Den danske Regering og Rigsdag 1901: Biografier og Portrætter

Forsideomslag
Dansk grafisk Forlag, 1901 - 795 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelserne verificeres ikke af Google, men Google tjekker indholdet og fjerner det, hvis det er falsk.
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 68 - Politik, som han anser for den lumpneste af alle: den, der rotter de Rige sammen om at plyndre de Fattige og sætte Overklassen paa Nakken af dem, der har mindst at staa imod med, for at trykke dem ned til ingenting.
Side 454 - ... uværdige lidenskabelighed". Desværre er stilene ikke bevaret, så vi kender ikke indholdet. Derimod kender vi adjunkt Bays mening om dem: "Han har i sine danske stile nærmest vist sig som stadig udpræget revolutionær overfor alt overlevet i meninger og forhold, en oppositionsånd hvis udspring unddrager sig min erfaring. Han ledes vistnok nærmest af en levende retfærdighedssans, men da han dermed tillige forekommer mig at forbinde et overordentlig blødt og let vakt sind og en stor mangel...
Side 105 - Antallet af Folketingets Medlemmer skal omtrent være efter Forholdet af et Medlem til 14,000 Indvaanere".
Side 563 - Aar ikke stiller større Krav, end hvad der anses for nødvendigt til Statsstyreisens forsvarlige Ledelse, og idet Landstinget fralægger sig ethvert Ansvar for, at der ikke tilvejebringes nogen regelmæssig Finanslov for næste...
Side 89 - W. HAFFNER til 28. Juli 1877, JCF DREYER til 4. Jan. 1879, VFL KAUFFMANN til 1. April. 1881, NF RAVN til 12. Septbr. 1884, JJ BAHNSON til 7.
Side 86 - SIMONY. Indenrigsminister: AF KRIEGER. Minister for Monarkiets fælles indre Anliggender: JJ UNSGAARD. Krigsminister: CC LUNDBYE. Marineminister: OV MICHELSEN. Minister for Slesvig: FH WOLFHAGEN. Ministre for Holsten og Lauenborg: LN SCHEELE til 17.
Side 454 - stærkt revolutionære ejendommelighed" og "uværdige lidenskabelighed". Desværre er stilene ikke bevaret, så vi kender ikke indholdet. Derimod kender vi adjunkt Bays mening om dem: "Han har i sine danske stile nærmest vist sig som stadig udpræget revolutionær overfor alt overlevet i meninger og forhold, en oppositionsånd hvis udspring unddrager sig min erfaring. Han ledes vistnok nærmest af en levende retfærdighedssans, men da han dermed tillige forekommer mig at forbinde et overordentlig...
Side 72 - Undertiden udfolder han et barokt Lune, der ved sin utvungne Drøjhed er kendeligt i Slægt med det rigtige Ulke-Humør, men næppe er af en saa godmodig Art.
Side 89 - CC HALL. Justitsministre: AF KRIEGER til 1. Juli 1872, CS KLEIN til 14. Juli 1874. Indenrigsminister: CA FONNESBECH.
Side 486 - Jeg vil dertil føje, at det også for mit personlige vedkommende i høj grad ville glæde mig, om et forlig kom i stand, da dette ville give mig grundet forventning om, at en samvirken mellem Rigsdagens afdelinger, der sikrede en rolig samfundsudvikling, ville bringe mig udsigt til at befries fra min stillings besvær«.

Bibliografiske oplysninger