Billeder på siden
PDF
ePub

Botris, derwen Gaersalem. Bransi, crynllys, crynddail, y gron doddaid.

Brassicca, breswg, bresych.
Brionia, coedrwym, greol y cŵn,
eirin gwion, gwion y perthi.
Belliwm, priellau Mair, deigren
Mair, sammwl.
Beata, melged, sewlys,
Beta, y chwecclys.
Bardana, cyngaw, baw mwcci.
Barba senis, barf yr hen wr.
Branca, trigon, tygron.
Bonia, hiawl.

Boletus, grion, grionen.

Bacca palustris, llus, llusi.

bugail.

Clematitis, ysgarllysc bychan. Cardus niger, ysgall duon. Cardus maculatus, ysgallen fraith. Crassula minor, y ffaflys, yr orpin.

Cardamonia, grawn Paris. Capillis Veneris, gwallt y For

wyn.

Caprifoliwm, gwyddfid, gwyddfel.
Cynanthemis, llygad yr ych.
Capnonia, mwg y ddaiar.
Carex, hesg, gellesg, gelesg.
Cassythia, Ilysiau'r llindag.
Cardus Veneris, cribau'r pannwr.
Calendula, sensegl, rhuddos.
Chimilla, y feidiog las.

Bacchar, menig Mair, meddyg y Coronopus, dant y llew.

Bacciferia, gruglys.

Barbaroa, berwr Ffrainc.
Batws, mwyarwydd, mwyar.
Benedicta, y fabcoll.

Berberis, y pren melyn, drain
ysbin, greol ysbin.
Bifoliwm, gefellys.
Bipennula, gwlydd Mair.
Bismalva, malw yr hêl.
Blephara, alaw, llynnon.
Blitum, blithan.

C.

Caro, garddwy. Chamaerops, dail yr ysgyr. Chelidonia, melynllys, llysiau'r wenol, y ddilwydd felen. Centauria, bustl y ddaiar. Calamentha, mynt y mynydd. Cariophiliwm major, benigan, clawen ffrengig. Cariophiliwm minor, pinc, ceian, ceilys. Cumminwn, llysiau'r hedydd. Cochlearia, chwerfwr, y chwerfell, golofan.

Cyperus, ysnoden Fair, gelinllys. Consolida regia, yspardunllys, yspardun y marchog. Ceraswm, ceiros.

Capina, corwynwyn, ceninog. Copa, gwynwyn, egryn, egran. Chamaedaphne, perfagl.

Consolida major, cyfardwf.
Crithmwm, ysgyrydlys y mor.
Cardus benedictus, ysgall ben-
digaid.

Chamepitys, palf y gath.
Cornus silvestris, pisgwydden.
Camilon, ysgall y blaidd.
Cineria, llysiau'r llydw.
Capsella, mwstarth.

Consolida minor, llygaid y dydd.
Coronopus, erllyriad y mor,
Cyclamenis, didol, didenol.
Carota, moron, dawcan goch,
ciwig yr ardd.

Calaminthus, mynt y gath, mynt bendigaid.

Cynosrhodes, rhos y cwn, breilwy
y perthi.
Convolvulus, y taglys.
Cicerbita, ysgall y moch.
Canopican, cyfoglys.

Cimbaria, llysiau'r geinog.
Consolida media, glesyn y coed.
Crispinus, yspinwydd, y pren
melyn.

Cucumerasinus, dynaid gwyn

non.

Crithamon, eliglys, githrell.
Cannabis, cywarch.
Cawlis, cawl, callorlys.
Castania, cestin, cnau cestin,
cestinen, cestinwydd.
Chameleucis, troed yr ebol.
Cinamoniwm, canel.

Crocus, saffar, y feddyges felen.

Consolia, mader, llysiau Mair. Chamaemiliwm, milwydd. Cedrus, cedryswydd, llibanwydd. Clobina, dulys, alisantr, Clutumws, yr engraff.

y

Cladiolws, yr hylythr, y gloria. Cariophilis, claw, clawen, clawan, y clewyn.

Centoria, ystol Crist.
Concloida minor, yswinfri.
Cetra, redyn y gogau.
Cisampelis, berthlys.
Cristagalli, arian gwion.
Comeria, barf y bwch.

Cicuta, cegyr, cegyr oer, cegyr
Bened.

Cnita mattifera, y bumystl, pymystl.

Catabrica, blodau'r gog. Cynoocrambia, yr yscedd, yscedd y cwn.

Crambe sativa, yscedd y gerddi,
yscedd lledfegin.
Ciglesia, pigle, woodstarre.
Coliandria, coliawndwr, colian-
drwn, coliandr, brwysg-
edlys.

Cyanws, y clafrlys.
Crenaria, bwlwg yr ŷd.
Calendula, swyn-ystres.
Craspula, y ganhewin.
Cardamwm, berw'r lledfegin.
Culaniwm, llysiau'r dom, y din-
llys, dail y dindost.

Confeiria, gludoglys y cwmffri, llysiau'r cwlan.

Cadania maria,

berwr.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Eupatoriwm, y drydon, troed y
dryw, drywlys.
Euphrasia, golwg Crist.
Eringo, morgelyn, y cwsglys.
Erica, grug, y grelys.
Eleniwm, marchalan.
Ervilia. gwyg, pys yr adar.

F.

Fabaria, berwr Taliesin, yr orpin, ffaflys, y fywydog. Febrifuga, tormwyth, chwerwyn gwynn, yr amranwen. Fungus, grion, madarch, ffwnge y ddaiar, mwg y ddaiar. Farfara, troed yr ebol, pesychlys. Farfaria, y bittain, dannogen, cribau sanffred. Filex, rhedyn, ffil-lys. Fragaria, gwlydd syfi. Fraga, syfi.

Fistularia, bolog y waun, llysiau'r cwn.

Flos Veneris, boled Olwen, y taglys mawr, y tagwydd. Felterre, y ganrhi goch. Ffurfur, y greifion. Fumws terræ, mwg y ddaiar. Ffenicula, ffunel, ffenigl. Ffascoli, ffa ffreinig. Filix boretica, llawredyn. Ficaria, gwenith y gog. Flos Adonis, pabi lledfegin, bwlwg lledfegin. Filix aquatica. rhedyn y gors, rhedyn Crist, rhedyn cyfrdwy. Ffebilion, y tresgl.

Fflamula, y fflamboeth, blaen y
gwayw, y fflammog.
Filix aquatica, rhedyn y gors,
rhedyn Crist, rhedyn bendig-
aid.

Faba, ffa, panar.
Ffemolin, ffunel, ffenigl.
Filipendula, y grogedyf.
Fontinalia, llyriad y llynn.
Farinaria, cannllys, y paill, rhe-
dyn y mynydd.
Fascula aurea, ysgubaur, llwyn
euron, yr eurwaith.

Filicula virginea, gwallt y For

wyn.

Fragania, corwynwyn, cibellau,
cibellys, y cebyddlys.
Filitis, tafod yr hydd,
Funda sexsanet, ysgall.
Filape, dywlath, dywla.

G.

Gicumala, y ddalen ddu, y goedwyrdd, glas y gauaf. Grosula, gwyfon barfog, gwyfonen farfog, grwys eirin, grwys eirin Mair.

Grossularia, grwyswydd. Galingal, ysnoden Fair, ysnoden llys.

Gingibera, sini, sinsyr, ginber, y torwynt.

Gallicristi, y geiniogwellt. Gramen, glaswellt, porwellt, tonwellt, maeswellt, ffwynwellt, gweirwellt, gwyran. Grifoliwm, emeillion. Grifoliwm minus, meillion. Grifoliwm albwm, meillion Olwen. Grifoliwm rubrwm, marchfeillion, meillion cochion, rhuddfeillion. Glastwm, gweddlys, llasarlys, y glaslys, glaston.

Granwm gnidwm, pybyr y mynydd.

Graphaliwn, llwydym y ffordd, y llwydlys,

Gith, llysiau'r bara, gith, y githlys.

Geminalis, y ganhewin, y clymlys, clymmogan. Gabsus, y flewog, blewlys, blew

[blocks in formation]

Gyrytelaeth barbatus

Grana Parisi, grawn Paris. Gesticlws, salnuaiog, craf y nadredd.

Garaseca, tanclys, tanced, tan-
cedlys, tansi, tansli.
Generum, hefyd yw.
Glaucis, marchfeillion, meillion
cochon.

Geribiwm ola, perwaint.
Geum, y fabcoll.

Gromentwm, magmodor, ystraf llob.

Gratia Dei gras Duw,
Gratiola yr yrddon, yr orddon.
Guadwm, y glaslys, y glaiarllys,
y lasog.

Geribiwm ola, perwaint. Granum, grawn, had, ceri, ascer, cnewyll.

Glans, mês, mesen, castinen, cneuen, cestin.

Gith, grawn Rhufain, hefyd ŷd.

H.

Herba regia, yr odrwyth. Herba perforata, eirinllys, erinllys, godwallon, y gandoll. Herba Roberti, y droedrudd. Herba sardonia, troed yr erydd.

Herba pulicaris, y chweinllys, llysiau'r chwain, llewyg y chwain.

Herba prati, chwys Arthur, er

waint, melys y waun. Herba paralysis, priellau, samwl, samylan, llysiau'r parlys, y dewbannog, clych Euron. Herba Joanis, llysiau Ieuan, y gandoll.

Herba Jovis, llysiau'r gwayw, y fywlys fawr, bywlys mawr. Herba pedicularis, y llaullys, llewyg y llau.

Herba crucis, llysiau'r grog.
Herba Walteri, Ïlysiau Gwallter.
Herba stipiti, wodsawr.
Hedera, eiddew, iddieu, iorwg,
eiddionwg, eiddan, eidwydd.

[blocks in formation]

Helionwm, tafod yr hydd. Heptaphylwm, tresgl melyn, melyn yr eithin.

Hepatica, yscenllys, llysiau'r afu, goferllys, clust yr assen, cynglennydd y dwr.

Helleborus niger, troed yr arth. Helxine, y berthlys, y gynghafog, cwlm y gwydd, cwlm y coed, y gylmog.

Hirudinaria, melynllys, llygadlys, llygadlym, йlysiau'r wenol. Hieraciwm, y felenydd. Hipposelinon, dulys, alisantr, marchberllys, perllys y berllan.

Horminiwm, clais, had llygaid, y werddonell. Hyacinthus, sanau'r gog, groeso'r haf, glas y llwyni, clych yr eos. Hyperia, llysiau Ieuan, y gandoll fechan. Hpericwm, llysiau Ieuan, y gan

doll fawr, y godwallon fawr. Hipoglosswm, tafod y march. Hypogesia major, llysiau'r gwayw, y fyddarllys, bywlys mawr. Hypogesia minor, bywlys bach, llysiau'r to, briweg y cerrig, cynffonllys. Hypomarathrwm, ffunel y cwn, iororth.

Hyoscyamos, llewyg y iàr. Hydrolapathwm, suran hirion, tafol y dwr.

I.

Jacea alba, y benlas, y gaswenwyn. Juncus, brwynen, pabwyren.

Jacea nigra, y bengaled.
Janis barba, llysiau pen tai, llys-
iau tai, tolys, y toflwyn.
Janipiwm, egroes.
Jayrys, y fyddarllys.
Introlewm,

y ieuawd, yr wr

nerth. Jarucia, iarwg, madar. Jassa nigra, mad felen, llysiau'r hadfelen.

Ibiscus, malw y morfa, malw yr hel, meddalai, Jecoraria, cynglennydd, y llefanog, llinwysg yr afon." Inguinalis, dail tenewyn, tenewynllys. Juniperus, beryw, berywydd, eithinen bêr, eithin y cwrw, berweddlys.

Ischas, huddygl y march. Iris, elestr, elestron, y gelesg, y gleiflys.

Inguinaria, y dinllwyd. Ipericon, euriallys, y gandoll, godwallon.

Ipia minor, y wenolydd. Junonis, alaw'r dwr, y gannaid, gwili.

Isopus, isob, ysgyllys.

L.

Labwrnwm, pyswydd.
Laurus, llorwydd, dail y cwrw,
diodwydd, y bae, y bae-
wydd.
Lactuca, gwylaeth, llaethoglys,
llaethlys, llaethogan.
Lactuca saliva, llaethlys, gwy-
laeth, lledfegin.
Lactuca sylvatica, llaethlys y
maesydd, gwalchlys.
Laver, perllys y nant, dyfrllys.
Lactucella, ysgall y moch.
Lavendula, llafant, llafanllys,

llysiau'r dillad, llogellys.
Lanceolata, llwynhidydd.
Lappago, cribau'r pannwyr.
Lattyris, llysiau'r cyfog.
Lagopus, meillion cedenog.
Lappa, y cyngaw.
Laureola, clust yr ewig.

Laurentiana, glesyn y coed, glas y coed, y goedwyrdd.

Labeo, dynhaden ful.
Lapathwm, suran y maes.
Lanandula

Lestagiwm omnigawne, tafod yr hydd.

Lapa, tafol, "parel dock."
Laparwm, athulm, trwython,
Lapacwm, trwythlys.
Lactuca agrestis, y gwla.
Latacea ortril diwrpletus.
Lapaciwm rocudiwm, cyngaw.
Lemoniwm, lemwn, euronen sur.
Lentistws, yr yswydd.
Ledea, y benlas, y glafrllys.
Leucacantha, ysgallen

wenn,

gwynysgall, ysgallen fraith. Levisticwm, perllys y meirch. Leucophyllwm, y dewbannog fawr, gwynllys. Lencacanthamis, amranwen. Lepidwm, berwr gwyllt. Lens palustris, bwyd hwyaid, llinhad y llynn.

Libadiwm, y ganrhi goch, yr heinllys.

Liliwm, alaw, lili, blodau Essyllt, elestron.

Liliwm convaliwm, clych Enid, gwenonwy, alaw crewyll. Liliastrwm, y taglys, llindag y

perthi, y llinclwm, cyfnydd. Libanotis, pyglys, ffenigl y moch. Limonia, ffrithlys, y ffrithogan, y goedwyrdd.

Ligwstrwm, gwyros, gwewydd.
Lichen, yscenllys, y llefanog, y
lleglyn, cynglynydd.
Linagina, llindag, llindro.
Lithospemwm, tormaen.
Lingua canis, tafod y ci.
Lingua cervina, tafod yr hydd.
Lingua leonis, tafod y llew.
Lingua hircina, tafod y bwch.
Lingua bovis, tafod yr ych,
bromwerth yw.

Ligustrwm, priellyn, priallen.
Lingen avituli, glesyn y coed.
Lingua avis, tafod yr edn.
Lintistws, yr yswydd.
Litoria, yr un yw.

« ForrigeFortsæt »