 17/12 1896. Premierløjtnant J. B. Greve Krag-Juel-Vind-Frijs.. 17/12 1896 - 31/ 1900. Premierløjtnant C. C. F. Moltke ..................... 12 1900

Kaptajn / 1903 – 29/2 1904. Premierløjtnant F. Cramer ..........

......... / 1904 –

24.

1848

Maj

Te

d

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[blocks in formation]

Officerer til midlertidig Tjeneste i Krigsministeriet. Kaptajn C. C. G. Andræ.....

Major 24% 1848 – 16/1 1848. Kaptajn S. Ankjær ..............

1856

Major 28/1862 – 26, 1863. Kaptajn C. A. F. Thomsen ......

.. 61 1860 -- 12/10 1863.

31/1864 – 459 1864. Kaptajn J. F. Lorenzen.....

23/u 1863 – 30 1867.

9/12 1871 29/9 1876. Kaptajn C. E. Meldahl.......

1/12 1864 – 22/5 1865.

3) 1866 – 1/ 1866. Premierløjtnant C. A. S. Dalberg.....

819 1864 -- 31, 1867. Kaptajn 15/8 1868

1868.

28, 1878 – 34 1882. Ritmester V. F. G. Bülow ......

.. 1/6 1866 – 28/50 1868. Premierløjtnant F. F. Jacobi.................

11 1867

Kaptajn 1867 – 14. 1868. Premierløjtnant C. A. Nielsen.....

211867

Kaptajn 12/1868 - 14/6 1868. Premierløjtnant C. L. Steenstrup......

. 6) 1868 – 164 1872. Kaptajn M. S. F. Hedemann .......

17 u 1868 - 30, 1871. Premierløjtnant T. Westergaard .......

.. 17, 1868 – 20/ 1873. Premierløjtnant C. T. Müllertz......... ...... 20/ 1869

Kaptajn 25/8 1871 – 2872 1874. Premierløjtnant A. L. Baadsgaard .................. 16/4 1872

Ritmester 186 1874 – 31/0 1874. Premierløjtnant C. J. Hellemann ................... 20% 1873

Kaptajn 26/1 1877 15) 1878. Premierløjtnant N. A. F. Nielsen ......

... u 1874

Ritmester 5/10 1876 – 17, 1877. Kaptajn J. G. F. Colding.....

......... 10 1876 – 28/ 1878.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Premierløjtnant V. la Cour........

...... 17, 1877

Ritmester 13); 1878 – 15,0 1878. Premierløjtnant J. K. P. L. Pontoppidan ........... /u 1877

Kaptajn 19% 1878 – 31/ 1879. Premierløjtnant J. C. E. Moe......

· 15/10 1878 – 31,0 1881. Premierløjtnant H. A. Bache ...

· 77 1879

Kaptajn 19/10 1880 – 1 1880. Premierløjtnant J. V. C. Gørtz....

39 1880 – 11/3 1882. Kaptajn N. A. Meyer ........

1/6 1881 - 17/1, 1881. Premierløjtnant H. E. Levy ......

% 1881 - 67 1883 Kaptajn C. F. F. E. Tuxen ......

12% 1882 - 19/1 1886. Premierløjtnant J. B. Jungersen....

% 1883 -- 0 1884. Premierløjtnant A. C. C. Bache .......

% 1884

Ritmester 23/u 1885 31/6 1886. Premierløjtnant H. L. H. Tuxen .......

.. % 1884 - 12/ 1886. Premierløjtnant P. F. Møller

................

20, 1886 - !!, 1886. Premierløjtnant C. E. Schøn heyder....... .......

1886

Ritmester 10/ 1887 1% 1888. Premierløjtnant H. C. Hammer.....

...................... 25 1887

Kaptajn 22/5 1887 – 25, 1888. Kaptajn F. C. 0. R. Kragh..

........ % 1887

Oberstløjtnant 14, 1889 – 23/z 1890. Premierløjtnant E. Boeck......

....... 11), 1888 – 18/8 1892. Premierløjtnant H. V. Nyholm ..

V 1889 – 4% 1890. Kaptajn P. W. Hammer..........

........ u 1889

Oberstløjtnant 15/1891 193 1892. Kaptajn E. M. J. H. Christensen ........

1/6 1890 – 21/ 1890. Oberstløjtnant C. Søltoft....

25; 1891 – 14/10 1895. Premierløjtnant L. J. M. Ernst. • J. M. Ernst...................... 40 1891

10 1891

Kaptajn % 1892 30% 1893. Kaptajn A. A. B. Kühnel.

1 .......................... 20/3 1892 – 30% 1895. Premierløjtnant C. Benzon ................

18/s 1892

Ritmester 25/10 1893 – 13/6 1894. Premierløjtnant J. V. Teisen...........

..................... 4/4 1893

Kaptajn 16/12 1898 – 28/1899 Premierløjtnant C. E. Dahl.....

....... u 1893

Kaptajn 11. 1895 – 30 1895. Premierløjtnant V. Giersing ......

17 1894 -- 13/6 1894. Premierløjtnant H. C. Dorph.......

....... % 1894 -- 20/ 1897. Oberstløjtnant S. A. Sørensen .....

15/8 1895 – 11, 1896. Kaptajn A. T. Seedorff........

........ 19, 1896

Oberstløjtnant 25; 1900 – 28, 1903. Premierløjtnant P. L. M. Birke....... birke...................... 144 1897 -- 31/

! 1897

1905. Premierløjtnant J. B. Greve Krag. Juel-Vind-Frijs . 20/ 1897 31/ 1900. Oberstløjtnant F. H. W. Harbou .....

11/1 1898 - 11/ 1900. Kaptajn L. P. Larsen...

15/u 1898 – 11/4 1900.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

.

Premierløjtnant A. E. Duus ......

.... 1899

Kaptajn 1141, 1901 – 28/2 1902. Premierløjtnant J. B. Grønbech ..... ........ 24/, 1900

Ritmester 205 1904 – 4. 1904. Premierløjtnant C. C. F. Moltke ....... ........ 12 1900

Kaptajn 1903 – 29), 1904. Kaptajn A. L. Hansen ........

11/ 1900

Oberstløjtnant 28/ 1903 – 307, 1903. Premierløjtnant F. Cramer .......

3/ 1901 – Premierløjtnant F. F. Andersen ....... Andersen ..................... 21), 1902

16 1905 – 1905. Kaptajn J. J. G. Oxfelt .........

20,0 1903 – 106 1906. Premierløjtnant A. A. Tuxen ...

11 1904 – Premierløjtnant S. J. Asmussen ....

20/1904 Premierløjtnant T. J. Wøris høffer..

107 1905 – Kaptajn P. Pagh-Hansen.........

24/ 1906 – Premierløjtnant G. P. Brammer....

%6 1906 Kaptajn E. Holten-Nielsen ......

1/10 1906 –

Kommanderende Generaler. lste Generalkommando. General P. U. Scharffenberg ....................... 18, 1867 – 21/1879. General G. W. J. Nielsen ....

........ 21/ 1879

Generalløjtnant 19/10 1880 – 5/4 1881. Generalløjtnant W. F. L. Kauffmann ..

54 1881 – 25; 1891. Generalløjtnant C. M. W. Tvermoes....

25/ 1891 – 23/10 1894. Generalløjtnant J. J. Bahnson .......

23/10 1894 – 18/u 1897. Generalløjtnant J. Z. Schroll ........

18/u 1897 – 27/ 1901. Generalløjtnant M. S. F. Hedemand .....

27]1901 – 24/6 1903. Generalløjtnant G. K. C. Zacharia e .....

2 1903 – 5/4 1905. Generalløjtnant A. A. B. Kühnel .......

5% 1905 – 2den Generalkommando. General P. F. Steinmann........

18, 1867 – 26, 1874. General E. H. G. Wilster, midlertidig ............. 26/s 1874 – 25/1 1874.

25/1874 – 14/12 1877. General P. F. Steinmann ..........

1877 8% 1882. Generalløjtnant C. F. Bauditz ......

1882 – 31/ 1885. Generalløjtrant S. Ankjær .......

1885 -- 15/10 1888. Generalløjtnant L. E. Fog .......

1888 – 14/10 1895. Generalløjtnant A. S. Nickolin ...

1895 – 27/2, 1896. Generalløjtnant J. Z. Schroll......

27/1 1896 – 18/1 1897. Generalløjtnant J. F. Lorenzen....

18/1, 1897 — 25, 1901. Generalløjtnant C. E. Meldahl....

25/2 1901 – 2/3 1905. Generalløjtnant M. Leschly ..........

2/ 1905

[ocr errors]

Generalinspektører.

14

For Fodfolket.
General G. W. J. Nielsen.......

18/, 1867 - 21%1879. General W. C. B. Stricker.......

21% 1879 – 26/s 1885. Generalmajor J. Hammer.......

311885 - 5/10 1887. Generalmajor C. M. W. Tvermoes

5/10 1887 – 25/5 1891. Generalmajor A. S. Nickolin

25, 1891 – 14,0 1895. Generalmajor C. E. Meldahl......

14/10 1895 – 25, 1901. Generalmajor G. A. S. Dalberg....

25, 1901 – 5), 1905. Generalmajor W. E. Lemvigh ........

5/3 1905 – For Rytteriet. General G. Castenskjold .........................

26, 1867 - 12g 1885. Generalmajor J. Z. Schroll.........

12 s 1885 – 5/10 1887. Generalmajor T. Freiesleben ...........

54,0 1887 – 20, 1895. Generalmajor C. C. E. Engelbrecht.........

20, 1895 - 1/2 1903, Generalmajor J. F. Hegermann-Lindencrone ....... /2 1903 For Feltartilleriet, Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Artilleriets

øvrige Afdelinger. General H. A. A. de Jonquières .....

18 1867 – 21, 1879. General E. V. Schreiber.............

.. 8/10 1879 -- 13/1889. Generalmajor J. Linnemann.

· 13/u 1889 - 6/ 1896. Generalmajor F. A. H. Wagner....

6/1896 – For Ingeniørtropperne og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger. General J. C. F. Dreyer .........

181, 1867 -- 28/1877. General J. F. M. Ernst........

31/ 1877 – 28/ 1890. Generalmajor E. C. L. Koefoed..

28/ 1890 – 6/ 1900. Generalmajor H. C. Arendrup...

61, 1900 – 31/12 1905. Generalmajor T. S. Grüner.....

1/ 1906 –

9

Chefer for Generalstaben. General F. C. Stiernholm.......

26, 1867 - 21% 1879. General L. E. Fog...............

........ 2174 1879 – 5/10 1887. Generalmajor J. Z. Schroll .........

5/10 1887 – 27/ 1896. Generalmajor M. S. F. Hedemann ......

· 27/u 1896 – 27/3 1901. Generalmajor G. K. C. Zacharia e ..

27/ 1901 - ?. 1903. Generalmajor A. A. B. Kühnel......

2/ 1903 – 5/ 1905. Generalmajor J. V. C. Gørtz ........

5/u 1905 –

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

.........

141

1

..

10

Generalmajor J. F. Lorenzen .............

25/1891 – 18/u 1897. Generalmajor C. C. Zahlmann ...,

18/u 1897 - 25/ 1900. Generalmajor C. F. F. E. Tuxen .....

25/5 1900 – 23, 1903. Generalmajor C. Lütken.....

28/ 1903 – 2den Sjællandske Brigade. General J. W. Neergaard.

1867 -- 141, 1877. General W. C. B. Stricker....

14/, 1877 – 21%, 1879. General J. D. Høst...........

2111979 – 9), 1882. Generalmajor J. T. Ravn ......

9/ 1882 - 23/1890. Generalmajor C. E. Meldahl.......

23/ 1890 – 14/10 1895. Generalmajor S. W. V. Pfaff

1895 - 261, 1897. Generalmajor G. K. C. Zacharia e ....

26 1897 – 27/ 1901. Generalmajor T. G. Rohde ............

27/3 1901 23/6 1905. Generalmajor H. W. T. Gerstenberg......

23/6 1905 – Fyenske Brigade. General J. A. P. F. Wøris høffer ......

1867 - % 1874. General C. F. Bauditz ..........

2311874 – ? 1882. Generalmajor J. Hammer........

3/1882 -- 31/1885. Generalmajor H. Glahn............

31/1885 – 5/1886. Generalmajor G. T. Bram helft .......

197 1886 – 8% 1893. Generalmajor M. S. F. Hedemann ..

872 1893 – 27/ 1896. Generalmajor C. A. S. Dalberg......

27/1 1896 – 35/2 1901. Generalmajor H. Holbøll.........

25, 1901 – 1ste Jydske Brigade. General E. H. G. Wilster......

1867 – 25/, 1874. General S. Ankjær....

25, 1874 – 31/, 1885. Generalmajor A. S. Nickolin ......

31/ 1885 15/10 1888. Generalmajor C. C. Z ablmann....

15., 1888 – 18/, 1897. Generalmajor C. J. C. F. Kranold

18/ 1897 – 2/ 1903. Generalmajor M. Leschly.........

2/ 1903 - 2/3 1905. Generalmajor C. A. Schroll.....

1905 – 2den Jydske Brigade. General 0. C. S. A. Bülow ......

...... 10 1867 3/4 1882. Generalmajor G. T. Bramhelft ....

31. 1882 - 19/4 1886. Generalmajor J. F. Lorenzen......

19/1886 252 1891. Generalmajor S. W. V. Pfaff .......

25/z 1891 – 14/10 1895. Generalmajor G. K. C. Zachariae.....

14/10 1895 – 26/1897. Generalmajor T. G. Rohde.

26. 1897 – 27, 1901. Generalmajor C. Søltoft...

27, 1901 – 25, 1906. Generalmajor E. C. Rasmussen ...... . .......... ... 25/ 1906 –

Chefer for Kjøbenhavns Væbning. General af Forstærkningen F. G. H. Hirsch ........... 50/ 1870 – 28/1876. General af Forstærkningen J. S. M. Tillisch .......... 20% 1876 – 19/10 1880.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »