Billeder på siden
PDF
ePub

Robot Finch

Ex Dono mei Patri's munificentissimi

29731 f 13

Compiled by Dr. Pitman.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

In Ufum Tyronum.

Aut prodeffe volunt, aut delectare poetæ.
Hor. de Art. Poet.

EDITIO ALTERA.

LONDINI,

Proftat venale apud CAROLUM HITCH & L. HAWES
ad infigne rubri Leonis in vico vulgo dicto Pater-
nofter Row..

M.DCCLI.

[ocr errors]

A D

LECTOREM.

PL

Lurima hujufmodi opufcula in publicum prodiêrunt; adeò ut fupervacaneum tibi, Lector, videatur in hoc iterum campo decurrere. Plurima fanè prodierunt, quibus omnibus fuus, per me licet, conftet honos; neque enim is fum qui alterius ftudium improbando, noftro fperem gratiam conciliare: Sed cùm viderem, aut faltem vidiffe me putarem propiùs ad metam perveniri potuiffe, placuit experiri an felicem hunc exitum nofter effet habiturus labor.

Multum me dehortatus eft Amicus nè hunc libellum in lucem darem; quippe qui neque laudis, neque emolumenti quicquam Editori effet allaturus. Utraque profectò jufta ratio: In hujufmodi enim fafciculis colligendis plus oneris, quam aut gloriæ, aut commodi facilè reportaveris: Sed diutiùs confideranti quàm gravis, nec immeritò, querela infederit, quòd in amoenos Poëtarum hortulos non finè maximo periculo pueri deducerentur, haud inutiliter vacivum mihi tempus collocâffe videor, fi hanc querelam penitus fubmovero. Huc igitur inftituti noftri imprimis fpectat ratio; & nifi multum fallor, tenella ifta & verecunda ætas jam ex jugi Heliconis fonte puros hauriat latices, jam arduum Parnaffi fuperet faftiA 2

gium

« ForrigeFortsæt »