Billeder på siden
PDF
ePub

An arrangement of British plants

William Withering

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][merged small][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »