Billeder på siden
PDF
ePub

SECTION XIII.

ACCUSATIVES OF TIME AND SPACE; ABLATIVES OF TIME, CAUSE, MANNER, MEANS, INSTRUMENT; ABLATIVE ABSOLUTE

-AS ADVERBIAL ADJUNCTS TO PREDICATE.

e

Cæsar tridui iter processit.
Unius prudentiā Græcia liberata est, Europæque succu-

buit Asia.
Cæsar paucos dies ad Vesontionem rei frumentaria

commeatūsque causā moratur. Proximo die instituto suo Cæsar e castris utrisque copias

suas eduxit. 5 Multa, quæ nostrā causā numquàm faceremus, facimus

causā amicorum. Lucius Metellus, qui quadriennio post alterum consu

latum pontifex maximus factus est, viginti et duos

annos ei sacerdotio præfuit. Hercyniæ silvæ latitudo novem dierum iter expedito

patet. Sæpiùs ventis agitatur ingens pinus, et celsæ graviore

casu decidunt turres. Isocrates se librum quarto et nonagesimo anno scrip

sisse dicit. 10 Volturcius primò gladio se a multitudine defendit, deinde

sese prætoribus dedit. Eo die hostes sequitur, et millia passuum tria ab eorum

castris castra ponit. Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas

regumque turres. Premant Calenā falce vitem.

Ariovistus equestri proelio quotidiè contendit. 15 Munitis castris, duas ibì legiones reliquit et partem

auxiliorum, quatuor reliquas in castra majora reduxit.

Rectiùs vives, Licini, neque altum semper urgendo, neque

nimiùm premendo litus iniquum. Adolescentibus bonā indole præditis sapientes senes

delectantur, leviorque fit eorum senectus, qui a

juventute coluntur. Pone me ubì nulla arbor æstivā recreatur aurā, dulce

ridentem Lalagen amabo. Solvitur acris hiems gratā vice veris et Favonî. 20 Athenienses duabus victoriis, Marathoniā et Salaminia,

magnam gloriam apud omnes gentes erant con

secuti. Cæsar memoriā tenebat L. Cassium consulem occisum,

exercitumque ejus ab Helvetiis pulsum et sub

jugum missum. Nolite existumare majores nostros armis rempublicam

magnam fecisse. Cleopatra sibi aspidem admisit, et veneno ejus extincta

est. Ti. Gracchus regnum occupare conatus est; vel regnavit

is quidem paucos menses. 25 Ex eo die dies continuos quinque Cæsar pro castris suas

copias produxit. Fuit Arganthonius quidam, qui octoginta regnavit annos,

centum et viginti vixit. Usipetes et Tencteri, quos supra diximus, complures

annos Suevorum vim sustinuerunt. Imperium facilè his artibus retinetur quibus initio par

tum est. Cæsar reliquas omnes munitiones ab eā fossā passus

quadringentos reduxit. 30 Eā tempestate mihi imperium populi Romani maxume

miserabile visum est. A castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat

millia passuum octo. Zama quinque dierum iter a Carthagine abest. Secundo quoquè anno iterùm Tarquinius bellum Rom

anis intulit, auxilium ei ferente Porsena, Tuscia rege.

Jam Cytherea choros ducit Venus, imminente Lunā. 35 Dumnorix cum equitibus Æduorum, insciente Cæsare,

discedere coepit. Hostes undique circumventi, desperatis omnibus rebus,

salutem petere intenderunt. Igitùr, comitiis habitis, 'consules declarantur M. Tullius

et C. Antonius.
Fuerunt igitùr anno primo, expulsis regibus, consules

L. Junius Brutus et Tarquinius Collatinus.
Fuere eā tempestate, qui dicerent Catilinam, oratione

habitā, humani corporis sanguinem vino permixtum
in pateris circumtulisse.

SECTION XIV.

NAMES OF TOWNS AND SMALL ISLANDS, &c.

