Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Auditorer, 2 Zahlmann, Frederik Carl Christian, (R.*), Livg., 1. Regt., Gardeh.Regt., 4. Drag. Regt. og Ing.-Korpset ...

1 3 Knox, John Eduard Lemmich, 8. Regt., 3. Drag.-Regt. og 3. Art.-Afd.

1 4 Withusen, Carl Bjørn, 7. Regt. og Fredericia Fæstnings Garnisonsjurisdiktion

1 5 Diderichsen, Poul Kristian, 3. og 4. Regt., Kancellist hos Generalaudi

tøren, Auditør ved Søetatens kombinerede Ret, Lærer ved Officersk. 2 6 Krabbe, Iver, Kmjkr., 2. Regt. og Kronborg Fæstnings Garnisonsjurisdiktion ..

2 7 Larsen, Anders Peter, Kjøbenhavns Garnisonsjurisdiktion og Ar: tilleriet.

2 8 Nellemann, Georg Poul, 9. Regt. og 5. Drag.-Regt..

3 9 Jørgensen, Troels Georg, Dr. jur., 10. Regt.

3 10 / Boisen, Carl Christian Mynster, 5. og 6. Regt. samt 2. Drag.-Regt. | 3

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Løbe-Nr.

Fødselsdag

Udnævnel og Fødselsaar

sens Datuin

M

Forplejningskorpset.
Generalintendant.

Bach , Hans Andreas, Oberst, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.St.Stan.2.*),(S.V.3."),

(F.Æ.L.5.), Chef for Korpset..

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

.2

[ocr errors]
[blocks in formation]

Stabsintendanter. 3 Brasen, Christian Emil, (R.*D.M.), (M.f.D.R.), Chef for Materielintendanturen

1 21, 1841 118 68 5 Goldschmidt, Christoptrer tutius, R.D.M.)

Stabschef ved Korpset My.Al Baada 6 Møller, Albert Philip Bregendahl, (K.PD.M.), uden for Nr., Kontorchef i Krigsministeriet

17/12 1829 7 Thræn, Johan Ludvig Carl Julius, (R.* D.M.),

Generalkommandointondant rod 2. Gono.
rałkdo.27er . Sabena

2 813 1847 8 Franck, Carl Ernst Waldemar, (R.“), Generalkommandointendant ved 1. Generalkdo;

dolz 2 %,2 1848 1/6 76

[blocks in formation]

28

110

72

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 Flensborg, Christian Peter, (R.'D.M.), (E.M.2.), Ing.

Korpsets Stab...... 4 Caspersohn, Friedrich Carl Christian, (R.*), (E.M.2.),

Ing.-Regt...... 5 Larsen, Viggo Harald, (R.*), (E.M.2.), 1. Generalkdo.

Intendantur 6 Rye, Carl Peter, Premierløjtnant, (R.'D.M.), (E.M.2.),

(R.St.A.3.), (S.V.3.), Kmjkr., Livg. 7

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1

26/u 1841

21/11

[blocks in formation]

Hansen, Jørgen Oluf, (R.“), Korpsets Stab bp. Skakek

91 Pract: 25% 83 8 Truelsen, Peter Martin (R.9, 2. Generalkampeni

Architerday

. 75

%u

[ocr errors]

11 Hasfeldt, Aloxio Jotranr, TR 9, 4. Rögt. Lapik 27

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

10% 9 Eich, Adolph Ludvig, (R.*), Forstander fór Korpsets Skole

28/3 1858 27

25/8 1845 2 | Jahnsen, Carl Theodor, (R.'), (E.M.2.), til/Raadighed for Korpset...

in / 1845 3 Kaufmann, Carl Christian Martin, (R.“), 1. Generalkdo.-Intendantur ...

2 12/2 1855 4 Jungjohann, Hans Nissen, (R.*), 1. Regt.

2 5/10 1845 5 Jørgensen, Hans Steffensen, (R."), 6. Regt.

2

18/1, 1845 6 Olsen, Vilhelm Christian Theodor, (R.*), fung. Kon. torchef i Krigsministeriet

2 14/ 1850 7 Linde, Georg, 1. Art.-Regt..

2 10/10 1850 8 Tillisch, Frederik Ferdinand, Officersk.

2 13/6 1850 9 20 Lillie, Oscar Johan Frederik, Direktoren for Art. tekn. Tj. og Tøjhusafd.

H22 2% 1859 1 Jensen, Hans Peter, 7. Regt.

22/8 1848 2 Plinius, Christian, 9. Regt.

'/s 1850 3 Frederiksen, Frederik Christian, Materielintendanturen, Magasinforvalter ved Munderingsdepotet.

u 1853 4 Wolthers, Jens Erreboe, (D.M.), (E.M.2.), Inspektør ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.... 3

3/u 1813 5 Hansen, Peter Emil Frederik, Generalstaben.... 3 20/7 1854 6 Nath, Carl Otto Christian Wilhelm, til Tjeneste i Krigsministeriet...

3

12/A 1863

28/10 72

14/1 85 75

20%, 86 /10 78

26%, 87 Wh282969

Mikkelsen, Jens Peter, uden for Nr. 271. Nam 2 . 185729

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

coco

29/6 88

19/10 98

19

29/

10

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pergense

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1 Jürgensen, Walther Heinrich Christian, Forvalter ved det
militære Klædeoplag

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter \\ 92).
2 Hansen, Hans Peder, (M.f.D.R.), Materielintendanturen, For-
valter ved Inventariedepotet ..

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter '60 96).
tenau,

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 'u 98).
i Jørgensen, Johannes Ivar, Premierløjtnant, 2. Art.-Regt., St.(e. F.) 1

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 1/1 99).
8 Erichsen, Henrik Christian, 2. Regt...

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 14 00).
Colding, Sophus Ludvig August, 8. Regt. ....

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 116 00).
10 Pedersen, Peder, til Tjeneste i Krigsministeriet, tillige ved
Kbhyns. Væbning 74aff.hil Kuthirrites

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 116 02).
1 Crone, Ferdinand Joseph Gotzian, 2. Drag.-Regt.

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 19 04).
2 Graessler, Friedrich Franz Gustaf, 2. Art.-Bat.

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter "la 05!.
3 Fog, Ove Conrad Ludolph Holbøll, (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 1. Ge.
neralkdo. Intendantur....

1
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Intendanter 11, 07).

2
5 Stein, Sophus Frederik, Trainafd. og Laboratorieafd.r. 2
6 Rosenørn, Frederik Christian, Kmjkr., Gardeh.-Regt.
7 Pallis, Christian Emil, Korpsets Skole, Hy tel.:. 2
8 Christensen, Waldemar Søren, 5. Drag.-Regt. ...

2
9 Sabroe, Avgust Herman Vilhelm, 1. Art.-Bat. og Kbhvns Sø.
befæstn. ./4 til 16.A.

2
20 Gradman, Gerhard Adam, Kommandantskabet i Kbhvn, og
Cit. Frederikshavn samt Militærarbejderdepotet

2
1 Hvidberg, Hans Valdemar, 3. Drag.-Regt.

2 2 Wibe, Emil, 4. Drag:-Regt.

2 3 Storm, Ove Martin Malling, 3. Art.-Afd. .

2 Olsen, Thorvald Sandstød, Materielintendanturen, Bogholder

og Kasserer ved Munderingsdep. 157.6..kb. Var........ 3 5 Rasmussen, Alfred, til Tjeneste i Krigsministeriet, tillige ved Korpsets Stab ..

3 6 Allerup, Harald Jacob William, 5. Regt.

3 7 Sielle, Johannes Peter, 3. Art.-Bat....

3 8 Jensen, Georg Alexander Valdemar Oluf, Korpsets Skole 3 9 Dall, Christen, 10. Regt.

3 30 Rise, Johan Albrecht Christoffersen, 5. Regt...

3

4 Hjorth-Hansen, Albert, 3. Regt, fimdatus

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

31 Holst, Vilhelm Eduard, 1. Regt..

3 14/10 1863 2 Frederiksen, Kristian, uden for Nr....

29/12 1867 3 Andersen, Anders Ingemann, til Raadighed for Korpsets Skole 3 23/2 1867 4 Nielsen, Thomas, 3. Regt....

meron

3 18/10 1870 5 Thrue, Carl Christian Alfred, Korpsets Stab, St. (e. F.) ...14 24/4 1870 6 Eggers, Emanuel Ferdinand Carl Heinrich, Mat.-Intendanturen 4 29% 1867 7 Wildenradt, Christian Henrik, 4. Regt....

18/1, 1865 8 Rasmussen, Georg Lars Conrad, 1. Art. Regt.

4 28/4 1867 9 Børre, Hans Christian, 8. Regt.

4 16/6 1865 40 Nielsen, Niels Johannes, Korpsets Stab 14 hl Raad.. 4 28/12 1873 1 Anthon, George Christian, 6. Regt..

4 30%u 1871 2 Høeg-Petersen, Christian Balthasar, 7. Regt.

4 20%, 1874 3 Svane, Carl Johan, 2. Generalkdo. Intendantur

25/8 1872 sar

+ HOUR

[blocks in formation]

18/12 01

02 17/12 03 21/12 04 20/12 05

[merged small][ocr errors]

2012

06

18,207

Р

Fødsels

Inten- Tagen

dant af dag og Reserve

til

ForFødsels. intendant stærk. Tjeneste aar

ningen indtil

Intendanter af Forstærkningen.

1 Hove, Thomas Vestergaard

28/2 1864 2 Grüner, Frederik, til Raadighed for Materielintendanturen 14/6 1875 3 Nellemose, Sophus Vilhelm Aage

% 1877

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

4 Svendsen, Axel Peter, 2. Generalkdo. Intendantur
5 Madsen, William, 10. Regt....
6 Blom, Wiljam Gottschalk, 9. Regt..

Andersen, Anders Peter, 8. Regt. hir.2/na) 8 Ohsbeck, Georg Holger Charles..

u 1877

1880 30/4 1879 14/8 1879 14% 1882

28/10 02

03 3/12 04 %106

*/u

08

082 4/1,038 °/12 07

21

20!

« ForrigeFortsæt »