Billeder på siden
PDF
ePub

Tillæg I.

Krigsministre.

(Krigsministeriet oprettedes d. 22; 1848.)

[ocr errors]

2919

Kapitain A. F. Tscherning

21/5 1848 til 16% 1848. Generalmajor C. F. Hansen

16/u 1848 13, 1851. Oberst J. S. Fibiger......

13/7 1851 18/10 1851, Generalmajor C. J. Flensborg

18/10 1851 21/1 1852. Generallieutenant C. F. Hansen

27% 1852

12/ 1854. Oberst M. Lüttichau.

12/12 1854 25/ 1856. Major C. C. Lundbye..

25/5 1856 2/12 1859. Generalmajor H. N. Thestrup

2/1 1859 18/ 1863. Oberst C. C. Lundbye....

13/5 1863 18/5 1864. Oberstlieutenant C. E. Reich.

18. 1864 11/7 1864. Generallieutenant C. F. Hansen

11/ 1864 6/u 1865. Oberst J. W. Neergaard ....

6%u 1865

1866. Generalmajor W. R. Raasløff

1866 1974 1870. Lehnsgreve C. E. Juel - Vind - Frijs - Frijsenborg, Udenrigsminister, (indtil videre)...

1870

1870. Oberst W. Haffner ...

28/5 1870

23/12 1872. Oberst C. A. F. Thomsen

23/12 1872 14/7 1874. Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, indtil videre). 14/1 1874 26/1874 Generallieutenant P. F. Steinmann....

26/8 1874

11% 1875. General W. Haffner....

11/6 1875

1877. General J. C. F. Dreyer

28/ 1877 41879. General W. F. L. Kauffmann

41 1879 / 1881. Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, indtil videre). / 1881 20/10 1881. Samme.....

20/10 1881

1884. Oberst J. J. Bahnson..

12), 1884

29/9

1914

2815

23

26

2817

12)

Direktører i Krigsministeriet. Direktørposten, som oprettedes den /10 1868, inddroges d. 15/, 1878 og gjenoprettedes d. u 1880,

er ikke besat efter 1), 1884.)

Oberst C. A. F. Thomsen
Oberst L. E. Fog...
Oberst J. J. Bahnson..

15/

1/10 1868 til 23/12 1872. 17/2 1873

1878. u 1880

2, 1884.

12/

Departementschefer i Krigsministeriet.

110 16

3

25

11

31

3

Major C. J. Flensborg..
Oberst C. F. Hansen...
Major L. J. F. Keyper....
Generalkrigskommissær J. Torp
Etatsraad C. F. A. Wachs
Justitsraad K. Christensen..
Major D. H. Diederichsen
Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten
Major C. C. Lundbye
Kapitain C. E. Reich.
Etatsraad J. Jetsmark
Major S. Ankjær.
Major C. A. F. Thomsen.
Kapitain J. P. Købke..
Oberst L. E. Fog....
Kapitain F. C. Good...
Kapitain A. S. Nickolin..
Oberst J. J. Bahnson
Kapitain C. A. Nielsen...
Oberstlieutenant F. F. Jacobi
Kapitain J. G. F. Schnack

253 1848 til 18 1851. 1848

1848. 573 1848 1853 1854. 25/ 1848 31. 1849.

1/ 1849 4 1853. 24/2 1851 '16 1856. /10 1851

11/6 1856. 1975 1853 11. 1866. 181 1854 25/. 1856. 11/6 1856 26, 1863. 11/. 1856 311868.

1863 285 1864. 4/12 1864

1868. 31/8 1867

1868. /10 1868 17, 1873. 1/10 1868 2874 1880.

1873 u 1879. 1879

1880. 12/5 1880 187, 1886. 2010 1880

1886

26/

9

2016 1110

11 10

17

712

1

1

20

11

10

2:19

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

7

14/6

27/3

1416

14 1854.

1885. 1868.

1853. 26% 1863. "

1880.

1868. 17/1, 1881.

1868. 1864.

1868. 20/10 1880.

/ 1888. 12. 1880.

19112

30

Justitsraad L. W. Hertel.
Kancelliraad B. C. W. Lind...
Krigsraad L. P. Bonsach.
Kapitain J. Jetsmark...
Kapitain C. Glud ....
Krigsraad C. N. Fenger..
Overkrigskommissær C. M. Looft..
Premierlieutenant P. W. Flagstad
Kapitain F. W. A. Schnitter..
Overkrigskommissær 0. F. Langeland.
Kapitain F. F. Hansen
Kapitain F. F. Jacobi...
Overkrigskommissær A. C. Schmidt,
Kapitain C. A. Nielsen...
Krigsassessor H. J. W. Lindeburg (fungerende)
Kapitain T. S. Grüner .
Kapitain H. A. Bache
Kapitain N. A. Meyer...
Kapitain J. Hansen (fungerende).
Kapitain H. C. Hammer
Overintendant A. P. Møller.
Kapitain C. W. Meyer...

1416

1/12 1848 14/12 1848

1% 1849 11, 1849 20/5 1853

% 1853 161 1854

1854
11/6 1856
31/3 1858
% 1866

1868
1868

1868
42 1880

1880 1880

1881 1% 1886 25. 1888

% 1888 28/5 1890

14.

6

14/6

1416

12

5

28/ 1890.

1111

17/12

25/2 1888.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Kapitain J. W. A. Harbou..
Premierlieutenant W. 0. W. Lehmann.
Kapitain D. H. Diederichsen ...
Kapitain F. C. Stjernholm...
Premierlieutenant H. R. Baron Wedell-Wedellsborg

(Ord.-Off.)..
Kapitain E. F. Schau
Kapitain T. A. S. Høhling...
Premierlieutenant W. J. R. Baumann (Ord.-Off.).
Premierlieutenant H. C. Baron Haxthausen
Premierlieutenant H. Holbøll...
Kapitain M. S. F. Hedemain...

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »