Billeder på siden
PDF
ePub

Alfabetisk Navnefortegnelse

over

Hærens Officerer',

med Henvisning til Løbenumeret i de almindelige Aldersordenslister.

[ocr errors]

48

[ocr errors]

1

1

Arnesen-Kall, H. V. ..... 780 Bayer, P. C....

977 Aagaard, E. M. ... 386 Asm sen, M. L.. 372 | Beck, A. A. L.

670 Aagesen, N. P. 1222 Aubertin, A. F. F. .... 1201 Becker, C. J.

1057 Aalborg, R. A. 498

Behnke, C. V.

921 Abrahams, F. J. H. S. 740

Beissenherz, J. E..

16 Aggersborg, V. M.. 841

Bekkevold, H. W

1412 Ahlefeldt-Laurvigen, J. A., Baadsgaard, H. K. ....... 854 Bendixen, 0.

1522 Greve.

1495

L..
1436 Bendtsen, B. M. P.

619 Albrectsen, J. 1507 Baagøe, H. J.

1406
C. V.

158 Allerup, H. J. V..

1078
J. J.
1250 Bendz, W. F.

387
0. E.
715 Bache, O. R.
359 Bennike, H. F.

347 Ammentorp, N. A. A. L... 917 Η. Α..

151 Bentzien, W. H.

746 Amsinck, J. 1505 Bagge, A. H. L.

1217 Bentzon, M. F. L.. Andersen, A. 1454 Baggesen, C. H. C.. 137 Benzon, C...

428 A. F. C. C.... 168

H. A. I.

398
G. M. R..

1357
A. I.
1431
M. C. H. 1541 Berg, ¢. L. F.

65
A. P. V.
754 Bahnson, J.J..

11
J.

764
C.
880 Baland, C. M. E.
1546 Bergh, A. J.

858 C. E. V. E. 1089 Balle, C. G...

348
B. N.

1435
F. F.
750 Balsløv, A. F. H..

354
J. A.

1465
H. A.
1549 Balzer, F. N..
544 Bergsøe, J.

1504 H. F. A. 713 Bang, C. V. 1159 Berlème-Nix, A. E..

948 J...

361
F. C. A.
922 Berlin, R. C. L.

1121 J. M.

947
H. P. N.
984 Berner, J. S.

821 J. P..

1141
J.
419 Bernth, E..

1564 J. P..

1500
P. C..

52
J. C. E. M.

370 L. F. M. 1286 Bardenfleth, A. L.. 559 Berntsen, E. F..

1179 L. F. V. N. 822 Barfoed, E. N..

192
H. P..

1418
M.
509 Barnekow, A. C.
1540 Berthelsen, B. P.

326
M.
859 Barner, G. A.

872
N.

1038
N. M.
1333 Bartels, R. T.

19 Betzonick, J. G. V.

929 P. C. M. 1352 Bartholin, F..

351 Bie, P. V. S.

1483 S. A. 1170 J. F.. 911 Bierberg, E. S. V.

357 Andie, H. J. P. 814 Bast, J. H. C. 516 Biering, J. F.

288 Andresen, H. F. 109 Bauch, C. L.

744 Anger, E. J. 1212 Bauditz, 0.

1531 Bille-Brahe, A. V. Baron.. 1027 Appeldorn, C. M

1413
0. W.
838 | Billenstein, C. S..

652 Arendrup, A. 296 Bauer. č. A. P. 1210 Bilsted, H. F.

388 C. H. 46 Baumann, A. V. H. 421 Bindseil, J.

1402 Arenstorff, T. J..

959
C. H. F. R.. 59 Birch, C. A.

982

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

801

[ocr errors]

422

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

Bistrup, C. P...
246 | Brun, A. H. ...

714 Christensen. V. C. S. J.. 1177 Bjerager, C. F.

74
C.

701 Christian, Prinds til DanBjerregaard, C. H. A. 1040

C..
1120 mark.

1305
M. N.
995 Brunckhorst, A. A. G. L. F. 159 Christiansen, F.

876 Bjerring, G. L. 443 Brusch, A.

1026

P.

663 Bjørn, F. J...

1041 | Brusendorff, C. C. G. 228 Christmas-DirckinckBjørndahl, P. 1377 Bruun, H. G. K.

318 Holmfeld, E.

1175 Black, J..

1018
J..
910 Christoffersen, A. F.

482 Blangstrup, J. C..

494
J. C.

825

J.

1384 Blichfeldt, V. .

769
P. D.

582

J. A.

1127 Blixen-Finecke, V. C. A.O.

P. D.
1332 Clausen, M. C.

1369 G. A. Baron.

588
T. F.

1020
T. N. E. E.

792 Bloch, C.J... 290 Bryde, H. T.

693 Clausson-Kaas, G. A. F. 629 K. C.

1110 Brøchner, S. M. V. 1386 Clemmesen, C. C. L. J. 79.5 Blom, G. V. 537 Brøckner, F.. 1317 | Colding, E. P. V. A..

745 J. C. 100 Buchwaldt, C. E. F. F.. 413

F. L. V.

449 0. E....

37
F. I.

57
J. G. F.

56 Blume, N. 0. C. M. 283 Buck, P. V. 831 Conradsen, A..

592 Boas, P. L... 1000 Buhl, H. T. 621 Cortsen, T.

1444 Boberg, J. A.

1565
P.
1065 Cour, L. U. la

651 Bodenhoff, E. G. E. 298 Bull,' o.

196
N. P. G. la.

110 Boeck, B. 191 Bülow, C. G. B..

718
V. la.

78 C. C.

F. C...
1138 Cramer. F.

1381 E.

425
F. 0. C..

827 Crone, C.
Boëtius, J. H. V.
1206 Busch, O. F. V.

1347
C. V.

366 Bohn, C. R. 418 Busck, A. S..

285
G. W. E.

49
V. T.
678 Busk, A. A.

1487
0.

1523 Boje, A. F. 860 Bæklund, P. E. V.

1514
N. H.
1276 Bøggild, B. C. V.. 1112 Dahl, A. B. C....

1247
P. N. P.
1561 Bøje, H. F..

1060
C. E.

524
S. T. D.
963 Bølck, J.

73
J. P. F. D.

282 Bojesen-Trepka, J. J. T.. 136

0..
790 Dahlerup, C. F.

1025 Bolt, H. H. 1493 Børre, H. C.

1567
J. W. B.

497 Bondo, F. E... 723 Børresen, W. H. A.... 412

L. F. V.

526 H. H... 599 Bøttern, V. J. A. L. .... 1203 Dalberg, C. A. S.

41 Bonnesen, C. N. I. 1458

Dalhoft-Nielsen. V.

488 Borch, H. E. 62 Carlsen, M. 1004 Dall, C.

1205 R. L... 563 Carstens, H. G. 174 Damm, P. S. C.

26 Borgersen, A. C. E.

227
O. R..

424 Danielsen, L. C.. Bornebusch, T. V. B. H. 1489

S. M.
1084 Darre, M. J....

477 Bosse, C. A. A... 741 Caspersen, H. P.

86
0..

1254 Boye, C. J. 834 Castenschiold, F. A. H... 734 Davitzen, V. M.

369 Bramhelft, G. T.

5
G.C.J.M.H. 30 Dederding, N. W.

340 Brandstrup, K. E.

1196

H. F.
650 Delbanco, H. V.

676 Brandt, A. C. L. . 679 Castenskiold, A.,

495 Deurs, C. E. R. van. 1270 G. J. H.

739

J. C...
958 Dibbern, C. F. T.

1373
H. C.
824 Castonier. E. 0. N.

J. H. N.

796 J. F.

130
H. H. A. D.
727 Didrichsen, E. V.

1455
J. P.
162 Cathala, B. C..
507 Didriksen, H. P. M.

1129 N. F. F. 1053 Chabert, C. C.. 444 Diechmann, F. S..

53 0. A. la Cour 1298 Christensen, A. P.

58 Diederichsen. P. H.. 1520 Branth, A. V.

1114

C.
1199 Dinesen, C. S.

914 Brasch, P. V..

767
C. F.
533 Dittmann, J..

1083 Brasen, 0. E. V..

269

C. T.
1419 Dodt, F. S.

251 Bredahl-Møller, H.

759
C. W.
95 Dorph, H. C..

491 Brendstrup, E..

254
F. C. A.

219
N. W.

527 Brennecke, J. P. A.

118
H. F. V. 1106

P. J..

332 Brinckmann, J. V. V. 270

J. A. L. 562 Dorph-Petersen, C. C. ... 1119 Brix, N.

403

J. C.

1479 Drackenberg, V. 0. C. T. 456 Broch, N. P.

1457

J. P.
1434 Drewsen. C. G. C.

998 Brock, L. F. J. P. M. M. 573 Dreyer, F. W. C.

146 Brockdorff, K. K. M. K. N. 1255

J. R.

434
H. T.

809 Brockenhuus - Schack, A.

L. A.
1484
J. H

1510 Greve

1407

M..
439 Duus, A. E..

682 Brockenhuus-Schack, F.

N. C.

857 A. V., Greve

1543

N. C.
1323 Eckardt, A. J.

1314 Bruhn, A. H.

458

R.
1042 Eefsen, B.

1537 W. C. E. C. J... 566

S. K.
1082 | Egeberg, H.

1086

[ocr errors]

640

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

J. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

0....

P. W.

Ehlern, A. V. J...
Ehlert, N. E. E.
Ekeroth, A. C..
Ellbrecht, E. H.
Eller, R. C. S.
Elmqvist, G. H. L.
Elster, T. F.
Engelbrecht, C. C. E.

C. J.

F. C. J. Erichsen, W. S. É Erichson, H. C. J. Eriksen, A. C. T.

E. C.

H. Ernst, C. F. W.

L. J. M.
Esche, A. M.
Esmann, H. B.

N. C..
S. T. T.

[ocr errors]
[ocr errors]

1525
549
331
259
1034
1544
402
349
303
124
594
612
568
324
564
1107
389
946
472
574
1055
601
474
572
1316

742
1557
950
307

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

7

7

C. P.

[ocr errors]
[ocr errors]

F. E..

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

465

Faber, H. C..
Fabricius, C. C. S.
Fahlberg, T. B.
Fahnøe, c.
Fahrner, 0. C. C...
Falkenberg, E.
Fangel, H.'J.
Farrer, F. S.
Faurschou, o.
Federspiel, J. A. H.

J. B.

S. J.
Feilberg, G. J. L.
Fich, C. L.
Fiedler, F. S.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

1509 Freiesleben, C. 0. T. .... 1485

H. M. C. E.. 933

T. 1259

T. 1374 Friderichsen, A. V. C.... 1072

J. M. V. 506 Friedrichsen, H.

28 Friis, H. T.C. 598 L. C. J. 550 1521 From, C. C... 489 Frost, A. S. 978 Frydenlund, K. N. 1192 Frydensberg, P. E. 1115 Funch, C. V. 706 511 Gad, T. C. 924 Galster, C. 1024

C.
51 Gandil, F. G. H. O.
543

L..
Garde-Jørgensen, C. G..

Garrigues, G. C. 'L.
529 Gedde, o. F. A.
864 Geleff, N. C. D.
956 Gerlach, L.
1208

L. 1447 Germundsen, P. A. 345 Gersdorff, S. Baron 1090 Gerstenberg, H. W. T. 483 Giersing, V. 236

V. E. 1132 Giessing, N. C. K. F. 696 Givskov, C. A. H. 681 Gjerulff, I. 0. 394 Gjessing, V. J. N. 1396 Gjørtz, H. C. N. 1017

P. 1416 | Glahn, A. 1524

H. V. J. 1320 Glandt, A. F.

169 Glud, J. C. B. 1223 Goldberg, J. T.

232 Gormsen, C. C. 1149

N. C. L. 583 Gottschalk, L. J. 931 Graae, F. 213 Graef, C. 0. V. 798 Grandjean, H. F.. 297 Grave, N. J. 481 Grill, G. E. S...

3 Groth, A. O.... 987 Grundahl, J. J. 466 Grüner, H. G. 645

T. S. 634 Grünwaldt, F. P. 442 Grut, T..... 848 Grønbech, C. S. J. 1033

J. B. 440 | Grønning, 0. N. 812

P. V. 373 Güldencrone, C. Baron... 604 Gundelach, M. G.

Güring, J. N. 1 Gyth, V. A. L, 843 Gørtz, F. C.. 1304

J. V. C.... 1295 Gøtzsche, H. P. H.

336 | Haahr, U.
674 Haase, B. L. C.

10
493 Halvorsen, E. F. S..
813

J. F. V. 1301

T. H.. 856 Hamann, G. F. 593 Hammelev, A. T. 1258 Hammer, H. C. 794 874 Hammerich, J. W. 1009 Hammershøy, P. V.

748 Hansen, A. F.. 1547

A L. 1472

C.

C. 964

C. A. J. 381

C. F. 632

C. H. J. 25

C. J. A.. 597 730

C. T. L. 1021 1512

G. 913

H. 69

H. C. 615

H. C. 684

H. C. C. W... 606

H. C. M. G. C... 171

H. E. 536

H. L. 722

H. P. 1526

H. P. 1173

H. P. 1200

H. P. S. 1478

H. V. T. 1293

J.. 1142

J... 724 446

J. C. T. H. 657

J. N. C... 1404

J. O. C.. 787

K. 0. 1278

L. 1046

L. 431

N. C.. 364

N. C. R. 844

N. P.. 184

N. R. 127

0. K. 1331

P. 807

P. 1168

P. M. S. 89

P. P. 97

S. A. 120

S. G. 649

S. L. 1211

S. P. 733 328

Z. L.. 462 Harboe, E. G.. 70

H. C. G. G. 426 Harbou, F. H. W.. 1280 | Harhoff, G. F. K.. 989 Harlev, A. G. V. L. 731 Harms, J. H. 237 1136

[ocr errors][ocr errors]

H. V.

J..

9

1

Fisch, C. E. Fischer, A. L. F.

1

0. W.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

852 1131 1162 1536 1066 1102

122 1311 1545

819 1232 216 569 793 1105

301 1231

808 1518 1113

128 1566 1421 720 774 1408

480 1519 1092 678 164 666 272 165 883 1459

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Fistainé, C. G. V. C.
Fjeldgaard, H. R....
Flemmer, A. L. B.

C. C. E..
Flensted, c.
Flindt, H. E.
Fock, C. F.

L. T. G.
Fog, B. R. H.

L. E...

S. L.
Fogh, G. W. F.
Fogtmann, H. A. B.

J. M.
Fonnesbech-Wulff, A. E..
Forum, F. L. M.
Foss, É. A.

S. F. R. Fraenkel, A. S. T. J.. Franck, A... Frandsen, F. Frederik, Kronprinds til

Danmark. .
Frederiksen, A...

H.
N. M. A. E.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

N.

[ocr errors]

N. P..

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

J. von

1

[merged small][ocr errors][ocr errors]

1395
1550 )

791
1230
1414
248

40
815
1047
1167
920
957
579
252
250
1350
1471
1553

183
1001
371
635
1052
905
455
107
1424
258
631
784
1527
994
729
781
942
1187
1193

873
1214

144
1437
638
358
1248

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hartnack, J. J.....
Harttung, A....
Haxthausen, A. J. E.....

H. C. Baron.

J. C. E. Baron
Hedemann, C. A.

C. E..
E. E. R..
G. F. H.
H. M.

M. S. F.
Hegelund, 'T. V.......
Hegermann - Lindencrone,

J. F..
Heidicke, A. C...
Hein, H. W. R.
Heise, L. K. F.
Hellemann, C. J.
Helms, J.....

J. B.
Helsing, c. A.
Hemmingsen, T. E..

T. V.
Henningsen, L. C.

V....
Henriksen, H. E.

H. R. L.
J. A.

L. A.
Herbst, P. M.
Hermann, A...
Hermansen, C.

C. H.
F. L..
J. V. V.

V. J..
Hertel, H. C.

M. A. L..
Hertzog, J. G. E.
Heuser, C. G...
Hilarius-Kalkau, H. A..
Hilmer, C. W...
Hiort, E. B.
Hirsch, J. C. W
Hjørslev, A. L.
Hoff, A. J. C.

H. 0. M...
0. P. A.
V. A. V...

V. O. H. G.
Hoffgaard, O.
Hoffmann, C. F.

M. G....
Hohlenberg, H. A. C. E..
Holbek, G. M.

N. V. S.
Holbøli, A. R.
Holck, 0. H. E.
Holm, A.

[ocr errors]

374| Holm, J.
399

J. T.
202

P. C.
32 Holme, J. N.
642 Holst, C. F.
514

V.
271

V.
1530 Holstein, E. E. Greve
1216

F. C.
710

F. C. E.
27 Holsøe, C. W. S..
721 Holten, I.

Holten-Nielsen, E.
64 Honnens de Lichtenberg,
247 H. H.
851 Honnens de Lichtenberg,
1346. S......

80 Hoppe, J. H.
1473 Howitz, F. A. R..
580 Hundahl, J. J..
639 Hvalsøe, J..
346 Hviding, H. C. M.
256 Hviid, P. A..
1310 Hørup, H. L. M.
1264 Høyer, V. L.

665 Høyrup, P. J.
1064
1125
1236
238
231

Ibsen, F.
625

P. W.
1337

Ingwersen, M.
365

Irgens-Bergh, C.C. A. von
667

T. M. von.
847

Iversen, I.
654
408

82
1243
319
184 Jacobi, F. F.
391

J. P. V. F.
138 Jacobsen, C. F.
930

C. F. G.
436

Ε. F. A..
519

J.
182

K. A. M.
1087

L. C.
692

T.
968 Jahnsen, L. G. F. K.
1443 Jantzen, A. W.
611 Jensen, A.
395

A...
17

A. L. 0.
299

C.
732

C. C.
75

C. L. H.
547

C. 0. C.
887

F. C.
1011

F. C. C.
1073

G.
658

G. A. V. 0...
225

H.
1486

H. P..
1166

J.
687

J.
1010

J. C.

[ocr errors]

1124, Jensen, J.C...
1157

J. E. H..
916

J. 0.
1126

L. J. 0.
68
308

N. M.
1204
1265

N. P.
208

P. L.
397

R. B.
54

R. L.
717

S. N.
610

V. G..
Jenssen-Tusch, E. T.
565

H.
Jespersen, H. o.
691

J.
1063

J. J. C..
333 Jessen, A. C. P.
1432

G. V. C
685
441

J. P..
1558

L. P.
1551 Johannessen, H. C...
1451

H. J. V....
555 Johannsen, b. J. G.....
Johansen, A. L. N.

J. C.
J. P. C.

N. P..
664

P. J. J....
542

P. T.

V. E. A. M..
1440
737
Johnsen, H.

M. H. C.
647
1158

V. F. H.
Jonassen, D. G...
Juel, G. F. D.

N. J. C. G.
Jung, C. F.

Jurckmann, C. F. V.
35
623 Jürgensen, C. F. U. B.
1446

C. P. L.
476

F. C.
558

P. A. H..
448 Jürs, 0.
1218 Justesen, N..
1502 Juul, c. A. J.
897 Jørgensen, A. F. S.
673

A. N..
81

A. P.
530

C. J.
1391

C. P. J.
1245

E. V. V.
293

G..
1014

G. E.
1563

J.
1429

J.
557

J. A.
218

J. F.
996

J. I..
1091

J. P.
1312
949

L. A..
479

L. A..
886

M. C..
1079

N.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A.
C. E. A.
C. E. F.
C. F.
C. J..
E. H.
G. H. V.

626
1306
1503
804
644
955
1351

726
1562
1111
503

9

9

1....

7

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

.

L...

L. P.

1433 738 198 902 570 1364 1307 1044 1022 1097 1272 1334 314 669 885 600 867 1094 1313 1143 1355 1390 870 551

[ocr errors]

0. R....

[ocr errors]

1019

1

E.

J.

39

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

1477 | Koch, P. H. 850

P. H. V. 616 Koefoed, C. A. 835

E. 1441

E. C. L. 988

M. G..
936

N. A.
N. C.

0. L.
Kofod, Î. H.

M. V.. Kofoed, C. M. 400

H. K. 708

J, C..
1224 Kofoed-Hansen, V.
1470 Kofoed-Jensen, C. R.
1309 Kohl, A. C. C.
1002

C. C. L.
377 Kolbye, W. A. S.
450 Kolls, A. T. F.
505 Kongsted, H.
383 Kopp, H. F. C.

2 Kornbeck, C. G. H.
111 Krabbe, C. F.
1076
233

0. J. 1244 Krag, F. W.

43 Krag-Juel-Vind - Frijs, J. 697 B. Greve.

31 Kragh, A. 1189

F. C. 0. R. 783

P. 810 Kramp, H. V. 1140 Kranold, C. J. C. F. 230 Kraul, H. P. 888 Krayenbühl; J. C. V. 969 Krebs, F. C. 817

L. H.. 521 Krieger, F. C. L.. 1481

N. M. A. 991

V. 1183 Krohn, 'v. 725 Krüger, J. F. 1099 Kruse, L. T.

962 Kryssing, N. 703 Krøger, P. C. T.. 785 Krøyer, J. M. E. K. 789 Kühnel, A. A. B. 700 Kure, T 1242 1165

694 1322 1417 1326 Lagoni, C. J. 909 Lander, H. G. 133 Lange, J. M. L. 1048

P. H. W 990

R. L. H. L. 1122 Langhoff, A. 1194 Langhorn, C. R. M. 1405

J. F. H.
327

P. C. F.
778 Langkilde, N.
907

J. C.
291 Langsted, H. O..
797 Lantow, F. E. C. E.
1488 Larsen, A. A...

830 | Larsen, A. A J. 552

A. E. C. A. 415

A. T. 749

C. 0. V. 15

C. R. 390

H. M. 375

J. C. 1482

J. F. J. 884

J. N. 405

J. V. T. 771 1380

L. C. 1085 896

L. P. 323

M. 433

N. 117

O. C. C. 1358 385

P... 1344

R. J.

V. V. 1039

W. H. 302 Larssen, L. H. H. 475 Lassen, C. F. 535

J. M. 356

L.. 79

T.

V. R. 633 Lasson, H. C. S. 728 Lau, H. C...

85 Laub, W. F. 927 Lauritsen, K. K. 546 Lauritzen, F. 0. V.

61 Laursen, V. H. 926 | Lautrup, J. C. 1291

L. F. 343 Leerbech, J. E. V. 487 Lehmann, E. J. 538 Lehrmann, F. V. 938 Leisner, J. F. M. 695 Lembcke, I. 766 Lemvigh, W. E 803 Lerche, F. N. G. F. 485

G. Baron.. 207 Leschly, M. 1104 Lesser, J. A, L., 1375 | Levinsen, A.

217 Levring, O. R 1428 Levy, H. E.. Lichtenberg, H. T.

S. T. P.. Liisberg, L. B... Lillienskjold, T.

Limkilde, V. J. W. 603 Lind, N. G.. 805 Lindberg, G. F. T. M. 492 Linde, S. C. A.. 368 Lindegaard, E. P. 935

G. P. R.. 243

0.. 517 Lindholm, V. 686

V. O. V.. 1045 Linnemann, J.. 1181 Lipke, J. 1499 | Lobedanz, A. T. L. 460 Logic, J. 662 Lohff, L. L.... 330 | Lohrer, C. B.

Kabell, E. F.
Kall, R.
Kalmberg, C. C.
Kampmann, C.

C. F. A Karby, H. 'H w.. Karmark, M. A.. Kauffeldt, 0. A. V.. Kauffmann, A. O. T. N. B.

E..

W. F. L. Kellner, A. S. F. C. Ketelsen, C.

C. T..

H.
Keyper, A. J. C.
Kirchheiner, C. G.
Kirchhoff, J. M. H.
Kirkegaard, M.
Kirketerp, E. C.
Kirschbaum, L. C..
Kisky, H. C..
Kiær, H. F. A.
Kjeldskor, M. F.
Kjellerup, E T..
Kjædebye, F. V.
Kjær, Č. F.

E..
M. B. C.
M. J.

V. H. E.
Kjærgaard, L. L.
Kjærsgaard, H. E. C.
Kjærulff

, E. E. ... Klein, A. V. C.

E. J. A.

P.
Kleinsorg, A. J.
Klem, A..
Kliim, C. A.
Klindt, J. L. S. P.
Klixbüll, A. H. F.
Knarreborg, R. L.
Knauer, H. C.
Knub, H. A. T.
Knudsen, A. L. N.

F. E..
H. P.
K. P.
P. C.

P. M.
Knuth, É. V. Greve.
Knutzen, T. N.
Koch, H. C. P...

J. P..
P. C. T.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

170 799 1366 576 981 189 1235

839 1154 155 167 193 671 653 142 334 152

91 586

99 190 467 802 249 260 1400 660 776 668 979 145 262 1234 1005 985 862 707

13 461 556 945 275 1139

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »