Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

13/10

Overlæger. C. D. Hahn, (K.PD.M.), overordnet Læge i 2. Generalkommando distrikt

21/, 1811. 20%4 1840.

1 Nov. 1850. C. F. E. Claudi, (R.*D.M.), ved 5. Regt...

1828. 5/2 1856.

3 Mai 1862 J. F. W. Meyer-Hane, (R.*), ved 7. Regt."

13/ 1820. 1/4 1852. 18 Sept. (afskedigedes 24 August 1853 og udnævntes igjen til

Underlæge 24 Februar 1857.)
J. C. S. Schade, (R. *), ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt.,

Train afd., 2. Art.-Bat. og Artilleriets tekniske Af-
delinger, tillige indtil videre overordnet Læge i 1.
Generalkommandodistrikt

5/7 1827. 3/1 1857. 26 Nov. 1877. J. P. Jørgensen, (R.*), ved 2. Regt. . .

12/3 1833. 12/1 1858. 14 Jan. 1878. J. P. Poulsen, (R.*), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn?..

27/12 1831. 7/4 1862. 10 Mai J. C. Møller, (R.*), ved Lægekorpsets Stab2.

13/6 1835.

8/7 F. C. C. M. Lunding, (R.*), ved Livgarden, Generalstaben og Gymnastikskolen?

3/12 1838. 1973 1872. 1 Mai 1879. J. F. Melskens, ved 9. Regt.?

25/6 1842. 31/7 1871. 1 Nov. 1880. H. G. Byberg, ved 8. Regt.?

7/4 1844. 30/5 1873. H. Laub, (R.*), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn 4/3 1838. 24/4 1874. L. Kuhn, ved 5. Drag.-Regt..

1827.

31/8 1873. (har tidligere været ansat som Underlæge og Korps

læge fra 29 Sept. 1859 til 27 Okt. 1867.) M. A. V. Andersen, ved 3. Drag.-Regt. og Garnisonssygehuset i Aarhus...

12/8 1839.

28Mrts1883. N. P. J. Aabye, ved 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense.

23/4 1848. 30%u 1877. 31 Dec.

.

2

[blocks in formation]

1 Aug.

Korpslæger.
J. G. H. Rahlff, (R.*), ved 1. Regt....

18/6 1822. 29/10 1852. 21 Sept. 1867. C. Müllertz, ved 3. Regt.1

13/, 1831. 175 1858. C. A. Hagen, ved 2. Drag.-Regt.

876 1828.

28/5 1862. 28 Aug. 1868. P. Sørensen, ved 10. Regt.1

23/, 1842.

22 Nov. 1875. E. 0. Krenchel, ved 9, Regt. og Garnisonssygehuset i Viborg?

5/12 1845.

1 Mai 1878. S. V. T. Dahlerup, ved 5. Regt. og Garnisonssygehuset i Nyborg!..

25/12 1844.

27 Mai A. H. A. Mørch, ved 6. Regt...

17/8 1845. J. T. Møller, ved 2. Regt. og Garnisonssygehuset i Helsingør?..

12/u 1847. 0. Wanscher, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn 1973 1846.

29 Jan. 1879. L. Lorck, ved 4. Drag.-Regt..

26/11 1840.

1 Mai A. Paulsen, ved Gardeh.-Regt. og Ride- og Beslagskolen?

31/7 1846.

1 Juni J. F. Nielsen, ved Officerskolen og Elevskolena.... 17/3 1846.

17 Jan. 1880. A. J. Levy, ved 3. Regt. og Materielintendanturen. 23/11 ,1845.

1 Nov. T. A. Hansen, udenfor Numer

25/8 1849. J. V. Hornemann, ved Ingenieurkorpseta.

19, 1848. F. F. Biering, ved 4. Regt.2.

1849. c. Friderichsen, ved 2. Art.-Regt. og 1. Art.-Bat. 18/5 1845. J. H. Hempel, ved 4. Regt.3.

1%u 1848. C. E. Raaschou, ved 1. Regt.3

12/ 1844. H. C. von Harten, . ved Forpleiningskorpsets Stab

og Skole, Militærarbeiderdepotet, Skydeskolen og Kbhyns. Væbn. Fodfolk3

96 1850. M. C. C. Juul, ved 3. Art.-Afd. 3

24/2 1847.

26 April1881. H. A. Hildebrandt, ved 7. Regt. og Garnisonssygehuset i Fredericia:....

576 1848. 0. Høgh-Guldberg, ved 8. Regt. 3.

5, 1853.

1 April 1883. A. B. J. Schæffer, ved 10. Regt. og Garnisonssygehuset i Aalborg:.

3/5 1851.

27 April

22/10

Ansættelsens Datum.

Reservelæger.

1 Marts 1881. 1 Februar 1882.

T. C. Langkilde, ved 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense
E A. Tscherning, ved 3. Regt.
T. E. Fenger, ved 4. Regt.
J. L. Doss, ved 1. Regt..
C. A. Veihe, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.
J. Teisen, ved 2. Regt.....
L. S. Vogelius, ved 7. Regt. og Garnisonssygehuset i Fredericia
0. H. P. Lassen, ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd.,

2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhyns. Væbn,

1 April

1 Mai

1 Juni 1 Januar 1883.

Artilleri ....

1 Mai

1 Juli 1 September

C. F. L. Holmer, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn...
P. M. R. Panum, ved 2. Art.-Regt. og 1. Art.-Bat... .
A. Johansen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn..
V. V. Johansen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.
P. T. H. Mygind, ved Livgarden og Generalstaben
P. J. Liisberg, ved Artilleristaben, 1. Art. - Regt., Trainafd.,

2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhyns. Væbn.
Artilleri

1 Oktober
1 Januar 1884.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

27 Feb. 1883 19/5 1866. 27 Sept. 1867 28/8 1862. 5/8 1863.

J. A. N. Rasmussen, Rustmester ved Artilleriet
J. F. Herfurth, Probermester ved Artilleriet.
H. P. Rosted, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset?.
J. H. Nielsen, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet,
T. F. Hansen, (D.M.), Arkivar ved Artilleriet
P. C. Jensen, (R.*), Materialforvalter ved Artilleriet?. .
F. W. Hendriksen, (D.M.R.*), Bogholder ved Artilleriet?.
F. A. B. Grøthan, (D.M.), Materialforvalter ved Artilleriet? .
P. N. Larsen, Tegner ved Ing.-Korpset?...
C. E. Fenger, Maskinmester ved Artilleriet?
J. Philipsen, Værkmester ved Artilleriet?....
H. F. V. Selsted, Depotforvalter ved Generalstaben.
J. H. Preuss, (D.M.), Bogholder ved Artilleriets
C. F. B. Petersen, (D.M.), Bygningsskriver ved Ing.-Korpset:
J. Scheller, Tegner ved Artilleriet4 .
C. F. Severin, (D.M.), Bogholder ved Artilleriet4.
H. M. C. Clement, Materialforvalter ved Ing.-Korpset*.

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

C. G. C. Becker, (D.M.), Undermester ved Artilleriet
E. F. F. Jensen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet?.
L. E. Thuesen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet1.
S. Hansen, Undermester ved Artilleriet'. ..
N. C. F. Vinding, Undermester ved Artilleriet?..
C. V. J. Fuchs, Undermester ved Artilleriet
C. G. J. Gottorp, Undermester ved Artilleriet?
A. T. Preisler, Undermester ved Artilleriet?.

« ForrigeFortsæt »