Ministerialtidende

Forsideomslag
J.H. Schultz, 1905
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold


Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 674 - Establishment of the New York state hospital for the care of crippled and deformed children.. The state hospital, known as the New York state hospital for the care of crippled and deformed children...
Side 165 - Byfoged og Byskriver i Storehedinge samt Herredsfoged og Skriver i Stevns og Faxe Herreder, g.
Side 861 - Kemiens, Fysikens og de tekniske Videnskabers Hjemsted her i Landet, saa sandt det er, at hele Nutidsproduktionen er bygget paa disse Vielenskaber, saa sandt bar Statens Penge baaret mangefold Udbytte.
Side 666 - Pligteksemplarer efterhaanden sendos til Statsbiblioteket i Aarhus, dannes der en ny Dubletsamling fra Iste Juli 1902 at regne. Over denne udarbejdes der ikke...
Side 859 - Den praktisk opdragne Mand, der ikke ser, hvorfor den og den Fremgangsmaade giver det og det Resultat, bliver meget konservativ og forandrer n0digt den Fremgangsmaade, han stoler paa.
Side 665 - Tavler, 155 Kort, 732 Prospekt og Brevkort, 311 Bygningstegninger, 107 Kunstblade, 13 Portra'tter, 6 Spil Kort, 130 Blade „Varia" samt 34 Gravskiïfter fra islandske Bogtrykkere.
Side 860 - Bestanddel af Samfundet. Han arbejder sammen med Arkitekten paa vore Boligers Hygge og Bekvemmelighed, sammen med Lsegen paa at gore vort Opholdssted saa sundt som muligt.
Side 704 - Bevilling betinges, at den trader ud af Kraft, saafremt Bevillingshaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato maatte have tilendebragt...
Side 861 - Tilskud udgor ca. 4 Millioner, hvoraf ca. l Million til Bygninger. Hvad har da Landet faaet for...
Side 859 - Man skulde derfor tro det selvf01geligt, at den st0rst mulige Kendskab til disse Retninger vilde gavne de forskellige Erhvervsgrene. I disse herskede dengang, da Lœreanstalten oprettedes, udelukkende den praktiske Kundskab.

Bibliografiske oplysninger