Den civile centraladministration 1848-1893

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 31 - W. Haffner til 28. Juli 1877, JCF Dreyer til 4. Jan. 1879, VFL Kauffmann til 1. April 1881, N. F. Ravn til 12. Septbr. 1884, JJ Bahnson; Marineministre: W.
Side 27 - Simony; Indenrigsminister: AF Krieger; Minister for Monarkiets fælles indre Anliggender: JJ Unsgaard; Krigsminister: CC Lundbye; Marineminister: OV Michelsen; Minister for Slesvig: F. H. Wolfhagen; Ministre for Holsteen og Lauenborg: LN Sclieele til 17.
Side 30 - CC Hall; Justitsministre: A. F. Krieger til 1. Juli 1872, CS Klein til 14. Juli 1874: Indenrigsminister: CA Fonnesbech;
Side 30 - GE van Dockum til 1. Novbr. 1867, OF Suenson til 22. Septbr. 1869, VR Raasløff til 19. April 1870, c.
Side 26 - Simony til 21. April 1853: Justitsminister: A. V. Scheel; Indenrigsminister: PG Bang; Krigsminister: CF Hansen; Marineminister: St. A. Bille; Minister for Slesvig: C.
Side 1 - Enevoldsmagten som ophørt og sig selv som konstitutionel Konge, og at han gjorde Statsraadet ansvarligt for...
Side 27 - Raasløff til 18. Febr. 1856, CC Hall til 18. Juni 1856 og FH Wolfhagen til 18. Oktbr. 1856; Minister for Holsteen og Lauenborg: LN Scheele.
Side 1 - Statsraadet, naar han ved de til Foretagelse berammede Sagers Beskaffenhed, ved forefaldende extraordinære Omstændigheder eller af andre Grunde maatte finde sig foranlediget til at overvære Forhandlingerne.
Side 26 - Flensborg til 27. Jan. 1852; Marineminister: C. E. van Dockum; Minister for Slesvig: CE Bardenfleth; Minister uden Portefeuille: C.

Bibliografiske oplysninger