Billeder på siden
PDF
ePub
[graphic][ocr errors][subsumed]
[graphic]

PUBLIC SPEAKING

PRINCIPLES AND PRACTICE

[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »