Billeder på siden
PDF
ePub

Sed contra accipies meros amores
20 Seu quid suavius elegantiusve est:
Namn unguentuin dabo, quod meae puellae
Donarunt Veneres Cupidinesque,

25

Quod tu cum olfacies, deos rogabis,
Totum ut te faciant, Fabulle, nasum,

Nei te plus oculis meis amarem,

Jocundissime Calve, munere isto
Qdissem te odio Vatiniano:

[ocr errors]

Nam quid feci ego quidve sum locutus,
Cur me tot male perderes poetis?
30 Isti dii mala multa dent clienti,
9 Qui tantum tibi misit impiorum.

Quod si, ut suspicor, hoc novum ac repertum
Munus dat tibi Sulla litterator,

Non est mi male, sed bene ac beate,

$ Quod non dispereunt tui labores.

Dii magni, horribilem, et sacrum libellum
Quem tu scilicet ad tuum Catullum
Misti, continuo ut die periret,
Saturnalibus, optimo dierum!

10 Non non hoc tibi, salse, sic abibit:
Nam, si luxerit, ad librariorum
Curran scrinia, Caesios, Aquinos,
Suffenum omnia colligam venena,
Ac to his suppliciis remunerabor.
15 Vos hinc interea (valete) abite
Illuc, unde malum pedem attulistis,
Saecli incommoda, pessimi poetae,

Si qui forte mearum ineptiarum

Lectores eritis. manusque vestras 20 Non horrebitis ammovere nobis,

8, 19. meos pr E. 29. malis DL. 30. dant DE. 9, 2. ac L: hoc D.

25. Ne L, Me ́D..

20. quod D.
3. sulla pr L: si illa D et corr L,
4. mihi DL. 8. MisistiDL

Sylla Marcianus Cap. 3, p.51.

10. Non modo hoc D. false DL. 12. Curtam D. scri

nea DL, At D.

13. Sufferam DL,

17. Seculi DL.

Suffenam Laurentianus. 20. admovere D.

14. Hac L,

Commendo tibi me ac meos amores,
Aureli. veniam peto pudentem,
Ut, si quicquam animo tuo cupisti,
Quod castum expeteres et integellum,
25 Conserves pueruin mihi pudice.
Non dico a populo: nihil veremur
Istos, qui in platea modo hue modo illuc
In re praetereunt sua occupati:
Verum a te metuo tuoque pene
30 Infesto pueris bonis malisque.
10 Quem tu qua lubet, ut lubet, moveto
Quantum vis, ubi erit foris, paratum:
Hunc unum excipio, ut puto, pudenter.
Quod si te mala mens furorque vecors
s In tantam impulerit, sceleste, culpain,
Ut nostrum insidiis caput lacessas,
Ah tum te miserum malique fati,
Quem attractis pedibus patente porta
Percurrent raphanique mugilesque.

10

Paedicabo ego vos et irrumabo,
Aureli pathice et cinaede Furi,
Qui me cx versiculis meis putastis,
Quod sunt molliculi, parum pudicum.
Nam castum esse decet pium poetam
15 Ipsum, versiculos nihil necesse est,
Qui tum denique habent salem ac leporem,
Si sint molliculi ac parum pudici
Et quod pruriat incitare possint,
Non dico pueris, sed his pilosis,
20 Qui duros nequeunt movere lumbos.
Vos, quod milia multa basiorum
Legistis, male me marem putatis?
Paedicabo ego vos et irrumabo,

9, 30. bonisque_DL.

10, 1. qualibet L. ut iubet DL,

6, nostrorum L.

7. At L. 10. 23. Dedicabo D. 15. versiculo pars codicum

Plinii epist. 4, 14.

16. tum D; tamen L. 17. sunt apud 21. quod Laurentia

Plinium. 18. pruria D. nus: qui L, que D,

possunt D.

O Colonia, quae cupis ponte ludere magno, 25 Et salire paratum habes, sed vereris inepta Crura ponticuli assulis stantis in redivivis, Ne supinus eat cavaque in palude recumbat; Sic tibi bonus ex tua pons libidine fiat, In quo vel Salisubsili sacra suscipiantur: 30 Munus hoc mihi maxini da, Colonia, risus. 11 Quendam municipem meum de tuo volo ponte Ire praecipitem in lutum per caputque pedesque, Verum totius ut lacus putidaeque paludis Lividissima maximeque est profunda vorago. 5 Insulsissimus est homo, nec sapit pueri instar Bimuli tremula patris dormientis in ulna. Quoi cum sit viridissimo nupta flore puella (Et puella tenellulo delicatior haedo, Asservanda nigerrimis diligentius uvis),

10 Ludere hanc sinit ut lubet, nec pili facit uni, Nec se sublevat ex sua parte, sed velut alnus In fossa Liguri iacet suppernata securi,

Tantundem omnia sentiens quam si nulla sit usquam,
Talis iste meus stupor nil videt, nihil audit,

15 Ipse qui sit, utrum sit an non sit, id quoque nescit.
Nunc eum volo de tuo ponte mittere pronum,
Si pote stolidum repente excitare veternum
Et supinum animum in gravi derelinquere caeno,
Ferream ut soleam tenaci in voragine mula.

