Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Oberster og Oberstlieutenanter.

Oberst Abraham Louis le Maire, (R.* D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (F.E.L.4.), Chef for den topografiske Afdeling.

Georg Carl Christian Zachariae, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Pr.R.Ø.3.), (B.F.3.), Stabschef ved 2den Generalkommando. Oberstlieutenant Theodor Gudman Rohde, (R.*D.M.), (E.M.2.), (N.St.O.3.), (G.F.3.), Stabschef ved 1ste Generalkommando. Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Chef for den taktiske Afdeling.

191.

Carl Adolph Schroll, (R.*), (E. M. 2.), (S. V. 3.), ved den taktiske Afdeling.

196.

476.

8.

36.

60.

71.

[blocks in formation]

156.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Johan Ludvig Carl Julius Thræn, Overintendant, tillige ved Forpleiningskorpsets Stab. Premierlieutenant ved 2. Bat. Johannes Ivar Jørgensen, fung. Intendant. 644.

Overlæge F. C. C. M. Lunding, (R.), (E.M.2.), (G.F. 4.), og Reservelæge Dr. med. H. Adsersen ved Livgarden besørge Lægetjenesten. Harald Frederik Valdemar Selsted, (R.*), Depotforvalter ved den topografiske Afdeling.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Kapitainer.

Jacob Frederik Brandt, (R.*), (E.M.2.),
Chef for 8de Kompagni, tillige ved 4de
Ingenieurdirektion.
Frederik Nicolai Rasmussen, (R.*), (E.M.2.),
Chef for 6te Kompagni, tillige ved 4de
Ingenieurdirektion.
Andreas Frederik Carl Christian An-
dersen, (R.*), (Sp.M.F.1.), (S.Sv.3.), Chef
for 7de Kompagni.

Christian Holger Rørdam, (R.*), (F.M.), (S.V.2.), (S.Sv.3.), (Pr.Kr.3.), (R.St.A.3.), (G.F.4.), (I.Kr.4.), (F.E.L.5.), Chef for 1ste Kompagni.

Charles Andreas Julius Juul, (R.*), (G.F.5.), Chef for 2det Kompagni.

Eduard Johan Carl Rambusch, Chef for 4de Kompagni.

118.

47.

44.

130.

134.

168.

203.

214.

221.

[blocks in formation]

Erik Herman Holm.

Peter Veile Rieffestahl.
Carl Christian Kalmberg.
Lauritz Johann Osvald Jensen.

Laurits Anton Henriksen, tjenestegjørende.

Carl Gustav Heuser, Elev ved Officerskolen.

Hans Ketelsen.

Johan Emil Charlottus Poulsen.

Jørgen Jørgensen.

Lauritz Carl Henningsen.
Jørgen Hansen.

Alfred Leonhardt Frederik Fischer.
Jørgen Peter Müller.

Christian Fritz Theobald Dibbern.

575.

608.

649.

651.

652.

676.

709.

846.

852.

897.

901.

904.

912.

939.

946.

986.

1060.

1061.

1063.

1071.

1076.

1097.

Jens Viggo Thorvald Larsen.
Christian Gottfred Tvede.

1118.

1121.

Rudolf Christian Ludvig Berlin.
Erik Einar Monrad.

1128.

Axel Sophus Valdemar Schou, (C.E.S.). 1130. Erik Møller.

1161.

Axel Klem.

1165.

1166.

1174.

1224.

1230.

1236.

1243.

1244.

1283.

1306.

1310.

1311.

1320.

1321.

1373.

[blocks in formation]

1. Ordinære Medlemmer:

Oberst Christian Modest Müller, (R.*
D.M.), (E.M.2.), Formand.
Kapitain Peter Hansen, (R.*).

44. 128. 195.

Axel Thortsen, (R.*).

Carl Emil Hedemann, Sekretær. 271. 2. Extraordinære Medlemmer: a. Af Ingenieurkorpset: Oberstlieutenant Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved, (R. *D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Lærer i Civilbygningskunst i Officerskolens ældste Klasse. Kapitain Valentin Emil Tychsen, (R.*), (F.M.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (R.St.A.3.), (G.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B. L.5.), Lærer i Krigsbygningskunst i Officerskolens ældste Klasse. b. Af andre Vaaben og Korps: Oberstlieutenant Frederik August Hartvig Wagner, (R.*D.M.), (E.M. 2.), (F. Æ.L.5.), af Artilleriet. Kapitain Heinrich Wilhelm Thuerecht Gerstenberg, (R.*), (E.M. 2.), af Fodfolket.

Ritmester Hans Peter Egede Lund,

220.

(Pr.Kr.3.), af Rytteriet. Korpslæge, Dr. med. Heinrich Christian von Harten, (R.*), af Lægekorpset. Korpsdyrlæge Gustav Frederik Westring, (R.*), af Dyrlægekorpset.

98.

115.

84.

171.

Officerer til Raadighed for Korpset og til forskjellig Tjeneste.

Oberst Frederik Peter August Wilhelm
Tobiesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Rum.
Kr.3.), Chef for Officerskolen.
Oberstlieutenant Christian Ditlev Nielsen
Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.
Sv.3.),(F.E.L.5.), Lærer ved Officerskolen,
tillige Chef for 2den Ingenieurdirektion.
Kapitain Valentin Emil Tychsen, (R.*),
(F.M.), (S.Sv.3.), (N.St.O.3.), (R.St.A.3.),
(G.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B.L.5.), Lærer ved
Officerskolen, tillige Stabschef.
Peter Hansen, (R.*).

Carl Emil Hedemann, Lærer ved Officerskolen, Bibliothekar, teknisk Revisor, tillige Sekretær i Korpsets tekniske Komite. Premierlieutenant Anders Gjedde Nyholm.

- Jens Peter Marius Mathias Christensen.

[ocr errors]

Gustav Frederik Hamann.
Frantz Georg Werner Toussieng.

Kapitainer af Forstærkningen.

Officerer udenfor Numer.

Oberst Anton Joseph Christian Keyper, (R.*D.M.), (E.M.2.), tjenestegjørende ved Søværnet.

45.

98.

115. 128.

271.

520.

573.

402.

411.

Christian Henrik Arendrup, (K.1D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (S.N.3.). (Br.R.3.), (F.E.L.4.). Gouverneur for de dansk-vestindiske Øer. Kapitain Christian Wilhelm Meyer, (R.*), Kontorchef i Krigsministeriet.

215.

af Forstærkningen Anders Borch Reck. 410. Premierlieutenant Anders Peter Jørgensen, tjenestegjørende ved den vestindiske Hærstyrke.

43.

46.

478.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »