Billeder på siden
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

........

:

Tillæg.
Krigsministre.

(Krigsministeriet oprettedes 22/1848). Kaptajn A. F. Tscherning ......................... 241848 – 16/1 1848. Generalmajor C. F. Hansen ......................... % 1848

Generalløjtnant 6/ 1849 – 13/1851. Oberst J. S. Fibiger .......

....... 13/ 1851

Generalmajor 1 1851 – 18/10 1851. Generalmajor C. J. Flensborg ......

. 18/0 1851 – 27/ 1852. Generalløjtnant C. F. Hansen ......

· 271, 1852 — 12/,, 1854. Oberst M. Lüttichau ...

12/12 1854 - 25/6 1856. Major C. C. Lundbye ................. ........... 25), 1856

Oberstløjtnant 14/12 1856

Oberst 11. 1858 – 2,2 1859. Generalmajor H. N. Thestrup ......

12/12 1859 – 131863. Oberst C. C. Lundbye..............

13. 1863 -- 18) 1864. Oberstløjtnant C. E. Reich ........

185 1864 - 11/ 1864. Generalløjtnant C. F. Hansen ..

......... 11/7 1864

1864 - 604 1865. Oberst J. W. Neergaard.......... ............ 661 1865

Generalmajor 8/1 1865 – 29, 1866. Generalmajor W. R. Raasløff.....

29, 1866 – 19/4 1870 Lensgreve C. E. Juel - Vind · Frijs - Frijsenborg, Udenrigsminister, (indtil videre).

19 1870 — 28 1870. Oberst W. Haffner ..

....... 28/ 1870

General 30% 1871 – 23/1872. Oberst C. A. F. Thomsen ......

23/1, 1872 – 147, 1874. Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, indtil videre) 14/7 1874 – 2678 1874. General P. F. Steinmann ......... ............... .. 26/ 1874 – 1186 1875. General W. Haffner ...........

11/6 1875 - 28/ 1877. General J. C. F. Dreyer .................

287 1877 4 1879. General W. F. L. Kauffin ann....... ........ 46 1879 – 114 1881. Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre) / 1881 – 2%/10 1881. Samme.............................................. 20,1881 – 12, 1884. Oberst J. J. Bahnson ...

1884

Generalmajor 25/10 1888 – 1894. Generalløjtnant C. A. F. Thomsen......

7 1894 – 25/1 1896. Oberst J. G. F. Schnack .......

25/4 1896 — 23/5 1897. Oberst C. F. F. E. Tuxen ........

.. 23)1897 – 28g 1899. Oberst J. G. F. Schnack ......

28/8 1899

Generalmajor 25/5 1900 – 24/ 1901. Oberst V. H. O. Madsen ........................... 24/7 1901

Generalmajor 27/2 1903 – 14/ 1905. Konseilspræsident J.C.Christensen, tillige Marineminister 14/1 1905 —

(Ved allerhøjeste Resolution af 5), 1905 tillagt Navn af Forsvarsminister).

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

Direktører for Krigsministeriet. (Direktørposten, som oprettedes "%, 1868, har været inddraget fra 18%1878 til 31/10

1880, og fra "', 1884 til 12). 1905.)

..............

Oberst C. A. F. Thomsen.....
Oberst L. E. Fog.
Oberst J. J. Bahnson ....
Oberstløjtnant A. T. Seedorff .......

10 1868 – 23/1, 1872. 172 1873 - 15/1 1878.

u 1880 – 12), 1884. 12/ 1905 - 41. 1905.

Departementschefer i Krigsministeriet.

Major C. J. Flensborg...

....... 25/3 1848 Oberstløjtnant 712 1848

Oberst 6% 1849

Generalmajor %0 1850 – 18/10 1851. Oberst C. F. Hansen .......

............ 25/2 1848

Generalmajor 24/5 1848 – 18% 1848. Major L. J. F. Keyper ............................. 25/3 1848

Oberstløjtnant 17/ 1848

Oberst 31/ 1849 -- 1873 1854. Generalkrigskommissær J. Torp.......

....... 253 1848 – 31/8 1849. Etatsraad C. F. A. Wachs ....

.............. . % 1849 – 445 1853. Justitsraad K. Christensen .............

1/2 1851

Etatsraad 1075 1853 – 11% 1856. Major D. H. Diederichsen ....

........ 31/10 1851

Oberstløjtnant 26/4 1852 - 11/ 1856. Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten........... 1075 1853 - 116 1866. Major C. C. Lundbye ......

............. 18/3 1854 – 25/5 1856. Kaptajn C. E. Reich ...

........... 11/ 1856

Major 27/u 1856

Oberstløjtnant 28/8 1862 - 26/, 1863. Etatsraad J. Jetsmark .....

..... 1% 1856 – 31/1868. Major S. Ankjær................................... 26, 1863 – 27. 1864. Major C. A. F. Thomsen ......

.......... 4/19 1864 ''''''''''''''

Oberst 21, 1867 – 1910 1868. Kaptajn J. P. Købke ................

.. 316 1867

Oberst 21, 1867 – 11868. Oberst L. E. Fog.............

.. 10 1868 – 17/2 1873.

[ocr errors]

...............................

110 1850

[ocr errors]

Kaptajn A. S. Nickolin....

[ocr errors]

Oberst J. J. Bahnson .....
Kaptajn. C. A. Nielsen ....

[ocr errors]

Oberstløjtnant F. F. Jacobi......

[ocr errors]

Kaptajn J. G. F. Schnack......

Oberst 6% 1873 – 28/4 1880.

.... 17, 1873 Oberst 6% 1873 – % 1879.

....... 11. 1879 – 20/10 1880. .......... 12); 1880 Oberstløjtnant 25, 1880 – 187, 1886.

.. 20/10 1880 Oberst 30% 1889 – 15/1, 1897.

.. 29/1886 Oberstløjtnant 14%, 1889 Oberst 27/6 1895 – 25/a 1896.

97 1896 – ? 1906. 15/12 1897 – 28/, 1903. · 28, 1903 – 12/4 1905.

12/a 1905 P/12 1905.

27/1, 1905 – .......... 21/3 1906 –

Oberst N. A. Meyer ................
Oberstløjtnant J. V. C. Gørtz.....
Oberstløjtnant A. T. Seedorff...
Samme, (fungerende)............
Kaptajn L. C. F. Lütken ...
Kaptajn C. E. Dahl .......

[ocr errors]

Komiterede i Krigsministeriet.

Justitsraad C. F. A. Wachs..................

............ 1848

Etatsraad 221, 1848 – 1 1849. Krigsraad K. Christensen ...

.... y 1849

Justitsraad 24/ 1849 – 2:44 1851. Kaptajn J. Jetsmark .....................

....... 10 1853

Justitsraad 13, 1853 – 116 1856. Kammerjunker H. C. W. Rømer ..................... 11/6 1856 – 19%2 1864.

Kontorchefer i Krigsministeriet.

Justitsraad N. P. Smidt......

niat............................. 1/ 1848 - 24, 1853. Justitsraad C. F. Seegers........................... 9/ 1848

Etatsraad 10) 1853 – 187 1854. Krigsraad G. A. Arentzen...

............. a 1848

Justitsraad 10, 1819

Etatsraad 26;1861 – 19:12 1864. Krigsraad K. Christensen......

... 11845 – 1819. Krigsraad C. Harboe ............................... ja 1848

Justitsraad 267, 1849 – 116 1856.

Krigsassessor F. A. Lund ......

· 4 1848 – 1849. Krigsassessor P. L. Bangert ......

. / 1848 - 1849. Krigsassessor G. A. E. Müller..

......... 4 1818
Krigsraad 267 1849

Justitsraad 817, 1854 - 11/6 1856. Krigsraad P. W. T. Hyllested ..... ............. 146 1848

Justitsraad 26% 1849

Etatsraad 35 1864 – 18/6 1866. Justitsraad L. W. Hertel...........,

... 112 1848 – 1% 1854. Kancelliraad B. C. W. Lind......................... 14/12 1848

Justitsraad 214, 1854 – 31/12 1885. Krigsraad L. P. Bonsach..........

...... % 1849 Justitsraad 13/1 1857

Etatsraad 26 1867 -- 14/ 1868. Kaptajn J. Jetsmark ...........

... 1 1849 - 10/ 1853. Kaptajn C. Glud ................................... 20/5 1853

Justitsraad 13), 1861 – 26 1863. Krigsraad C. N. Fenger ............................ 2 1853

Justitsraad 17/ 1856 - 4/ 1880. Overkrigskommissær C. M. Looft.......... ...... % 1854

Justitsraad 13, 1857 – 14 1868. Premierløjtnant P. W. Flagstad..................... 27/ 1854

Kaptajn 12; 1856 – 17/1, 1881. Kaptajn F. W. A. Schnitter........................ 116 1856

Major 29) 1864 – 14/1868. Overkrigskommissær 0. F. Langeland .......

31/1858 – 1/2 1864. Kaptajn F. F. Hansen...

30% 1866 -- 14/6 1868. Kaptajn F. F. Jacobi................

. ......................

14/6 1868

Oberstløjtnant 19/10 1880 – 20/10 1880. Overkrigskommissær A. C. Schmidt ......

. 14/6 1868 – / 1888. Kaptajn C. A. Nielsen

12/5 1880. Krigsassessor H. J. W. Lindeburg (fungerende) ...... 41, 1880 – 21/12 1898. Kaptajn T. S. Grüner ...

28, 1890. Kaptajn H. A. Bache ....

.......... u 1880

Oberstløjtnant , 1892 – 31/5 1893. Kaptajn N. A. Meyer.......

17/12 1881 – 25/1888. Kaptajn J. Hansen (fungerende) ......

17 1886

Oberstløjtnant 5/ 1890 – Kaptajn H. C. Hammer.......

25), 1888 – 30% 1895. Overintendant A. P. Møller .......

1/7 1888

Stabsintendant 15/12 1897 — Kaptajn C. W. Meyer ......

28/ 1890 – 245 1897. Kaptajn E. M. J. H. Christensen................... 1/6 1893

Oberstløjtnant 5/ 1902 — 30/ 1903. Kaptajn C. E. Dahl.......

.. 1895 – 21/5 1906. Kaptajn A. Levinsen ...............................

24/3 1897

...........

28.

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IUIUI..............................

.......

.........

..........

Overintendant V. C. T. Olsen (fungerende) ...

.......... 31/12 1898 – Kaptajn A. E. Duus ........

.. 1/ 1903 Kaptajn A. C. L. Brandt ..

....... 21/3 1906 –

Sekretærer hos Krigsministeren (Forsvarsministeren).

Kaptajn C. Glud .....

............ 4 1851 – 20/5 1853. Auditør C. W. S. Schønberg ....................... 15, 1853

Overauditør 50% 1856 – 2/11 1856. Auditør C. Wallich.

....... u 1856

Overauditør 6/1857 – 143 1860. Fuldmægtig H. C. Plockross......

26), 1863 – 14% 1865. Overkrigskommissær C. J. Westergaard ............. 1612 1865

Justitsraad % 1870 – % 1894. Ritmester N. 0. C. M. Blume.....

me....................... 212 1894

Oberstløjtnant 5/3 1902 —

Adjutanter og Ordonnansofficerer hos Krigsministeren

(Forsvarsministeren).

Kaptajn J. W. A. Harbou .......................... 273 1848

Major 22/ 1848 – 1/12 1848. Premierløjtnant W. O. W. Lehmann ...

27/5 1848 – 12 1848. Kaptajn D. H. Diederichsen.......

...... 1/12 1848

Major 11/ 1849 – 5170 1851. Kaptajn F. C. Stiernholm ......

4/ 1851

Major? 1854 – 1l 1855. Premierløjtnant H. R. Baron Wedell-Wedellsborg (Ord.-Off.) ...

17/4 1854 - 1/2 1855. Kaptajn E. F. Schau .......

19 1855 – 12/12 1859. Kaptajn T. A. S. Høhling.....

12/12 1859

Major 23s 1862 – 468 1864. Premierløjtnant W. J. R. Baumann (Ord.-Off.)........ 3 1864 - 15, 1865. Premierløjtnant H. C. Baron Haxthausen..... 13/14 1865 – 21) 1867. Premierløjtnant H. Holbøll.............

26, 1867 – 279 1870. Kaptajn M. S. F. Hedemann ..........

179 1870

1871. Premierløjtnant W. F. Marcher ....

1710 1871 - 5! 1872. Premierløjtnant T. Bræstrup..

31/ 1872

Kaptajn 23/1, 1875 – 1/5 1876. Premierløjtnant N. J. Grave ........................ 16 1876

Kaptajn % 1879 - 11/5 1882. Premierløjtnant J. V. C. Gørtz....... ....... 11/3 1882

Kaptajn 148 1883 – 1678 1883.

[ocr errors]

.

30.

[ocr errors]

.

.

« ForrigeFortsæt »