Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

tis illustrati a Jano Dousa filio. Accessere Pervigilium
Veneris et carmina græca, quæ aut e latino Catulli ex-
pressa sunt, aut a Catullo ipso, latine translata. Item Jos.
Scaligeri et Henr. Stephani e Tib, et Prop, versiones græ-
cæ. Jani Dousæ filii in Cat. Tib. Prop. conjectanea et no-

tæ. Lugd. Bat. ex offic. Plant. Fr. Raphelengius, 12.-
$- Hanc omnium emendatissimąm editionem adpellat Nic.

Heinsius ad Virg. Æn. VII, 110. Fundus est ed. 1569.
1592 Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli opera, Horat. Tuscanelle

scholiis et indice illustrata per Seb. Henricopetrum, Basil. 8.
1593 Cat. Phaselos, Lugd. 12.
1594..Cat. Tib. Prop. Lugd. 12. Non vidétur aliud, quam

pon. Gryphianarum repetitio.
1600 Repet. auctior ed. Antv. 1582. 8.
*-- Cat. Tib. Prop. nova editio. Jos. Scaliger Jul Cæs. fil.

recensuit. ejusdem in eosd. castigationum liber auctus et
recognitus ab ipso auctore. Heidelberge, in bibliopolio

Commeliniano, 8.
1603. Repet. ed. 1592.

Cat. Tib. Prop. Lugd. 8.

Cat. Tib. Prop.serio castigati. Antv. Raphelengius. 24.
1604 Cat. Tib. Prop. c. variorum doctorum commentt., notis et
in observatt. in unum congestis per Cl. Morellum, Lutet. 3.

Vol. fok-Singulis elegiis præmisso contextu subjiciuntur

notæ Cyllenii, Ach. Statii, Mureti, Jani Douse, Scaligeri,
1606 Catulli casta carmina selecta a Raph. Eglino Iconio, c.

ejusdem vindiciis Ciris Catullianæ adversus Jos. Scalige-

rum. Accesserunt Casp. Scioppii epitheta et synonyma
.?.poetica, c. n. ejusdem in Claudii Verderii censionem.

Francof. 12.--Numerus castorum Catull. carminum valde

augeri potuit: nam editor vix viginti carmm. adposuit.
1607 Cat. Tib. Prop. nova edit. Jos. Scaliger recensuit : ejus-

dem in eosdem castigationum lib. auctus et recognitus ab
ipso auctore., Excudebat Jac, Stoer. Lugd. 24.---Mera
est repetitio edit. 1600.
Cat. T'ib» Prop. Opp. quæ exstant omnia, ad vetustiss.
cod. Biblioth. Jac. Grasseri fideliter edita. Quibus ac-

cedunt C. Galli fragmm. Lugd. 12.
1608 Jo. Passeratii Commentt. in Cat. Tib. Prop. Paris. ap. CI.
is Morellum, fol. Præmittuntur ipsa poetarum verba ex

Scalig. recensi Sequuntur Passeratii prælectiones seu
cnota.

Opp. Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli, sive Maximiani po

tius. Cum indice Horat. Tuscanellæ. Editio auctior ina
in super poematiis aliquot, quæ vere Corn. Galli. Hanoviæ,

typis Wechel. ap. C1. Marnium et her. Jo. Aubrii, 8.-Est

repetitio pessiinä Basil. 1580. c. Hor. Tuscanellæ indice.
1610 Ex Tib. et Prop, Elegiæ, ex Catullo, Martiale, Ausonio

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

aliisque seriptoribus tum antiquis tum recentibus Epigram-
mata selecta et commentario brevissime illustrata. Ca-
domi, 16.-Non magis in censum venit, quam quæ sequi-

tur, impressionis tantum loco notabilis:
1611 Cat. Tib. et Prop. noya edit, ad Jos. Scaligeri emendatio-

: nem accurate (conformata : disi quod qui in Scaligeriana

ed. desiderabantur Epigrammatum et elegiarum tituli, hic
* aliunde diligenter sunt suppleti. Add. Elegiarum libellus,

qui Corn. Gallo vulgo adscribitur. Brageraci, 8.
1618 Jani Gebhardi iz Cat. Tib. et Prop. animadverss. C. J. Me-

leagri in Val. Cat. Spicilegio, Hanov. 8.
1619 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel. Janson. 24.
1621 Čat. Tib. Prop. cum J. Livinei notis antehac ineditis,-

nec non uberioribus Jani. Gebhardi animadverss. cum J.
11. Meleagri Spicilegio, It. poemata Galli et index Hor.

Tuscanellæ. Francof. ex offic. Wechel. 8.-Librarii indus-
0:, triæ debetur hæc edi, non viri docti curæ, etsi Gebhardus

præfatus est. Poetarum verba ex pessima Basil: 1530.
aut ex Wechell. superiore 1608. expressa sunt.-Jo. Livi-

neii notas eod. anno, et Jani Gebhardi animadversą. quar-

ito ante anno seorsum editas, nunc in unum volumen rede-
tri git librarius redemtor.',
1622 Typis Jacobi Stoer., 12. Basis est. Scaligeriana recen-
1630 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmentis, Amstel. 24.

sio.
1640 Cat. Tib. Prop. Aurelie Allobr. 4. in Corp. poet. lat. ed.
stotis 11. api. Sam. Crispinum...s
1642 Cat. Phaselos cum Andr. Senftlebii comm. et parodiis am-
i plius quinquaginta, et græca Jos. Scaligeri metaphrasi, e

... bibl. Nic. Henelii, Lips. 8. :
1648 Antv 12. omissis obscenis. - ludis
1651 Cát Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel 12..
1659 Cat. Tib. Prop..et quæ sub Galli nomine circumferuntur,

eum. selectis, variorum commentariis, accurante Simone

Abbes Gabbema, Traj. ad Rhen. 8. Vitiis typographicis
a uscatet, et farraginem notarum adponit, quibus verba et
Coro 1 phrases. illustrantur, non sententiæ.
1664 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amst. 24.
1670 Eadem repetita. I
1675 Poemata selecta e Cat. Tib. et Prop..c. notis Vorstii.

:: Lips. 8.1
1680 Cat. Tib. Prop. e recens. J. G. Grævii, c. notis integris

Jos. Scaligeri, M. Ant. Mureti, Ach. Statii, Rob. Titii,
Hier. Avantii, Jani Dousæ patris et filii, Theod. Marcilii,
nec non selectis aliorum. Traj. ad Rh., ex offic. Rudolphi
a Zyll, 8. . Adjectum est pervigilium Veneris. Grævii no-
men mutuasse tantum videtur astutus librarius ad fraudem
faciendam, quamquam ejus præfatio in capite legitur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ÆTAS V. VOSSIO-BROUCKHOUSIANA. xix

Omnia indiligenter disposita et parum concinney nec cum
cura expressa.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ÆTAS V. VOSSIO-BROUCKHOUSIANA.
1684 Cat. 'cum eruditissimo Is. Vossii commentario, Lond. 4.
quæ

editio reliquis haetenus quidem præstat. Usus est
præter alios codices omnium vetustissimo Mediolanensi,
quem laudat passim, et reliquis uti antiquiorem ita emen-
datiorem quoque esse prædicat p. 215. Utinam vero po-
litissimi vir ingenii, Janus Brouckhusius, cui Propertium
debemus et Tibullum, similiter etiam Catullum potuisset
absolvere, quem expoliendum, ingenioque et doetrina sua
illustrandum sibi sumserat: ita nihil esset amplius, quod

ad vetustissimi poetie lucem studiosi possent desiderare.
1615 Cat. Tib. Prop. opera, interpretatione et notis illustrata a

Phil. Silvio in usum Delphini, Paris. 4.-In hac edit., ut in
aliis ad usum Delphini editis scriptoribus omnibus, obscena
et lasciva rescissa et omissa locis sunt, consilio non impro-
bando, nisi hac ratione, quod loca eadem congesta et ad
calcem voluminis deinde junctim exhibent; plures igitur ad
ea legenda allicerentur, quorum forte oculos eadem scrip-
toris corpori suo loco inserta citius latuissent. Nam aleło
στοι κακοί, πλείστοι αργοί, paucisolidam eruditionerm eorusec-
tati integros legunt auctores: multi contra, qui eos obiter
evolvunt, míssis utilibus, ut sáv Japoi irruunt cic Thy ko-
mpiav, cujus gustu tenentur, quamque gaudent et gratulan-
tur sibi ab editoribus congestam veluti in cumulum An-
gli quidem, quoties edd. in us. Delph. curarunt recudi, lo-
ca illa suis quæque locis restituerunt, etsi vicissím indices
omnium vocabulorum minus plenos passim ab illis exhi-

beri dolet Thom. Crenius part. IIF. animadvers. p. 6.
1686 Cat. Tib. Prop. c. Galli fragmm. Amst. 24. **
1691 Catull. e rec. Is. Vossii, Ultraj. sumtibus Societatis, 4. et

mutato tantum primo folio, Lugd. ap. Pet. vander Aa.
1697 Catull. ex edit. Vossii, per Hadr. Beverlandum curatus,

Lugd. Bat. 4.
1707 Cat. Tib. et Prop. opera ad optimorum exemplarium fidem

recensita. Acc. variantes lectiones e MSS. Cantabrigiæ,
4.-Splendida et inter ceteras conspicua edítio ipsos poe
tas emendatissimos exhibet. Editor varr. lectt. adjecit
cum ex aliorum annotatt. excerptas, tum ex Cod. Lau-
densi, collationibus in margine Aldinæ adscriptis, aliis col-
lationibus Octav. Ferrạrii, item ex antiquis editt. Reg.

Lep. Brix. Venet. Ald. Colin.
1710 Cat. Tib. Prop. ex recens. Jo. Ant. Vulpii Bergomensis,

cum ejusdem observatt., Patavii ap. Jos, Corona, 4.-Et

[ocr errors]

adolescens, et nondum visa Brouckhusiana, hanc emiserat

vir doctissimus. Multa retractavit in ed. posteriore.
1713 In corpore poetarum, Lond. fol. (cura Maittarii.)
1715 Cat. Tib. Prop. opera. Accedunt quædam eorundem

Poetarum carmina græce versa, cum oda Sapphus à Cat.
latine reddita, et cum indice copioso. Lond. Jac. Tonson,
12. Mich. Maittarii cura prodiit. Ex Cantabrigiensi re-
petita est, una cum Var. Lect. Adjecta tabula, qua Sca-
ligeriance transpositiones comparatæ sunt, item græca ver-
sio nonnullorum carminum a Scaligero et Florente Chris-

tiano facta.
1723 Cat. Tib. Prop. ad fidem optimorum exemplarium recen-

siti, cum MSS. varr. lect. margini adpositis, ad celsissimum
Aureliansem Ducem. (studio et opera Mich. Brochard) Pa-
ris. Coustelier 4.- Nil aliud egit editor, quam ut edit.

Scaligerianam recudendam traderet.
1733 Cat. interpretatio odæ Sapphicæ ad Lesbiam, in Wolffii

edit. Sapphus fragmentorum, Hamb.

ÆTAS VI. VULPIANA.

1737 Cat. cum copioso Vulpii commentario, Pat. 4. Notæ non

tam in emendando et interpretando versantur, quamquam
in hoc quoque, quam in conferendis locis veterum et re-
centiorum poetarum, in quibus eadem sententia simili
aliove modo expressa est, etiam per imitationem ut lec-
tores haberent exercitationem ingenii aptam ad imitatio-
nem, itemque ut copia verborum et sententiarum compa-

rari possit.
1738 €. Val. Catullus in integrum restitutus. Ex MS. nuper

Romæ reperto et ex Gallicano, Patavino, Mediol. Rom.
Zanchi, Maffei, Scaligeri, Achillis, Vossii et aliorum.
Critice Jo. Franc. Corradini de Allio in interpretes veteres,
recentioresque, grammaticos, chronologos, etymologos,
lexicographos, cum vita poëtæ nondum edita. Venet. fol.--
De Corradini impudentia vid. CI. Harles. introd. in not.
lit. Rom. Vol. I. p. 326. sqq.
C. Val. Cat. Opp. ex castigationibus observationibusque
Grævii, Vossii et Vulpii emendata. 6. a. et 1. 12. accedit
pervigilium Veneris ex castigatt. obssque Sanadoni emen-

datum.
1742 Cat. Tib. Prop. ad fidem optimorum librorum accurate

recensiti, quibus adjectum est Pervigilium Veneris, Goët.

tingæ. ex offic. Acad. A. van den Hoeck, 12.
1743 Cat. Tib. Prop. pristino nitori restituti et ad optima exem-

plaria emendati. Acc. fragmm. C. Gallo inscripta. Lugd.

Batav. (Paris. Coustelier) 12. Ad Scaligerianam rec.
; excusa est.

p. 1.

H

1754 Paris. ap. Barbou. 12.
1762 Cat. Tib. Prop. Goëttingre, 12. quibus adjectum est per-

vig. Vener. repet. ed. 1742.
1772 Cat. Tib. Prop. Birmingham. typis elegantissimis Jo. Bas-

kerville, 4 et 12. "
1773 Cat. Tib. Prop. Lond. per Harwood, 12.
1778 C. Val. Cat. Epithal. de nuptiis Pelei et Thetidos, varie-

tate lectionis et perpetua adnotatione illustratum a Frid.

Guil. Doeringio, Numburgi, 8.
1783 Editio Bipontina. Cat. Tib. Prop. cum C. Galli fragmm.

et Pervigilio Veneris ; præmittitur notitia litteraria. maj. 8.
1787 C. Val. Catulli carmen de nuptiis Pelei et Thetidis cum

versione Germanica Christiani Friderici Eisenschmid, in

usum tironum illustravit Carl. Gotthold Lenz. Altenburgi.
Nic. Heinsiz notulæ in Catullum editæ sunt a Pet. Burmanno
ad calcem Advers. Heinsianorum.

In Catulli Attin emendationes sunt in Miscell. Obs. Dorville
Vol. II, p. 323. sqq. item in Carmen X, Varus me meus; Vol. V,

sqq.
Codex carminum Catulli eleganter scriptus in membrana, qui
olim fuit Marquardi Gudii, una cum aliis ejusdem MSS. optime
notæ pervenit in Bibliothecam Guelferbytanam Serenissimi Du-
cis Brunsvicensis. Aldina editio Catulli, Tibulli et Propertii
vulgata anno 1502. 8. exstabat castigata passim et emendata
manu viri docti in bibl. Ernest.-Codicem Cat. Tib. et Propertii,
silvárumque Statii ab Ant. Sinibaldo Florentiæ anno 1484. de-
scriptum Neapoli in Bibl. Olivetanorum vidit Bernhardus de
Montfaucon, ut refert ipse in Diario Italico, p. 305.-Exemplar
Catulli MS. quod Mediolani servat Bibl. Ambrosiana, mirifice
prædicat Jos. Ripamontius in Card. Borromæi vita. Lucas
Holsteinius in Epist. Tom. V. Sylloges Burmannianæ p. 435.
Jani Brouckhusii schedas MStas in Catullum nactus David Hooge
stratanus novam ejus poëtæ editionem notis illustratam meditaba-
tur, sed morte præreptus est 21 Nov. a. 1724.

Bernardini Realini Carpensis, S. J. commentarius a juvene vix
viginti annorum, antequam societatem ingrederetur, in nuptias
Pelei et Thetidis: cum adnotationibus ejus in varia scriptorum lo-
ca, recusis in Tomo secundo Facis Criticæ Gruteriane
371. vidit lucem Bononiæ 1551. 4.

Rob. Titii prælectiones ad Catulli Galliambum sive carmen
LXIV, Bonon. 1599. 4. cum aliis quibusdam ejus viri scriptis
prodierunt, et in Grævii editione Catulli leguntur, atque in Pa-
risiana a. 1604. fol. p. 216. Illa Parisiana in quibusdam exem-
plis præfert etiam annum 1608. vel 1615.

F. A. C. Werthes über den Atys des Catull, München, 1774.
8. Interpretationem excipiunt observationes.

Emendationes in Catulli Epithal. auctore Ch. Guil. Mitscher-
lichio : sunt adjectæ ejusdem epistolæ criticæ in Apollodorum, p.
43-51. Goëttingæ 1786.

p. 335–

« ForrigeFortsæt »