Noveller og skitser, Bind 3

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 332 - Altsaa en Engelskmand?" Han nikkede. „I er sagtens træt," vedblev jeg, „vil I tage tiltakke med min Seng der, saa lurer jeg lidt i min Lænestol; det har jeg gjort saa mangen Gang." Han kom rigtignok paa hans Engelsk-dansk med nogle høflige Indvendinger; men jeg sagde ham, at som Herre i mit Hus vilde jeg raade. Jeg regalerede dem da først med
Side 333 - søge Jer. Der er en Klippehule heroppe paa Øen, hvori Almuen tror, at der er Bjergfolk. Naar det mørkner, skal mine to Sønner vejlede Jer did, forsyne Jer fra mit Spisekammer med Fødemidler, Lys, Fyrtøj og - - Seng. Men denne bør dog være en Brudeseng - - er det fast besluttet, at I ville forene Eder paa hæderlig,
Side 328 - saavel som to Andre i Livreer, der da maatte staa i hines Tjeneste. Trende Søfolk var Fartøjets Førere. Det blev paa tilstaaet Anmodning fortøjet. To af Sømændene forbleve ombord, og den Tredie sprang iland, for at skaffe noget at leve af, med de fire Passagerer foran. Den ene af Herrerne, hvem jeg vil betegne
Side 323 - livligt som frydeligt Syn. Men nu den nordlige Halvdel. Grimmere end Alheden - hvis frodige Lyng og hist og her fremsmilende grønne Græspletter, hvis violette sildige Blomsterflor, saavel som den utallige Bærvrimmel, trøster Øjet og kvæger Ganen — frastøder den furske Øjet. Høje, bratte Banker, ikke bevoxede, men næsten overalt sparsomt besprængte med usselt unyttigt
Side 325 - Gange rundt om Baghoved og Pande, bundet paa sidste Sted i en ganske liden Sløjfe; om Halsen et større Klæde af samme Farve, paa Ryggen nedhængende med en Flip til mellem Skuldrene og foran stoppet ind under en grøn Bindtrøje, som er med Ærmer, og ovenhen kantet med et sort Baand; et langt
Side 334 - af en Kjender, har jeg erholdt nogle herlige Dørstykker; men hende her sætter jeg over dem og hele mit Galleri i Nortonhouse. Før maatte det alt gaa op i Røg og Luer, end jeg skulde svigte hende, som forlader Slægt, Fædrebo og Fædreland for at følge mig til et Land, som hun ikke
Side 333 - maa I holde Jer hjemme — der kunde blive Mere for Jer at bestille." De gik. Jeg tiltalte de Tilbageblevne saaledes: „Saa villig som jeg er til at beholde Jer her, saa misligt kunde det snart blive. Jeg har et sikkert Skjul, hvor man allersidst vilde søge Jer. Der er en Klippehule heroppe paa Øen, hvori Almuen
Side 66 - og omgikkes hende daglig, og før vilde jeg troet -- mellem os sagt — at Himmelen skulde falde ned - det er noget ganske overordentligt." „Pereat!" raabte jeg og strakte mit Glas ud over Bordet, „pereat Jomfru Jensen, men vivat det lille Jordbær i hendes Elfenbenspande!" Vi stødte sammen og drak - - jeg med indeklemt Latter, de Andre med indeklemte Suk.
Side 331 - Jeg skal tage mig af Jer," svarede jeg; „Vinduet er lavt ved Jorden, løft I hende herop, saa skal jeg tage imod hende. I kan vel hjælpe Eder selv." Da jeg havde lukket Vinduet efter dem, siger jeg: „Lidt til Føden kunne I vel behøve og skulle
Side 334 - om Halsen - - det var ligefrem - - og derefter fik jeg en Taksigelse, som jeg aldrig har faaet varmere hverken før eller siden. Et simpelt Maaltid lod jeg anrette. Da det var tilende, indbar Sønnerne efter min Anvisning en Mandsdragt for ham og en Kvindedragt for hende - - begge fuldkommen furboiske. Jeg havde

Bibliografiske oplysninger