Billeder på siden
PDF
ePub

To (do over with) iron, v. a. Haiarnı, gwisgo Irréfiagable, a. [applied to Arguments, undeâ hajarn, rhoi baiarn ar beth.

niable, not to be confuted or opposed ] Di-ymDone with iron, Haiarnedig, a haiarnwyd, wedi wad, di-wrthladd, di-wrtheb ; didor, anhydei haiarnu.

or; annadleuadwy. I'ron-colour, or iron gray, s. Haiarn-lliw, lliw'r Irrétragably, ad. Yn ddi-ymwad. Irrefra

haiarn, du-las, haiarn-ddu, lliw da 'r haiarn. gably strong, Cryf anhydor (di-wrtheb.) An iron-mine, s. Mwynglawdd haiarn.

Irrefutable, a. (not to be refuted] AnnisbrofadAn iron, or box iron, s. [for smoothing or iron- wy, anwrthbrofadwy; diymwad, dilysiant. ing liven) Haiarn caboli, cabol-fael.

Irrégular, a. [deviating from, or contrary to, To irov clothes, Caboli (gorllyfnu, f haiarnu) rule, &c ) Afrëolus, afrëolaidd, allan o rëol, dillad.

gwrthwyneb i rëol; di-rëol, heb rëol, anTo iron, v. a. (put on shackles or irons) Rhoi nhrefnus, anllywodraethus.

mewn gefynnau heiyrn, rhoi gefynnau hei. Irregularity, s. Afrëolusrwydd, afrëolaeth, af. yrn am un.

rëol; annhrefn, atlywodraeth, anllywodrI'ron.monger, s. [who deals in iron, i e. sells] aeth.

Marsiandwr (gwerthwr, gwerthydd) haiarn Irregularly, ad. Yn afrëolns, yn afröolaidd. neu bethau heiyrn; baiarnwr, heiernydd. I'rrelevant, a.(unrelieving. $ not pron.inent or I'ron-mould, s. [a yellowish spot in linen, so in relief ] A'r nid yw yn cynnorthwyo, ang. called) Hlaiarn-fan, ôl rhứd

yr
haiard.

hynnorthwyol ; a'r ni's saif allan o flaen I'rons, s. [for malefactors] Gefynnau heiyrn. (uch-law) eraill. & This mode of reasoning is To be iron sick, [as a ship] Gollwng dør trwy entirely irrelevant in this case, Ni's gwna y dyllau'r hoelion a yswyd gay rúd.

dull hyn ar ymresymmu les yn y byd yn hyn I'ron.work, s. Haiarn-waith, gwaith haiarn. o achos. Irónical, a. (spoken by the figure Irony, i. e. by Irreligion, s. Angbrefydd ; appnwioldeb.

way of sneer, reproach, mockery, or derision] Irreligious, a. Anghrefyddol, di-grefydd ; anA ddywedir mewn gwawd (gwatwor,) megis nuwiol, dïofn Duw. pan ganmolir unam gynneddfau neu rinwedd- Irreligiously, ad. Yn anghrefyddol. au nad yw efe yn meddu arnynt ; gwatworus, Isreligiousness, s. Anglirefyddoldeb, anghrefgwatworllyd, gwatworawl.

yddolrwydd. Irónically, ad. Ar wawd, o watwor, mewn gwat-Irrémeable, a. (not to be repassed, or that ad

wor, yn watworus, yn watworllyd, yn wat- mits no return) Di-adlam, di-wrthlam, diworawl.

wrthol, diddychwel, ar hyd neu oddiwrth yr I'rony, a. made of iron; resembling, or having hwa ni ellir dychwelyd, ni (a'r ni) ellir dych

the quality of, iron] O haiarn, hajarn; welyd ar hyd-ddo neu oddiwrtho; di-adnawf, baiarnaidd, haiarnllyd.

di-wrtbrawf. f Irony, s. [the figure in Rhetoric so called, Irremediable, a. (not to, or that cannot, be re

wherein a person useth words of a significa- medied] Di-ymwared, di-rwymedi, nid (a'r tion quite contrary to his real meaning: as nid) oes rhwymedi neu ymwared iddo, diwhen one sneeringly commendeth a person feddyg. for qualities which he hath not) Gwowd- Irremissible, a. [anpardonable, or not to be jaith, gwowd air, gwatworiad, gwatworgerdd, forgiven) Ni's (a'r ni's) gellir ei fadden, angair neu ymadrodd o ystyr gwrthwyneb i'r faddeuol, difaddenant, difaddeu, ni's (a'r hyn a feddylir o ddifrif.

pi's) maddeuir. Irradiance, or irradiancy. See Radiance. Irréparable, a. (that cannot be repaired, or reTo irradiate, v. a. (shine, or cast forth beams, stored to its former state, &c.] Ni's (a'r ni's)

upon; lighten, or illuminate] Tywynnu (lle- gellir ei atgyweirio neu ddiwygio; ni's (a's wych, llewyrchu, disgleirio, paladru, pe- ni's) gellir gwneuthur iawn am dano neu lydru, &c.) ar; goleuo, gloywi, peri i beth drosto, anesgor, anesgorol. ddisgleirio.

Irréparably, ad. Yn anniwygiadwy, fel na's To irradiate, v, 11. (shine, or cast forth beans) gellir ei ddiwygio neu atgyweirio.

Disgleirio, tywynnu, llewychu, bwrw pelydr Irreprehensible, a. (not to be blamed) Ni's (a'r fel yr haul, goleuo.

ni's) gellir beio arno, difai, difeius, digabl, Irradiation, s. Tywynnial, lewyrchiad, dis- digerydd, di-argywedd, di-argyoedd, nid (ar gleiriad, bwriad pelydr, &c. Sec. V.

nid) yw i'w feio, anhyfai, digw), anhygwl, Irrational, a (unreasonable, void of reason] anghylas, di-anair, di-ogan, di-enllib, dinam,

Anrbesymmol, atresymmol, di-reswm. See addwyn.
Absurd.

Irreproachable, a. (free from reproach, or not Irrationality, s. Afresymmoldeb, afresymmol- to be reproached] Khydd oddiwrth warthrwydd, afresymmolder.

rudd neu waradwydd, di-warth, di-warthIrrationally, ad. Yn atresymmol.

rudd, di-waradwydd, ni (a'r ni) ellir ei Irreconcileable, a. (not to be reconciled] Ang- warthruddio nett waradwyddo; digabl, di

hymmodadwy; anghymmodol, anghyinmou- gerydd. lon.

Irrepróveable, a. (not to be reproved, or fonnd Irreconcileably, ad. Yn anghymmodadwy. fault with] Angheryddadwy, a'r nid yw i'w Irrecóverable, a. (not to be recovered] Ni's geryddu, digerydd ; a'r nid yw i feio (yn

(a'r ni's) gellir ei gael neu ynnill yn ol; a haeddu beio) arno. gollwyd yn hollawl neu dros tyth, cyfr-goll; | Irresistible, a.(that cannot be resisted or withanesgorol

stood] Anwrthladdadwy, anwrthrynadwy, Irrecoverably, ad. (so as never to be recovered] ni's (a'r ni's) gellir ei wrthladd neu wrthryn,

Fel nad ellir bytb mo'i gael neu ynnill yn ui: anwrthwynebadwy, anwrthwynebol, ni's (a'r 1 yn hollol, yn gwbl, yn llwyr, acblán. ni's) gellir ei wrthsefyll neu wrthwynebu, di.

wrthladd, di-wrthymdrech ; anorchfygol, an- tance, made from the intestines of a cartilaorfod, &c.

ginous fish found in the Danube and elseIrresistibly, ad. Yn anwrthladdadwy, yn y where) Rhyw ysgrawling a wneiro ymysgar.

cyfryw fodd a'r na's gellir ei wrthladd neu oedd math ar bysgodyn a geir yn y Danaw. wrthwynebu.

Ising-pudding, 8. Selsigen. Irrésolute, a.

1. (not constant in purpose, unre- I’sland, s. pronounced iland, [a tract of land solved, wavering] Ansetydledig (sigledig, surrounded by water] Ynys. ( A small or beb ymsefydlu) yn ei amcan, anwastad (an. little island (an islet] Ynysan, ynys fechan. wadal) ei feddwl, ansefydlog, llwrf, llwfr, di- Of, or belonging to, an island, Ynysawl. galon, gwangalon, annewr, anymroigar, an- I'slander, 8. pronounced ilander, [the inhabitant ymröus, di-ymröad.

of an island] Triviannydd (un o drigiannyddTo be irresolute. See to Fluctuate [Met. wa. ion neu drigolion) ynys, i un ynys-drig. ver, &c.]

Isle, pronounced ile. See Island. Jrresolution. See Indetermination, Fluctua- The isles or aisles of a church, [i. e. side-walks

tion [Met. a wavering, &c.) Faint-hearted- running parallel to the greater walk in the ness, &c.

centre called the Nef or Nuve] Esgyll (esIrretrievable. See Irrecoverable.

gyll-rodfeydd, ystlysau) eglwys. Irreverence, s. [want of veneration or respect] I'sraelite, s. Isräeliad, Jo. i. 47.

Ammharch, antri, anfoes, 1 anghymmeriad, l'sraelitish, a. ( Israel, Lef. xxiv. 10: An anghyfrit, di-anrhydedd, anurddas.

Israelitish woman, Israelites, Lef. xxiv. 10. Irréverent, a. Ammharchus, dibarch.

I’ssue, s. (a going forth) Mynediad allan. Irréverently, ad. Yn ammharchus.

Unto God the Lord belong the issues from Irreversible, a. (not to be reversed, repealed, death, I'r Arglwydd Dduw y perthyn dïang

or made void, Anniddymmadwy, ni (a'r ni) tâu rhag narwolaeth, Salm Ixviii. 20). ellir ei ddiddymunu neu droi yn ôl ; di-adlam, Issue, s. (the end, or consequence of any ac. di-wrthdro; annychweladwy ; anghyfne- tion] Diben, diwedd, yr hyn a duel o beth widiol.

neu a ddigwyddo, y canlyniad. Irıévocable, a. (not to, or that cannot, be re- To join issue. See under to Join. called) Ni's (a'r ni's) gellir ei alw yn ol, ni Issue, s. (a spring, or source] Tardd (tarddiant, (a'r ni) ellir ei alw i'w wrthol, s annyfyn : tarddiad, tarddelliad) dúr o lygad ffynnon, di-adlam.

&c.---tfynnon. [ Out of it [i. e. the heart] Irrévocably, ad. (in a manner that admits of no are the issues of life, Allan o honi y inae

recal] Fel nad ellir (ni's gellir) ei alw yn ol, bywyd yn dyfod, Diar. iv. 23. yn annyfyn: yn ddïadlam.

Issue, s. (an aperture made in the flesh by inTo irrigate, v. a. (water, &c.] Dyfrhâu, dyfra, cision for the discharge of humours) Ffynmwydo, gwlychu, troi dŵr i dir.

honnell, ffynhonnig. Irriguous, a. (watered, or well-watered) Dyfr- Issue, 8. (a running sore] Llynnor, llif-weli,

edig, amddyfrwys, diwall gan ddwfr, wedi ei difer-lif, Lef. xv. 2. ddyfrhâu (ei fwydo) yn dda, wedi ei wlychu ; | Having an issue, [a running sore] ( Diferllyd, hvildwfr, hawdd ei ddyfrbâu.

Lef. xv. 4. Irrision, s. [the act of "deriding, mocking, or An issue of blood, Diferlif gwaed, Marc v. 25.

laughing at another] Gwatworiad, gwawdiad, gwaed-lit, cerddediad gwaed, Lef. xii. 7. gwawd, gwatwor, chwerthiniad am ben un, Issue, s. [oti-spring) Hiliogaeth, hil, eppil, hâd, chwerthiu gwatwor.

plant. I'rritable, a. (easy to be, or easily, provoked] Issue, s. (profit, or revenue.] See Income.

Hyddig, hawdd ei (i'w) ddigio ; siomgar, an- Issue, or expence, Yr hyn a osodir allan ar ynad, anniddig.

ryw orchwyl. To irritate, v. a. (provoke, &c.] Cyffroi, annog, f To be in issue, (in debate or question] Boul

cynnhyrfu; digio, peri digio, llidio, cynnen mewn dadl. The maller in issue is this, y dig, ennyn lid, annog i ddigofaint, 1 digio peth (y matter) mewn dadl yw hyn. (llidio) clwyf neu archoll.

To issue forth or out, Torri (tarddu, rhedeg, Irritátion, s. Cyffröad, cyonhyrfiad, cynnwrf, cerdded, myned, dyfod, tfrydio, gwanegu, annog.

allan. Irruption, s. [a bursting in) Torriad (rhuthrad) To issue forth or out, [as an enemy] Cyrchu i mewn; rhathr, cyrch.

(rhuthro, neidio,) allan. Is, [a person of the verb to Be) Mae, y mae, To issue (proceed] from, Tarddu (tlyfod, deillsydd, y sydd, sy, y sy, yw, ydyw ( yttyw.) iaw, hanu, dylito, codi) o neu oddiwrth.

It is just or even so, Felly (tel hynny, To issue, (applied to off-spring, proceed or de dyna'r modd) y mae, felly'n gymmwys. Is scend) from. See to Come (proceed] from, it not so? Onid (ai nid) felly y mae? onid (ai to Derive (descend) or be derived from, and nid) é? Is there? A oes. There is, Oes. to Descend or be descended from. Where is ? Pa le (p’lc) y mae? | mae? Gen. To issue, {applied to proclamations, warrants,

It is well, Da, da iawn, o'r goreu. &c. send) out, v. a. Anton (danton, gyrrn) 9 Is, [attended by a Negative, may be some- allan neu ar lled; dodi (gosod, f rhoddi)

times rendered in Welsh by] Mo'r. This is allan ; cyhoeddi; gyrru ar gyhoedd.

not the man, Nid hwn mo'r (nid dyma'r) dyw. To issue out money, Talu allan. I'scbury, s. (stoppage or suppression of urine] | An issuing, 8. Tarúd, tarddiad, tarddelliad,

Tostedd, diferddwr, gobiso, ystagiad y dør, ffrydiad, &c. attal trwnge.

l'ssueless, a. (without off spring or children] Isicle. See Icicle.

Di-eppil, di blant, heb blant neu eppil iddo. l'singlass, s. (a sort of gluey or viscous subs- l'sthmus, s. (a neck of land joining a peninsula

[ocr errors]

iv. 9.

to the continent) Llain (carrai gwddf) o dir Its, or of it, Ei, ei-ef, eiddo ef, ei eiddo. rhwng den-fôr, cyfyng-dir.

Itself. See under It. It, pron. Efe,'fe, efo, 'fo, ef, e, o, yr un. This Júbeb, or Jubarb, [in Botany.] See great is it, Hun vdyw efe; neu, Dyma fe. To House-leek, under H. it, Atto, iddo. It is, Y mae. It was, Yr Jubilation, s. [a solemn rejoicing, or a declaroed. It is I, Myfi yw. It is nothing to sit ing of triumph with songs, &c.) Uchel-orfoldoth not concern] me, Ni'm dawr i; ner, eddiad, uchel-orfoledd, caniad orohian. Ni'n dawr; neu, Nid yw ddim i mi.' It is Júbile, or jubilee, 8. [the year of release and not by strength of body that great things are public rejoicing among the Jews, which was done, Nid trwy nerth corphorol y gwneir every 50th year; also a grand church-festival pethau mawrion (gorchestion.) It leginneth celebrated at Rome at stated periods) Gwyl. to be light, Mae hi'n (mae'n) dechren goleuo. flwyddyn arbennig a gynhelid ym mysg yr

Itself, Ei hun. Of itself, ( hono ei hun. Juddewou bob deng mlynedd a deugain; Ju. I'taly, s. (tlie country so called] Yr Eidal, yr bili, Lef. xxv. 10.--gwledd gyhoedd fawredd. ital. Act. xxvii. 1.

og a gynnhelir yn eglwys Rutain ar ben cylch Italian, or itálic, s. sof or belonging to, Italy] gosodedig o flynyddoedd, yr hon, ar ei sefydl

J'idalig, o'r Eidal, eid'lo'r Eidal, o'r (eiddo'r) iad cyntaf yn y flwyddyn 1300, a drefnwyd Jiai, italaidi, Act. X. 1.

i'w chynnal ar ben pob can mlynedd; ym Italian, s. sa native of Italy] Gwr o'r eidal, Ei- mhen ennyd ar ôl hynny cyfyngwyd y cylch

daliad, Italiad, broclor (un o trodosion) yr i ddeng mlynedd a deugain; gwedy'n i bum Ital neu'r Eidal.

mlynedd ar hugain; ac yn ddiweddaf oll, i Ita ian), s. [the language of Italy] Eidaleg, It- dair blynedd ar hugain. aleg, yr Ituley.

Jucundity, s. (pleasantness; mirth] Hyfryd. Itáliarated, a. (become an Italian, i. e. in his wch; difyrrwch, digriiwch, llawenydd, &c.

manners, &c.] Wedi myned yn italiad, wedi Judáical, or Judaic, a. (of or belonging to the ovdymiufio ag arterion (a terau, â moesau, Jews] Luddewig, Iuddewaidd. dc.) yr lialiaid.

