Billeder på siden
PDF
ePub

Bellum Punicum secundum Romanis illatum est per

Hannibalem, Carthaginiensium ducem, qui Sagun

tum oppugnare aggressus est. Valerius ille, Bruti collega, fatalitèr mortuus est ; quem

matronæ, sicut Brutum, per annum luxerunt. Sabinæ mulieres, quarum ex injuriā bellum ortum erat, se

inter tela volantia inferebant. 30 Proca Numitori, qui stirpis maximus erat, regnum vetus

tum Silviæ gentis legat. Quod cuique temporis ad vivendum datur, eo debet esse

contentus. Marcus Valerius Corvus agros colebat, cujus inter pri

mum et sextum consulatum sex et quadraginta anni

interfuerunt. In hac vitā M. Curius consumpsit extremum tempus

ætatis : cujus quidem ego villam sæpè contemplor;

abest enim non longè a me. Ad Alpes venit, quæ Italiam ab Galliā sejungunt, quas

nemo unquàm cum exercitu ante eum præter Hercu

lem Graium transierat. 35 Erat nupta soror Attici Q. Tullio Ciceroni, easque nuptias

M. Cicero conciliârat, cum quo vivebat conjunctissimè.

SECTION X.

VARIOUS INCOMPLETE PREDICATES, WITH COMPLEMENTS.

Jàm Romani potentes esse coeperunt.
Bellum gerere cæpit, et apertè totius Numidiæ im-

perium petere.
Hæc omnia apud Græcos grata ducuntur.
Ubì sunt ii quos miseros dicis, aut quem locum in-

colunt.

5 Jugurtha fratris mei regnum sceleris sui prædam fecit. Ædificia Numidarum agrestium, quæ mapalia illi vocant,

oblonga sunt. Illi ipsi custodes servare eum potuissent. Possum persequi multa oblectamenta rerum rusti

carum.

Fructus autèm senectutis est antè partorum bonorum

memoria.
10 Ità nos cogimur reliquis de rebus nihil decernere.

Luna plena maritimos æstus maximos efficere consuevit.
Ambitio multos mortales falsos fieri subegit.
In Hispaniâ ambo Scipiones, qui per multos annos

victores fuerant, interficiuntur; exercitus tamen

integer mansit. Valerius idem posteà Corvus est dictus. 15 Non potes omnes tuos ad honores amplissimos per

ducere. Posteà Numa Pompilius rex creatus est; qui bellum

quidem nullum gessit. Numidia usque ad flumen Mulucham sub Jugurthā erat. Fulvia tale periculum haud occultum habuit.

Timoleon eam præclaram victoriam ducebat. 20 Igitùr amicitia Masinissæ bona atque honesta permansit. Scipio, qui multa in Hispaniâ benè egerat, consul est

factus, et in Africam missus. Quàm copiosè agricultura laudatur in eo libro, qui Eco

nomicus inscribitur. In his malis nemo tamèn Romanorum pacis mentionem habere dignatus est.

Servi manumissi et milites facti sunt. Cæsar cum iis unà Commium, quem ipse regem constitu

erat, mittit. 25 Phoebidas Lacedæmonius arcem, quæ Cadmea nomi

natur, occupavit. Timoleon, id quod difficillimum putatur, sapientèr tulit

secundam fortunam.

C

Post hoc proelium collatum omne bellum est circa

Corinthum, ideòque Corinthium est appellatum. Animus meus ausus est maxumum atque pulcherrumum

facinus incipere.

SECTION XI.

ACCUSATIVE AND INFINITIVE AS SUBJECT, OBJECT, APPOSITION DATIVUS COMMODI OR INCOMMODI AS ADJUNCT TO VERB OR ADJECTIVE; DATIVE OF RELATION OR REFER

ENCE AS ADJUNCT TO VERB.

Scimus L. Attilium apud patres nostros appellatum

esse sapientem. Lacedæmoniis est nuntiatum majus bellum imminere. Per exploratores Cæsar cognovit et montem a suis teneri,

et Helvetios castra movisse. Cæsar reperiebat nullum ad Nervios aditum esse mer

catoribus. 5 Compertum ego habeo, milites, verba virtutem non

addere. Ego vestros patres, viros mihi amicissimos, vivere

arbitror. Histiæus Miletius dixit non idem sibi expedire et

multitudini. Cyro nunquàm persuaderi potuit animos emori. Hoc primum sentio, nisi in bonis amicitiam esse non

posse.
10 Pompeium nobis amicissimum constat esse.

Opinio manebat Pausaniam cum rege habere societatem.
Responsum est, nunquam Romanis placuisse impera-

torem a suis militibus interfici.
Mihi multa agitanti constabat paucorum civium egregiam

virtutem cuncta patravisse.

Cæsar dixit mortem cuncta mortalium mala dissolvere,

ultrà neque curæ neque gaudio locum esse. 15 In Galliam magnam Germanorum multitudinem venire

populo Romano periculosum videbat. : Sic mihi persuasi, sic sentio, non posse animorum

naturam esse mortalem. Huic rex, animi magnitudinem admirans, cupiensque

talem virum sibi conciliari, veniam dedit. Neque enim assentior iis, qui hæc nuper disserere

coeperunt, cum corporibus simul animos interire. Sperat adolescens diù se victurum. 20 Quis mortalium, cui virile ingenium est, tolerare potest

illis divitias superare, nobis rem familiarem de

esse ? Fortasse dixerit quispiam tibi propter opes et copias

et dignitatem tuam tolerabiliorem senectutem videri. Cæsari visum est Caium Valerium Procillum, Caii Valeri

Caburi filium, ad Ariovistum mittere.
Non minùs intelligo me vobis, quàm mihi vos esse

jucundos. Archytas Tarentinus dicebat nec (temperantiæ locum

esse, neque omninò in voluptatis regno virtutem posse consistere.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Secutæ sunt tempestates, quæ et nostros in castris con

tinerent et hostem a pugna prohiberent. Animadvertit Cæsar unos ex omnibus Sequanos nihil

earum rerum facere, quas ceteri facerent.

Intelligebant maximas nationes, quæ proelio conten

dissent, pulsas superatasque esse. 5 Tùm demùm Ariovistus partem suarum copiarum, quæ

castra minora oppugnaret, misit. Quis est, qui Caii Fabricii, Manii Curii non cum caritate

aliquă et benevolentiā memoriam usurpet, quos nun

quàm viderit? Cotta, qui cogitasset hæc posse in itinere accidere, im

peratoris et militis officia præstabat. In Miltiade erat cùm summa humanitas tùm mira comitas,

ut nemo tàm humilis esset, cui non ad eum aditus

pateret. Solon non censet lugendam esse mortem, quam immorta

litas consequatur. 10 Cicero dixit miseram esse senectutem, quæ se oratione

defenderet. Cæsar exploratores centurionesque præmittit, qui locum

idoneum castris deligant. Nervii increpitabant atque incusabant reliquos Belgas,

qui se populo Romano dedidissent. Cæsar nihil hunc pro sano facturum arbitratus est, qui

præsentis imperium neglexisset. Non est inhumana virtus, quæ etiàm populos universos

tueri, eisque optimè consulere soleat. 15 Supplicia eorum, qui in aliquā noxā sint comprehensi,

gratiora diis immortalibus esse arbitrantur. Cæsar per exploratores certior factus est Gallos noctu

discessisse, montesque, qui impenderent, a maximă

multitudine Sedunorum et Veragrorum teneri. Cæsar rem esse in angusto vidit, neque ullum esse

subsidium, quod submitti posset. Lacedæmonii devictis Atheniensibus triginta viros im

posuere, qui rempublicam eorum tractarent. Tum demum Titurius, qui nihil antè providisset, trepi

dare, concursare, cohortes disponere. 20 Germani non Druides habent, qui rebus divinis præsint. Cicero, qui per omnes superiores dies milites in castris con

tinuisset, quinque cohortes in proximas segetes misit.

« ForrigeFortsæt »