Mòx Cæsar Alexandriam venit.
Hæc omnis pecunia postero tempore Athenas translata

est.
Sempronius Gracchus, cognito ad Italiam Hannibalis

adventu, ex Siciliâ exercitum Ariminum trajecit. Lacedæmonii legatos Athenas miserunt, qui Themistoclem

absentem accusarent. 5 Legati Carthaginienses Romam venerunt, qui senatui

populoque Romano gratias agerent. Igitur C. Manlium Fæsulas, Septimium in agrumi Pice

num, C. Julium in Apuliam dimisit. Indè Cæsar, bellis civilibus toto orbe compositis, Romam

rediit. Hannibal tres modios aureorum anulorum Carthaginem

misit, quos e manibus equitum Romanorum detrax

erat. Eodem tempore potentissimus rex Siciliæ Hiero Romam

venit ad ludos spectandos.

10 Tarquinius Tusculum se contulit, quæ civitas non longè

ab urbe est. Adherbal Romam legatos miserat, qui senatum docerent

de cæde fratris et fortunis suis. Curius contra Pyrrhum pugnavit, exercitum ejus cecidit,

ipsum Tarentum fugavit. Curius primus Romam elephantos quatuor duxit. Legati Alexandrini a Ptolemæo missi Romam venêre,

et a Romanis amicitiam, quam petierant, obrinu

erunt. 15 Aduatuci, de quibus supra scripsimus, ex itinere

domum reverterunt. Pausanias hoc nuntio commotus domum rediit. Ego rus ibo, atque ibi manebo. Jugurtha, rediens Numantiā, meque regnumque meum

gloriā honoravisti. Mithridates, qui Ponti rex erat, Nicomedem Bithynia

voluit expellere. 20 Elatum domo Lucretiæ corpus in forum deferunt. Omnes, quos flagitium aut facinus domo expulerat, ii

Romam, sicut in sentinam, confluxerant.
Erant omninò itinera duo, quibus itineribus domo exire

possent.
Populus Numam ad regnandum Curibus accivit.

Demaratus fugit Tarquinios Corintho. 25 Drusus rediens Illyrico urbem intravit.

Senex eā causā rure hùc advenit.
Conon plurimùm Cypri vixit, Iphicrates in Thraciā,

Timotheus Lesbo, Chares Sigeo.
Arcem Syracusis, quam munierat Dionysius, a funda-

mentis disjecit.
Nova Romæ dignitas est creata, quæ Dictatura appel-

latur. 30 Id ut audivit, quòd non satis tutum se Argis videbat,

Corcyram demigravit.
Hæc ubi Romæ comperta sunt, senatus Catilinam et

Manlium hostes judicat.

Nero ædificavit Romæ thermas, quæ nunc Alexandrinæ

appellantur. Priscus Tarquinius numerum senatorum duplicavit; cir

cum Romæ ædificavit. Regulus Carthaginem rediit, et negavit Romæ man:

surum,

35 Erant Athenis duæ factiones, quarum una populi

causam agebat, altera optimatiuni. Themistoclis consilio triplex Piræei portus constitutus est,

isque moenibus circumdatus. Igitùr domi militiæque boni mores colebantur, concordia

maxuma, minuma avaritia erat. Semper ego plebem Romanam militiæ domique colui.

SECTION XV.

NOUN-SENTENCES.

N.B. From this point not only the Adjuncts already intro

duced, but any others may be expected.

а.

Accedebat, quòd Galli suos ab se liberos abstractos

obsidum nomine dolebant. Accedebat hùc, quòd jàm Dumnorix dixerat sibi a Cæsare

regnum civitatis deferri. Sequitur tertia vituperatio senectutis, quòd eam carere

dicunt voluptatibus. Summa laus senectutis est, quòd ea voluptates nullas

magno opere desiderat. 5 Hoc præstat amicitia propinquitati, quòd ex propinqui

tate benevolentia tolli potest, ex amicitiā non

potest. Hostes proelio superati statim ad Cæsarem legatos de

pace miserunt, quæque imperâsset facturos sese polliciti sunt.

« ForrigeFortsæt »