Danmarks krigs- og politiske historie, fra drigens udbrud 1807 til freden til Jönkjöping den 10de december 1809, Bind 3

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 615 - efter den Tid ingen Fjendtligheder kunne begyndes uden efter 4 (fire) Ugers Opsigelse paa begge Sider. Disse 4 Uger skulle regnes at tage deres Begyndelse fra den Dag og det Klokkesiet, Opsigelsen er forkyndt i Christiania og
Side 615 - at sammentræde paa nedenstaaende Sted, for at aftale og opsætte de Punkter, efter hvilke en Udvidelse af den imellem Norge og
Side 70 - 1802 paabudne aarlige Afgift af Be„siddelse, Nytte og Brug af Jorder og Tiender i Norge, .og c) „For 8 Aar en
Side 628 - er fastsat, undtagen, at enhver Islænder kan fare frit frem og tilbage i Landet, hvor han onsker, og handle, hvor han
Side 70 - ikke blot de Levnetsmidler, til hvilke de, udsultede i deres eget „Land, rimeligen trænge ; men uden at respectere Krigslovene,
Side 71 - noget, hvori Udpantning kan foretages, uden deres „Jordbund, og denne vil ei kunne sælges for nogen taalelig Priis,
Side 487 - B. De kan stole paa min Bistand, dersom det blot er mig „muligt". „C.
Side 528 - Deres Talenter; ja! De skal aldrig fortryde det. De tænker „som' ædel Mand, som Ven af den Stat, De tjener. Og hvad „er ogsaa Purpuret
Side 70 - ,,Vold og hevne de skete Fornærmelser; saa overbeviist den er, at „Deres Majestæts landsfaderlige Hjerte ikke uden
Side 71 - de svenske Tropper ere indrykkede og under deres Streifninger „have borttaget saavel

Bibliografiske oplysninger