Judaism, s. (the religion, rites, customs, and Itch, s. (a cutaneous disease so called ] Cosi, dy- manners of the Jews] Crefydd, seremonïau,

lafuch, ymlaith (in Glamorganshire, quære defodau, a chynneddfan, yr Juddewon; Iu. whether ymolaith.) ysta (yn y croen,) mer- ddewiaeth; laddeweiddiaeth. win-gos; y crafu, yr ymgrafu, yr ymgrafial, To Judaise, v. n. (assimilate one's manders to y cosi, yr yngosi, yr ymgos.

those of the Jews) Iuddeweiddio, canlyn | Itch, s. [a great, or constant teasing, desire] (dynwared, cyd-ymffurfio à) moesau ac arfer

Mawr-chwant, blýs, argyllaeth; ywynfyd- ion yr luddewon. l'wydd. I Having an itch to do a thing, Blýsik Judge, s. (who presides in a court of judica(chwannog, tra-chwannog, mawr ei chwant, à ture] Barnwr, barnydd, beirniad, brawdur, mawrchwant arno) i wnenthur peth.

ynad, yngnad, pablwr, pablydd, rulgò ustns, To itch or have an itching, Ysu gan (gralu neu swyddog, 1 Sam. ii 25.---elystan (quære.)

gosi,) bod a closi ac ymgratu arno, bod ag 9 Judge, s. (one who hath skill sufficient to disymla ili arno, merwino o (n) gosi: 4 ysu a cern, and pronounce upon, the merit or value jue. wino (gwyniasıl, gwyntydın) am gael of any thing] Un a wyr beth a dál (a fedr gwneuthur rlıyw beth. 9 My fingers itch to brisio) pethau, barnwr ar beth. be at him, Mae fy mysedd yo merwino am A judge's assistant, or a judge lateral. See an gael i hoi idilo gosfa.

Assessor [to a judge.] To have the itch, Bod â'r crafu (â'r merwin.gos) A chief judge, s. Pen brawdwr, prif-ynad.

A paisne judge, s. Isel-feirniad. l'tching, a. (that itcheth, &c.] A chosi arno, yn A judge's seat, s. Gorsedd, &c. See Bench (tlie

merwino. Huring itching eurs, Gan fod eu seat, whereon judges sit.! clustiau yn merwino, 2 Tim. iv. 3.

The office of a judge, Yogneidiaeth. An itching, Cosi, &c. See Itch,

To judge, v. r. (determine causes; give one's l'tchy, a. (affected with the itch] Craflyd, a'r opinion of] Barnu, rhoi barn, pablu.

crafı arno, llawn o'r craín; crachlyd. To judge between contending parties, (as an nmI'tem, s. (in Wills, &c. also] Hefyd.

pire.] See to Decide, to Determine, DijuItem, or article, in an Account, Pen (pwngc, dicate, &c. cymmal) mewn Cyfrif.

To judge, r. n. (suppose or think] Tybied, tybItemn, s. sa hint or innuendo] Awgrym, amnaid; iaid,

tybio, tybygu, &c. (As I judge, I'm rhybudd.

týb (yn fy nhýb) i; neu, Yn fy (yn ôl fy) To iterate, . R. (say, or do, a thing more than marn i.

once] Ail-adrodd, ail-ddatgan, ail-udywedyd, To judge wrongfully, Darnu ar gam, rhoi camatdılywedyd: ail-wneuthur; mynychau, my- fari (cam-trawd,) cam-farnu. nychu.

To judge, or discern. See to Discern, (judge) Iteration, s. Ail-aclroddiad : ail-wneuthuriad; and io Distinguish (in its 1st Acceptation.) nivoychiad.

Judged, a. Barnedig, a farnwyd, wedi ei farnu. Itinerant, a. (travelling, &c.] Teithiol, ym. Júdger, s. Barnwr, a farno.

deithiol. q llinerant judges or justices, Taith- A judging, s. Barniad. ynaid, ynaid teithio. An itinerant preacher, Judgment, or judgement, s. (pronounced or Pregethwyr treigl.

passed by a judge, &c.] Barn, brawd, pabl, Itinerary, s. [a book of travels, describing the dedfryd, dedryd.

road to places, &c.) Teith-lyfr; cot-lyfr yn Judgement, s. (obtained in a court of judicacynnwys yrlyn a wnelerwrtli ymdaith,cyfrif. ture, law, &c.) Barn, barnedigaeth, cyiraith. lvir y milldiroedd o le bwygilydd mewn taith. Enter not into judgment with thy serrant,

arno.

us, &c.

Na ddós i farn a'th was, Salm cxliii. 2. To ar ddïowd-lestr (ddyfr-lestr, lestrịyn) croth enter into judgment [go to law] with one, og, o bridd, pridd-lestrîyn crothog, costrel

Myned i gyfraith ag un, Job xxxiv. 23. bridd, { marchog (in Glamorgunshire,) cunA statute of judgment, (i. e. an established law] nach, vulgo siwg. Deddf farnedig, Num. xxvii. 11.

A great jug, or pitcher, Ystên bridd. Judgement [a sentence or decree) that may be To juggle, v. n. (shew tricks by sleight of hand, reversed or set aside, barn dremyg.

play the juggler, &c.] Ymarfer o'r gelfyddyd The last or general judgment, [i. e. at the last hudolawl, gwneuthur hudoliaeth, lledrithio, day] [ Y frawd gyhedd (gyhoedd.)

bwrw hûd, dangos hûd a lledrith; bwrw hug The day of judgment. See Doomsday.

(niwl) tros lygaid un. Judgment, s. (inflicted by Providence for any To juggle with [impose upon] one, Twyllo

particular crime) Barnedigaeth, Jer. i. 16. (siommi) un, bwrw hûd ar un. barn, pla, dïaledd. | My [i. e. the Lord's] | To juggle one out of a thing, Tynnu peth oddifour sore judgments, Fy mhedair dryg-farn, wrth (dwyo peth oddiar) un yn ddichellgar Ezec. xiv, 21.

neu trwy hûd a hocced. Judgment, or condemnation. See Condem. To juggle together. See to Collude [play nation.

booty.] A wrong judgment, Cam-farn, cam-frawd. Juggle, or a juggling trick, s. Hûd, lled rith, Judgment, s. (ability and capacity of judging; hůd á lledritb, hudoliaeth ; twyll, hocced.

or the power of discerning the propriety or Júggler, s. Hudol, gwr lledrithiog, a fwrio hûd, impropriety of things) Gallu (medrusrwydd, a wnel hudoliaeth, a él oddi-amgylch gan cyfarwyddyd) i farnu.

wneuthur hudoliaeth; twyllwr, siommwr, of good [quick, &c.] jndgment. Sec Acute hoccedydd. (in judgement) and Discerning.

Juggler-like, a. Hudolaidd, hudolawl; hoccedof a correct [right or rectified] judgment, Cy. wir ei farn, cywir-farn.

A she-juggler, s. Hudoles. , s. [opinion) Týb, barn; bryd, medd- A juggler's wand, s. Hud-lath, hutlath. wl. In my judgment, I'm týb i, yn fy ohýb Júggling, s. [the practice of legerdemain, or

(ly marn, fy mrýd) i, yn ol fy meddwl i. slight of hand] Hudoliaeth, gwneuthuriad To sit in judgment, Eistedd i farpu, eistedd ar hudoliaeth, dangosiad hud a lledrith, lled

orsedd barn (ar yr how)-faingc,) gorseddu. rithiad, ymarferiad o'r gelfyddyd hudolawl, To deliver [give or pass] one's judgment, Dat- bwriad hud; gwneuthuriad twyll (hocced.)

gan (mynegi, rhoi, yspysu) ei farn neu dyb. A júggling-term, s. Gair hudol (budolawl,) To give (pass) judgment in a law-suit, Barnu'r hud; gair mwys (amwys,) mwys air. ddadl neu'r hawi, rhoi barn yn neu ar y ddadl, Júggling-language, s. [the cant of jugglers] dosparthu cynnen.

Hud-iaith. To give away by judgment, Rhoi (i un) trwy Júggling-tricks, s. Hudoliaethau, had a lledfarn cyfraith.

rith, boccedion, munudiau ystrywgar lladradTo pervert judgment, Gwyro (traws-wyro) barn. aidd, castiau hudolawl. A judgment-place, or judgment-hall. Brawdle, Full of juggling, or juggling-tricks, Lledrithiog.

dadleu-dy, dadleu, llys (gorsedd, gorseddta) The art of juggling, or the juggling-art, Celbarn.

fyddyd hudoliaeth, y gelfyddyd hudolawl. Judgment-seat, 8. Brawdle, gorsedd (gorsedd. Júgglingly, ad. [in an unfair or deceitful man

faingc, gorseddfa) barn, howl-faingc, gor. ner] Yn hudolaidd, yn hudolawl ; yn lledsedd-faingc.

rithiog; yn hoccedus, yn ystrywgar, yn Judicatory. See Court of law, and a Judgment- ddichellgar, &c. place.

Júgular, (situated in, or belonging to, the Júdicature, s. [the power or province of dis- throat] Yn (y sydd yn) y gwddf o'r tu blaen,

pensing Justice) Gallu ac awdurdod i wneu- yn y gêg, yoghorn y gwddf, yn yr oslef; thur barn a chyfiawnder; yngneidiaeth; perthynol (yn perthyn) i'r gwddf, o'r tú brawd, barn, barnedigaeth. À court of judi- blaen, perthynol (yn perthyn)i'r gêg, perthcature, Llŷs brawd (barn, cyfiawnder,) ynol (yn perthyn) i gorn y gwddf, perthynol brawd-lys, brawd-le.

(yn perthyn) i'r oslef. f The jugular vein, Judicial, a. (of, or belonging to, a judge, judg- Gwythen (gwythïen) y gég neu'r oslef.

ment] Ynyneidiol; barnol, brawdol, barned. Juice, s. Südd, süg, sugn, irder, llynn ; nôdd. igol; cyfreithiol. In his judicial capacity, The juice of meat after digestion. See Chyle ; Yn ei swydd (ei sefyllfa, ei fraint) yngneid- and Chyme. jol; neu, q Fel yr oedd (y mae) efe yn farn- Júiceless, a. (void of juice) Di-sug, di-fudd, wr neu'n ynad.

di-sugn, di-nodd; I sých. Judicially, or in a judicial way, Yn farnedigol, Júiciness, s. Llawnder (amledd) o súdd neu yn gyfreithiol, 1 yn ol rhëol a threfn cyf- pôdd, irder, ireidd-dra. raith (barn.)

Juicy, or full of juice, Llawn sûdd (süg, sugn, Judiciary. See Judicial.

nôdd,) ir, iraidd. Judícious, a. Da (cymmwys, cywir) ei farn, ffel, Jujubes, or jujube, s. [a sort of fruit so called]

call, ffel-gall, synhwyr-gall, cywraint, medr- Ei enw Cymraeg dyweded y neb a'i gŵyr. us, cyfarwydd.

To juke [as birds.) See to Roost. Judiciously, ad. Yn dda ei farn (ei bwyll,) yn Júlap, or julep, s. (a sort of medicinal potion

ffel-gall, yn gynghorns, yn synhwyr-gall. so called) Math ar feddyg-lyn. Judiciousness, s. Ftelder, ftelrwydd, ffelgall. Júlian account, s. [i. e. thut instituted by edd,--cymniwysder barn.

Julius Cæsar, otherwise called the old style] Jug, s. a sort of earthen drinking-vessel] Máth Yr hên gyfrif, yn ol pa un y bwrid, ac y bernid mai 365 o ddyddiau a 6 o oriau cyf- | Júpiter, or Jove, s. [a heathen deity so called] ain, oedd cywir hyd y flwyddyn. See Gre. Jau, Jou, gorian account.

Júrat, s. (a sort of magistrate in the nature of Július Cæsar, s. [the Roman emperor so called, an alderman] Math ar lywydd; seneddwr,

who first led the Romans into Britain) Jul henefydd. Cassar (Caisar,) Ulcassar, Ilcassar.

Juratory, a. [by means of, or giving, an oath) Júly, s. vulgò July', (one of the Calendar- Tyngedigol. months, so called in honour of Julius Cæsar) | Jurídical, a. Cyfreithiol, a berthyn i'r gyfraith.

Gorphen-laf, mîs Gorphen-haf, s mis Jul. Jurisdiction, s. [authority; the extent of one's Júly-tower, s. Blodau Gorphenbaf.

authority) Awdurdod, llywodraeth, rhaglaw. The winter July flower, Y dewbanog wen wrryw, iaeth, arglwyddiaeth, yngveidiaeth, swyddgwyn-ddail;

; y fioled felen auaf, melyu y ogaeth, swydd-fraint, rhëol-fraint, swydd ac gauat, menyg y merched.

awdurdod barnwr (ynad ;) ardal, talaeth, tir. Jumble, s. [a contused mixture] Talp (crûg) iogaeth, cyrrhaeddiad awdurdod a llywodr

amryw-gymmysg; cymmysg, cymmysgfa. aeth un. 1 Jumble, s. (a shaking together] Cyd-ysgydfa. To be under a person's jurisdiction, Rod dan awe To jumble, or jumble together, v. u. Cymmysgu durdod a llywodraeth un.

(ynghyd,) cyd-gymmysgu, bwrw blith dra. | Jurisprudence, s. (the science of the law] Gwy. chymmysg (blith dra-pulith, blith dra-phen; bodaeth (cyfarwyddyd) yn y gyfraith. bwrw, allan o dretn; bwrw ynghyd yn un Júrist, s. Cyfreithiwr. See Lawyer; and Ciclamp di-dretn.

vilian. To jumble, v. u. (shake, or be shaken, violently] Júror, or jury-man, 8. Rheithwr, cwestwr, un

sgwyd' (ynghyd,) ysgydio; ymysgwyd, cyd- o'r cwest, in dan-dwng, un ar ei lw i wneuymysgwyd.

thur cyfiawnder rhwng pleidiau. Jumbled together. See Confused.

