Billeder på siden
PDF
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

47, LUDGATE HILL.
1857.

2£ût ây. So.

[graphic][merged small]
« ForrigeFortsæt »