Fortegnelse over danske kunstneres arbejder paa de ved det Kgl. Akademi for de skjønne kunster i aarene 1807-1822 afholdte Charlottenborg-udstillinger

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Bibliografiske oplysninger