Billeder på siden
PDF

Hærens Lægekorps.

N. Salomon, (K.2D.M.), Chef for Korpset ..

(Underlæge 26. Febr. 1856, Overlæge II. Sept. 1858.)

[graphic]

Overlæger.

CD. Halm, (K.3D.M.), overordnet Læge i 2. Generalkommandodistrikt1

C. F.E.Claudi, (R.*D M.), ved 5. Regt.1

[J. F. W. Meyer-Hane, (R.*), ved 7.Regt.1

(afskedigedes 24 August 1853 og udnævntes igjen til Underlæge 24 Februar 1857.)

J. C. S. Schade, (R.*), ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd., 2. Art.-Bat. og Artilleriets tekniske Afdelinger, tillige indtil videre overordnet Læge i 1.

Generalkommandodistrikt1

J. P. Jørgensen, (R.*), ved 2. Regt.1

J. P. Poulsen, (R.*), ved Garnisonssygehuset i Kjø

benhavn2

jj. C. Møller, (R.*), ved Lægekorpsets Stab2

F. C. C. M. Lun ding, (R.*), ved Livgarden, Generalstaben og Gymnastikskolen2

J. F. Melskens, ved 9. Regt.3

H. G. Byberg, ved 8. Regt.3

H. Laub, (R.*), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn3 L. Kuhn, ved 5. Drag.-Regt.3

(har tidligere været ansat som Underlæge og Korpslæge fra 29 Sept. 1859 til 27 Okt. 1867.)'

M. A. V. Andersen, ved 3. Drag.-Regt. og Garni sonssygehuset i Aarhus3

N. P. J. Aabye, ved 6.Regt. og Garnisonssygehuset i Odense3

[ocr errors]
[ocr errors]
[table][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Korpslæger.

J. G. H. Rahlff, (R.*), ved 1. Regt.1

C. Miillertz, ved 3. Regt.1

C. A. Hagen, ved 2. Drag.-Regt.1

P. Sørensen, ved 10. Regt.1

E. O. Krenchel, ved 9. Regt. og Garnisonssygehuset i Viborg1

S. V. T. Dahlerup, ved 5. Regt. og Garnisonssygehuset i Nyborg1

A H. A. Mørch, ved 6. Regt.1

|J. T. Møller, ved 2. Regt. og Garnisonssygehuset i

Helsingør1

O. Wanscher, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn2

L. Lorck, ved 4. Drag.-Regt.3

A Paulsen, vedGardeh.-Regt. og Ride- og Beslagskolen2

|J. F. Nielsen, ved Officerskolen og Elevskolen2

A. J. Levy, ved 3. Regt. og Materielintendantui en2.

T. A. Hansen, udenfor Numer

J. V. Hornemann, ved Ingenieurkorpset2

F. F. Biering, ved 4. Regt.3

C. Friderichsen, ved 2. Art.-Regt. og l.Art.-Bat.3

J. H. 'Hempel, ved 4. Regt.3

C. E. Raaschou, ved 1. Regt.3

|H. C. von Har ten, ved Forpleiningskorpsets Stabj

og Skole, Militærarbeiderdepotet, Skydeskolen og

Kbhvns. Væbn. Fodfolk3

M. C. C. Juul, ved 3. Art.-Afd.3

H. A. Hildebrandt, ved 7. Regt. og Garnisonssygehuset i Fredericia3

O. Høgh-Guldberg, ved 8. Regt.3

A.. B. J. Schæffer, ved 10. Regt. og Garnisonssygehuset i Aalborg3

Fødselsdag
og

Fødselsaar.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Reservelæger.

T. C. Langkilde, ved 6. Regt. ogGarnisonssygehuset i Odense

E A. Tscherning, ved 3. Regt .

T. E. Fenger, ved 4. Regt

J. L. Dos s, ved 1. Regt

C. A. Veihe, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn

J. Teisen, ved 2. Regt

L. S.Vogelius, ved 7. Regt. og Garnisonssygehuset i Fredericia O. H. P. Lassen, ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd., 2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhvns. Væbn.

Artilleri

C. F. L. Holmer, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn

P. M. R. Panum, ved 2. Art.-Regt. og 1. Art.-Bat

A. Johansen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn

V. V. Johansen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn

P. T. H. Mygind, ved Livgarden og Generalstaben

P. J. Liisberg, ved Artilleri stab en, 1. Art.-Regt., Trainafd.. 2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhvns. Væbn. Artilleri

Ansættelsens Datum.

1 Marts 1881. 1 Februar 1882.

1 April — 1 Mai — 1 Juni — 1 Januar 1883.

1 Mai — 1 Juli — 1 September —

1 Oktober —
1 Januar 1884.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Hærens Offlcianter.

N. Rasmussen, Rustmester ved Artilleriet
Herfurth, Probermester ved Artilleriet

Udnævnelsens Datnm.

Tidligere.

1866.

Rosted, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset1 28/8 1862.

1863.

Nielsen, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet1

Hansen, (D.M.), Arkivar ved Artilleriet1

Jensen, (R.*), Materialforvalter ved Artilleriet1

Hendriksen, (D.M.R.*), Bogholder ved Artilleriet2..
B. Grøthan, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet2

Larsen, Tegner ved Ing.-Korpset2

Fenger, Maskinmester ved Artilleriet2

ilipsen, Værkmester ved Artilleriet3

V. Selsted, Depotforvalter ved Generalstaben3

Preuss, (D.M.), Bogholder ved Artilleriet3

B. Petersen, (D.M.), Bygningsskriver ved Ing.-Korpset3

heller, Tegner ved Artilleriet4

Severin, (D.M.), Bogholder ved Artilleriet4

C. Clement, Materialforvalter ved Ing.-Korpset

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

C. G. C. Becker, (D.M.), Undermester ved Artilleriet1
E. F. F. Jensen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet1
L. E. Thuesen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet1..

S. Hansen, Undermester ved Artilleriet1

N. C. F. Vinding, Undermester ved Artilleriet2

C. V. J. Fuchs, Undermester ved Artilleriet2

C. G. J. Gottorp, Undermester ved Artilleriet2

A. T. Preisler, Undermester ved Artilleriet2

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »