Billeder på siden
PDF
ePub

Lalla Rookh

Thomas Moore

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]
[ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »