Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]

pabi yw.

Loliwm, gwyg, bwlwg yr yd.
Lotus urbanus, pys y ceirw.
Lolia, craf y nadredd.
Ligna omnia, tafod yr hydd.
Lobgyry, y tewlaeth.
Lucoion, melyn y gauaf, melyn
y gwelydd, murwyll.
Lupinus, flewyg y blaidd.
Lycopus, llysiau'r fam.
Lychnis, rhoscampau, yr elfan-
nog, bannogan.
Lysimachiwm, helyglys, gwaed-
lys.

Lichen marina, llaswyr. Libanws, libanwydd, y tuswydden.

Lycopsis, tafod yr ych mawr. Lycopodiwm, crafanc y blaidd, gwinedd y blaidd, mwswn y mynydd. Lychnitis, cas gan y cythraul. Luteola, aurfanal, y corrfanal, melynog y waun. Lunaria, gwlanllys, y wlanog, cadenllys, y lloerlys, canwyll adar. Luciola, tafod y neidr.

M.

Malva, malw, malwedlys, malwottan, malwedlys, malwed og, malwydd, y feddalac, melfedlys, hoccys. Malva sacra, malw bendigaid, yr holihocc yw, hoccys Mair.

Malvaviscus, malw y morfa, malw yr hel.

Mastic, gwm, llysnof, llysnofedd y gwydd, llysnodd. Macia, y mas.

Matrisilva, gwyddfid, y mel

wydd, melwydd y perthi. Mamoria, crafanc yr arth. Maturalis, craf y geifr. Marmorilla, y drydon, llysiau

cychwlyn, cychwlyn.

Majorana, eidran.
Magistrantia, pelydr ysbain.

Marubiwm rubens, morddynaid

cochon, morddynaid duon. Marabiwm albwm, morddynaid gwynnon, morddynaid llwydon, llwyd y cwn, llwydyn chwerw, perwherwyn. Mala, afalau, pwmmod. | Malwm aurantiwm, afal euron, euronen, eurbwmp.

Malwm terræ, bara'r moch, y
mochwraidd, egel.
Melampyrwm albwm, biwlith,
buelith.

Melilotus, meillion y ceirw.
Melisa, gwenynllys, gwenyn-
ddail, llysiau'r gwenyn, llys-
iau'r mêl, gwenynog, llys-
iau'r mel, mellys.
Melaniwm, ysgidiau'r gog.
Melanthiwm, bwlwg Rhufain,
bwlwg lledfegin.

Mentha, mynt, forlys.
Mespilws, ceri, cerien sarph-
wydden, sarphwydd.
Meticulwm, dail meiwon.
Mercurialis, sawdl y crydd, llys-
iau'r gwr da.

Melitotwm, y wydroeth, y wew-
yrllys.

Mercuralia, craf y geifr.
Mercuriwm, argyry, arian byw.
Mentastiwm, mynt y meirch.
Mentha aquatica, mynt y dwr.
Merica, banal, banadl.
Minera, glist, mynor.
Mezerion, llosglys, llysiau'r llosg,
y bliwyn, bliw, bliwlys,
godrwyth.
Mezerion albwm, yr odrwyth
wenn, canys blodau gwyn-
non a fydd arno, nidwydden

wenn.

Mezerion rubwm, yr odrwyth rudd, blodau rhuddgochion a fydd arno, nidwydden goch. Mirica, dynhaden, epome. Millifoliwm, y filwydd, llysiau'r gwaedlin, milddail. Morwm, mwyaren.

Morus, mwyarwydd, mieri, drysi. Morus arbaria, mwyarbren, mwyarwydden, morwydd.

Morella major, mochlys. Morella minor, y droedrudd. Morsus caline, y glwydd. Morsus galina, gwlydd, brechlys, y llynnorlys.

Morsus diaboli, y gaswenwyn, bara'r cythraul, tamaid y cythraul.

Milesolis, y gromil, y gromel. Miety atorcu, yr yswydd, yswydden.

llysiau Bened,

Morsella major, llysiau'r môr, y morllys. Morsella minor, benediglys. Myrta, llysiau'r giau, gieulys, gewynllys. Myrtus, myrtwydd, mordywydd. Myrtus silvestris, gwyrlin, gwirlinwydd, gwyrlinen, helygen bêr, helyg y waun, helyg y chwain, mordywydd y gors, helyg y gors, corrhelyg y gors. Myrtus hortensis, gwyrlin y

y gerddi, gwirlin lledfegin, myrtwydd, mordywydd. Muraliwm, y murlwyn, pelydr y gwelydd, llysiau'r murddin. Muscus, mwswrn, mwswgl. Mysotis, clust y lygoden. Myacanthon, celyn y mor, morgelyn, y cysglys. Myriophyllwm,

orth, milwydd.

milddail ior

[blocks in formation]
[blocks in formation]

y ferwr.

Nardus, nardd, yr eliog, gwrthlys yr ardd.

Nectaria, marchalan.
Neurospaston, mieri Mair, rhos
y cwn, breilenllwyn bêr.
Narce, ysgyllys.
Nepta, mynt y gath.
Nepte, erfin.
Nicea, y bengaled.
Nice alba, y benlas.
Nigea nigra, y bengaled.
Nigella, ysgithlys, githlys, llys-

iau'r gith, hefyd dynaid. Nigella Romana, bwlwg Rhufain. Nomma, y llwyn gyfagwy, y faccwyog, baccwyog. Numularia, y canclwyf, yr hollgur, arianllys. Nux juglans, cnau ffreinig. Nux avelana, cnau cestin. Nymphea, alaw, rhos y dwr, breilen y dwr.

Nucus, collen, cneuwydden, collwydden.

Nucus sylvestris, collen wyllt. Nucus barbaratus, collen ledfegin.

0.

Odorata, rhocclys, florlys, yspigan, yspiglys, bleision, sychlysiau.

Occularia, llysiau'r olwg, y wyrddonell.

Occulis Dei, ut spensolis, llysiau Crist, golwg Crist.

Occulis Christi, y wyrddonell, gwerddonllys, golwg Crist, llygad Crist, goleudrem. Occulis bovis, llygad yr ych. Olusatrwm, march berllys y gerddi, perllys y cestyli. Olus, cawl, march ferwr, berwr teulu.

Olibanwm, ystor, tus gwyllt.

Occulus caninus, llygad y ci. Oleoselinon, march berllys yr hel, march berllys y môr, yr hel

ogan.

Occulus leporis, llygad yr ysgyfarnod. Oenanthe, y tormaen, yr eglyn, y gromil.

Os mundi, pŷs y llygod, gwyg. Osimwm, brenhinllys. Organ, mesuriaid, meswraidd, y mysyriad. Oreoselinon, perllys y mynydd, gwidigdda.

Origanwm sativwm, corfynt y gerddi.

Origanwm sylvestris, corfynt y
crieigiau, mynt y creigiau.
Oricwm, blorlys, bloran.
Orchis, yr erith, ceilliau'r ci, y
galdrist, tegeiriau ystongroes.
Orpina, y fywydog, yr orpin,
briweg.

Orobanche, tagwyg.
Ostris, y gingroen.
Osiliwm, tringol, suran.
Organwm, mynt maenau, maenau-
llys, maenllys, mynt y graig.
Olewm, eliw, gliw, olew.
Olea, gliwydden, eliwydden, ol-
ewydden.

Ophioscorodon, garlleg gwyllt,
craf y meusydd.
Oxys, suran y coed.
Oxalis corvi, suran y frân.
Oxalys, suran yr yd.
Oxylapathwm, tafol Mair, tafol

surion.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Peplws, llaeth y cythraul. Petalitis, corn y carw, corn yr hydd.

Pedram, y by byrllys.
Pespalle, hefyd gwrthlys, yr
Pescaballe, Salan hen.
Pescoliwm, bing, y droedrydd.
Pelitaicwm, llawredyn y ddaear.
Porrwm, cenin.

Pes leonis, troed y llew, y feidiog lwyd, (gwel ymlaen I.G.) Peristerios, y dderwen fendigaid, cas gan gythraul, gwylldarf, tarfellyll.

Persicaria, dail y dindost, eliniog goch, y bengoch. Perforata, y gandoll, gowallon, godwallon.

Pes leporina, troed yr ysgyfarnog. Pes milvi, troed y barcud.

[blocks in formation]

Pervincia, perfagl.

[blocks in formation]

Periphoron, pluf y waun, pluf y Polypodiwm,

gors, pluf y brwyn.

Pes muli, y fabcoll.
Pesiliwm, llysiau silin.

Pes leonis, troed y llew, y feidiog
las, llysiau'r gerwyn, y ger-
wynllys, llysiau'r cwrw, cyr-
flys.
Perpensa, bolgarn yr ardd, y
gwrthlys.
Pencedanwm, ffenigl y moch,
piglys, pyglys.
Pedicularia, y lleulys, llysiau'r
llau, llewyg y llau.
Pentaffilwm, dail y pumpys.
Philistis, tafod yr hydd, y tan-

llys, dail y tanllosg. Philochares, chwerwyn llwyd,

llwyd y cwn, llwyd y galchen. Phaseolus, ffa ffreinig, ffa marchell. *Petrosiliwm perllys, mynachlys, sewlys.

+Petrosiliwm olioselinwm,

yr

halogan, yr helogan, marchberllys yr hêl.

Piganiwm, hefyd blodau'r

Pisosella, clustiau'r llygoden.

rhedyn y deri,

rhedyn y canddo, llawredyn y derw. Polipopiwm, llawredyn y llwyf, llwyfredyn.

Pinus, pinwydden, ffinydwydd. *Polipopiwm lilinwm, llawredyn y llwyf.

Pneunomanthe, blodau Mihangel. Portulaca, porpin. Polygalwm, llysiau Crist. Potamogeton, llyriad y llynn, llyriad y dwr.

Potentilla, y dinllwyd, y dorrllwyd.

Pulegiwm, pigle y brymlys, breflys, coluddlys. Pulmonaria, llysiau'r ysgy faint, callodr y derw.

Prosopis, cyngaw, y gyccwallog, cycewallys.

Prunioli, bwyd llyffaint, ellyllys, yr ellyllog.

Pursa pastoris, pwrs y bugail,

llysiau'r try fal.

Prunella, y feddyges ddu.
Pulagiwm, berge.

Pseudo narcissus, yr ylfinog,

Pipnia

brenin, rhos y

brenin, rhos y mynydd, pioni.

[ocr errors]

Puenica, puingc.

llysiau

Pilocella, y dorllwyd.

Pimpinela stepmodo, llysyrawt, llysyrlys. Plantago major,llydan y ffordd, yr egorllys.

Plantago minor, y llwynhidydd, ystelynes, ystelynllys.

Petroselinon. I. M.

+ Petrosilion Oleoselinon. I. M.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Rosa, rhos, brail, breilwy, egroeswydd.

Rosa canina, rhos gwylltion, breilwy gwyllt, rhos crewyll, ciros, rhos y cwn, rhos y perthi.

Rosa solis, y dawddrudd, toddedigrudd, y dawddlys, *arianllys, gwlithlys. Rosmaris, rhosmari. Rhibes, rhyf, rhyfwydden, rhyfon, rhyfonwydd.

Rhibes aquatica, rhyfy nentydd, rhyfon y nentydd, rhyfon duon. Rhibes hortensis, rhyfon lledfegin, rhyfon y gerddi, rhyfon cochon.

Rubia silvestris, y fandon, llysiau'r erydd.

Rubia minor, friwydd wenn, briwydd, briwlys.

Rubia,

y wreiddrydd, cochwraidd, cochlys. Rubus, mwyarwydd, mwyaren. Rumex, tafol, suranog. Rumex medicinalis, marchdafol

y meddig, tafol briwddail. Ruscus, celyn Mair, celyn Ffrainc, celyn Gwent, corgelyn, celyn y wrach.

Ruta, rhud, rhuw, torrwenwyn, gwenwynllys, llysiau'r echrysaint.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »