Billeder på siden
PDF
ePub

COLLECTIO
PISAURENSIS

OMNIUM POEMATUM, CARMINUM, FRAGMEN-
TORUM LATINORUM,

SIVE AD CHRISTIANOS, SIVE AD ETHNICOS, SIVE AD
CERTOS, SIVE AD INCERTOS POETAS,

A PRIMA LATINE LINGUÆ ÆTATE
Ad fextum ufque Chriftianum Seculum & Longobardorum
in Italiam Adventum pertinens,

Ab omnium Poetarum Libris, Collectionibus, Lapidibus »
Codicibus exfcripta.

TOMUS PRIMUS

ETHNICOS POETAS MAJORES CONTINENS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

AMPLISSIMO VIRO

CAROLO MOSCE

BARZIO

EQUITI, COMITI, ET MARCHIONI.

PASCHALIS AMATUS

CHALCOGRAPHUS.
S. P. D.

Rebro fermone mecum ufurpare confueveras præteritis annis, am pliffime Eques, Litterarum & Litteratorum Hominum amantiffime, tum Poeticam omnem juxta celeberrimas Sapientum voces Religionis & Philofophiæ illuftrem pedifequam judicandam, tum vero Latinam Poefim hoc nomine, fecundum Hebræam, ceterarum omnium principem exiftimandam. Nonne enim, mihi ajebas, Divinæ Naturæ Attributa, Divinarum Perfonarum Relationes Chriflia na Myfteria, Præcepta, Sacramenta, humana Arbitria, divinæ Electiones, Antiftitum Officia, Romani Pontificis fumma Jura, totius denique Catholicæ noftræ Theologiæ Difciplinæque Apoftolicæ Antiquitates, a veteribus Chriftianis Poetis, vel uti ampliffimis teftibus confirmari, vel uti Poetis non tantum defcribi & pronunciari, fed fere pingi poetico more, & oculis ipfis fubjici videntur? Nonne facræ adhortationes, animorum erectiones, terrenarum rerum contemtus faluberrimi timores, confolatrix Spes, viva Fides, ardentiffima Caritas ab iifdem facratiffimis Poetis, præter ceteros Scriptores omnes, poetico illo fuo lumine vehementiffime excitari & infigi & exprimi comperiuntur? Jam vero, fubjungebas, naturalis ipfa Moralium Officiorum Honeftas ab antiquis Ethnicis Poetis, a quibus etiam tamquam injuftis Poffefforibus illam repetendam nos monet D. Auguftinus,

2 2

non

« ForrigeFortsæt »