Billeder på siden
PDF
ePub

The poems of Samuel

Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge, Derwent Coleridge, Sara Coleridge Coleridge

[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][graphic][subsumed][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »