Billeder på siden
PDF
ePub

...tis illustrati a Jano Dousa filio. Accessere Pervigilium
Veneris et carmina græca, quæ aut e latino Catulli ex-
pressa sunt, aut a Catullo ipso latine translata. Item Jos.
Scaligeri et Henr. Stephani e Tib. et Prop. versiones græ-
cæ. Jani Dousæ filii in Cat. Tib. Prop. conjectanea et no-
tæ. Lugd. Bat. ex offic. Plant. Fr. Raphelengius, 12.—
Hanc omnium emendatissimam editionem adpellat Nic.
Heinsius ad Virg. Æn. VII, 110. Fundus est ed. 1569.
1592 Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli opera, Horat. Tuscanella
scholiis et indice illustrata per Seb. Henricopetrum, Basil, 8.
1593 Cat. Phaselos, Lugd. 12.

1594 Cat. Tib. Prop. Lugd. 12. Non videtur aliud, quam
Gryphianarum repetitio.

1600 Repet. auctior ed. Antv. 1582.8.

Cat. Tib. Prop. nova editio. Jos. Scaliger Jul. Cæs. fil.
recensuit. ejusdem in eosd, castigationum liber auctus et
recognitus ab ipso auctore. Heidelberge, in bibliopolio
Commeliniano, 8.

1603. Repet. ed. 1592.

[ocr errors]
[ocr errors]

Cat. Tib. Prop. Lugd. 8.

Cat. Tib. Prop. serio castigati. Antv. Raphelengius. 24.
1604 Cat. Tib. Prop. c. variorum doctorum commentt., notis et
observatt. in unum congestis per Cl. Morellum, Lutet. 3.
Vol. fol.Singulis elegiis præmisso contextu subjiciuntur
notæ Cyllenii, Ach. Statii, Mureti, Jani Douse, Scaligeri.
1606 Catulli casta carmina selecta a Raph. Eglino Iconio, c.
ejusdem vindiciis Ciris Catullianæ adversus Jos. Scalige-
rum. Accesserunt Casp. Scioppii epitheta et synonymá
poetica, c. n. ejusdem in Claudii Verderii censionem.
Francof. 12.-Numerus castorum Catull. carminum valde
augeri potuit: nam editor vix viginti carmm. adposuit.
1607 Cat. Tib. Prop. nova edit. Jos. Scaliger recensuit : ejus-
dem in eosdem castigationum lib. auctus et recognitus ab
ipso auctore. Excudebat Jac. Stoer. Lugd. 24-Mera
est repetitio edit. 1600.

Cat. Tib. Prop. Opp. quæ exstant omnia, ad vetustiss.
cod. Biblioth. Jac. Grasseri fideliter edita. Quibus ac-
cedunt C. Galli fragmm. Lugd. 12.

1608 Jo. Passeratii Commentt. in Cat. Tib. Prop. Paris. ap. Cl.
Morellum,. fol. Præmittuntur ipsa poetarum verba ex
Scalig. recens Sequuntur Passeratii prælectiones seu
notæ.

Opp. Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli, sive Maximiani po-
tius. Cum indice Horat. Tuscanella. Editio auctior in-
super poematiis aliquot, quæ vere Corn. Galli. Hanoviæ,
typis Wechel. ap. Cl. Marnium et her. Jo. Aubrii, 8-Est
repetitio pessimæ Basil. 1580. c. Hor. Tuscanellæ indice.
1610 Ex Tib. et Prop, Elegia, ex Catullo, Martiale, Ausonio

с

aliisque scriptoribus tum antiquis tum recentibus Epigram-
mata selecta et commentario brevissime illustrata. Ca-
domi, 16.-Non magis in censum venit, quam quæ sequi-
tur, impressionis tantum loco notabilis:

1611 Cat. Tib. et Prop. nova edit, ad Jos. Scaligeri emendatio-
: nem accurate conformata: nisi quod qui in Scaligeriana
ed. desiderabantur Epigrammatum et elegiarum tituli, hic
aliunde diligenter sunt suppleti, Add. Elegiarum libellus,
qui Corn. Gallo vulgo adscribitur. Brageraci, 8.
1618 Jani Gebhardi in Cat. Tib. et Prop. animadverss. c. J. Me-
leagri in Val. Cat. Spicilegio, Hanov. 8.

[ocr errors]

1619 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel. Janson. 24.
1621 Cat. Tib. Prop. cum J. Livinen notis antehac ineditis,-

-

nec non uberioribus Jani. Gebhardi animadverss. cum J.
At Meleagris Spicilegio. It. poemata Galli et index Hor.
Tuscanellæ. Francof. ex offic. Wechel. 8.-Librarii indus-
oopitriæ debetur hæc edi, non viri docti curæ, etsi Gebhardus
præfatus est. Poetarum verba ex pessima Basil. 1530.
aut ex Wechell. superiore 1608. expressa sunt.-Jo. Livi-
neii notas eod. anno, et Jani Gebhardi animadverss. quar-
to ante anno seorsum editas, nunc in unum volumen rede-
*digit librarius redemtor."

3

1622 Typis Jacobi Stoer., 12. Basis est. Scaligeriana recen-
1630 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmentis, Amstel. 24.

sio.

[ocr errors]

1640 Cat. Tib. Próp. Aurelia Allobr. 4. in Corp. poet. lat. ed.
9am H.api. Sam. Crispinum.z Vis) bus

1642 Cat. Phaselos cum Andr. Senftlebii comm. et parodiis am-
plius quinquaginta, et græca Jos. Scaligeri metaphrasi, e
bibli Nic. Henelii, Lips. 8.

4

1648 Antv. 12. omissis obscœnis

[ocr errors]

1651 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel. 12.

1659 Cat. Tib. Prop. et quæ sub Galli nomine circumferuntur,
cum selectis variorum commentariis, accurante Simone
Abbes Gabbema, Traj. ad Rhen. 8. Vitiis typographicis
scatet, et farraginem notarum adponit, quibus verba et
phrases illustrantur, non sententiæ.

1664 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amst. 24.
1670 Eadem repetita.

1675 Poemata selecta e Cat. Tib. et Prop. c. notis Vorstii.
1978 Lips. 8..1

1680 Cat. Tib. Prop. e recens. J. G. Grævi, c. notis integris
Jos. Scaligeri, M. Ant. Mureti, Ach. Statii, Rob. Titii,
Hier. Avantii, Jani Dousæ patris et filii, Theod. Marcilii,
nec non selectis aliorum. Traj. ad Rh., ex offic. Rudolphi
a Zyll, 8. Adjectum est pervigilium Veneris. Grævii no-
men mutuasse tantum videtur astutus librarius ad fraudem
faciendam, quamquam ejus præfatio in capite legitur.

ÆTAS V. VOSSIO-BROUCKHOUSIANA. xix

Omnia indiligenter disposita et parum concinney; nec cum
cura expressa...!

[ocr errors]
[ocr errors]

ÆTAS V. VOSSIO-BROUCKHOUSIANA.

1684 Cat. cum eruditissimo Is. Vossii commentario, Lond. 4.
quæ editio reliquis hactenus quidem præstat. Usus est
præter alios codices omnium vetustissimo Mediolanensi,
quem laudat passim, et reliquis uti antiquiorem ita emen-
datiorem quoque esse prædicat p. 215. Utinam vero po-
litissimi vir ingenii, Janus Brouckhusius, cui Propertium
debemus et Tibullum, similiter etiam Catullum potuisset
absolvere, quem expoliendum, ingenioque et doctrina sua
illustrandum sibi sumserat: ita nihil esset amplius, quod
ad vetustissimi poetæ lucem studiosi possent desiderare.
1615 Cat. Tib. Prop. opera, interpretatione et notis illustrata a
Phil. Silvio in usum Delphini, Paris. 4.-In hac edit., ut in
aliis ad usum Delphini editis scriptoribus omnibus, obscoena
et lasciva rescissa et omissa locis sunt, consilio non impro-
bando, nisi hac ratione, quod loca eadem congesta et ad
calcem voluminis deinde junctim exhibent; plures igitur ad
ea legenda allicerentur, quorum forte oculos eadem scrip-
toris corpori suo loco inserta citius latuissent. Nam πλe-
στοι κακοὶ, πλεῖστοι ἀργοὶ, paucisolidam eruditionem consec-
tati integros legunt auctores: multi contra, qui eos obiter
evolvunt, missis utilibus, ut rávapo irruunt εis Thy Ko-
piar, cujus gustu tenentur, quamque gaudent et gratulan-
tur sibi ab editoribus congestam veluti in cumulum. An-
gli quidem, quoties edd. in us. Delph. curarunt recudi, lo-
ca illa suis quæque locis restituerunt, etsi vicissim indices
omnium vocabulorum minus plenos passim ab illis exhi-
beri dolet Thom. Crenius part. III. animadvers. p. 6.
1686 Cat. Tib. Prop. c. Galli fragmm. Amst. 24.

1691 Catull. e rec. Is. Vossii, Ultraj. sumtibus Societatis, 4. et
mutato tantum primo folio, Lugd. ap. Pet. vander Aa.
1697 Catull. ex edit. Vossii, per Hadr. Beverlandum curatus,
Lugd. Bat. 4.

[ocr errors]
[ocr errors]

1707 Cat. Tib. et Prop. opera ad optimorum exemplarium fidem
recensita. Acc. variantes lectiones e MSS. Cantabrigiæ,
4.-Splendida et inter ceteras conspicua editio ipsos poe
tas emendatissimos exhibet. Editor varr. lectt. adjecit
cum ex aliorum annotatt. excerptas, tum ex Cod. Lau-
densi, collationibus in margine Aldinæ adscriptis, aliis col-
lationibus Octav. Ferrarii, item ex antiquis editt. Reg.
Lep. Brix. Venet. Ald. Colin.

1710 Cat. Tib. Prop. ex recens. Jo. Ant. Vulpii Bergomensis,
cum ejusdem observatt., Patavii ap. Jos. Corona, 4.-Et

J

adolescens, et nondum visa Brouckhusiana, hanc emiserat
vir doctissimus. Multa retractavit in ed. posteriore.
1713 In corpore poetarum, Lond. fol. (cura Maittarii.)
1715 Cat. Tib. Prop. opera. Accedunt quædam eorundem
Poetarum carmina græce versa, cum oda Sapphus a Cat.
latine reddita, et cum indice copioso. Lond. Jac. Tonson,
12. Mich. Maittarii cura prodiit. Ex Cantabrigiensi re-
petita est, una cum Var. Lect. Adjecta tabula, qua Sca-
ligerianæ transpositiones comparatæ sunt, item græca ver-
sio nonnullorum carminum a Scaligero et Florente Chris-
tiano facta.

1723 Cat. Tib. Prop. ad fidem optimorum exemplarium recen-
siti, cum MSS. varr. lect. margini adpositis, ad celsissimum
Aureliansem Ducem. (studio et opera Mich. Brochard) Pa-
ris. Coustelier 4.- Nil aliud egit editor, quam ut edit.
Scaligerianam recudendam traderet.

1733 Cat. interpretatio oda Sapphicæ ad Lesbiam, in Wolffii
edit. Sapphus fragmentorum, Hamb.

ÆTAS VI. VULPIANA.

1737 Cat. cum copioso Vulpii commentario, Pat. 4. Notæ non
tam in emendando et interpretando versantur, quamquam
in hoc quoque, quam in conferendis locis veterum et re-
centiorum poetarum, in quibus eadem sententia simili
aliove modo expressa est, etiam per imitationem ut lec-
tores haberent exercitationem ingenii aptam ad imitatio-
nem, itemque ut copia verborum et sententiarum compa-
rari possit.
1738 €. Val. Catullus in integrum restitutus.

Ex MS. nuper

Romæ reperto et ex Gallicano, Patavino, Mediol. Rom.
Zanchi, Maffei, Scaligeri, Achillis, Vossii et aliorum.
Critice Jo. Franc. Corradini de Allio in interpretes veteres,
recentioresque, grammaticos, chronologos, etymologos,
lexicographos, cum vita poëtæ nondum edita. Venet. fol.
De Corradini impudentia vid. Cl. Harles. introd. in not.
lit. Rom. Vol. I. p. 326. sqq.

--

C. Val. Cat. Opp. ex castigationibus observationibusque
Grævii, Vossii et Vulpii emendata. s. a. et l. 12. accedit
pervigilium Veneris ex castigatt. obssque Sanadoni emen-
datum.

[ocr errors]

1742 Cat. Tib. Prop. ad fidem optimorum librorum accurate
recensiti, quibus adjectum est Pervigilium Veneris, Goët-
tinga. ex offic. Acad. A. van den Hoeck, 12.

1743 Cat. Tib. Prop. pristino nitori restituti et ad optima exem-

plaria emendati. Acc. fragmm. C. Gallo inscripta. Lugd.
Batav. (Paris. Coustelier) 12. Ad Scaligerianam rec.

excusa est.

1754 Paris. ap. Barbou. 12.

1762 Cat. Tib. Prop. Goëtting, 12. quibus adjectum est per-
vig. Vener. repet. ed. 1742.

1772 Cat. Tib. Prop. Birmingham, typis elegantissimis Jo. Bas-
kerville, 4 et 12.

[ocr errors]

1773 Cat. Tib. Prop. Lond. per. Harwood, 12.

1

1778 C. Val. Cat. Epithal. de nuptiis Pelei et Thetidos, varie-
tate lectionis et perpetua adnotatione illustratum a Frid.
Guil. Doeringio, Numburgi, 8..

1783 Editio Bipontina. Cat. Tib. Prop. cum C. Galli fragmm.
et Pervigilio Veneris; præmittitur notitia litteraria. maj. 8.
1787 C. Val. Catulli carmen de nuptiis Pelei et Thetidis cum
versione Germanica Christiani Friderici Eisenschmid, in
usum tironum illustravit Carl. Gotthold Lenz. Altenburgi.
Nic. Heinsii notulæ in Catullum editæ sunt a Pet. Burmanno
ad calcem Advers. Heinsianorum.

In Catulli Attin emendationes sunt in Miscell. Obs. Dorvill
Vol. II, p. 323. sqq. item in Carmen X, Varus meʼmeus, Vol. V,
p. 1. sqq.

Codex carminum Catulli eleganter scriptus in membrana, qui
olim fuit Marquardi Gudii, una cum aliis ejusdem MSS. optima
notæ pervenit in Bibliothecam Guelferbytanam Serenissimi Du-
cis Brunsvicensis. Aldina editio Catulli, Tibulli et Propertii
vulgata anno 1502. 8. exstabat castigata passim et emendata
manu viri docti in bibl. Ernest.-Codicem Cat. Tib. et Propertii,
silvarumque Statii ab Ant. Sinibaldo Florentiæ anno 1484. de
scriptum Neapolis in Bibl. Olivetanorum vidit Bernhardus de
Montfaucon, ut refert ipse in Diario Italico, p. 305.-Exemplar
Catulli MS. quod Mediolani servat Bibl. Ambrosiana, mirifice
prædicat Jos. Ripamontius in Card. Borromæi vita. Lucas
Holsteinius in Epist. Tom. V. Sylloges Burmannianæ p. 435.
Jani Brouckhusi schedas MStas in Catullum nactus David Hoog-
stratanus novam ejus poëtæ editionem notis illustratam meditaba-
tur, sed morte præreptus est 21 Nov. a. 1724.

2

Bernardini Realini Carpensis, S. J. commentarius a juvene vix
viginti annorum, antequam societatem ingrederetur, in nuptias
Pelei et Thetidis: cum adnotationibus ejus in varia scriptorum lo-
ca, recusis in Tomo secundo Facis Criticæ Gruterianæ p. 335-
371. vidit lucem Bononiæ 1551.4.

Rob. Titi prælectiones ad Catulli Galliambum sive carmen
LXIV, Bonon. 1599. 4. cum aliis quibusdam ejus viri scriptis.
prodierunt, et in Grævii editione Catulli leguntur, atque in Pa-
risiana a. 1604. fol. p. 216. Illa Parisiana in quibusdam exem
plis præfert etiam annum 1608. vel 1615.

F.A. C. Werthes über den Atys des Catull, München, 1774.
8. Interpretationem excipiunt observationes.

Emendationes in Catulli Epithal. auctore Ch. Guil. Mitscher-
lichio: sunt adjectæ ejusdem epistolæ critica in Apollodorum, p.
43-51. Goëttingæ 1786.

« ForrigeFortsæt »