Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

(G. E. C. Gad. O. H. Delbanco. F. Hegel. C. C. Lose.)
Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover).

1887.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. Arealet S. 29–33.

2. Ejendomsforholdene S. 33–34.

3. Skovenes almindelige Tilstand S. 34-37.

4. Trævegetationen S. 37–50.

5. Skovbruget S. 50–57.

6. Statsskovene S. 57–64.

7. Opsyn et med Privat skovene S. 65–66.

8. Skovenes og Skovdriftens Beskatning,

Toldlov en og Skovene. S. 66–75.

III. Omsætning og Forbrug af Skovprodukter. . . . 75–93.

1. Forhandling af indenlandske Skov pro-

dukter S. 75–80.

2. Skov produktionen og Land befolkningen
80–87.

3. Fabriksmæssig Til dannelse af danske

Skov produkter S. 88–89.

« ForrigeFortsæt »