Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

bugail.

Bacciferia, gruglys.
Barbaroa, berwr Ffrainc.
Batws, mwyarwydd, mwyar.
Benedicta, y fabcoll.
Berberis, y pren melyn, drain
ysbin, greol ysbin.
Bifoliwm, gefellys.
Bipennula, gwlydd Mair.
Bismalva, malw yr hêl.
Blephara, alaw, llynnon.
Blitum, blithan.

C.

Boletus, grion, grionen.
Bacca palustris, llus, llusi.

Bacchar, menig Mair, meddyg y Coronopus, dant y llew.

Caro, garddwy.
Chamaerops, dail yr ysgyr.
Chelidonia, melynllys, llysiau'r
wenol, y ddilwydd felen.
Centauria, bustl y ddaiar.
Calamentha, mynt y mynydd.
Cariophiliwm major, benigan,

clawen ffrengig. Cariophiliwm minor, pinc, ceian, ceilys.

Clematitis, ysgarllysc bychan. Cardus niger, ysgall duon. Cardus maculatus, ysgallen fraith. Crassula minor, y ffaflys, yr

Cumminwn, llysiau'r hedydd. Cochlearia, chwerfwr, y chwerfell, golofan.

Cyperus, ysnoden Fair, gelinllys.
Consolida regia, yspardunllys,
yspardun y marchog.
Ceraswm, ceiros.
Capina, corwynwyn, ceninog.
Copa, gwynwyn, egryn, egran.
Chamaedaphne, perfagl.

orpin. Cardamonia, grawn Paris. Capillis Veneris, gwallt y For

wyn.

Caprifoliwm, gwyddfid, gwyddfel.
Cynanthemis, llygad yr ych.
Capnonia, mwg y ddaiar.
Carex, hesg, gellesg, gelesg.
Cassythia, Ilysiau'r llindag.
Cardus Veneris, cribau'r pannwr.
Calendula, sensegl, rhuddos.
Chimilla, y feidiog las.

Consolida major, cyfardwf.
Crithmwm, ysgyrydlys y mor.
Cardus benedictus, ysgall ben-
digaid.

Chamepitys, palf y gath.
Cornus silvestris, pisgwydden.
Camilon, ysgall y blaidd.
Cineria, llysiau'r llydw.
Capsella, mwstarth.
Consolida minor, llygaid y dydd.
Coronopus, erllyriad y mor,
Cyclamenis, didol, didenol.
Carota, moron, dawcan goch,
ciwig yr ardd.
Calaminthus, mynt y gath, mynt

bendigaid.

Cynosrhodes, rhos y cwn, breilwy

y perthi. Convolvulus, y taglys. Cicerbita, ysgall y moch. Canopican, cyfoglys. Cimbaria, llysiau'r geinog. Consolida media, glesyn y coed. Crispinus, yspinwydd, y pren melyn.

Cucumerasinus, dynaid gwyn

non.

Crithamon, eliglys, githrell.
Cannabis, cywarch.
Cawlis, cawl, callorlys.
Castania, cestin, cnau cestin,
cestinen, cestinwydd.
Chameleucis, troed yr ebol.
Cinamoniwm, canel.
Crocus, saffar, y feddyges felen.

y

Consolia, mader, llysiau Mair.
Chamaemiliwm, milwydd.
Cedrus, cedryswydd, llibanwydd.
Clobina, dulys, alisantr,
Clutumws, yr engraff.
Cladiolws, yr hylythr, y gloria.
Cariophilis, claw, clawen,
clawan, y clewyn.
Centoria, ystol Crist.
Concloida minor, yswinfri.
Cetra, redyn y gogau.
Cisampelis, berthlys.
Cristagalli, arian gwion.
Comeria, barf y bwch.
Cicuta, cegyr, cegyr oer, cegyr
Bened.

y bumystl,

Cnita mattifera, pymystl. Catabrica, blodau'r gog. Cynoocrambia, yr yscedd, yscedd y cwn.

Crambe sativa, yscedd y gerddi, yscedd lledfegin. Ciglesia, pigle, woodstarre. Coliandria, coliawndwr, coliandrwn, coliandr, brwysgedlys.

[blocks in formation]

Canufenta, corfanadl.

D.

Dans leonis, dant y llew.
Dastys, nele, y gandoll.
Dragontia, neitrlys.
Diapensia, clust yr arth, yr
olchyddes.
Digitalis, ffiol y ffrith, byssedd y

cwn.

Dancus, nyth yr aderyn, pan-
ygan, panwg, ciwig.
Daphnoides, clust yr ewig, glas
y gaiaf, nidwydden las."
Dictamen, y ddittain.
Dactytia, gofyslys.
Dardana, cyngaw.
Deliteria, clych Enid.
Damasconia, llydan y ffordd.

E.

marchalan y

Ebulwm, ysgaw bendigaid, gwaed
y gwyr, corysgaw.
Endiva, yr ysgellog.
Elleborwm, pelydr ysbain, y
torrgos, y torrlaeth.
Enfragon, y waedlys fawr.
Erythrodanwm, y wreiddrudd,
y gochwraidd, madr.
Erygiwm, ysgall boglynog.
Ervwm, pys yr aran.
Ebulusia, y greulys fawr.
Erigerwm, y benfelen.
Enfatorwm, y feon chwerw.
Efatica, cynglennydd.
Erratica, treigledlys, elinog goch,
y benrudd.
Eleboniwm nigrwm, y gloerllys

fawr.

Enulacampana, llwyglas.

Eruca, y pybyr gwynn.
Erisimwm, berw'r gauaf.
Ebuntia, ysgaw bendigaid, gwaed
y gwŷr.
Elebiarni, cyflaith.
Equisetwm, rhawn y march.
Elatine, llysiau'r gerwyn.
Eleborws, troed yr arth, llewyg
y llynger, llyngerlly

Eupatoriwm, y drydon, troed y | Filicula virginea, gwallt y For

dryw, drywlys. Euphrasia, golwg Crist. Eringo, morgelyn, y cwsglys. Erica, grug, y grelys. Eleniwm, marchalan. Ervilia. gwyg, pys yr adar.

[blocks in formation]

wyn.

Fragania, corwynwyn, cibellau,
cibellys, y cebyddlys.
Filitis, tafod yr hydd,
Funda sexsanet, ysgall.
Filape, dywlath, dywla.

G.

Gicumala, y ddalen ddu, y goed-
wyrdd, glas y gauaf.
Grosula, gwyfon barfog, gwyfon-
en farfog, grwys eirin, grwys
eirin Mair.
Grossularia, grwyswydd.
Galingal, ysnoden Fair, ysnoden
llys.

Gingibera, sini, sinsyr, ginber, y
torwynt.
Gallicristi, y geiniogwellt.
Gramen, glaswellt, porwellt, ton-
wellt, maeswellt, ffwynwellt,
gweirwellt, gwyran.
Grifoliwm, emeillion.
Grifoliwm minus, meillion.
Grifoliwm albwm, meillion Olwen.
Grifoliwm rubrwm, marchfeill-
ion, meillion cochion, rhudd-
feillion.

[blocks in formation]

Gyrytelaeth barbatus

Grana Parisi, grawn Paris. Gesticlws, salnuaiog, craf y nadredd.

Garaseca, tanclys, tanced, tancedlys, tansi, tansli. Generum, hefyd yw. Glaucis, marchfeillion, meillion cochon.

Geribiwm ola, perwaint.
Geum, y fabcoll.
Gromentwm, magmodor, ystraf
llob.

Gratia Dei gras Duw,
Gratiola yr yrddon, yr orddon.
Guadwm, y glaslys, y glaiarllys,
y lasog.

Geribiwm ola, perwaint. Granum, grawn, had, ceri, ascer, cnewyll.

Glans, mês, mesen, castinen, cneuen, cestin.

Gith, grawn Rhufain, hefyd ŷd.

H.

Herba regia, yr odrwyth. Herba perforata, eirinllys, erinllys, godwallon, y gandoll. Herba Roberti, y droedrudd. Herba sardonia, troed yr erydd. Herba pulicaris, y chweinllys, llysiau'r chwain, llewyg y chwain.

Herba prati, chwys Arthur, erwaint, melys y waun. Herba paralysis, priellau, samwl, samylan, llysiau'r parlys, y dewbannog, clych Euron. Herba Joanis, llysiau Ieuan, y gandoll.

Herba Jovis, llysiau'r gwayw, y fywlys fawr, bywlys mawr. Herba pedicularis, y llaullys, llewyg y llau.

Herba crucis, llysiau'r grog.
Herba Walteri, Ilysiau Gwallter.
Herba stipiti, wodsawr.
Hedera, eiddew, iddieu, iorwg,
eiddionwg, eiddan, eidwydd.

Hedera terrestris, y feidiog las, llysiau'r gerwyn, eiddiau'r ddaear, y cyrflys, y gerwynllys.

Hedopnis, dant y llew lleiaf.
Heliochrysos, blodau'r haul,
euros, eurbenn.
Helnus, hesg, gelesg.
Heptapleurws, llwynhidydd.
Heptapleuron, llydan y ffordd.
Heleniwm, marchalan, llysiau'r
eli.

melyn,

Helionwm, tafod yr hydd. Heptaphylwm, tresgl melyn yr eithin. Hepatica, yscenllys, llysiau'r afu, goferllys, clust yr assen, cynglennydd y dwr. Helleborus niger, troed yr arth. Helxine, y berthlys, y gynghaf

og, cwlm y gwydd, cwlm y coed, y gylmog. Hirudinaria, melynllys, llygadlys, llygadlym, llysiau'r wenol. Hieraciwm, y felenydd. Hipposelinon, dulys, alisantr, marchberllys, perllys y berllan.

Horminiwm, clais, had llygaid, y werddonell. Hyacinthus, sanau'r gog, groeso'r haf, glas y llwyni, clych yr eos. Hyperia, llysiau Ieuan, y gandoll fechan.

Hpericwm, llysiau Ieuan, y gan

doll fawr, y godwallon fawr. Hipoglosswm, tafod y march. Hypogesia major, llysiau'r gwayw,

y fyddarllys, bywlys mawr. Hypogesia minor, bywlys bach, llysiau'r to, briweg y cerrig, cynffonllys.

Hypomarathrwm, ffunel y cwn, iororth.

Hyoscyamos, llewyg y iàr. Hydrolapathwm, suran hirion, tafol y dwr.

I.

Jacea alba, y benlas, y gaswenwyn. Juncus, brwynen, pabwyren.

[blocks in formation]

Laurentiana, glesyn y coed, glas
y coed, y goedwyrdd.
Labeo, dynhaden ful.
Lapathwm, suran y maes.
Lanandula

Lactuca, gwylaeth, llaethoglys,
llaethlys, llaethogan.
Lactuca saliva, llaethlys, gwy-
laeth, lledfegin.

Lactuca sylvatica, llaethlys y
maesydd, gwalchlys.
Laver, perllys y nant, dyfrllys.
Lactucella, ysgall y moch.
Lavendula, llafant, llafanllys,

llysiau'r dillad, llogellys.
Lanceolata, llwynhidydd.
Lappago, cribau'r pannwyr.
Lattyris, llysiau'r cyfog.
Lagopus, meillion cedenog.
Lappa, y cyngaw.
Laureola, clust yr ewig.

Lestagiwm omnigawne, tafod yr hydd.

Lapa, tafol, "parel dock."
Laparwm, athulm, trwython,
Lapacwm, trwythlys.
Lactuca agrestis, y gwla.
Latacea ortril diwrpletus.
Lapaciwm rocudiwm, cyngaw.
Lemoniwm, lemwn, euronen sur.
Lentistws, yr yswydd.
Ledea, y benlas, y glafrllys.
Leucacantha, ysgallen

wenn,

gwynysgall, ysgallen fraith. Levisticwm, perllys y meirch. Leucophyllwm, y dewbannog fawr, gwynllys. Lencacanthamis, amranwen. Lepidwm, berwr gwyllt. Lens palustris, bwyd hwyaid, llinhad y llynn.

Libadiwm, y ganrhi goch, yr heinllys.

Liliwm, alaw, lili, blodau Essyllt, elestron.

Liliwm convaliwm, clych Enid, gwenonwy, alaw crewyll. Liliastrwm, y taglys, llindag y

perthi, y llinclwm, cyfnydd. Libanotis, pyglys, ffenigl y moch. Limonia, ffrithlys, y ffrithogan, y goedwyrdd. Ligwstrwm, gwyros, gwewydd. Lichen, yscenllys, y llefanog, y lleglyn, cynglynydd. Linagina, llindag, llindro. Lithospemwm, tormaen. Lingua canis, tafod y ci. Lingua cervina, tafod yr hydd. Lingua leonis, tafod y llew. Lingua hircina, tafod y bwch. Lingua bovis, tafod yr ych, bromwerth yw.

Ligustrwm, priellyn, priallen.
Lingen avituli, glesyn y coed.
Lingua avis, tafod yr edn.
Lintistws, yr yswydd.
Litoria, yr un yw.

« ForrigeFortsæt »