Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Malva, malw, malwedlys, malwottan, malwedlys, malwedog, malwydd, y feddalac, melfedlys, hoccys. Malva sacra, malw bendigaid, yr holihocc yw, hoccys

Mair.

Malvaviscus, malw y morfa,

malw yr hel.

Mastic, gwm, llysnof, llysnofedd y gwydd, llysnodd. Macia, y mas. Matrisilva, gwyddfid, y melwydd, melwydd y perthi. Mamoria, crafanc yr arth. Maturalis, craf y geifr. Marmorilla, y drydon, llysiau cychwlyn, cychwlyn. Majorana, eidran. Magistrantia, pelydr ysbain.

Marubiwm rubens, morddynaid

cochon, morddynaid duon. Marabiwm albwm, morddynaid gwynnon, morddynaid llwydon, llwyd y cwn, llwydyn chwerw, perwherwyn. Mala, afalau, pwmmod. | Malwm aurantiwm, afal euron, euronen, eurbwmp. Malwm terræ, bara'r moch, y mochwraidd, egel. Melampyrwm albwm, biwlith, buelith.

Melilotus, meillion y ceirw. Melisa, gwenynllys, gwenynddail, llysiau'r gwenyn, llysiau'r mêl, gwenynog, llysiau'r mel, mellys. Melaniwm, ysgidiau'r gog. Melanthiwm, bwlwg Rhufain, bwlwg lledfegin. Mentha, mynt, forlys. Mespilws, ceri, cerien sarphwydden, sarphwydd. Meticulwm, dail meiwon. Mercurialis, sawdl y crydd, llys

iau'r gwr da.

Melitotwm, y wydroeth, y wew

yrllys.

Mercuralia, craf y geifr.
Mercuriwm, argyry, arian byw.
Mentastiwm, mynt y meirch.
Mentha aquatica, mynt y dwr.
Merica, banal, banadl.
Minera, glist, mynor.
Mezerion, llosglys, llysiau'r llosg,
y bliwyn, bliw, bliwlys,
godrwyth.

Mezerion albwm, yr odrwyth wenn, canys blodau gwynnon a fydd arno, nidwydden

wenn.

Mezerion rubwm, yr odrwyth rudd, blodau rhuddgochion a fydd arno, nidwydden goch. Mirica, dynhaden, epome. Millifoliwm, y filwydd, llysiau'r gwaedlin, milddail. Morwm, mwyaren. Morus, mwyarwydd, mieri, drysi. Morus arbaria, mwyarbren, mwyarwydden, morwydd.

agrestis, berwr

Nastwrtiwm gwyllt. Nastwrtiwm cerrig.

lapidwm, berwr

Nastwrtiwm sylvestris, garlleg y ferwr.

Nardus, nardd, yr eliog, gwrthlys yr ardd.

Nectaria, marchalan.
Neurospaston, mieri Mair, rhos
y cwn, breilenllwyn bêr.
Narce, ysgyllys.
Nepta, mynt y gath.
Nepte, erfin.
Nicea, y bengaled.
Nice alba, y benlas.
Nigea nigra, y bengaled.
Nigella, ysgithlys, githlys, llys-
iau'r gith, hefyd dynaid.
Nigella Romana, bwlwg Rhufain.
Nomma, y llwyn gyfagwy, y

Morella major, mochlys.
Morella minor, y droedrudd.
Morsus caline, y glwydd.
Morsus galina, gwlydd, brech-
lys, y llynnorlys.
Morsus diaboli,

y gaswenwyn, bara'r cythraul, tamaid y cythraul.

Milesolis, y gromil, y gromel. Miety atorcu, yr yswydd, yswydden. Morsella major, llysiau'r môr, y morllys. Morsella minor, llysiau Bened, benediglys. Myrta, llysiau'r giau, gieulys, gewynllys.

Myrtus, myrtwydd, mordywydd. Myrtus silvestris, gwyrlin, gwirlinwydd, gwyrlinen, helygen bêr, helyg y waun, helyg y chwain, mordywydd y gors, helyg y gors, corrhelyg y gors. Myrtus hortensis, gwyrlin y y gerddi, gwirlin lledfegin, myrtwydd, mordywydd. Muraliwm, y murlwyn, pelydr y gwelydd, llysiau'r murddin. Muscus, mwswrn, mwswgl. Mysotis, clust y lygoden. Myacanthon, celyn y mor, morgelyn, y cysglys. Myriophyllwm,

milddail ior

orth, milwydd. Myrra, myrr, gwm. Myrtoselinon, clust y lygoden.

[blocks in formation]

faccwyog, baccwyog. Numularia, y canclwyf, yr hollgur, arianllys. Nux juglans, enau ffreinig. Nux avelana, cnau cestin. Nymphea, alaw, rhos y dwr, breilen y dwr.

Nucus, collen, cneuwydden, collwydden.

Nucus sylvestris, collen wyllt. Nucus barbaratus, collen led

fegin.

0.

Odorata, rhocclys, fflorlys, yspigan, yspiglys, bleision, sychlysiau. Occularia, llysiau'r olwg, y wyrddonell.

Occulis Dei, ut spensolis, llysiau Crist, golwg Crist.

Occulis Christi, y wyrddonell, gwerddonllys, golwg Crist, llygad Crist, goleudrem. Occulis bovis, llygad yr ych. Olusatrwm, march berllys y gerddi, perllys y cestyll. Olus, cawl, march ferwr, berwr teulu. Olibanwm, ystor, tus gwyllt.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

amranwen.

Palmus, y llymddreiniog, y llewydd, y palflys.

Papaver, bwlwg, pabi y cysglys, drewlys. Papaver erraticwm, bwlwg yr yd, cysglys yr yd. Papaver sativwm, bwlwg yr ardd, bwlwg lledfegin. Palma Christi, llun llaw Crist, llysiau'r fam.

Pastinacia hortense, pannas. Pastinacia agrestis, pannas y

moch, efyrllys. Peplws, llaeth y cythraul. Petalitis, corn y carw, corn yr hydd. Pedram, y by by rllys. Pespalle, hefyd gwrthlys, yr P'escaballe, Salan hen. Pescoliwm, bing, y droedrydd, Pelitaicwm, llawredyn y ddaear. Porrwm, cenin.

Pes leonis, troed y llew, y feid

iog lwyd, (gwel ymlaen I.G.) Peristerios, y dderwen fendigaid, cas gan gythraul, gwylldarf, tarfellyll.

Persicaria, dail y dindost, eliniog goch, y bengoch. Perforata, y gandoll, gowallon, godwallon.

Pes leporina, troed yr ysgyfarnog. Pes milvi, troed y barcud.

Pes corvi, troed y frân.
Pes anserina, troed yr wydd.
Pes puli, troed y cyw.
Portulaca, troed y cyw.
Potamogitwm, llynnwellt, dyr-
wellt, gwellt y dwr.
Perpacantha, troed yr arth.
Pes alauda, troed yr hedydd,
blodau'r hedydd.
Pesvituti, y fabcoll.
Pentafoliwm, pump dalen.
Pervincia, perfagl.
llys.
Periphoron, pluf y waun, pluf y Polypodiwm,

gors, pluf y brwyn.
Pes muli, y fabcoll.
Pesiliwm, llysiau silin.
Pes leonis, troed y llew, y feidiog
las, llysiau'r gerwyn, y ger-
wynllys, llysiau'r cwrw, cyr-
flys.
Perpensa, bolgarn yr ardd, y
gwrthlys.

Pencedanwm, ffenigl y moch,

piglys, pyglys. Pedicularia, y lleulys, llysiau'r llau, llewyg y llau. Pentaffilwm, dail y pumpys. Philistis, tafod yr hydd, y tanllys, dail y tanllosg. Philochares, chwerwyn llwyd, llwyd y cwn, llwyd y galchen. Phaseolus, ffa ffreinig, ffa marchell.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Pix, pyg.

Picea, pygwydden, ffyrwydden, terrwydden.

Pigula minor, tafod yr edn, tafod y deryn.

Polygonwm, y ganhewin.
Polyanthemwm, blodau'r menyn,
y beneurad, troed y från.
Poonica casta,

*

*

blodau'r brenin

Pœonoia, blodau'r brenin, coron

rhedyn y deri, rhedyn y canddo, llawredyn y derw.

Polipopiwm, llawredyn y llwyf, llwyfredyn.

Pinus, pinwydden, ffinydwydd. *Polipopiwm lilinwm, llawredyn y llwyf.

Pneunomanthe, blodau Mihang

el.

Portulaca, porpin.
Polygalwm, llysiau Crist.
Potamogeton,llyriad y llynn,
llyriad y dwr.
Potentilla, y dinllwyd, y dorr-
llwyd.

Pulegiwm, pigle y brymlys,
breflys, coluddlys.
Pulmonaria, llysiau'r ysgy faint,
callodr y derw.
Prosopis, cyngaw, y gyccwallog,
cycewallys.

Prunioli, bwyd llyffaint, ellyllys,
yr ellyllog.
Pursa pastoris, pwrs y bugail,
llysiau'r try fal.
Prunella, y feddyges ddu.
Pulagiwm, berge.
Puenica, puingc.
Pseudo narcissus,

*

yr ylfinog,

croeso gwanwyn.

Psillion, llysiau'r chwain, y
chweinllys.
Psychotrophon, bittain, dan-
nogen, y ddeiniog.
Pulicaria, llysiau'r chwain.
Pternica, ystrewlys, trewlys, dail
y trew.

Polypodium, yn ddiamau. I. M.

Pungentia, sinsir y gors, yr ith- | Rosa, rhos, brail, breilwy, egroesrog, githran y gors, y boethwraidd.

wydd.

priellan, priellen,

llysiau'r cryman,

pelydr

Primilavois, samwl.

Pympyrnel, brathlys. Pyretrwm gwyllt.

sylvestris,

Pyrola, y goedwyrdd, gwyrdd y
gauaf, gwyrdd y coed."
Pyrus, geligwydd, peranwydd,
Pyrwm, peranen, geligen, grwn-
en, grwnigen, rhwnigen.
Pyren, cerien, ceri, had neu
gnewyll, ffrwythau a llysiau.
Pyrethrwm, pelydr, y pelydre.

[blocks in formation]

Rosa canina, rhos gwylltion,
breilwy gwyllt, rhos crewyll,
ciros, rhos y cwn, rhos y
perthi.

Rosa solis, y dawddrudd, todd-
edigrudd, y dawddlys, *arian-
llys, gwlithlys.
Rosmaris, rhosmari.
Rhibes, rhyf, rhyfwydden, rhyf-
on, rhyfonwydd.
Rhibes aquatica, rhyfy nentydd,
rhyfon y nentydd, rhyfon
duon.

Rhibes hortensis, rhyfon lledfegin, rhyfon y gerddi, rhyfon cochon.

Rubia silvestris, y fandon, llysi-
au'r erydd.
Rubia minor, friwydd wenn,
briwydd, briwlys.
Rubia,

y wreiddrydd, coch-
wraidd, cochlys.
Rubus, mwyarwydd, mwyaren.
Rumex, tafol, suranog.
Rumex medicinalis, marchdafol
y meddig, tafol briwddail.
Ruscus, celyn Mair, celyn
Ffrainc, celyn Gwent, cor-
gelyn, celyn y wrach.
Ruta, rhud, rhuw, torrwenwyn,
gwenwynllys, llysiau'r ech-
rysaint.

S.

Sata, yd, ceri, cnewyll, had,
gwyfon, grawn.
Satoria, yr heonllys, yr uchelfar,
gwysglys, gwysgonllys.
Satella, ydig, efr, gwenith y cyth-
raul, had y drwg.
Satyriwm, tegeiriau.
Satureia, sewyrllys, y selsiglys,
llysiau'r selsig, y sorelys.
Salix' equina, rhawn y march,
Salix, helig, gwielwydd.
cedor y wrach.

Arienllys, undoubtedly. I. M., i. e. the same as gwlithlys.

« ForrigeFortsæt »