10, 24. O culonia quae L, Oculo in aquae D. 26. assulis stantis Statius: ac sulcis tantis DL.

laedere DL.

inredivinis L.

28. Sit L. 29. sali subsali D, sali subscili Laurentianus. *Salisubsulus enim, uti in antiquorum monumentis reperi, Mars a veteribus dictus est. Pacuvius in armorum iudicio, pro imperio salisubsulus si nostro excubet' Guarinus. suscipiant DL. 30, culonia L.

puer

11, 3. pudicaeque paludes DL. 5. est L: que D. D. 7. Cui iocum sit DL. 8. Et L: Ut D. puto Est. tenello D. 9, delicantius L. 10. libet D. 11. Nec me DL. 12. ligari in fragmento Festi p. 114. suppernata ibidem: superata DL. 14. nil nihil DL. 15. quid sit D. 16. Hunc L. eum D: enim L. potest olidum DL. correctum in ex. cerptis Minturni. 18. delinquere DL. 19. Ferrea D. mulla Laurentianus et Riccardianus, nulla L.

20 Aureli, pater esuritionum,

Non harum modo, sed quot aut fuerunt
Aut sunt aut aliis erunt in annis,
Paedicare cupis meos amores.

Nec clam: nam simul es, iocaris una,
25 Haeres ad latus, omnia experiris.
Frustra: nam insidias mihi instruentem
Tangam te prior irruinatione,

Atque id si faceres satur, tacerem: Nunc ipsum id dolẹo, quod esurire 30 Me ne puer et sitire discet. 12 Quare desine, dum licet pudico, Ne finem facias, sed irrumatus.

Suffenus
Puffenus iste, Vare, quem probe nosti,
Homo est venustus et dicax et urbanus,
5 Idemque longe plurimos facit versus.
Puto esse ego illi milia aut decem aut plura
Perscripta, nec sic ut fit in palimpsesto
Relata chartae regiae, novei libri,
Novi umbilici, lora rubra, membrana
10 Directa plumbo, et pumice omnia aequata.
Haec cum legas tu, bellus ille et urbanus
Suffenus unus caprimulgus aut fossor
Rursus videtur: tantum abhorret ac mutat.
Hoc quid putemus esse? qui modo scurra
15 Aut siquid hac re tritius videbatur,
Idem infaceto est infacetior rure,
Simul poemata attigit, neque idem unquain
Aeque est beatus ac poema cum scribit:
Tam gaudet in se tamque se ipse miratur.

24, es D: et L,

25. Haerens DL. correxit
27, prius L.
29. id ipsum D.

11, 20. exuritionum DE 21. quod L, ex Laurentianus et Riccardianus. Vossius. experibis L, experibus D, nalione DL. 28. id si L: psi D. PL. 30. Ah ne me Scaliger. 12, 1. desinat D, desinas L. sum DL. 3. vale D. 5. Idque D. septo DL, potius palimpseston, Riccardianus.

11. Nec D.

17. porma L. quam DL,

8.

irrumiexurire

2. Nec DL. irruminatus 6. ego esse DL. 7. palmi nove L, novem D, noveque 10. Detecta DL.

9. membranae DL.

15. tristins DL. 16. infacetior] infaceto DL, 18, ac] ah DL, ha Laurentianys.

19. tan

20 Nimirum idem omnes fallimur, neque est quisquam,
Quem non in aliqua re videre Suffenum
Possis. suus cuique attributus est error:
Sed non videmus, manticae quod in tergo est.

Furei, cui neque servus est neque arcá

25 Nec cimex neque araneus neque ignis,
Verum est et pater et noverca, quorum
Dentes vel silicem comesse possunt;
Est pulchre tibi cum tuo parentë
Et cum coniuge lignea parentis.
30 Nec mirum: bene nam valetis omnes,
13 Pulchre concoquitis, nihil timetis,
Non incendia, non graves ruinas,
Non facta impia, non dolos veneni,
Non casus alios periculorum.
5 Atqui corporà sicciora cornu
Aut siquid magis aridum est habetis
Sole et frigore et esuritione.
Quare non tibi sit bene ac beate?
A te sudor abest, abest saliva,
10 Mucusque et mala pituita nasi.
Hanc ad munditiem adde mundiorem,
Quod culus tibi purior salillo est,
Nec toto decies cacas in anno,
Atque id durius est faba et lapillis,
15 Quod tu si manibus teras fricesque,
Non unquam digitum inquinare posses.
Haec tu commoda tam beata, Furi,
Noli spernere nec putare parvi,
Et sestertia quae soles precari

20 Centum desine: nám sát és beatus.

12, 20. omnis D. quicquam D. 27. sylices D. 28. pulcrum D.

D. Nil mirum N. Heinsius.

25. nec araneus L. 30. Ne mirum L, Nimirum

13, 1. conquoquitis D. 2. minas pr L. 5. Ant qui DL. corpora] cornua pr L. est DL. abietis L. 7. exuritione D.

D.

8.

3. fata D. 6. aridum magis si D. 3. salva 14. atque lapil feras pr

10. Muccusve DL. 12. tibi culus D. lis Riccardianus, atque labillis D. 15. si tu D. 17. Nec D solus. tua DL. 19. sextertia D. beatus DL.

L.

20. satis

« ForrigeFortsæt »