Billeder på siden
PDF
ePub

ἐγκέλυος· πνοιῇ δὲ περιστένεται μογέουσα
ἀνδρομέῃ, δέδεται δὲ καὶ ἱεμένη περ ἀλύξαι,
εἰσόκεν οἰδαίνουσα καὶ ἄσχετον ἀσθμαίνουσα
ὑψόσ' ἀναπλώσῃ καὶ ὑπ ̓ ἀγρευτῆρι γένηται.
Ὡς δ' ὅτε τις πλείου πειρώμενος ἀμφιφορῆος
αὐλὸν ἔχων ἤρεισεν ὑπὸ στόμα φυσητήρα
ἄσθματι δ ̓ αὖ ἐρύει μέθυος ποτὸν ἔμπαλιν ἕλκων
χείλεσιν ἀκροτάτοις· τὸ δ' ἀνατρέχει ἀνδρὸς ἀϋτμῇ,
ὡς αἶγ ̓ ἐγχέλυες πνοιῆς ὑπὸ κυμαίνουσαι
ἕλκονται δολίοιο ποτὶ στόμα φυσητήρος.

Sometimes we catch a glimpse of why the Romans crowned old Oppian. Surely he had the key to their hearts ! (iii 257).

“Hunger thou in-bred Fiend, whose stern Commands

Nor Brutes, nor lordly Man himself withstands,
Extortioner, to All alike unkind,

Slave to the Sense, but Rebel to the Mind;

All Appetites to thee, all Passions yield,
And reason quits the scarce disputed Field,
Her Throne usurp'd, Companions of thy State,
Stinging Disgrace, and vengeful Ate wait,
Thy power the winged Songster's Flight o'ertakes,
And drives the Lion roaring thro' the Brakes,
Pursues the Serpent thro' the mazy Way,
And o'er the Reptile World asserts the Sway.
But when thou div'st to liquid Worlds below,
The Sea-born kinds thy fiercest Fury know,
Here various Deaths thy fierce Emotions wait:
On Earth thou triflest, but in Seas art Fate."

Oppian is thus, as may be seen by these

two extracts, a practical man and a moralist. In both these characters he should be dear to us English. But he is also a retailer of romance, and one learns, not without shrinking, of the depraved appetites of fish. The Wrasse gives way to shocking paroxysms of jealousy. The Preke* has an olive habit, and will hug any part of Athene's tree with amorous dementia. But the Sargot is not contented with a vegetable love. (iv. 388).

"The Sargo scorns the natural Embrace,
Admires the Goat, and courts the bearded Race,
The scented Females of the Mountain craves,
Himself a Native of th' inconstant Waves.
Strange that the Hills and briny Seas should share
A lover in a kind, consenting Pair!"

When the goats come to bathe in the dogdays, the Sargo plies his suit and follows his hirsute love to the very brink of the sea, and leaves her with tears in his eyes. Thus Oppian muses, not without satire :

"Unhappy Lovers! You too soon will find
Your Pleasures insincere, your Goats unkind."

The fisher, dressed as a nanny, with a rod

[*I am as uncertain as to the Preke, as Mr. Micawber was about the gowans, and the pulling of them].

[tDiplodus Vulgaris].

and goat's feet baits, catches the unnatural rascal.

If space allowed much might be added to this, particularly the account of the Dolphin in book V, and why it is an unforgiven sin to kill one.

CHAP. VII-A Charge of Pike.

I'

T is a mournful fact that the Pike, who will devour most other fishes in the water, will, unless he is restrained, devour them in the hearts of anglers. Salmon, of course, are still more voracious, but salmon should be kept out of the mind if a common man wishes to angle with content. They are hall marked for the mighty, and need not disturb the calm of the weekly sabbatical angler. He is content to see them mongered, and on state occasions to poise fragments upon his fork-Salmon of course-but we forget about them, as of Mahseer, Tarpon, Sturgeon, and other rarities. But Pike-they are not so easily banished. One meets them in the roach holes. It is thanks to them that the dace play in the shallows. It is their doing that perches are so punctilious, so insistent upon being recognised at home and ashore.

Who taught the rest to be so coy? Who trained them from fryhood to clean run maturity to guard their interests so sed

ulously? Who keeps them from feeding upon the likely days? Who plays the Malthus and keeps down the population with sharp-toothed arguments? Who is responsible for snapping many a thread of hope, and of silkworm gut? Whose green gleam awakens the hope of the neophyte with a worm and keeps him rapturous and light for long unprofitable hours? Who forces the banksman to troll, and to spin in spite of himself? Who makes gudgeon catching tame? Who, in a word, rules the rivers and lakes, and the anglers in these? It is the deputy Lieutenant Governor, the Acting Magistrate, the man and fish compeller, the Pike. You may ignore him for a time, but sooner or later your rod will stiffen, your line thicken, and you will think of the lesser peoples but as flunkies or heralds, or at the best as introductory friends to the great man. For his sake you will be loaded up unmurmuringly like a Commissariat camel, or a Breton ass. You will forget your sedentary habits and develope calf and thigh muscles. You will study the unlit muddy treatises of hack tipsters and thumb the catalogues of deceitful vendors. Tyrant! whom I serve with scarcely a murmur. I buy thy

« ForrigeFortsæt »