Júry, 8. [distinguished by grand and petty or Jumbler, 8. Cymmysgwr, cyd-gymmysgwr, petit, the former ordinarily consisting of 24, cýd-gymmysgydd.

and the latter of 12 men, sworn to deliver a A jumbling together, Cyd-gymmysgiad, cym- truth, according to such evidence as shall be mysgiad ynghyd.

laid before them, touching the matter inquirJump, 8. (a leap) Naid, llam, darwain. See

ed into] Rheithwyr, vulgò cwestwýr, cwest. Hop, and Jolt.

The foreman of the jury, f Pen-rhaith, blaenor To jump, v. n. (leap, &c.] Neidio, llammu, &c. (pen) y cwest.

ihe noise--of u jumping chariot, Swny cerbyd The grand jury or inquest. Uchel-reithwyr (sef yn neidio, Nah, iii. 2.

pedwar ar hugain o wýr diledach dan raith To jump with one in judgment or opinion, Bod neu ar eu llw i ymofyn am bethau a wneler o'r un tarn (feddwl neu dyb) ag un, cyd- yn erbyn y gyfraith,) y cwest mawr, y daafarnu, (cyd-teddylio, ag an, cyttuno (cyd- dyngwyr pennat, 1 yr uchel-raith. synio, cyd-gordio) ag un mewn barn, &c. The petit jury, Isel-reithwyr ( sef deuddeg cyJumper, s. Neidiwr (pl. neidwyr,) llammwr, ffredinwr dan raith, y dan-dyngwyr gwreng; llemmydd, llamsachwr; Hambidydd.

y cwest bach, fyr isel-raith. The rerdict Jumping, given to jumping, or apt to jump, giren [brought in] by the jury, Dedryd y deaLlamsachus.

ddeg di-dras. A jumping, s. Neidiad, llammiad; llemmain.

Jury-mast, s. (something set up in the room of Jumpingly, or by jumps. See Hoppingly. a mast lost in a storın, &c.] Rhith-hwylbren, Júncales, 8. [delicacies or delicates) Amubeu. a hith-wernen, hwylbren (gwerpen) ddir. thunion.

prwy. Junction, s. Cydiad, &c.

Just, a. (right, meet, &c.] lawn, cyfiawn, unJúucture, s. Lysswllt, cymmal; cyssylltiad. iawn, cyfartal, iawn-weddog. It is just that June, s. [the month so called) Mehefin, mis Me- we should do this, Mae'n iawn (iawn yw) i ni hetin.

wneuthur hyn. A just petition, Arch gyfar. Júnior, a. (younger) Iau, ienangach, ieuaf (ieu- tal. It is just and meet, Iawn-weddog yw.

angaf) o údau. David Waliams, junior, Da- Just, or exact, a. Cywir, cytartal ; cymmwys, tydd ab Gwilym ieuangaf (y ieuangaf.) He cymmedrol.

is my junior, Y mae efe yn iau na myfi. Just, a. (righteous, upright] Cyfiawn, Mat. i. Juniority, s. [the state, or quality of being 19. cywir, onest.

younger] leuangach oedran, ieuaint, ieuang. Just, or due, Dyledus, &c. eiddrwydd.

Just, or true, Gwir, cywir; ffyddlon, didwyll. Júnier,or juniper-tree,s. Meryw, meryw-wydd- Just (faithful) persons, Cywiriaid.

en (mer'wydden,) merywen, pren meryw. Just, or tair [in one's dealings) See Fair [apTo give one a juniper-lecture, (a severe chid- plied to dealing, &c.] ing] Dwrdio (ceryddu, angreititio, sardio, ar- With just cause, O wir haeddiant.

gyoeddi) yn dost, yn llym, neu yn llymdost. To be just, Bod yn gytiawn (yn gywir, &c.) Junk, s. (a piece of old cable] Darn o hen raff | How should a man be just ( justified) with angor.

God? Pa fodd y cyfiawnheir dyn gyd â Junto, s. Cyd-gyfrinach; cyd-gyfrinachwyr; Duw? Job ix. 2. cyd-bleidwyr.

Just so many (and no more] I gyd; ac nid (un I'vory, s. (the elephant's tooth] Oliffant, dant

yn) ychwaneg, heb gymmaiot ag on yn olittant, itori.

ychwaneg. They were just [but jnst) fire, I'vory., ot ivory or made of ivory, O'r oliffant, Pump oeddynt i gyd. He had just three chil.

neu'r itori, olitsant, itosi, ityrn, Salm cun. dren, Yr oedd iddo dri o blant ac nid xlv. 8. An ivory hast, Carn olittant.

ychwaneg.

« ForrigeFortsæt »