Catalogus van de boekwerken, voorhanden in de bibliotheek van het Koninklijk instituut van ingenieurs. 1856

Forsideomslag
Gebr. J. en H. van Langenhuysen, 1856 - 51 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelserne verificeres ikke af Google, men Google tjekker indholdet og fjerner det, hvis det er falsk.
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Udvalgte sider

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 19 - Denkbeelden omtrent eene noodzakelijke en mogelijke verbetering van den toestand der hoofdrivieren in Nederland, in verband beschouwd met de dpbreuken en overstroomingen voorgevallen in de jaren 1809, 1820 en 1855.
Side 11 - Waarin ligt de reden van de weinige vorderingen der bouwkunst in ons Vaderland, in vergelijking van die bij andere volken, en welke zijn de middelen, om haar bij ons hooger op te voeren
Side 35 - De l'état de la fabrication du fer et de l'avenir des forges en France et sur le continent de l'Europe », Annales des Mines, 3< Série, t.
Side 7 - Als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan. Uitgegeven door het Kon.
Side 13 - Nouvelles études sur les Pouzzolanes artificielles comparées à la pouzzolane d'Italie dans leur emploi en eau douce et en eau de mer.
Side 10 - Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, gedaan in de noordelijke Nederlanden, tot aan het begin der negentiende eeuw.
Side 44 - Fagrskinna. Kortfattet norsk Konge-Saga fra Slutningen af det tolfte eller Begyndelsen af det trettende Aarhundrede.
Side 13 - Recherches sur les propriétés diverses que peuvent acquérir les pierres à ciments et à chaux hydrauliques par l'effet d'une incomplète cuisson ; précédées d'observations sur les chaux anomales qui forment le passage des chaux éminemment hydrauliques aux ciments.
Side 8 - De Dollard of geschied-, aardrijks en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
Side 19 - Verhandeling over de algemeene rivier- en waterstaatkundige onderwerpen , welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd , of nog in overweging zijn, met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, enz., door J.

Bibliografiske oplysninger